Kryteria wyszukiwania

Nazwa technologii:    Wydział:
Numer / rok:    Branża:
Słowa kluczowe:         zobacz wszystkich

Lista technologii spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Numer / Wydział Nazwa technologii Branża Słowa kluczowe  
1. RB/9/2017
Wydział Budownictwa
Analityczne oznaczanie zawartości jonów siarczanowych w spoiwach mineralnych Budownictwo
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
siarczany, beton  szczegóły »
2. RB/3/2015
Wydział Budownictwa
Analizowanie mikrostruktury skorodowanych materiałów cementowych z podaniem ich porowatości i składu pierwiastkowego.   szczegóły »
3. RB/4/2015
Wydział Budownictwa
Analizowanie stref skorodowana stal zbrojeniowa - otulina betonowa   szczegóły »
4. RIE/6/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Aspirator do wyznaczania bardzo niskich stężeń aerozoli bakteryjnych i grzybowych. Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Środowisko - Ochrona środowiska
Bakterie, grzyby mikroskopijne, niskie stężenie  szczegóły »
5. RIB/3/2015
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Automatyczna analiza obrazów rezonansu magnetycznego w stwardnieniu rozsianym Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Stwardnienie Rozsiane; obrazy; mózg  szczegóły »
6. RG/6/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
Badania nad opracowaniem technologii uzyskania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych Energia paliwa węglowo-wodne, zawiesiny węglowo-wodne, jakość węgla  szczegóły »
7. RB/4/2010
Wydział Budownictwa
Badania szybkości korozji zbrojenia w wyciętych z konstrukcji rdzeniach zawierających fragmenty prętów Budownictwo Badania szybkości korozji zbrojenia elementów żelbetowych  szczegóły »
8. RMT/6/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Badania trwałości narzędzi   szczegóły »
9. RB/1/2015
Wydział Budownictwa
Badanie dyfuzji jonów chlorkowych w stwardniałym zaczynie cementowym. Budownictwo
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
stężenie jonów chlorkowych, matryca cementowa  szczegóły »
10. RAU/10/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Bezzałogowy statek latający HT-06 Falco Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł lotniczy
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Transport
bezzałogowy statek, pojazd latający, urządzenie śledzące  szczegóły »
11. RCH/8/2015
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Ciągłe wytwarzanie nanocząstek srebra i tlenku miedzi Elektronika, mikroelektronika
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł chemiczny
synteza mikrofalowa, procesy przepływowe  szczegóły »
12. RMT/1/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Cięcie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł metali ciężkich
obróbka wodno-ścierna  szczegóły »
13. RE/3/2010
Wydział Elektryczny
patent
Czujniki gazów z akustyczną falą powierzchniową (SAW) Elektronika, mikroelektronika
Energia
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Technologie informatyczne
SAW, zaawansowane technologie, sensory akustyczne, ochrona środowiska naturalnego,  szczegóły »
14. RB/5/2015
Wydział Budownictwa
Diagnostyka drogowych urządzeń przeciwhałasowych na podstawie akustycznych badań laboratoryjnych Budownictwo izolacyjność akustyczna, dźwiękochłonność, drogowe urządzenia przeciwhałasowe, ekrany akustyczne,

 
szczegóły »
15. RAU/4/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Diagnostyka i testowanie układów elektronicznych z uwzględnieniem ograniczonej dostępności pomiarowej Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Testowanie i diagnostyka układów elektronicznych, punkt pomiarowy, ewolucyjne techniki obliczeniowe, sieci neuronowe, zbiory rozmyte  szczegóły »
16. RB/1/2013
Wydział Budownictwa
Diagnostyka konstrukcji mostowych na podstawie badań po próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym Budownictwo próbne obciążenia, mosty, badania statyczne, badania statyczne, dynamika mostów  szczegóły »
17. RB/1/2010
Wydział Budownictwa
Diagnostyka stanu zespolenia w zespolonych żelbetowych stropach i belkach przy pomocy analizy drgań Budownictwo mechaniczne drgania nieliniowe, tłumienie drgań, rozpraszanie energii, nośność konstrukcji, zespolone konstrukcje żelbetowe, stropy deskowe  szczegóły »
18. RB/2/2013
Wydział Budownictwa
Diagnozowanie właściwości fizycznych i trwałości wyrobów budowlanych eksponowanych w środowisku atmosferycznym na podstawie testów przyspieszonego starzenia. Budownictwo Starzenie atmosferyczne, komora starzeniowa, test przyspieszonego starzenia, trwałość  szczegóły »
19. RIE/3/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent, zgłoszenie patentowe
Dwutłokowy silnik spalinowy Energia
Transport
silniki spalinowe, nowa konstrukcja, efektywność pracy, spalanie paliw  szczegóły »
20. RE/1/2013
Wydział Elektryczny
zgłoszenie patentowe
Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe średniego napięcia Energia
Odnawialne źródła energii
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Energoelektronika, falowniki wielopoziomowe, tranzystory IGBT, kondycjoner energii elektrycznej, jakość energii elektrycznej, napęd elektryczny o regulowanej prędkości obrotowej średniego napięcia.   szczegóły »
21. RAU/1/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
zgłoszenie patentowe
Enkoder magnetyczny Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Transport
Enkoder magnetyczny, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
22. RMT/5/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Ergonomiczny uchwyt kuli rehabilitacyjnej łokciowej Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł - Produkcja przemysłowa
uchwyt ergonomiczny, kula rehabilitacyjna łokciowa  szczegóły »
23. ROZ/1/2013
Wydział Organizacji i Zarządzania
Gazowa mikrokogeneracja MCHP - produkcja ciepła i energii elektrycznej z paliw gazowych. Budownictwo
Energia
Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
Mikrokogeneracja, MCHP, rozproszona produkcja ciepła i energii elektrycznej.  szczegóły »
24. RG/1/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
Geochemiczna ocena możliwości składowania CO2 w poziomach wodonośnych Energia
Środowisko - Ochrona środowiska
Modelowanie geochemiczne, pojemność sekwestracyjna, geologiczne składowanie CO2, CCS – wychwytywanie i składowanie CO2  szczegóły »
25. ROZ/4/2015
Wydział Organizacji i Zarządzania
GIS Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Technologie informatyczne
GIS, zarządzanie kryzysowe  szczegóły »
26. RCH/2/2011
Wydział Chemiczny
Hybrydowe kolumny do wysokosprawnego oczyszczania gazów technologicznych i gazów spalinowych Przemysł chemiczny oczyszczanie gazów technologicznych; oczyszczanie spalin  szczegóły »
27. RAU/2/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Hybrydowy detektor zespołów QRS, bazujący na analogowej matrycy programowalnej Detektor zespołów QRS, analogowe matryce reprogramowalne  szczegóły »
28. RE/2/2015
Wydział Elektryczny
Hybrydowy generator drgań skrętnych Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe generator, drgania skrętne  szczegóły »
29. RAU/5/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Identyfikacja i weryfikacja mówcy Technologie informatyczne
Telekomunikacja
Biometria, identyfikacja i weryfikacja mówcy  szczegóły »
30. ROZ/1/2011
Wydział Organizacji i Zarządzania
Identyfikacja parametrów jakości procesów i produktów przy wykorzystaniu ekstrapolacyjnej metody analizy czynnikowej Budownictwo
Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Pomiary i standaryzacja - wzorce, substancje wzorcowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł materi
analiza czynnikowa
jakość procesów i produktów
parametry jakości
metody i narzędzia zarządzania jakością 
szczegóły »
31. RMT/10/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Interaktywne materiały marketingowe bazujące na poszerzonej rzeczywistości, zwłaszcza katalogi produktowe Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł lotniczy
Technologie informatyczne
poszerzona rzeczywistość, interakcja, katalogi produktowe  szczegóły »
32. RAU/5/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
zgłoszenie patentowe
Kamera wieloobiektywowa Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Kamera wieloobiektywowa, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
33. RAR/1/2010
Wydział Architektury
Koncepcja oceny sprawności działania budynków biurowych w warunkach polskich Budownictwo ocena jakości budynku biurowego, Falility Management, metoda oceny jakości w trakcie
użytkowania, budynki biurowe 
szczegóły »
34. RCH/8/2011
Wydział Chemiczny
konwersja biomasy z fermentacji metanowej do użytkowych paliw Przemysł chemiczny konwersja biomasy; fermentacja metanowa; paliwa  szczegóły »
35. RAU/8/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Kostium do akwizycji ruchu Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł materiałowy
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Telekomunikacja
kostium, motion capture, ruch, czujniki, akwizycja, IMU,kalibracja  szczegóły »
36. RMT/13/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Mechanizm do pokonywania wózkiem inwalidzkim przeszkód, zwłaszcza przy korzystaniu z komunikacji publicznej Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Transport
niepełnosprawny, wózek inwalidzki, medycyna,   szczegóły »
37. RM/1/2016
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
patent
metoda odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
platynowce, odzysk platynowców, katalizatory samochodowe, recykling katalizatorów samochodowych, metody odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych, odzysk metali szlachetnych, metody magnetohydrodynamiczne, metody pirometalurgiczne, inżynieria materiałowa i metalurgia, badania naukowe, prace rozwojowe  szczegóły »
38. RIE/2/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Metoda sterowania kotłami rusztowymi dla ograniczenia zużycia paliwa i obniżenia emisji substancji szkodliwych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
kotły rusztowe, zużycie paliwa, substancje szkodliwe  szczegóły »
39. RAU/3/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
zgłoszenie patentowe
Miniaturowy moduł inercyjnej jednostki pomiarowej Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Telekomunikacja
Transport
Miniaturowy moduł inercyjnej jednostki pomiarowej, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
40. RG/2/2012
Wydział Górnictwa i Geologii
patent, zgłoszenie patentowe
Model efektywności ekonomicznej procesu pozyskania węgla. Przemysł górniczy efektywne wydobycie węgla kamiennego, efektywna eksploatacja ścian wydobywczych, wydobycie węgla, górnictwo, model ekonomiczny, efektywność ekonomiczna, planowanie produkcji, symulacja komputerowa, wspomaganie zarządzania, system ekspercki  szczegóły »
41. RIE/4/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Modernizacja silników spalinowych z zapłonem samoczynnym o bezpośrednim wtrysku paliwa w celu zminimalizowania emisji substancji toksycznych Energia
Przemysł górniczy
Transport
silniki spalinowe, emisja substancji toksycznych, układ wtrysku paliwa, górnictwo, transport  szczegóły »
42. RAU/2/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
zgłoszenie patentowe
Moduł inercyjnej jednostki pomiarowej Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Moduł inercyjnej jednostki pomiarowej, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
43. RAU/6/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Moduł telemetryczny łączący funkcje urządzenia AHRS oraz odbiornika GPS, przesyłający dane istniejącymi sieciami GSM, wyposażony dodatkowo w bezprzewodowy kanał łączności lokalnej. Elektronika, mikroelektronika
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Enkoder magnetyczny, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
44. RCH/6/2013
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Modyfikacja powierzchni cyrkonu, niobu, tantalu, tytanu i ich stopów metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego. Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł materiałowy
Bioaktywność, odporność na ścieranie, cyrkonie, niob, tantal, tytan, endoprotezy, implanty dentystyczne, stosowane w osteosyntezie   szczegóły »
45. RE/1/2015
Wydział Elektryczny
Nagrzewanie indukcyjne metali, procesy technologiczne z tym związane oraz generatory do nagrzewania indukcyjnego. Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
nagrzewanie indukcyjne, topienie metali, lutowanie, hartowanie indukcyjne, generator tranzystorowy, wysoka częstotliwość, w.cz., generator MOSFET  szczegóły »
46. RCH/5/2015
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Nowa technologia syntezy 5-nitrogwajakolu Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Przemysł chemiczny
5-nitrogwajakol, o-anizydyna, synteza, diazowanie, hydroliza  szczegóły »
47. RMT/2/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Obróbka CNC Przemysł - Produkcja przemysłowa Obróbka, CNC, frezowanie, toczenie  szczegóły »
48. RAU/7/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
zgłoszenie patentowe
Obudowa konwertera USB – RS TTL Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Telekomunikacja
Obudowa konwertera USB – RS TTL, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
49. RIE/1/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Ocena i optymalizacja pracy rozległych systemów ciepłowniczych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
systemy ciepłownicze, ciepłownictwo  szczegóły »
50. RG/5/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
Ocena możliwości renaturyzacji dolin rzecznych na terenach górniczych Przemysł górniczy obliczenia hydrologiczne, zlewnia kontrolowana, zlewnia niekontrolowana, przepływy charakterystyczne, spływ grawitacyjny, gminy górnicze, zagospodarowanie przestrzenne, tereny zalewowe  szczegóły »
51. RMT/5/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent, zgłoszenie patentowe
Odlewane, aluminiowe kompozyty wzmacniane fazami węglikowymi chromu Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł chemiczny
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Transport
Odlewany kompozyt, aluminium, węgliki chromu, tarcie, zużycie ścierne, wysoki współczynnik tarcia, hamulec, tarcza hamulcowa, sprzęgło, amortyzator  szczegóły »
52. RCH/1/2015
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Odsiarczanie spalin metodą amoniakalną Energia
Przemysł chemiczny
odsiarczanie spalin, krystalizacja absorpcja, siarczan amonu  szczegóły »
53. RG/3/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
Określanie porowatości skał z wykorzystaniem analizy obrazu Budownictwo Porowatość, analiza obrazu, skały, materiały budowlane, surowce skalne, ochrona zabytków  szczegóły »
54. RIF/1/2010
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Określenie pochodzenia kwasu octowego w produktach spożywczych kwas octowy, ocet, przetwory spożywcze, radiowęgiel, C-14, ciekłoscyntylacyjna spektrometria promieniowania beta, LSC, promieniotwórczość naturalna  szczegóły »
55. ROZ/1/2010
Wydział Organizacji i Zarządzania
Ontologiczny System Wartościowania i Zarządzania Budownictwo
Elektronika, mikroelektronika
Energia
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - Weterynaria
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Odnawialne źródła energii
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Pomiary i sta
Kategorie, ontologia, metodologia, podejmowanie decyzji, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzania wiedzą, system, konstrukcja, automat Dietrycha, Dietrychowski fraktal, optymalizacja, teoria państwa i prawa.  szczegóły »
56. ROZ/2/2010
Wydział Organizacji i Zarządzania
Opracowanie krajowego systemu tworzenia i eksploatacji cyfrowych map akustycznych dużych i średnich miast dla potrzeb profesjonalnego planowania przestrzennego i celów szkoleniowych Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
Transport
informacja przestrzenna, środowisko, modele GIS, rozkład poziomu dźwięku  szczegóły »
57. RE/4/2010
Wydział Elektryczny
Optoelektroniczne sensory gazów w układach optyki zintegrowanej Elektronika, mikroelektronika
Energia
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Przemysł spawalniczy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
T
Technologie optyki zintegrowanej, wysokozaawansowane technologie, sensory optoelektroniczne, ochrona środowiska naturalnego,  szczegóły »
58. RE/5/2010
Wydział Elektryczny
Optymalizacja parametrów elektrycznych torów wielkoprądowych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł chemiczny
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
Technologie informatyczne
Tor wielkoprądowy, optymalizacja parametrów elektrycznych, symetryzacja parametrów elektrycznych  szczegóły »
59. RG/2/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
Optymalne metody odzysku metali z odpadów hutnictwa cynkowego Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Technologie materiałowe, zarządzanie odpadami, odzysk metali, żużle hutnicze  szczegóły »
60. RCH/3/2011
Wydział Chemiczny
osadnik lamelowy Przemysł chemiczny oczyszczanie wód koksowniczych; oczyszczanie wody pitnej; oczyszczanie wód technologicznych  szczegóły »
61. RIF/3/2010
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Oszacowanie emisji CO2 do atmosfery na podstawie badań izotopów węgla rocznych przyrostów drzew Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Środowisko - Ochrona środowiska
emisja CO2, przyrosty roczne drzew, efekt Suessa, AMS, izotopy stabilne węgla carbon stable isotopes, oszacowanie emisji CO2  szczegóły »
62. RCH/12/2015
Wydział Chemiczny
Otrzymywanie chlorowodorku kwasu 5-aminolewulinowego Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka kwas 5-aminolewulinowy, otrzymywanie  szczegóły »
63. RCH/16/2015
Wydział Chemiczny
Otrzymywanie etylenu w skojarzonym procesie sprzęgania metanu (gazu ziemnego) i pirolizy frakcji naftowych Przemysł chemiczny gaz ziemny, metan, etylen, oelfiny  szczegóły »
64. RCH/3/2013
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Otrzymywanie polarnych wosków z poużytkowych poliolefin. Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Woda jako środowisko flegamtyzujące, recykling, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów z tworzyw poliolefinowych, utlenianie oczyszczonych poliolefin w dyspersji wodnej  szczegóły »
65. RCH/2/2013
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Otrzymywanie wosków polarnych na drodze utleniania poliolefin w dyspersji wodnej Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Woda jako środowisko flegamtyzujące, recykling, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów z tworzyw poliolefinowych, utlenianie oczyszczonych poliolefin w dyspersji wodnej  szczegóły »
66. RCH/14/2015
Wydział Chemiczny
patent
Otrzymywanie wosków polarnych na drodze utleniania poliolefin w dyspersji wodnej Przemysł chemiczny utlenianie poliolefin, woski polarne, utlenianie polietylenu  szczegóły »
67. RG/8/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
Oznaczanie stanów potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk na podstawie wyników analitycznych prognoz naprężeniowych i poziomu sejsmiczności indukowanej Przemysł górniczy Zagrożenie tąpaniami, naprężenia pionowe, odkształcenia pionowe, metoda rozeznania górniczego, prognoza analityczna  szczegóły »
68. RT/3/2010
Wydział Transportu
Pakiet symulacyjny badania efektywności systemów sterowania ruchem drogowym Transport sterowanie ruchem drogowym, modelowanie ruchu drogowego, obliczenia ziarniste, fuzja danych, sygnalizacja świetlna, inteligentne systemy transportowe, adaptacyjne algorytmy sterowania ruchem drogowym  szczegóły »
69. RCH/6/2011
Wydział Chemiczny
paliwa formowane Przemysł chemiczny paliwa formowane; pelety; brykiety; mieszanki paliwowe  szczegóły »
70. RCH/7/2011
Wydział Chemiczny
paliwa formowane Przemysł chemiczny paliwa formowane; pelety; brykiety; mieszanki paliwowe  szczegóły »
71. RIE/5/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Palnik do spalania paliw ciekłych Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
spalanie, palnik olejowy, niskoemisyjny, energetyka, palnik rozpałkowy  szczegóły »
72. RT/6/2010
Wydział Transportu
Planowanie i rozwój aglomeracyjnego i regionalnego transportu zbiorowego Środowisko - Ochrona środowiska
Technologie informatyczne
Transport
transport zbiorowy, komunikacja miejska, analizy i prognozy ruchu, warunki ruchu, korytarz transportowy, linie transportowe, zarządzanie ruchem, Jaspers, studium wykonalności, SIWZ, OPZ, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, aglomeracja, badania ankietowe, prognozy natężenia ruchu, sieć transportowa  szczegóły »
73. RMT/2/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Pomiary cieplne maszyn - zastosowanie termowizji do analizy pola temperatur termowizja, diagnostyka maszyn  szczegóły »
74. RMT/1/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Pomiary oraz analiza drgań maszyn z wykorzystaniem metod stykowych i bezstykowych Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe drgania maszyn, wibrometr laserowy, akcelerometr, diagnostyka  szczegóły »
75. RMT/9/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Powierzchniowe warstwy kompozytowe na odlewach Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
odlewnictwo, kompozyty, powierzchniowe warstwy kompozytowe, staliwo, żeliwo, metale nieżelazne, twardość, odporność na zużycie ścierne;  szczegóły »
76. RM/2/2010
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
POWŁOKI OCHRONNE WYTWARZANE METODĄ ZANURZENIOWĄ NA STALI   szczegóły »
77. RCH/19/2015
Wydział Chemiczny
Proces wytwarzania kamforochinonu z kamfory metodą bezselenową Przemysł chemiczny kamforochinon, kamfora, synteza, selen  szczegóły »
78. RCH/22/2015
Wydział Chemiczny
Produkcja benzenu i naftalenu metodą katalitycznej dehydrokondensacji metanu. Przemysł chemiczny Dehydrokondensacja, aromatyzacja metanu, benzen, naftalen  szczegóły »
79. RCH/20/2015
Wydział Chemiczny
Produkcja etylenu metodą hydropirolizy benzyn Przemysł chemiczny Hydropiroliza, cięższe frakcje naftowe, etylen.  szczegóły »
80. RCH/17/2015
Wydział Chemiczny
Produkcja etylobenzenu i styrenu w procesie utleniającego alkilowania toluenu metanem Przemysł chemiczny metan, gaz ziemny, toluen, etylobenzen, styren  szczegóły »
81. RMT/6/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Produkcja żeliwa syntetycznego poprzez nawęglanie stopu żelaza wytapianego wyłącznie na bazie złomu stalowego. Przemysł - Wytapianie
Przemysł materiałowy
Żeliwo syntetyczne, nawęglanie, ciekły metal, nawęglanie ciekłego metalu, metody nawęglania  szczegóły »
82. RMT/6/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Projektowanie prototypów implantów w kranioplastyce Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka kranioplastyka, obrazowanie, segmentacja, MIMICS, stl, ClayTools, CATIA v5, modelowanie haptyczne, modelowanie powierzchniowe  szczegóły »
83. RCH/24/2015
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Prowadzenie procesu krystalizacji z zastosowaniem polimerów czułych na bodźce Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
krystalizacja, nukleacja, strefa metastabilna, polimery czułe na bodźce, przenoszenie skali  szczegóły »
84. RMT/4/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Przenośne stanowisko do badań sztywności Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Produkcja przemysłowa
sztywność statyczna, obrabiarka  szczegóły »
85. RIE/5/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Przenośny sterylizator powietrza wewnętrznego. Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Środowisko - Ochrona środowiska
Sterylizacja, powietrze wenętrzne, bakterie, grzyby  szczegóły »
86. RIE/6/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zgłoszenie patentowe
Przepompownia ścieków Budownictwo
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Pompa przeponowa, pompa wyporowa, rozdzielacz, sterowanie, przepompownia ścieków  szczegóły »
87. RMT/2/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Przestrzenne niemonolityczne odlewy szkieletowe i kompozyty ze zbrojeniem szkieletowym Budownictwo
Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Technologie informatyczne
Transport
Niemonolityczny odlew, szkielet, zbrojenie szkieletowe, kompozyt szkieletowy, Wspornik, element nośny, strefa kontrolowanego zgniotu, zbiornik ciśnieniowy, radiator, wymiennik ciepła, dekoracja, katalizator, kompozyt szkieletowy  szczegóły »
88. RAU/3/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Przetwornica impulsowa DC/DC 42V/14V do samochodów z dwunapięciową instalacją elektryczną Transport Przetwornica impulsowa, wysoka sprawność, praca równoległa, praca dwukierunkowa  szczegóły »
89. RMT/12/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Przyrząd do samodzielnego spożywania posiłków przez osoby z pourazowym brakiem palców dłoni Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
niepełnosprawny motorycznie, proteza, medycyna, uraz,   szczegóły »
90. RIE/7/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Przystosowanie silnika spalinowego ZI do spalania gazu pochodzącego ze zgazowania biomasy Energia
Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
Silnik spalinowy ZI, gaz niskokaloryczny, biomasa, zgazowanie, kogeneracja, energia odnawialna, kogeneracja  szczegóły »
91. RAU/7/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
patent
Rezystory warstwowe precyzyjne wytwarzane metodą bezprądowej metalizacji Elektronika, mikroelektronika
Przemysł materiałowy
Technologie informatyczne
Warstwy rezystywne, rezystory warstwowe, bezprądowa metalizacja, TWR,  szczegóły »
92. RB/3/2010
Wydział Budownictwa
Rozwiązania konstrukcyjne i nośność węzłów podatnych w prętowych ustrojach cienkościennych pod kątem opracowania systemu konstrukcyjnego z zastosowaniem w połączeniach sworzni jednostronnych typu BOM Budownictwo Lekkie hale stalowe, połączenia zakładkowe, połączenia podatne, sworznie jednostronne, kształtowniki zimnogięte, przekroje otwarte i zamknięte  szczegóły »
93. RIB/1/2015
Wydział Inżynierii Biomedycznej
segmentacja struktur naczyniowych w obrazach tomografii komputerowej Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Technologie informatyczne
przetwarzanie obrazów, tomografia komputerowa  szczegóły »
94. RIB/2/2015
Wydział Inżynierii Biomedycznej
segmentacja zbrojenia rozproszonego w obrazach tomograficznych belek betonowych Budownictwo
Przemysł materiałowy
Technologie informatyczne
przetwarzanie obrazów, tomografia komputerowa, beton ze zbrojeniem rozproszonym  szczegóły »
95. RE/2/2010
Wydział Elektryczny
Spalinowo - elektryczny układ napędowy pojazdu mechanicznego Energia
Odnawialne źródła energii
Transport
Napęd hybrydowy, superkodensatory, akumulatory  szczegóły »
96. RE/6/2010
Wydział Elektryczny
Spektrometryczny system diagnostyki nowotworów Elektronika, mikroelektronika
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł metali ciężkich
Technologie informatyczne
Diagnostyka nowotworów, metody optoelektroniczne; nowe techniki medyczne, zaawansowane technologie optyczne,  szczegóły »
97. RB/7/2015
Wydział Budownictwa
Spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego Budownictwo
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
cement, beton, popiół lotny wapienny  szczegóły »
98. RB/3/2017
Wydział Budownictwa
zgłoszenie patentowe
Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych Budownictwo konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)  szczegóły »
99. RB/9/2015
Wydział Budownictwa
zgłoszenie patentowe
Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych Budownictwo konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)  szczegóły »
100. RB/4/2017
Wydział Budownictwa
patent
Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych Budownictwo konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)  szczegóły »
101. RIE/1/2013
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zgłoszenie patentowe
Sposób intensyfikacji procesu kompostowania oraz instalacja dogrzewania pryzmy podczas procesu kompostowania Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Kompostowanie, kompostowanie pryzmowe, optymalizacja, intensyfikacja, gospodarka odpadami, recykling organiczny, energia słoneczna, innowacyjne rozwiązanie.  szczegóły »
102. RMT/4/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Sposób lutospawania laserowego złącza folia-rurka miedzianego absorbera kolektorów słonecznych. Energia
Odnawialne źródła energii
Przemysł materiałowy
Przemysł spawalniczy
Lutospawanie laserowe  szczegóły »
103. RMT/1/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Sposób napawania laserowego warstwy gradientowej Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Przemysł spawalniczy
Wysokiej jakości napiony, trwałość części maszyn i urządzeń,   szczegóły »
104. RMT/3/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Sposób napawania laserowego z regulacją składu chemicznego napoiny. Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Przemysł spawalniczy
Napoiny, wysokoa wydajność napawania laserowego,   szczegóły »
105. RB/1/2017
Wydział Budownictwa
zgłoszenie patentowe
Sposób ograniczenia i identyfikacji powierzchni polaryzacji pręta zbrojeniowego w pomiarach polaryzacyjnych szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych Budownictwo konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)  szczegóły »
106. RG/4/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
patent
Sposób otrzymywania zeolitów typu Na-P1 i analcymu z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Synteza, zeolity, NaP-1, analcym, metale ciężkie, ścieki  szczegóły »
107. RIE/7/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
patent
Sposób oznaczania albendazolu w tkance roślinnej Nauki biologiczne - Weterynaria
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
farmaceutyki weterynaryjne, żywność, tkanki roślinne  szczegóły »
108. RIE/8/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Sposób oznaczania lewamizolu w tkance roślinnej Nauki biologiczne - Weterynaria
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
levamisol, farmaceutyki weterynaryjne, produkty spożywcze, rośliny  szczegóły »
109. RM/2/2013
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
zgłoszenie patentowe
Sposób przeróbki plastycznej metodą wyciskania zwłaszcza stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl. Energia
Odnawialne źródła energii
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Transport
Sposób przeróbki plastycznej metodą, możliwość przeróbki plastycznej stopów trudnoodkształcalnych,   szczegóły »
110. RMT/3/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Sposób przygotowania elementu zwłaszcza do trójwymiarowego skanowania laserowego. Budownictwo
Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Przemysł spawalniczy
Przetwarzanie informacji, sieci informatycz
Skanowanie 3D, Skanowanie laserowe, Skanowanie, Inżynieria odwrotna, odtwarzanie, regeneracja, naprawa  szczegóły »
111. RCH/7/2013
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Sposób syntezy polieteroli opartych o epichlorohydrynę Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł chemiczny
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
poliglicerol, poligliceryna, polieterole, alifatyczne żywice epoksydowe, poliole, epoksydy, emulgatory hydrofilowe, materiały biodegradowalne, materiały kompostowane.  szczegóły »
112. RCH/2/2012
Wydział Chemiczny
patent, zgłoszenie patentowe
Sposób usuwania związków boru, w szczególności kwasu borowego i oksoboranów z wody i ścieków z równoczesnym otrzymywaniem kwasu borowego lub jego soli w postaci stałej lub roztworu Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
bor, usuwanie, odsalanie, elektrodializa, odwrócona osmoza, zatężanie, kwas borowy  szczegóły »
113. RB/2/2017
Wydział Budownictwa
zgłoszenie patentowe
Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych Budownictwo konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)  szczegóły »
114. RMT/16/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Sposób wytwarzania korpusu spławika wędkarskiego Przemysł - Produkcja przemysłowa Wytwarzanie spławika, korpus spławika, druk przestrzenny  szczegóły »
115. RMT/2/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Sposób wytwarzania warstwy wierzchniej o wysokiej twardości na wyrobach z tytanu i jego stopach. Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł spawalniczy
Wysoka twardość na stopach z tytanu   szczegóły »
116. RCH/4/2013
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Sposób wytwarzania żywic epoksydowych na bazie sacharydów i ich pochodnych acetalowych Budownictwo
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - Weterynaria
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł chemiczny
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Zielona technologia, synteza leków, uwalnianie materiałów cukrowych, hydrożelowych, otrzymywanie degradowanych materiałów  szczegóły »
117. RMT/4/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Sposób zintegrowanego znakowania elementów Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł spawalniczy
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Technologie informatyczne
Telekomunikacja
Transport
Identyfikacja, znakowanie, oznakowanie, sygnatura, bazy danych, produkcja, regeneracja elementów maszyn, utrzymanie ruchu  szczegóły »
118. RMT/14/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu Przemysł - Produkcja przemysłowa Sprzęgło rozłączalne, mechanizm rozłączania sprzęgła  szczegóły »
119. RAU/8/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Stanowisko stabilograficzne do rehabilitacji chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Odnawialne źródła energii
rehabilitacja, klinika, szpital  szczegóły »
120. RCH/4/2015
Wydział Chemiczny
Synteza cyklicznych węglanów organicznych z ditlenku węgla Przemysł chemiczny cykliczne węglany, węglan propylenu, ditlenek węgla, immobilizowane   szczegóły »
121. RCH/3/2015
Wydział Chemiczny
patent
Synteza związków nadtlenowych z zastosowaniem katalizy przeniesienia międzyfazowego Przemysł chemiczny nadtlenki organiczne, nadtlenoestry organiczne, wodoronadtlenki organiczne, kataliza przeniesienia międzyfazowego  szczegóły »
122. RAU/10/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
System lokalizacji i identyfikacji obiektów znajdujących się w rozległym obszarze chronionym Technologie informatyczne ochrona obiektów, lokalizacja, identyfikacja, obiekty „swój/obcy”  szczegóły »
123. RAU/11/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Systemy sterowania wykorzystujące logikę rozmytą Przemysł - Automatyka i Robotyka
Technologie informatyczne
sterownik rozmyty; wnioskowanie przybliżone; PLC; mikrokontroler; komputer przemysłowy; FPGA  szczegóły »
124. RMT/3/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Szkolenia CNC Przemysł - Produkcja przemysłowa Szkolenie, CNC, obróbka skrawaniem, NC, DNC, WOP, CAM  szczegóły »
125. RAU/12/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Szybki sterownik programowalny zrealizowany w oparciu o bitowo-słowową jednostkę centralną Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł - Wytapianie
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Przemysł spawalniczy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Sterowniki programowalne, czas reakcji, program sterowania  szczegóły »
126. RAU/9/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Szybki sterownik programowalny zrealizowany w oparciu o układ FPGA Energia
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Wytapianie
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł metali ciężkich
Przemysł spawalniczy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Sterowniki programowalne, czas reakcji, program sterowania, układy FPGA, synteza logiczna  szczegóły »
127. RMT/4/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Szybkie prototypowanie Budownictwo
Elektronika, mikroelektronika
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Weterynaria
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł spawalniczy
Technologie informatyczne
Telekomunik
drukowanie 3d, prototypowanie, metoda wytlocznego osadzania materiału, ABS, PC-ABS, Poliwęglan,  szczegóły »
128. RT/1/2010
Wydział Transportu
Technologia konwersji algorytmów przetwarzania strumienia wideo z kamery TV na konfiguracje układów FPGA Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Transport
przetwarzanie obrazów cyfrowych, moduły IP, VHDL, FPGA, platforma sprzętowa dla prototypowania urządzeń  szczegóły »
129. RT/4/2010
Wydział Transportu
Technologia kreacji lokalnej i regionalnej polityki transportowej Transport Polityka transportowa miast, polityka transportowa regionów, zarządzanie mobilnością  szczegóły »
130. RT/5/2010
Wydział Transportu
Technologia oceny i prognozowania warunków ruchu w gęstych sieciach transportowych Transport Analizy ruchu, prognozy ruchu, inżynieria ruchu  szczegóły »
131. RCH/10/2015
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Technologia otrzymywania laktonów Przemysł chemiczny epsilon-kaprolakton, delta-walerolakton, gamma-butyrolakton  szczegóły »
132. RMT/7/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Technologia otrzymywania odlewów bimetalicznych Przemysł - Wytapianie
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Bimetal, odlew, odporność na ścieranie, okładziny, wyłożenia, kruszenie, mielenie  szczegóły »
133. RCH/18/2015
Wydział Chemiczny
patent
Technologia otrzymywania wosków polarnych poliolefinowych w dyspersji wodnej Budownictwo
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł materiałowy
woski poliolefinowe polarne, utlenianie, polietylen LDP, HDP, polipropylen  szczegóły »
134. RCH/2/2015
Wydział Chemiczny
Technologia produkcji utwardzacza do żywic poliestrowych utwardzanie żywic poliestrowych wodoronadtlenki   szczegóły »
135. ROZ/3/2010
Wydział Organizacji i Zarządzania
Technologia rozpowszechniania wiedzy z zachowaniem zasad on time i just enough integrująca nowoczesne rozwiązania IT Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
Rozpowszechnianie wiedzy, on time, Just enough, RFID, GIS, CMS, techniki wirtualizacji, szkolenia, instruktarze stanowiskowe, logistyka, dostęp do danych, informacja on Time i Just enough, usprawnianie procesów w organizacji  szczegóły »
136. RIE/8/2010
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Technologia spalania paliw gazowych i olejowych przy superwysokim podgrzewaniu powietrza Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
spalanie oleju i gazu, superwysokie podgrzewanie powietrza, piece szklarskie, piece ceramiczne, piece topielne  szczegóły »
137. RCH/6/2015
Wydział Chemiczny
zgłoszenie patentowe
Technologia syntezy pochodnych 4-aminochinazoliny, środków o działaniu przeciwbakteryjnym 4-aminochinazoliny, cyjanamid, mocznik, synteza, właściwości antybakteryjne  szczegóły »
138. RCH/1/2012
Wydział Chemiczny
patent
Technologia utleniania polietylenu HDPE w układzie gaz-ciało stałe Przemysł chemiczny utlenianie, utleniająca degradacja, polietylen, HDPE, emulsje wodne   szczegóły »
139. RCH/13/2015
Wydział Chemiczny
patent
Technologia utleniania polietylenu HDPE w układzie gaz-ciało stałe Przemysł chemiczny utlenianie, utleniająca degradacja, polietylen, HDPE, emulsje wodne   szczegóły »
140. RM/3/2010
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
TECHNOLOGIA UTYLIZACJI  POPIOŁÓW ELEKTROWNIANYCH - GRANULACJA, UTWARDZANIE, SKŁADOWANIE  ORAZ PRODUKCJA  KRUSZYW BUDOWLANYCH Budownictwo
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
płyty elektrowniane, procesy utylizacyjne, kruszywa budowlane  szczegóły »
141. RG/7/2010
Wydział Górnictwa i Geologii
zgłoszenie patentowe
Technologia wypełniania wyrobisk górniczych zagęszczonymi odpadami drobnoziarnistymi Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Zagospodarowanie odpadów, ochrona środowiska, podsadzanie wyrobisk, doszczelnianie zrobów zawałowych  szczegóły »
142. RMT/8/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Technologia wytwarzania warstw wierzchnich kompozytowych Ti/TiN o wysokich własnościach tribologicznych na wyrobach z tytanu i stopów tytanu. Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Przemysł spawalniczy
warstwy kompozytowe, laser, właściwości tribologiczne   szczegóły »
143. RE/8/2010
Wydział Elektryczny
Termoelektryczne wzorcowe przetworniki wartości skutecznej napięcia przemiennego Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Pomiary i standaryzacja - wzorce, substancje wzorcowe
wzorce napięcia przemiennego, termiczne przetworniki wartości skutecznej, transfery AC-DC  szczegóły »
144. RAU/13/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Testowanie uszkodzeń statycznych i dynamicznych w połączeniach cyfrowych układów SoC, FPGA oraz płyt PCB Elektronika, mikroelektronika
Technologie informatyczne
Testowanie połączeń; wbudowane samotestowanie; wykrywanie, lokalizacja i identyfikacja uszkodzeń;  szczegóły »
145. RMT/3/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Transport pneumatyczny materiałów sypkich Budownictwo
Przemysł - Wytapianie
Przemysł górniczy
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Transport
Transport pneumatyczny, sproszkowany materiał, materiał sypki  szczegóły »
146. RAU/1/2010
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Tworzenie automatycznych makr pomiarowych w systemach analizy obrazów Vidas oraz KS 300/400/Run (C. Zeiss) Budownictwo
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Przemysł materiałowy
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
Systemy automatycznej analizy obrazów; KS 300; KS 400, KSRun; Mikroskopia optyczna  szczegóły »
147. RMT/20/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Układ i sposób redukcji drgań w maszynach roboczych drążących lub urabiających Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
górnictwo, układ redukcji drgań, maszyny górnicze  szczegóły »
148. RE/1/2010
Wydział Elektryczny
patent
Układ napędowy przeznaczony dla silników wzbudzanych magnesami trwałymi Energia
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Transport
Silniki z magnesami trwałymi, silniki BLDC, silniki PMSM, przekształtniki energoelektroniczne, napęd elektryczny, pojazdy elektryczne  szczegóły »
149. RE/1/2014
Wydział Elektryczny
zgłoszenie patentowe
Układ odzysku energii z sieci trakcyjnej Transport sieć trakcyjna, rekuperacja (odzysk) energii, zasobnik energii, lekkie pojazdy szynowe, transport miejski, dwukierunkowy przepływ energii, energia hamowania, obciążenie podstacji  szczegóły »
150. RAU/9/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Układ skanerów laserowych Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Telekomunikacja
Transport
skaner laserowy, analiza obrazu, akwizycja obrazu, czujnik, kamera, termowizja  szczegóły »
151. RMT/12/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Ultradźwiękowa i termowizyjna ocena jakości wyrobów z tworzyw sztucznych materiały polimerowe, kompozyty polimerowe, technologie przetwórstwa, badania termowizyjne i ultradźwiękowe  szczegóły »
152. RMT/15/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Urządzenie do automatycznego rozpoznawania przełożenia zwłaszcza do skrzyni przekładniowej pojazdów gąsienicowych z napędem hybrydowym Transport Nasadka kielicha skrzyni biegów, czujnik położenia drążka zmiany biegów, bezkontaktowy czujnik przełożenia  szczegóły »
153. RMT/8/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
zgłoszenie patentowe
Urządzenie do odlewania ciągłego żeliwa szarego Przemysł - Wytapianie
Przemysł materiałowy
żeliwo, metale nieżelazne, pole elektromagnetyczne, ciągłe odlewanie, odlewnictwo, żeliwo szare, wlewek ciągły;  szczegóły »
154. RE/4/2013
Wydział Elektryczny
patent
Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta zwłaszcza podczas transportu Elektronika, mikroelektronika
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Transport
transport, ambulans, karetka, helikopter, pacjent,   szczegóły »
155. RCH/23/2015
Wydział Chemiczny
Usługa - analiza chromatograficzna mieszanin gazowych i niskowrzących produktów ciekłych. Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Chromatografia gazowa, analiza gazów, gazy spalinowe.  szczegóły »
156. ROZ/1/2015
Wydział Organizacji i Zarządzania
Usługa - Diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń   szczegóły »
157. RB/8/2015
Wydział Budownictwa
Usługa - Projektowanie betonu i badanie właściwości betonu wg PN-EN 206 Budownictwo beton, projektowanie betonu, badanie betonu PN-EN 206  szczegóły »
158. RCH/9/2015
Wydział Chemiczny
Usługa analizy laktonów za pomocą chromatografii gazowej GC Przemysł chemiczny laktony, GC  szczegóły »
159. RIE/1/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Usługa analizy rozwoju pożaru i bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych Budownictwo
Transport
  szczegóły »
160. RMT/18/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Usługa badań diagnostycznych kompozytowych zbiorników i rur. Przemysł materiałowy kompozyty, zbiorniki, diagnostyka  szczegóły »
161. ROZ/3/2015
Wydział Organizacji i Zarządzania
Usługa badawcza - przeprowadzenie oceny cyklu życia produktu wpływ na środowisko, cykl życia, ocena cyklu życia, ekoinnowacja  szczegóły »
162. RB/10/2015
Wydział Budownictwa
Usługa diagnostyki korozyjnej konstrukcji betonowych Budownictwo konstrukcje betonowe, konstrukcje żelbetowe, korozja zbrojenia, diagnostyka stanu technicznego konstrukcji, diagnostyka korozyjna, badania laboratoryjne, rdzenie betonowe, potencjał stacjonarny zbrojenia, rezystywność otuliny betonowej, opór polaryzacji, LPR, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, EIS, roztwór porowy betonu, pH betonu, stężenie chlorków w betonie, gęstość prądu korozyjnego, szybkość korozji zbrojenia w betonie.  szczegóły »
163. RE/6/2015
Wydział Elektryczny
Usługa doboru (optymalizacja i polioptymalizacja) układów regulacji źródeł energii elektrycznej, w tym stabilizatorów systemowych i regulatorów elektrowni wirtualnych. Energia
Odnawialne źródła energii
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
system elektroenergetyczny, stabilizatory systemowe, optymalizacja i polioptymalizacja, elektrownia wirtualna, mikrogeneracja, generacja rozproszona, odnawialne źródła energii elektrycznej  szczegóły »
164. RE/5/2015
Wydział Elektryczny
Usługa estymacji parametrów modeli matematycznych elementów źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Energia
Odnawialne źródła energii
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
system elektroenergetyczny, stabilizatory systemowe, optymalizacja i polioptymalizacja, elektrownia wirtualna, mikrogeneracja, generacja rozproszona, odnawialne źródła energii elektrycznej  szczegóły »
165. ROZ/2/2015
Wydział Organizacji i Zarządzania
Usługa konsultingu usprawniania działalności przedsiębiorstw w zakresie zarządzania projektami Budownictwo
Elektronika, mikroelektronika
Energia
Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Nauki biologiczne - Weterynaria
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Odnawialne źródła energii
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Pomiary i sta
Zarządzanie projektami, działalność organizacji, konsulting, dojrzałość przedsiębiorstwa  szczegóły »
166. RMT/8/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Usługa kontroli jakości części maszyn pod kątem dokładności wymiarowo-kształtowej. Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
diagnostyka maszyn, jakość, chropowatość, falistość  szczegóły »
167. RMT/10/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Usługa monitorowania temperaturowego procesu wiercenia z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
termowizja, monitorowanie procesu skrawania  szczegóły »
168. RIF/1/2013
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Usługa nieniszczącego pomiaru parametrów sprężystych cienkich warstw, powłok wielowarstwowych oraz innych struktur niskowymiarowych metodą rozpraszania światła laserowego Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Sprężystość, powłoki, cienkie warstwy, powłoki wielowarstwowe, wielowarstwy, pomiary optyczne, stałe sprężyste, rozpraszania światła laserowego, laser, metoda nieniszcząca  szczegóły »
169. RE/4/2015
Wydział Elektryczny
Usługa oceny stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego. Energia
Odnawialne źródła energii
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
system elektroenergetyczny, stabilność kątowa, wartości własne związane ze zjawiskami elektromechanicznymi, stany nieustalone, optymalizacja  szczegóły »
170. RCH/11/2015
Wydział Chemiczny
Usługa oznaczania zawartości wybranych związków organicznych metodą spektrofotometryczną. spektrofotometria, stężenie, związek organiczny, widmo UV-Vis  szczegóły »
171. RB/6/2015
Wydział Budownictwa
Usługa projektowania betonu oraz badania jego właściwości wg PN-EN 206 Budownictwo beton, projektowanie betonu, własciwości betonu, PN-EN 206  szczegóły »
172. RCH/21/2015
Wydział Chemiczny
Usługa Projektowanie w systemach CAD i obliczenia wytrzymałościowe aparatów przemysłu chemicznego zgodnie z wymogami UDT Przemysł chemiczny AutoCad, ChemCad, UDT  szczegóły »
173. RMT/19/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Usługa przeprowadzenia badań mających na celu optymalizację procesu cięcia pod kątem jakości ciętych powierzchni dla pakietów składających się z płyt wykonanych z różnorodnych materiałów a w szczególności z blach. Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł materiałowy
gilotyna, proces cięcia, pakiet blach, cięcie pod dowolnym kątem, siła cięcia  szczegóły »
174. RE/3/2013
Wydział Elektryczny
Usługa w zakresie badań i ekspertyz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrotechnicznych Elektronika, mikroelektronika
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Telekomunikacja
Transport
kompatybilność elektromagnetyczna, odporność, zaburzenia radioelektryczne promieniowane, pole magnetyczne, elektryczne  szczegóły »
175. RMT/9/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Usługa wspomagania procesu projektowania obrabiarek Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
wytrzymałość, obrabiarki, sztywność, drgania, optymalizacja kształtu, dokumentacja konstrukcyjna 2D i 3D, wizualizacja, digitalizacja  szczegóły »
176. RMT/7/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Usługa wyznaczania oporów skrawania/pomiaru sił i momentów skrawania Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
siły i moment skrawania, opory skrawania, skrawalność, skrawność, obróbka skrawaniem.  szczegóły »
177. RMT/11/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Usługa zintegrowanego badania obrabiarek w warunkach przemysłowych Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
pomiary drgań, temperatur, , metody dotykowe i bezdotykowe  szczegóły »
178. RIE/2/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Usługa: Diagnostyka cieplna in situ budynków. Budownictwo
Energia
diagnostyka cieplna, wentylacja i klimatyzacja, źródła ciepła, źródła chłodu, ciepła woda użytkowa, charakterystyka cieplna budynków  szczegóły »
179. RCH/15/2015
Wydział Chemiczny
Usługi - analizy chromatograficzne Przemysł chemiczny chromatografia gazowa, spektrometria mas  szczegóły »
180. RIE/4/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych ze środowiska wodnego Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł chemiczny
Przemysł górniczy
Przemysł lotniczy
Środowisko - Ochrona środowiska
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Sztuczne mokradła,
Bioreaktory membranowe,
Zaawansowane procesy utleniania,
Procesy inicjowane światłem. 
szczegóły »
181. RMT/10/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wdmuchiwanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu Przemysł - Wytapianie
Przemysł materiałowy
Wdmuchiwanie proszków, ciekły metal, nawęglanie ciekłego metalu, recykling pyłów metalurgicznych  szczegóły »
182. RT/7/2010
Wydział Transportu
Wideodetektor pojazdów i zdarzeń drogowych Transport Pomiary ruchu drogowego, sterowanie ruchem drogowym, wideodetekcja, fpla, przetwarzanie obrazu  szczegóły »
183. RE/5/2013
Wydział Elektryczny
patent
Wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Transport
sprzęgło, ciecz magnetoreologiczna, pojazdy elektryczne, maszyny, obrabiarki,   szczegóły »
184. RG/3/2012
Wydział Górnictwa i Geologii
patent, zgłoszenie patentowe
Wielowątkowa analiza aspektów technicznych i ekonomicznych zakładu górniczego. Przemysł górniczy górnictwo węgla kamiennego, eskploatacja kopalń węgla kamiennego, optymalizacja wydobycia węgla kamiennego, model ekonomiczny, efektywnosć ekonomiczna, planowanie produkcji, symulacja komputerowa, wspomaganie zarządzania, system ekspercki   szczegóły »
185. RMT/1/2010
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wirtualne modelowanie protez kości czaszki Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna modelowanie haptyczne, modelowanie powierzchniowe, wirtualne modele protez kości  szczegóły »
186. RMT/17/2015
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Wózek i/lub regał do transportu i przechowywania wewnętrznego materiałów zwłaszcza książek oraz dokumentacji archiwalnych Przemysł - Produkcja przemysłowa Wózek biblioteczny, wózek trójfunkcyjny  szczegóły »
187. RG/1/2012
Wydział Górnictwa i Geologii
zgłoszenie patentowe
Wspomaganie zarządzania zakładem górniczym w zakresie projektowania eksploatacji systemem ścianowym. Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Przemysł górniczy
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
model ekonomiczny, efektywność ekonomiczna, wysoka koncentracja, równowaga kosztów, planowanie produkcji, symulacja komputerowa  szczegóły »
188. RIE/3/2015
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku na podstawie krótkich pomiarów in situ Budownictwo ocena energetyczna budynku, charakterystyka energetyczna budynku na podstawie krótkich pomiarów, diagnostyka energetyczna budynku  szczegóły »
189. RCH/4/2011
Wydział Chemiczny
wysokoprędkościowe chłodnie wody obiegowej Przemysł chemiczny chłodnie; wody obiegowe  szczegóły »
190. RCH/1/2011
Wydział Chemiczny
Wysokosprawne kolumny z wypełnieniem komórkowym Przemysł chemiczny wysokosprawne kolumny; wypełnienie komórkowe; absorpcja; destylacja; ekstrakcja; mokre odpylanie  szczegóły »
191. RCH/5/2011
Wydział Chemiczny
Wysokosprawne sekwencyjne separatory kropel Przemysł chemiczny odkraplanie par; odkraplanie gazów; separacja kropel  szczegóły »
192. RCH/7/2015
Wydział Chemiczny
Wysokosprawny odpylacz cyklonowy z żaluzjami odpylacz, odpylanie, instalacje spalania małej mocy,   szczegóły »
193. RM/1/2013
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
zgłoszenie patentowe
Wytwarzanie kompozytów o osnowie polimerów termoplastycznych zawierających jako fazę zbrojącą przetworzone odpady srebrnonośne. Przemysł materiałowy
Środowisko - Zarządzanie odpadami
Kompozyty o osnowie polimerów, Wykorzystania odpadów srebrnonośnych, kształtowanie właściwości cieplnych, kształtowanie właściwości cieplnych, proces przetwórstwa odpadów srebrnonośnych  szczegóły »
194. RCH/2/2010
Wydział Chemiczny
WYTWARZANIE TWORZYW ANODOWYCH Z  POWŁOKAMI ZAWIERAJĄCYMI DWUTLENEK  RUTENU Przemysł chemiczny
Środowisko - Ochrona środowiska
aktywowane elektrody tytanowe, powłoki tlenkowe, tworzywa anodowe, dwutlenek rutenu, elektrody DSA, utlenianie anodowe  szczegóły »
195. RMT/5/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wytwarzanie warstw pasywnych na implantach ze stali austenitycznej Cr-Ni-Mo Przemysł materiałowy Polerowanie elektrolityczne, pasywacja chemiczna, warstwy pasywne, implanty, biomateriały  szczegóły »
196. RMT/6/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
patent
Wytwarzanie warstw pasywnych na implantach ze stopów tytanu Przemysł materiałowy Polerowanie elektrolityczne, pasywacja chemiczna, warstwy pasywne, implanty, biomateriały  szczegóły »
197. RMT/7/2012
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wytwarzanie warstw pasywnych na implantach ze stopów z pamięcią kształtu Przemysł materiałowy Polerowanie elektrolityczne, pasywacja chemiczna, warstwy pasywne, implanty, biomateriały  szczegóły »
198. RIF/2/2010
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Wyznaczanie właściwości cieplnych materiałów Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł chemiczny
Przemysł lotniczy
Przemysł materiałowy
Środowisko - Ochrona środowiska
badania właściwości cieplnych materiałów objętościowych, struktur i cienkich warstw; obrazowanie cieplne  szczegóły »
199. RMT/7/2013
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Zaawansowane systemy wspomagania bazujące na poszerzonej rzeczywistości Budownictwo
Odnawialne źródła energii
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł lotniczy
Transport
poszerzona rzeczywistość, znacznik, diagnostyka maszyn  szczegóły »
200. RB/2/2010
Wydział Budownictwa
patent, zgłoszenie patentowe
Zabezpieczenie nowowznoszonych konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zastosowanie specjalnego zbrojenia w spoinach wspornych Budownictwo konstrukcje murowe nowowznoszone, zbrojenie spoin wspornych murów, ograniczenie rozwoju rys i pęknięć w murach nowowznoszonych,  szczegóły »
201. RCH/1/2010
Wydział Chemiczny
Zastosowanie membran magnetycznych w procesie rozdzielania powietrza Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Przemysł chemiczny
Przemysł metali ciężkich
Środowisko - Ochrona środowiska
Membrany magnetyczne, pole magnetyczne, rozdzielanie powietrza, wzbogacanie powietrza  szczegóły »
202. RMT/1/2011
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Zespół inspekcyjnych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. roboty mobilne, roboty autonomiczne, inspekcja, systemy bezpieczeństwa  szczegóły »
203. RAU/4/2013
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
zgłoszenie patentowe
Zminiaturyzowane urządzenie typu INS Elektronika, mikroelektronika
Przemysł - Automatyka i Robotyka
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Technologie informatyczne
Telekomunikacja
Transport
Zminiaturyzowane urządzenie typu INS, oprogramowanie, obudowa.   szczegóły »
204. RG/1/2011
Wydział Górnictwa i Geologii
zgłoszenie patentowe
Zrobotyzowana technologia wytwarzania organów roboczych maszyn urabiających Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł górniczy
maszyny urabiające, organy robocze, technologia produkcji, ustawiane uchywtów nożowych, automatyzacja  szczegóły »CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej