dr inż. Elżbieta Pawłowska

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: epawlowska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: ul.Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
sektor ochrony zdrowia
administracja publiczna
kapitał społeczny
kompetencje
zarządzanie jakością

health care
public administration
social capital
competences
quality management
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej
efektywność funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
kompetencje organizacyjne
kompetencje kierownicze
management in health care
effectiveness of health care
competence of organizations
competence of managers
Słowa kluczoweDziedziny nauki
efektywność, zarządzanie, kompetencje, jakość, kapitał społeczny,
administracja samorządowa, ochrona zdrowia
1.13 Nauki o zarządzaniu