Jadwiga Grabowska

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: jadwiga.grabowska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32-2777407
Adres: ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zarządzanie przepływami materiałowymi i informacyjnymi w łańcuchu dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, lean management, systemy informacji logistycznej, kanały dystrybucji węglamanagement of the material and information flows in the supply chain, supply chain management, lean management, logistics information systems, distribution channels of coal
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski, język niemiecki Polish, German
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braklack
Słowa kluczoweDziedziny nauki
logistyka, łańcuch dostaw, systemy informacji logistycznej 1.13 Nauki o zarządzaniu