dr hab. inż. Witold Biały

Department: Institute of Production Engineering E-mail: wbialy@polsl.pl
Position: Profesor Telefon: 32 2777349
Address: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Górnictwio i Geologia - Projektowanie i dobór maszyn urabiających, urabialność pokładów węglowych
Budowa i Eksploatacja Maszyn - Trwałość, niezawodność i awaryjność maszyn górniczych
Zastosowania systemów komputerowych w procesach produkcyjnych
Mining and Geology - Design and selection of mining machines, workability of coal beds

Construction and exploitation of machines - durability, reliability and failure rates of mining machines
Using of computer systems in production precesses
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
brak
Języki komunikacjiLanguages of communication
rosyjski
czeski
Russian
Czech
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania urabialności węgla i skał
Dobór maszyn urabiających do warunków górniczo-geologicznych
Możliwości zastosowania systemów klasy CMM w gospodarce remontowej
Awaryjność procesów produkcyjnych
Research of workability of coal and rock
Selection of mining machines according to geological and mining conditions
Scope of the CMM systems use in maintenance
Failure rate of production processes
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Projekt wynalazczy: pt. „Sposób wyznaczania współczynnika skrawalności skały, zwłaszcza węglowej”. Nr ewidencyjny 3/2011 z dnia 21.04.2011. (ND/NCS-2/261/11)

2. Projekt wynalazczy: pt. „Urządzenia do badania współczynnika skrawalności skały, zwłaszcza węglowej”. Nr ewidencyjny 4/2011 z dnia 21.04.2011. (NCS-2/256/11)

3. Wniosek o udzielenie patentu: „Przyrząd określający urabialność węgla i skał otaczających złoże”. Numer P.398897 z dnia 20.04.2012.
1. Projekt wynalazczy: pt. „Sposób wyznaczania współczynnika skrawalności skały, zwłaszcza węglowej”. Nr ewidencyjny 3/2011 z dnia 21.04.2011. (ND/NCS-2/261/11)

2. Projekt wynalazczy: pt. „Urządzenia do badania współczynnika skrawalności skały, zwłaszcza węglowej”. Nr ewidencyjny 4/2011 z dnia 21.04.2011. (NCS-2/256/11)

3. Wniosek o udzielenie patentu: „Przyrząd określający urabialność węgla i skał otaczających złoże”. Numer P.398897 z dnia 20.04.2012.
Informacje dodatkoweAdditional information
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

1. Brusseles Eureka. Złoty medal w Brukseli na europejskich targach – THE BELGIAN AND INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION.
Członek zespołu – za: Instrument for determination of machinabiliy of coal and rock. Bruksela/Belgia, 19 listopad 2011.

2. Brusseles Eureka. Srebrny medal w Brukseli na europejskich targach – THE BELGIAN AND INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION.
Członek zespołu – za: Instrument determining workability of coal or rock enclosing the coal deposit – POU-BW/01-WAP. Bruksela/Belgia, 17 listopad 2012.

3. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie – Przyrząd określający urabialność węgla lub skał otaczających złoże węglowe – POU-BW/01-WAP. – XX GIEŁDA WYNALAZKÓW WYRÓŻNIONYCH NA ŚWIATOWYCH WYSTAWACH w 2012r. Warszawa luty 2013.

4. Narodowa Wystawa Badań i Innowacji BACĂU 2013. Diplomă de excelenţă. POU-BW/01-WAP. Bacău/Rumunia, 19-21.09.2013.

5. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST 2013. Dyplom INST – Excellent Idea Certificate. POU-BW/01-WAP. Taipei/Tajwan, 26-29 września 2013.

6. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST 2013.
Nagroda specjalna: Medal i Dyplom od delegacji z Japonii – Leading Innovation Award POU-BW/01-WAP. Taipei/Tajwan, 26-29 września 2013.
1. Brusseles Eureka. Gold medal – THE BELGIAN AND INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION. Członek zespołu – za: Instrument for determination of machinabiliy of coal and rock. Bruksela/Belgia, 19 listopad 2011.

2. Brusseles Eureka. Silver medal – THE BELGIAN AND INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION. As a team member for: Instrument determining workability of coal or rock enclosing the coal deposit – POU-BW/01-WAP. Bruksela/Belgia, 17 listopad 2012.

3. Narodowa Wystawa Badań i Innowacji BACĂU 2013. Diplomă de excelenţă. POU-BW/01-WAP. Bacău/Rumunia, 19-21.09.2013.

5. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST 2013. Dyplom INST – Excellent Idea Certificate. POU-BW/01-WAP. Taipei/Tajwan, 26-29 września 2013.

6. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST 2013.
Nagroda specjalna: Medal i Dyplom od delegacji z Japonii – Leading Innovation Award POU-BW/01-WAP. Taipei/Tajwan, 26-29 września 2013.
KeywordsResearch Areas
urabialność
dobór maszyn urabiających
Systemy CMM
Gospodarka remontowa
Awaryjność
Projektowanie
5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
5.21 Mining Engineering
Pictures, download files and other media