dr hab inż. Marzena Kramarz

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: marzena.kramarz@polsl.pl
Stanowisko: prof nzw Politechniki Śląskiej Telefon: 32 277 74 07
Adres: ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie przedsiębiorstw w sieciach dostaw, dystrybucja, kooperacja w sieciach, ryzyko i zakłócenia w przepływach materiałowychlogistics, managing the supply chain, strategies of enterprises in network, distribution, cooperation in network, the risk and disruptions in material flows
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, englsh
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
System identyfikacji zakłóceń w przepływach materiałowych, modele biznesowe przedsiębiorstw kooperujących w sieciachSystem of identification system of disruptions in material flows, business models of enterprises cooperating in network
Informacje dodatkoweAdditional information
Kramarz M. Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczona produkcją, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2012
Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, DIFIN 2014
Kramarz M. Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczona produkcją, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2012
Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, DIFIN 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
procesy logistyczne, adaptacyjność łańcuchów dostaw, logistyczna obsługa klienta, dystrybucja 1.13 Nauki o zarządzaniu