doktor nauk ekonomicznych, docent Joanna Toczyńska

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: joanna.toczynska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: +48604137455, sł.0322777339
Adres: Roosevelta 26-28, pokój 324, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Jakość kształcenia, system zarządzania uczelnią, analiza ekonomiczno-finansowa, biznes plan, studium wykonalności, pozyskanie środków z funduszy UE, ocena opłacalności inwestycji, restrukturyzacja przedsiębiorstwкачество обучения, система управление вузом, экономический и финансовый анализ, бизнес планы, реструктуризация предприятий, оценка рентабельности инвестиций
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, ukraińskiпольский, русский, украинский
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Staże absolwentów (studentów) w przedsiębiorstwie w celu opracowania wniosków na pozyskanie środków z UE. 2. Szkolenie: Kształtowanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie. 3. Wspomaganie projektow oraz kontaktów naukowo-biznesowych w języku rosyjskim/ ukraińskim
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor ponad 70 publikacji, Certyfikat trenera z operatywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds.Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020; Dyplom maklera giełdy papierów wartościowych i analityka papierów wartościowych; Uprawnienia członka Rady Nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Panstwa; Trener akredytowany przez PARP w programie Eropejskiego Funduszu Spolecznego "Przygotowanie do eksportu" 60 публикаций. Сертификаты: тренера оперативной реструктуризации предприятий, брокера и аналитика ценных бумаг, участника Группы Экспертов анализа Дельфи в программе Форесайт Польша 2020, аккредитированного тренера в программе "Формирование экспортной стратегии предприятий"
Słowa kluczoweDziedziny nauki
jakość kształcenia, system zarządzania uczelnią, analiza ekonomiczna i finansowa, ocena opłacalności inwestycji, biznes plan, studium wykonalności, pozyskanie środków z UE 1.11 Finanse, bankowość, rachunkowość
1.13 Nauki o zarządzaniu
2.1 Matematyka