Technologia nr RM/2/2010

POWŁOKI OCHRONNE WYTWARZANE METODĄ ZANURZENIOWĄ NA STALI

PROTECTIVE COATS ON STEEL SURFACE OBTAINED BY IMMERSION METHOD

Wydział | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Opis technologiiTechnology description
Przedmiotem oferty jest technologia zabezpieczania antykorozyjnego różnych wyrobów ze stopów żelaza o kształcie zwartym. Wytwarzane są metaliczne powłoki ochronne, głównie z cynku, aluminium oraz ich stopów. Oferujemy także opracowanie technologii metalizacji zanurzeniowej oraz innych skutecznych metod ochrony przed korozją w środowiskach pracy.Technology of anticorrosion protection of various, compact shape products made of ferrous alloys is the subject of the offer. Metallic protective coats, mainly of zinc, aluminium and their alloys are produced. Technology of immersion metallization and other efficient anticorrosion methods are offered.
Główne zaletyMain advantages
Oferowane powłoki i technologie ich wykonania są najtańszymi oferowanymi w świecie metodami skutecznego zabezpieczenia przed korozją wyrobów i konstrukcji stalowych.The offered coats and their production technology are the cheapest, world wide methods of efficient anticorrosion protection of steel products and constructions.
Informacje dodatkoweAdditional information
Odbiorcy: Instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, przemysł wyrobów metalowych, zakłady metalizacji zanurzeniowej, odbiorcy przemysłowi, drogownictwo, budownictwo.Institutes of science, research and development centres, metal products industry, immersion metallization plants, industrial consumers, highway engineering, civil engineering.
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej