Technologia nr RCH/21/2015

Usługa Projektowanie w systemach CAD i obliczenia wytrzymałościowe aparatów przemysłu chemicznego zgodnie z wymogami UDT

Wydział | Wydział Chemiczny
Opis technologiiTechnology description
Projektowanie aparatów i uzrzadzeń z zastosowaniem programów AUTOCAD 2D i 3 D, ChemCAD i obliczenia wytrzymałościowe aparatów przemysłu chemicznego zgodnie z wymogami UDT
Główne zaletyMain advantages
usprawnienie i przyspieszenie procesu projektowania
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- zgodność z normami
- udoskonalenie produktu/usługi
- better quality
- productivity growth
- standards agreement
- product/service development
Słowa kluczoweKeywords
AutoCad, ChemCad, UDT
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Przemysł chemiczny
- Industry - Chemistry
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej