prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka - Kolarz

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: krystyna.czaplicka@polsl.pl
Stanowisko: profesor zwyczajny Telefon: 32/277-73-39
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- eko-efektywne projektowanie zakładów w całym cyklu życia
- organizacja i ekonomika górnictwa,
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
- zarządzanie projektami,
- logistyka przedsiębiorstw,
- ekologistyka.
- eco-efficient plant design life cycle
- organization and economics of mining,
- business management,
- project management,
- elogistics companies
- ecologistics.
Języki komunikacjiLanguages of communication
- polski,
- angielski,
- francuski.
- Polish,
- Engilsh,
- French.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Współpraca w obszarze:
- szkoleń w zakresie zarządzania projektami, wdrażania systemów zarządzania projektami,
- szkoleń oraz wdrażania programu MS Project 2003 i 2007
- planowania zatrudnienia,
- analizy efektywności inwestycji,
- programów restrukturyzacji przedsiębiorstw
- systemu komputerowego wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą, wdrażania
wybranych narzędzi zarządzania w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-
technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian
Collaboration in the following areas:
- training in the area of project management and implementation of project management systems,
- training and implementation of MS Project 2003 and MS Project 2007,
- human resources management,
- economic effectiveness analysis of investments,
- enterprises’ restructuring programmes,
- computer system supporting management in the range of knowledge management, implementation
of selected management methods and tools in the area of creating the vision for change and
organizational-technical preparation of the company to achieve the vision, project management of
changes
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie projektami, project management, business and industry management, ecologistics, eco-efficiency 5.20 Inżynieria ochrony środowiska
5.21 Górnictwo