doktor habilitowany Henryk Dźwigoł

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: henryk.dzwigol@polsl.pl
Stanowisko: profesor Telefon:
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku
- restrukturyzacja przedsiębiorstw
- controlling
- zarządzanie finansami
- business management in XXI century conditions
- business overhaul
- controlling
- financial management
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- restrukturyzacja przedsiębiorstw
- badanie procesów restrukturyzacji
- wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwach
- wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach
- business overhaul
- business overhaul process research
- controlling implementation
- change implementation
Informacje dodatkoweAdditional information
Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie, restrukturyzacja, controlling 1.13 Nauki o zarządzaniu