Technologia nr RB/3/2017

Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

Wydział | Wydział Budownictwa Status ochrony | zgłoszenie patentowe
Opis technologiiTechnology description
Sposób aplikacji czujników do monitorowania według wynalazku polega na tym, że z istniejącej konstrukcji żelbetowej wycina się walcowy rdzeń betonowy, w którym wykonuje się co najmniej dwa otwory, następnie osadza się czujniki czułe na zmianę pH i stężenie jonów chlorkowych, osadza elektrodę odniesienia i mierzy się różnicę potencjałów pomiędzy czujnikami, a elektrodą odniesienia, określając zmiany pH i stężenia chlorków w betonowej otulinie zbrojenia w funkcji czasu.
Główne zaletyMain advantages
Zwiększa się dokładność i wiarygodność oceny zagrożenia korozją konstrukcji budowlanej.
Słowa kluczoweKeywords
konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Construction industry
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej