dr inż. Seweryn Tchórzewski

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: seweryn.tchorzewski@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 023 27 77 402
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie projektami - efektywność realizacji projektów, planowanie projektów, narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami, Project Management - the effectiveness of the implementation of projects, project planning, project management support tools,
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium Zarządzania Projektami - 30 stanowisk - MS Project 2003 oraz 2007, Project serverProject Management Laboratory - 30 license MS Project 2003 and 2007, Project Server ect.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, ang.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Szkolenia w zakresie podstaw zarządzania projektami, wdrażanie systemów zarządzania projektami, szkolenia oraz wdrażanie programu MS Project 2003 i 2007 - łącznie z możliwością programowania i dostosowania do specyficznych wymagań organizacjiTraining in the basics of project management, project management systems implementation, training and implementation of MS Project 2003 and 2007 - including the possibility of programming and adaptation to the specific requirements of your organization
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
--
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Zarządzanie projektami, MS Project, Project management 1.13 Nauki o zarządzaniu
5.21 Górnictwo