Technologia nr RCH/3/2011

osadnik lamelowy

Wydział | Wydział Chemiczny
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- ograniczenie emisji
- udoskonalenie produktu/usługi
- better quality
- productivity growth
- emission reduce
- product/service development
Słowa kluczoweKeywords
oczyszczanie wód koksowniczych; oczyszczanie wody pitnej; oczyszczanie wód technologicznych
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Przemysł chemiczny
- Industry - Chemistry
Informacje dodatkoweAdditional information
koagulacyjno-sedymentacyjna metoda oczyszczania zasmołowanych wód koksowniczych;
oczyszczania wody surowej do celów pitnych;
oczyszczanie wód technologicznych z pyłów;
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej