dr Sławomir Olko

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: olko@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32 2777 426
Adres: ul.Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW: http://woiz.polsl.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nauki o zarządzaniu: klastry i sieci współpracy, otwarta innowacja, innowacyjne modele biznesu, kompetencje sieciowe, komercjalizacja badań naukowychmanegement: clusters and cooperative networks, open innovation, innovative business models, network competencies, commercialisation of scientific research
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
--
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opracowywanie ekspertyz z zakresu zarządzania sieciami współpracy i klastrami, studium komercjalizacji technologii, analiza funkcji marketingowych przedsiębiorstwconsulting regarding managment processes in cooperative networks and clusters, studies of new technologies commercializations, analysis of the marketing in the companies
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie posiadamdon't have
Informacje dodatkoweAdditional information
Członek-założyciel Stowarzyszenia Profesjonalistów oraz Ekspertów Sieciowych i Klastrowych ProClusterFounding member of the Association of the Clusters and Netwoks Experts and Professonals
Słowa kluczoweDziedziny nauki
innovation management, knowledge management, open innovation, industrial and regional clusters, creative clusters 1.13 Nauki o zarządzaniu
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Zdjęcia