dr inż. Piotr Kordel

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: piotr.kordel@polsl.pl
Stanowisko: Adiunkt Telefon: 322777320
Adres: ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW: http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/kontakt.aspx
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Przedsiębiorczość technologicznaTechnology entrepreneurship
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielski Polish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Przedsiębiorczość na poziomie organizacyjnym i regionalnym. Strategie przedsiębiorcze, kapitał intelektualny, transfer technologii. Entrepreneurship on organizational and regional level. Entrepreneurial strategies, intellectual capita, technology transfer.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, innowacje. 1.13 Nauki o zarządzaniu