Kryteria wyszukiwania

Nazwa technologii:    Wydział:
Numer / rok:    Branża:
Słowa kluczowe:         zobacz wszystkich

Lista technologii spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Numer / Wydział Nazwa technologii Branża Słowa kluczowe  
1. RIE/6/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Aspirator do wyznaczania bardzo niskich stężeń aerozoli bakteryjnych i grzybowych. Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Środowisko - Ochrona środowiska
Bakterie, grzyby mikroskopijne, niskie stężenie  szczegóły »
2. RIE/3/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent, zgłoszenie patentowe
Dwutłokowy silnik spalinowy Energia
Transport
silniki spalinowe, nowa konstrukcja, efektywność pracy, spalanie paliw  szczegóły »
3. RIE/2/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Metoda sterowania kotłami rusztowymi dla ograniczenia zużycia paliwa i obniżenia emisji substancji szkodliwych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
kotły rusztowe, zużycie paliwa, substancje szkodliwe  szczegóły »
4. RIE/4/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Modernizacja silników spalinowych z zapłonem samoczynnym o bezpośrednim wtrysku paliwa w celu zminimalizowania emisji substancji toksycznych Energia
Przemysł górniczy
Transport
silniki spalinowe, emisja substancji toksycznych, układ wtrysku paliwa, górnictwo, transport  szczegóły »
5. RIE/1/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Ocena i optymalizacja pracy rozległych systemów ciepłowniczych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
systemy ciepłownicze, ciepłownictwo  szczegóły »
6. RIE/5/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Palnik do spalania paliw ciekłych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
spalanie, palnik olejowy, niskoemisyjny, energetyka, palnik rozpałkowy  szczegóły »
7. RIE/5/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Przenośny sterylizator powietrza wewnętrznego. Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Środowisko - Ochrona środowiska
Sterylizacja, powietrze wenętrzne, bakterie, grzyby  szczegóły »
8. RIE/6/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zgłoszenie patentowe
Przepompownia ścieków Budownictwo
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Pompa przeponowa, pompa wyporowa, rozdzielacz, sterowanie, przepompownia ścieków  szczegóły »
9. RIE/7/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Przystosowanie silnika spalinowego ZI do spalania gazu pochodzącego ze zgazowania biomasy Energia
Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
Silnik spalinowy ZI, gaz niskokaloryczny, biomasa, zgazowanie, kogeneracja, energia odnawialna, kogeneracja  szczegóły »
10. RIE/1/2013
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zgłoszenie patentowe
Sposób intensyfikacji procesu kompostowania oraz instalacja dogrzewania pryzmy podczas procesu kompostowania Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Kompostowanie, kompostowanie pryzmowe, optymalizacja, intensyfikacja, gospodarka odpadami, recykling organiczny, energia słoneczna, innowacyjne rozwiązanie.  szczegóły »
11. RIE/7/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Sposób oznaczania albendazolu w tkance roślinnej Nauki biologiczne - Weterynaria
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
farmaceutyki weterynaryjne, żywność, tkanki roślinne  szczegóły »
12. RIE/8/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Sposób oznaczania lewamizolu w tkance roślinnej Nauki biologiczne - Weterynaria
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
levamisol, farmaceutyki weterynaryjne, produkty spożywcze, rośliny  szczegóły »
13. RIE/8/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Technologia spalania paliw gazowych i olejowych przy superwysokim podgrzewaniu powietrza Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
spalanie oleju i gazu, superwysokie podgrzewanie powietrza, piece szklarskie, piece ceramiczne, piece topielne  szczegóły »
14. RIE/1/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Usługa analizy rozwoju pożaru i bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych Budownictwo
Transport
  szczegóły »
15. RIE/2/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Usługa: Diagnostyka cieplna in situ budynków. Budownictwo
Energia
diagnostyka cieplna, wentylacja i klimatyzacja, źródła ciepła, źródła chłodu, ciepła woda użytkowa, charakterystyka cieplna budynków  szczegóły »
16. RIE/4/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych ze środowiska wodnego Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Sztuczne mokradła,
Bioreaktory membranowe,
Zaawansowane procesy utleniania,
Procesy inicjowane światłem. 
szczegóły »
17. RIE/3/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku na podstawie krótkich pomiarów in situ Budownictwo ocena energetyczna budynku, charakterystyka energetyczna budynku na podstawie krótkich pomiarów, diagnostyka energetyczna budynku  szczegóły »CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej