dr inż. Aneta Aleksander

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: Aneta.Aleksander@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32 277 7378
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Działalność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, transfer technologii, zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa, zarządzanie w następstwie sytuacji kryzysowej, audyt innowacyjny i marketingowy.Marketing activity of small and medium-sized enterprises, international marketing, technology transfer, corporate identity management, management in the aftermath of crisis situation, innovation and marketing audit.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania i szkolenia w zakresie działalności marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw,
Doradztwo w obszarze marketingu międzynarodowego, międzynarodowego transferu technologii i współpracy międzynarodowej,
Audyt innowacyjny, marketingowy i technologiczny dla przedsiębiorstw dużych oraz z sektora MŚP,
Doradztwo w zakresie pozyskania funduszy unijnych z programu SME Instrument w ramach Horizon 2020.
Research and training in the area of marketing activity of SMEs,
Advisory services in the area of international marketing, international technology transfer and international cooperation,
Innovation, marketing and technology audit for both big enterprises as well as SMEs,
Advisory and consultancy services in the area of gaining funds from SME Instrument within Horizon2020.
Informacje dodatkoweAdditional information
Członek Amerykańskiej Akademii Zarządzania od 2011 roku.
Członek sieci Enterprise Europe Network - wspierającej MŚP w działalności na rynkach międzynarodowych.
Członek Grupy Sektorowej Materiały sieci Enterprise Europe Network, prezentującej osiągnięcia śląskich przedsiębiorstw z branży materiałowej na arenie międzynarodowej.
Member of the Academy of Management (AoM) from 2011.
Member of the Enterprise Europe Network, which supports SMEs in operations on international markets.
Member of Materials Sector Group (SG-Mat) of the Enterprise Europe Network - in order to present achievements of Silesian enterprises from material branch on international arena.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
marketing, technology transfer, audit, corporate identity, crisis management 1.13 Nauki o zarządzaniu