dr hab. Krzysztof Labus

Department: Institute of Applied Geology E-mail: krzysztof.labus@polsl.pl
Position: profesor nzw. w Politechnice Śląskiej Telefon: 32 237 2942
Address: Akademicka 2, 44-100 Gliwice WWW: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg7/Strony/witamy.aspx
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Sekwestracja CO2, Hydrochemia, Hydrogeologia, Modelowanie matematyczne w hydrogeologiiCO2 sequestration, Hydrogeochemistry, Hydrogeology, Mathematical modeling
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oprogramowanie: The Geochemists' Workbench, Toughreact, Petrasim, AquaChem. Aparatura do poboru próbek wód podziemnych i powierzchniowych. Aparatura analityczna ICP-AES. Aparatura do badań składu i porowatości skał.Software: The Geochemists' Workbench, Toughreact, Petrasim, AquaChem. Groundwater and surface water sampling equipment. ICP-AES. Aparature for rock composition and pore space analyses.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, czeski, rosyjskiPolish, English, Czech, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Modelowanie procesów hydrochemicznych i hydrogeologicznych.
Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko - OOŚ, operatów wodno-prawnych, projektów prac geologicznych, planów zagospodarowania złóż - PZZ
Hydrochemical and hydrogeological modeling.
Environmental Impact Statements. Deposits management planning.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Komora do prowadzenia eksperymentalnych reakcji w układzie woda-skała-gaz oraz badania cementów specjalnych i elementów wyposażenia otworów dla potrzeb sekwestracji CO2 w górotworze. Zgłoszenie w Republice Czeskiej wraz z 3 współautorami z VŠB-TU Ostrava.Reaction chamber for experimental tests of water-rock-gas systems, special cements and equipment of CO2 injjection wells - Utility model - Czech Republic; 3 co-authors from VŠB-Technical University Ostrava.
Informacje dodatkoweAdditional information
1.Labus K., 2009, Modeling hydrochemical effects of carbon dioxide sequestration in saline aquifers of the Upper Silesian Coal Basin. Wyd. Pol. Śl. Gliwice. pp. 1-109 .
2. Labus K., Grmela A., 2004, Isotopic composition of groundwater in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic. Transactions Technical University Ostrava Nr1 Vol. L. pp 57-68.
3. Labus K., 2005, Origin of groundwater mineralization in coarse-grained Lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Geological Quarterly Nr 1. pp 75-82.
4. Labus K, 2002 - Modeling of salty waters migration towards a therapeutic peat deposit - a case study. Terra Nostra. Schriften der Alfred Wegener Stiftung Nr 4. pp 469-473..
5. Labus K., 1995 - Heavy-metal emissions from coal combustion in southwestern Poland. Energy Vol. 20, No. 11: 1115-1119, Elsevier.
1.Labus K., 2009, Modeling hydrochemical effects of carbon dioxide sequestration in saline aquifers of the Upper Silesian Coal Basin. Wyd. Pol. Śl. Gliwice. pp. 1-109 .
2. Labus K., Grmela A., 2004, Isotopic composition of groundwater in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic. Transactions Technical University Ostrava Nr1 Vol. L. pp 57-68.
3. Labus K., 2005, Origin of groundwater mineralization in coarse-grained Lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Geological Quarterly Nr 1. pp 75-82.
4. Labus K, 2002 - Modeling of salty waters migration towards a therapeutic peat deposit - a case study. Terra Nostra. Schriften der Alfred Wegener Stiftung Nr 4. pp 469-473..
5. Labus K., 1995 - Heavy-metal emissions from coal combustion in southwestern Poland. Energy Vol. 20, No. 11: 1115-1119, Elsevier.
KeywordsResearch Areas
CO2 sequestration, geochemical modeling, hydrogeologiczl modeling 3.6.8 Hydrochemistry
3.7.4 Geologia Geoology
5.21 Mining Engineering
5.22 Geology and Applied Geophysics
Pictures, download files and other media