dr inż Edyta Przybylska

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: eprzybylska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
logistyka w przedsiębiorstwach;
usługi logistyczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw branży TSL;
współpraca przedsiębiorstw;
logistics in enterprises;
logistics services and operation of enterprises in the TSL industry;
collaboration between companies;
Języki komunikacjiLanguages of communication
j. polski; j. angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania i analiza działalności przedsiębiorstwa oraz łańcuchów dostaw,
szkolenia w zakresie logistyki, usług logistycznych
research and analysis of the company's activities and supply chains
training in logistics, logistics services
Słowa kluczoweDziedziny nauki
logistyka, usługi logistyczne, współpraca przedsiębiorstw, zarządzanie łańcuchami dostaw
logistics, logistics services, collaboration between companies, supply chain management
1.13 Nauki o zarządzaniu