Profesor Agata Stachowicz-Stanusch

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: astachowicz@polsl.pl
Stanowisko: Profesor zwyczajny Telefon: +48 608 590 305
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
-etos akademicki jako składnik kultury organizacyjnej w procesie rozwoju prawości akademickiej,
-zachowania organizacyjne
-zachowania nieetyczne organizacji (korupcja)
-zapobieganie korupcji w organizacjach
-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
-społęczna odpowiedzialność uczelni wyższych
-przedsiębiorczość
-zarządzanie poprzez wartości
-academic ethos as a component of organizational culture within developmental process of academic integrity,
-social responsibility in higher education
-organizational behaviors
-corrupion prevention
-unethical behaviors of an organization (corruption)
-corporate social responsibility
- management by values
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemieckipolish, english, german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
szkolenia, analiz organizacji i opracowanie praktycznych narzędzi w obszarze: etosu akademickiego, zapobieganie zachowaniom korupcyjnym organizacji, kultury etyczne, zarządzania poprzez wartości,
Informacje dodatkoweAdditional information
1)Kierownik zespołu badawczego w projekcie “Sensitizing Future Business Leaders: Developing Anti-Corruption Guidelines for Curriculum Change”, finansowanym przez Siemens Integrity Initiative realizowanym przez UN Global Compact (Organizacja Narodów Zjednoczonych Global Compact) i PRME (Zasady Społecznie Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją) z siedzibą w New York, USA (wartość projektu 1,48 mln $)

2)Członek projektu naukowego, pt.: “The Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD)”, koordynowanego i finansowanego przez Northeastern University (Boston, USA) i United Nations Office on Drugs and Crime - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (od 2011 do nadal).

3)Redaktor naukowy serii książek Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy w wydawnictwie Information Age Publishing w USA od 2013 r.

4)Zastępca Redaktora Naczelnego (Consulting Editor)
w „Journal of Applied Research in Higher Education”, wydawanego przez Emerald (UK) od 2012 r.

5)Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma International HETL Review, publikowanego przez The International Higher Education Teaching and Learning Association (HETL) w Nowym Jorku, od 2012 r. oraz Vice-president of HETL

6)Członek Komitetu Redakcyjnego (Member of Editorial Board) czasopisma pt. „Crime, Law and Social Change: an International Journal (Springer, Boston,USA), od 2012 r.
7)Członek Rady Redakcyjnej (Member of Editorial Advisory Board) czasopisma pt. „Business Strategy Series”, wydawanego przez Emerald (UK), od 2012 r.

8)Członek Kolegium Redakcyjnego Dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wydawanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, od 2012 r.

9)Członek Rady Naukowej kwartalnika „Global Management Journal” wydawanego przez Poznan University College of Business, od 2010 r.

10)Zastępca Redaktora Naczelnego oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Kwartalnika Naukowego „Organizacja i Zarządzanie” wydawanego przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

11)Członek i Kierownik Zespołu Badawczego United Nations Global Compact Principles for Responsible Management Education (Organizacja Narodów Zjednoczonych Global Compact dla Zasad Społecznie Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją) Working Group on Anti-Corruption.

12)Członek zarządu International Theme Committee (ITC), przewodnicząca Chair of Emerald Best International Symposium Award, przewodnicząca PDW (Professional Development Workshop) na rok 2014 w ramach Amerykańskiej Akademii Zarządzania (Academy of Management AOM).

13)Kierownik ds. badań naukowych, tj. Chief of Research of HETL (HIgher Education Teaching and Learning)
14)Członek międzynarodowego zespołu ds. badań w zakresie badań nad korupcją w przedsiębiorstwach i skutecznych sposobów jej zapobiegania w ramach World Engagement Institute (WEInstitute), Chicago, USA
15)Członek zespołu Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD), Northeastern University, Boston, USA.
Udział w konferencjach (ostanie):
1)Stachowicz-Stanusch A., Integrity in Academic Context, „Integrity – the Key to Enduring Business Success”, Tuebingen, Niemcy 2013

2)Stachowicz-Stanusch A., The 2013 PRME Summit, delegat z ramienia UN Global Compact Bled, Słowenia 2013.

3)Stachowicz-Stanusch A., Corporate Corporate Sustainability with Integrity by management education across different cultures and nations. Presentation for PDW entitled “Management Education for the Future -Towards Responsibility, Sustainability and Integrity”. Quo vadis capitalism? Presentation for PDW entitled “Capitalism & Poverty: Leveraging Innovation & Cross-Sector Learning For Management Education”, 2013 Academy of Management Annual Meeting, Orlando, USA, sierpień 2013

4)Stachowicz-Stanusch A., Studying corporate social responsibility using a micro OB perspective. Relaunching integrity against organized hypocrisy, Democratising Management, EURAM 2013, Istambuł, Turcja

5)Stachowicz-Stanusch A., Methodology implications in future context: The applicability of the ICF and the need for teachers in the regions, Integrity Education Methodology Workshop, Budapeszt, Węgry 2013

6)Stachowicz-Stanusch A., Quo Vadis Higher Education?, The International Higher Education Teaching and Learning Association, Orlando, USA, styczeń 2013

7)Stachowicz-Stanusch A., University ethos – the frame for management education against corruption,
and Using social media for worldwide research cooperation, 2012 Academy of Management Annual Meeting, Boston, USA, 2012.

8)Stachowicz-Stanusch A., Developing Global Anti-Corruption Compliance Regime – towards anticorruption syllabus, 3rd Global Forum for Responsible Management Education, Rio de Janeiro, Brazylia, 2012.

9)Stachowicz-Stanusch A., Social Innovation for Competitiveness, Organisational Performance and Human Excellence”, EURAM 2012, Europejska Akademia Zarządzania, Rotterdam (Holandia)

10)Stachowicz-Stanusch A., Anti-Corruption Teaching in Business School - Management education for integrity, 1st PRME Latin American Regional Meeting, Buenos Aires, Argentyna, 2011.

11)Stachowicz-Stanusch A., Management Education Against Corruption, 2011 Academy of Management Annual Meeting, San Antonio, USA, 2011.

12)Stachowicz-Stanusch A., współprganizator DWG “Reinventing Higher Education to Respond to Multiculturalism in the 21st Century, EURAM 2011, Tallin, Estonia
-Northeastern University and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD), expert.
-UN Global Compact, Sensitizing Future Business Leaders: Developing Anti-Corruption Guidelines for Curriculum Change, leader of international research team.
-“Siemens Integrity Initiative”, Principles for Responsible Management Education (PRME) initiative, manager.
-Editor of book series “Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy”, Information Age Publishing, since 2013
-Vice-president in the International Higher Education Teaching and Learning Association (HETL).

-Vice editor-in-chief of the “International HETL Review”, The International Higher Education Teaching and Learning Association (HETL),
-Chief of Research of HETL (Higher Education Teaching and Learning)
-Member and Head of Working Group on Anti-Corruption, United Nations Global Compact Principles for Responsible Management Education.
-Board Member of International Theme Committee (ITC), Chair of Emerald Best International Symposium Award, Chair of PDW (Professional Development Workshop) for the year 2014, Academy of Management AOM
-Member of Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD), Northeastern University, Boston, USA
-Member of World Engagement Institute
-Member of Polish Academy of Sciences, the Committee on Organizational and Management Sciences, Katowice Department
-Member of American Academy of Management
-Member of European Academy of management
-Co–founder and vice editor-in-chief of the „Organizational and Management Journal”, Silesian University of Technology

-Editorial Board Member of "Global Management Journal", Poznan University College of Business, since 2010
-Consulting Editor of “Journal of Applied Research in Higher Education”, Emerald (UK), since 2012
-Member of Editorial Board of „Crime, Law and Social Change: an International Journal, Springer, Boston, USA, sine 2012
-Member of Editorial Advisory Board of „Business Strategy Series”, Emerald (UK), since 2012
-Editorial Board Member of „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, since 2012
Participation in chosen conferences:
-Participation, leading and organization Professional Development Workshops “Responsible management: From "just a word" to educational frameworks and action", organization and presentation during PDW “Using the Power of Spiritual and Religious Words to Create a Sustainable and Responsible World”, facilitation of PDW “"See better, be better!" - Religious Literacy and Managerial Decisions, Academy of Management Annual Meeting 2014, Philadelphia, PA, USA.
-Participation and presentation of the paper “Visibility of anticorruption policies in private and state-owned enterprises across different national cultures”, European Academy of Management 2014 “Waves and Winds of Strategic Leadership for Sustainable Competitiveness”, Valencia, Spain.
- Participation and presentation “Integrity in Academic Context, during „Integrity – the Key to Enduring Business Success”, Tuebingen, 2013
- Corporate Corporate Sustainability with Integrity by management education across different cultures and nations. Presentation for PDW entitled “Management Education for the Future -Towards Responsibility, Sustainability and Integrity”. Quo vadis capitalism? Presentation for PDW entitled “Capitalism & Poverty: Leveraging Innovation & Cross-Sector Learning For Management Education”, 2013 Academy of Management Annual Meeting, Orlando, USA, sierpień 2013
-Participation and presentation “Studying corporate social responsibility using a micro OB perspective. Relaunching integrity against organized hypocrisy, Democratising Management, EURAM 2013, Istambuł,
-Expert during “Methodology implications in future context: The applicability of the ICF and the need for teachers in the regions, Integrity Education Methodology Workshop, Budapest, 2013
-Participation and presentation Quo Vadis Higher Education?, The International Higher Education Teaching and Learning Association, Orlando, USA, 2013
-Participation, University ethos – the frame for management education against corruption, and Using social media for worldwide research cooperation, 2012 Academy of Management Annual Meeting, Boston, USA, 2012.
-Participation and presentation “Developing Global Anti-Corruption Compliance Regime – towards anticorruption syllabus, 3rd Global Forum for Responsible Management Education, Rio de Janeiro, 2012.
-Participation and presentation “Social Innovation for Competitiveness, Organizational Performance and Human Excellence”, EURAM 2012, Rotterdam (Holland),
-Participation and presentation during Anti-Corruption Teaching in Business School - Management education for integrity, 1st PRME Latin American Regional Meeting, Buenos Aires, , 2011.
-Participation, leading and organization Professional Development Workshops “Management Education Against Corruption,” 2011 Academy of Management Annual Meeting, San Antonio, USA, 2011.

-Co-organizer of DWG “Reinventing Higher Education to Respond to Multiculturalism in the 21st Century, EURAM 2011, Tallinn,
-Participation and co-organizing a track “Public organizations challenges: back to the theory?”; 10th European Academy of Management 2010 “Back to the Future”, Rome, Italy.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
społeczna odpowiedzialność biznesu, korupcja, etyka biznesu, prawość akademicka
CSR, corruption, business, academic integrity
1.13 Nauki o zarządzaniu