doktor Jarosław Antoniuk

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: jaroslaw.antoniuk@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32 2777 373
Adres: ul. Roosevelta 26 budynek C sala 5, 41-600 Zabrze WWW: http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz4/Strony/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Prawo cywilne. Prawo własności inelektualnej.Civil Law. Intelectual Property Law.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Brak.No.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polich
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Stosownie do art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jako zawodowy sędzia nie mogę prowadzić jakiejkolwiek działalności eksperckiej, a w szczególności udzielać porad prawnych.According to the art. 86 Common Courts Law of 27th July 2001 as a judge I'm not allowed to work as an expert especially giving law advices.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.No.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
prawo cywile, własność intelektualna, civil law, intelectual property, znaki towarowe, trademarks 1.8 Prawo