dr inż. Joanna Machnik-Słomka

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: joanna.machnik@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: ul.Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW: http://woiz.polsl.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nauki o zarządzaniu: zarządzanie innowacjami, sieci współpracy, transfer technologii i komercjalizacja, strategie innowacji, polityka innowacyjna, otwarta innowacjamanagement: innovation management, cooperative networks, technology transfer and commercialization, innovation strategies, innovation policy, open innovation
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opracowywanie ekspertyz z zakresu zarządzania innowacjami, sporządzanie audytów technologicznychconsulting regarding management processes in innovation, technology audits
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie innowacjami, sieci współpracy, transfer technologii, strategie innowacji, polityka innowacyjna 1.13 Nauki o zarządzaniu