dr n. prawnych Paweł Witkowski

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: pawel.witkowski@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- polskie postępowanie administracyjne- Polish administrative proceedings
Języki komunikacjiLanguages of communication
-polski
- angielski
- Polish
- English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- opinie prawne
- legal opinions
Słowa kluczoweDziedziny nauki
postępowanie administracyjne, prawo administracyjne, doręczenie, wniosek, pismo, decyzja, postanowienie, odwołanie, zażalenie 1.8 Prawo