doktor inżynier Wojciech Zoleński

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: wojciech.zolenski@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 502 927 324
Adres: WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie produkcją, innowacje, zarządzanie wiedzą, systemy ekspertowe, dynamika systemowa, wczesne ostrzeganie, heurystyka Production management, innovation, knowledge management, expert systems, system dynamics, early warning, heuristics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Mikrosystemy informatyczne, systemy ekspertoweInformation microsystems, expert systems
Informacje dodatkoweAdditional information
Zoleński W.: Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin 2013.
Zoleński W.: Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt nr 70, Gliwice 2014.
Zoleński W.: Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji. Zeszyty Naukowe, nr 702, Uniwersytet Szczeciński 2012.
Matusek M., Zoleński W.: Selected models of multi-criteria evaluations in the system supporting management in the area of knowledge management. Information Systems in Management, Vol. 1(4) 2012, WULS Press, Warsaw 2012.
Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W., It tools implemented in the information system supporting management in the range of knowledge management in mechanical engineering enterprises, Information Systems in Management, 2014, vol. 3 no. 1, 3-16
Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W.,: Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn, Warszawa, Difin, 2013.
Zoleński W.: Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin 2013.
Zoleński W.: Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt nr 70, Gliwice 2014.
Zoleński W.: Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji. Zeszyty Naukowe, nr 702, Uniwersytet Szczeciński 2012.
Matusek M., Zoleński W.: Selected models of multi-criteria evaluations in the system supporting management in the area of knowledge management. Information Systems in Management, Vol. 1(4) 2012, WULS Press, Warsaw 2012.
Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W., It tools implemented in the information system supporting management in the range of knowledge management in mechanical engineering enterprises, Information Systems in Management, 2014, vol. 3 no. 1, 3-16
Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W.,: Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn, Warszawa, Difin, 2013.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Innovation, production management, knowledge management, early warning, expert systems, system dynamics, heuristics, 1.13 Nauki o zarządzaniu