prof. nzw. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner

Jednostka: Katedra Technologii Lotniczych E-mail: andrzej.fellner@polsl.pl
Stanowisko: Kierownik Telefon: 784569350
Adres: Krasińskiego 13, 40-019 Katowice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nawigacja powietrzna, radionawigacja, systemy satelitarne w transporcie, podejścia do lądowania RNAV GNSS, opomiarowanie fotogrametryczne lotnisk, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, inżynieria produkcjiair navigation, radio navigation, satellite systems in the transport, RNAV GNSS final approaches, opomiarowanie photogrametric of airports, safety in the air transport,
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskiPolish, Russian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
techniki i technologie satelitarne w lotnictwie, systemy radio i nawigacyjne, specjalistyczne szkolenia lotnicze certyfikowanetechniques and satellite technologies in aviation, systems the radio and navigational, specialist air trainings certificate
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Liderowanie w 3 projektach międzynarodowych: HEDGE, EGNOS APV, SHERPA umożliwiły wprowadzenie 21 procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS na polskich lotniskach.
Opracowane 3 dokumenty dotyczące implementacji GNSS w polskim lotnictwie do roku 20120
Leader in 3 international projects: RNAV GNSS final approaches enabled HEDGE, EGNOS APV, SHERPA to implement 21 procedures on Polish airports.
3 documents drawn up concerning the GNSS implementation in Polish aviation to year 20120
Słowa kluczoweDziedziny nauki
nawigacja powietrzna, geodezja satelitarna, systemy satelitarne, radionawigacja, geodezja i kartografia (air navigation, satellite geodesy, satellite systems, radio navigation, geodesy and cartography) 5.9 Transport
5.17 Telekomunikacja
5.23 Geodezja i kartografia
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Zdjęcia