Technologia nr RMT/3/2015

Szkolenia CNC

CNC courses

Wydział | Wydział Mechaniczny Technologiczny
Opis technologiiTechnology description
Prowadzenie szkoleń podstawowych i zaawansowanych z zakresu obsługi, eksploatacji i programowania maszyn CNC, Dysponujemy własnym zaawansowanym parkiem maszynowym. Programowanie z wykorzystaniem technik WOP/CAMProviding of basic and advanced coursess of operating, maitenace and programming of NCN machining systems. We have advanced machining centers and able tu practical use of WOP/CAM prohraming systems.
Główne zaletyMain advantages
Możliowość prowadzenie szkoleń praktycznyhh na zaawansowanych systemach wytwórczych
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- wzrost wydajności
- productivity growth
Słowa kluczoweKeywords
Szkolenie, CNC, obróbka skrawaniem, NC, DNC, WOP, CAMCourses, CNC, machining, NC, WOP, DNC, CAM
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Przemysł - Produkcja przemysłowa
- Industry - Industrial manufacture
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej