Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: andrzej.karbownik@polsl.pl
Stanowisko: Dyrektor Instytutu Zarządzania i Administracji; Rektor Telefon: 32/277-73-39
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- organizacja i ekonomika górnictwa,
- restrukturyzacja górnictwa,
- projektowanie zakładów górniczych,
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
- zarządzanie projektami,
- restrukturyzacja przedsiębiorstwa i przemysłu.
- organization and economics of mining,
- mining restructuring,
- designing of mining plants,
- business management,
- project management,
- business and industry management.
Języki komunikacjiLanguages of communication
- polski,
- niemiecki,
- hiszpański.
- Polish,
- German,
- Spanish.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Współpraca w obszarze:
- szkoleń w zakresie zarządzania projektami, wdrażania systemów zarządzania projektami,
- szkoleń oraz wdrażania programu MS Project 2003 i 2007
- planowania zatrudnienia,
- analizy efektywności inwestycji,
- programów restrukturyzacji przedsiębiorstw
- systemu komputerowego wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą, wdrażania wybranych narzędzi zarządzania w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian
Collaboration in the following areas:
- training in the area of project management and implementation of project management systems,
- training and implementation of MS Project 2003 and MS Project 2007,
- human resources management,
- economic effectiveness analysis of investments,
- enterprises’ restructuring programmes,
– computer system supporting management in the range of knowledge management, implementation of selected management methods and tools in the area of creating the vision for change and organizational-technical preparation of the company to achieve the vision, project management of changes
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie projektami, restrukturyzacja górnictwa, project management, mining restructuring, business and industry management
1.13 Nauki o zarządzaniu
5.21 Górnictwo