doktor Mariola Dźwigoł-Barosz

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: mariola.dzwigol-barosz@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- zarządzanie kompetencjami,
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
- koncepcje zarządzania,
- planowanie biznesowe,
- nauka o organizacji,
- zarządzanie wiedzą,
- zarządzanie zmianami,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- savoir vivre w biznesie.
- competence management
- business management
- management conceptions
- business planning
- organization science
- knowledge management
- change management
- human resources management
- business savoir vivre
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- szkolenia z zakresu savoir vivre w biznesie, organizacji i zarządzania
- badanie kompetencji zasobów ludzkich przedsiębiorstw,
- diagnozowanie luk kompetencyjnych pracowników,
- opracowanie projektów z zakresu analizy i oceny potencjału przedsiębiorstw
- business savoir vivre trainings
- diagnosis of human resources competencies
- diagnosis of human resources competence gaps
- analysis and evaluation of enterprise potential
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie, organizacja, kompetencje, savoir vivre 1.13 Nauki o zarządzaniu