dr inż. Adam Gumiński

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: aguminski@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: (32) 2777-329
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zarządzanie zasobami ludzkimi
procesy inwestycyjne
restrukturyzacja przedsiębiorstw
aerologia górnicza
zarządzanie projektami
human resources management
investment processes
enterprises restructuring
mining aerology
project management
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Polish
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Szkolenia w zakresie:
- analizy ekonomicznej efektywności inwestycji,
- planowania zatrudnienia,
Współpraca w obszarze:
- planowania zatrudnienia,
- analizy efektywności inwestycji,
- programów restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Training in the area:
- economic effectiveness of an investnment,
- employment planning.
Collaboration in the area:
- employment planning,
- investment effectiveness analysis,
- enterprise restructuring programmes.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
investment processes, restructuring, mining, aerology, human resources, project management 1.13 Nauki o zarządzaniu
5.21 Górnictwo