dr hab .inż prof nzw Politechniki Śląskiej Jan Brzóska

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: jan.brzoska@polsl.pl
Stanowisko: prof.nzw.w Politechnice Śląskiej Telefon: 601515280
Adres: Roosevelta 28, 41 800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Innowacje
Zarządzanie w energetyce
Management
Innovations
Management in power industry
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
rosyjski
polish
english
russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Strategie
Plany biznesu
Studia wykonalności
Systemy zarządzania
Modele biznesu
Strategies
Business plans
Feasibility studies
Management systems
Business models
Słowa kluczoweDziedziny nauki
plan biznes, model biznesu, strategie przedsiębiorstw, planowanie operacyjne, planowanie strategiczne, strategiczna karta wyników, studia wykonalności 1.13 Nauki o zarządzaniu