dr inż. Anna Kwiotkowska

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: akwiotkowska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32 277-74-07
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorczość a rozwój przedsiębiorstw, formy i źródła transferu technologii, badania nad konfiguracjami przedsiębiorczych organizacji, wykorzystanie metod ustawionych teoretycznie w naukach o zarzadzaniu, metodyka ForesightAcademic enterpreneurship, enterpreneurship and the firm development, forms and sources of technology transfer, research on configuration of entrepreneurial organizations, using the set theory methods in management science, Foresight metodology
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski
język angielski
Polish
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Plany działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie możliwości wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, szkolenia w obszarze przedsiębiorczości akademickiej i strategicznej
Business plans, consultancy in improving a firm’s performance, training in the area of academic and strategic entrepreneurship
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Autorka licznych publikacji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, problematyki przedsiębiorczości, zwłaszcza akademickiej, mechanizmów transferu technologii i innowacji.
Nagroda Rektora za działalność naukową (2007)
The author of numerous publications in the field of business management, entrepreneurship issues, especially academic entrepreneurship, technology transfer mechanisms and innovations.
Rector's award for scientific activity (2007)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
academic entrepreneurship, technology transfer, commercialization of knowledge 1.13 Nauki o zarządzaniu