Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Katarzyna DOHN

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: kdohn@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt; Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki Instytutu, Kierownik Zakładu Logistyki Telefon: 606769835
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zarządzanie wiedzą w organizacjach, logistyka wiedzy, zarządzanie logistyką, zarządzanie przepływami materiałowymi i informacyjnymi w łańcuchu dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie procesami produkcyjnymi, organizacja procesów produkcyjnych, logistyka produkcji, lean management, lean production, lean manufacturing, nowoczesne techniki zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, theory of constraints TOC, metodyka FORESIGHTKnowledge management, knowledge logistics, logistics management, management of material and information flows in the supply chain, supply chain management, management of production processes, organization of production processes, production logistics , lean management, lean production, lean manufacturing, modern technologies of production management and supply chain, theory of constraints - TOC, FORESIGHT metodology
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski, język angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
system komputerowy wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą, badania procesów w przedsiębiorstwach budowy maszyn, wdrażanie wybranych narzędzi zarządzania w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznychcomputer system of management support in the field of knowledge management, business processes researches in machinery building enterprises, Implementation of selected management tools in building the vision of change and the organizational and technical preparations to implement the company vision and changes in project management, design of logistics systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braklack
Informacje dodatkoweAdditional information
It tools implemented in the information system supporting management in the range of knowledge management in mechanical engineering enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2014 vol. 3 no. 1, s. 3-16,
Implementation of expert system in knowledge management in mechanical engineering enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2013 vol. 2 no. 4, s. 253-263
The configurational approach in supply chain management (SCM) of steel goods.
[Aut.]: Katarzyna Dohn. Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 2, s. 265-268,
It support for logistics tasks in polish machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2013, Cracow, Poland, December 9th - 11th, 2013
Mechanisms of enterprises' participation in sustainable local governance. The case of Poland.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
W: Konwledge and management models for sustainable growth. IFKAD 2014 9th International Forum on Konwledge Asset Dynamics, 11-13 June 2014, Matera, Italy. Proceedings. Ed. by Daniela Carlucci, J.C. Spender, Giovanni Schiuma. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1589-1606
Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
Warszawa : Difin, 2013,
The concept of knowledge object management system as a tool reducing the knowledge deficit in the functioning of machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Knowledge and Information Mangement Conference. KIM 2013. Sustainable Quality, Meriden, UK, 4-5 June 2013. Proceedings. Ed. by Rochelle Sassman and Brian Lehaney. [B.m.] : The Operational Research Society, 2013, s. 192-210
The early warning concept in the system supporting knowledge management in Polish machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Knowledge and Information Mangement Conference. KIM 2013. Sustainable Quality, Meriden, UK, 4-5 June 2013. Proceedings. Ed. by Rochelle Sassman and Brian Lehaney. [B.m.] : The Operational Research Society, 2013, s. 211-221
The model of knowledge management system supporting sustainable growth in machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Konwledge and management models for sustainable growth. IFKAD 2014 9th International Forum on Konwledge Asset Dynamics, 11-13 June 2014, Matera, Italy. Proceedings. Ed. by Daniela Carlucci, J.C. Spender, Giovanni Schiuma. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1876-1906
Human resources management processes in the system supporting management in the area of knowledge management in mechanical engineering industry enterprise.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński.
-Inform. Syst. Manag. 2012 vol. 1 no. 1, s. 3-13
Value chain analysis of environmental management in urban areas. Case study: Metropolitan Association of Upper Silesia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 4, s. 911-921
Dohn K., Klasyfikacja rezerw produkcyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Zesz. Nauk. PŚl. nr 1713 Org. 2006 z. 34
Dohn K., Koncepcja logistycznej oceny procesu produkcyjnego. Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach. Katowice 2006
Dohn K., Logistyczna analiza procesu produkcyjnego elementów z tworzyw sztucznych. Czasopismo LOGISTYKA, nr 1/2007
Dohn K., Analiza efektywności wybranych procesów technologicznych ciągłych. Zesz. Nauk. PŚl. nr 1747 Org. 2007 z. 41
Dohn K., Applying the theory of constraints in implementation of production contracts for steam turbine components. Rozdział w monografii pod red. J. Lewandowski, I. Jałmużna, Process management in production systems. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
Dohn K., Kwiotkowska A., Analiza przepływów materiałowych i informacji w przedsiębiorstwie - mapowanie strumienia wartości. Czasopismo LOGISTYKA, nr 4/2008
Dohn K., Wybrane zagadnienia logistyki w produkcji. Sterowanie poziomem zapasów produkcji w toku. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej, Seria nr 5: Informatyka, Organizacja i Zarządzanie, Bielsko-Biała 2009
Dohn K., Analiza łańcucha dostaw wyrobów przemysłu maszynowego. Czasopismo LOGISTYKA, nr 2/2009
Dohn K., Organizacja procesów transportu wewnętrznego – studia przypadków. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 70. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową. Politechnika Śląska, Gliwice 2007, 2014. Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną, Gliwice 2013, 2014
It tools implemented in the information system supporting management in the range of knowledge management in mechanical engineering enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2014 vol. 3 no. 1, s. 3-16,
Implementation of expert system in knowledge management in mechanical engineering enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2013 vol. 2 no. 4, s. 253-263
The configurational approach in supply chain management (SCM) of steel goods.
[Aut.]: Katarzyna Dohn. Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 2, s. 265-268,
It support for logistics tasks in polish machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2013, Cracow, Poland, December 9th - 11th, 2013
Mechanisms of enterprises' participation in sustainable local governance. The case of Poland.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
W: Konwledge and management models for sustainable growth. IFKAD 2014 9th International Forum on Konwledge Asset Dynamics, 11-13 June 2014, Matera, Italy. Proceedings. Ed. by Daniela Carlucci, J.C. Spender, Giovanni Schiuma. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1589-1606
Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
Warszawa : Difin, 2013,
The concept of knowledge object management system as a tool reducing the knowledge deficit in the functioning of machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Knowledge and Information Mangement Conference. KIM 2013. Sustainable Quality, Meriden, UK, 4-5 June 2013. Proceedings. Ed. by Rochelle Sassman and Brian Lehaney. [B.m.] : The Operational Research Society, 2013, s. 192-210
The early warning concept in the system supporting knowledge management in Polish machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Knowledge and Information Mangement Conference. KIM 2013. Sustainable Quality, Meriden, UK, 4-5 June 2013. Proceedings. Ed. by Rochelle Sassman and Brian Lehaney. [B.m.] : The Operational Research Society, 2013, s. 211-221
The model of knowledge management system supporting sustainable growth in machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Konwledge and management models for sustainable growth. IFKAD 2014 9th International Forum on Konwledge Asset Dynamics, 11-13 June 2014, Matera, Italy. Proceedings. Ed. by Daniela Carlucci, J.C. Spender, Giovanni Schiuma. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1876-1906
Human resources management processes in the system supporting management in the area of knowledge management in mechanical engineering industry enterprise.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński.
-Inform. Syst. Manag. 2012 vol. 1 no. 1, s. 3-13
Value chain analysis of environmental management in urban areas. Case study: Metropolitan Association of Upper Silesia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 4, s. 911-921
Dohn K., Coordination between the production system in an industrial enterprise. Logistic analysis of material and information flows. Production management and logistics. Concepts, methods and practical solutions. Red. Fertsch M., K. Grzybowska, A. Stachowiak. Publishing. Poznan University of Technology, Poznan 2006
Dohn K., Reserve production classification in an industrial enterprise. Science Number of PSL. No 1713 Org. 2006 z. 34
Dohn K., The logistics concept of assessing the production process. Modern industry and services. Improving the management as a source of competitive advantage. Collective work edited by J. Pyki. Scientific Society for Organization and Management. Branch in Katowice. Katowice 2006
Dohn K., Logistic analysis of the plastics parts manufacturing process. LOGISTICS magazine, No 1/2007
Dohn K., Effectiveness analysis of the selected continuous processes. Science Number of PSL.. PSL. 1747 Org. 2007 z. 41
Dohn K., Applying the theory of constraints in implementation of production contracts for steam turbine components. Chapter in a monograph edited by J. Lewandowski, I. Jalmuzna, Process management in production systems. Publisher University of Lodz, Lodz 2007
Dohn K., Kwiotkowska A., Analysis of material and information flows in the company - mapping the value stream. LOGISTICS magazine, No 4/2008
Dohn K., Some problems in manufacturing logistics. Control inventory levels of production in progress. Scientific Papers of the University of Technology - Bielsko-Biala, Series No. 5: Information, Organization and Management, Bielsko-Biala 2009
Dohn K., Analysis of supply chain machine industry products. LOGISTICS journal, No. 2/2009
Dohn K., Organization of the internal transport processes - case studies. The scientific work of the Warsaw Technical University. Transport, 70th No. Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw 2009
Silesian Technical University Rector's Prize for scientific activity. Technical University of Silesia, Gliwice 2007

http://eksperci1.polsl.pl/index.php?vaction=ekspert_dane
Słowa kluczoweDziedziny nauki
logistyka, łańcuch dostaw, przepływy materiałowe i informacyjne, teoria ograniczeń, lean management 1.13 Nauki o zarządzaniu