dr inż. Magdalena Kowalska

Jednostka: Katedra Geotechniki i Dróg E-mail: magdalena.kowalska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32 237 15 43
Adres: Akademicka 5/214, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
geotechnika, modelowanie gruntów słabych (spoistych), badania laboratoryjne i polowe podłoża, wykorzystanie odpadu ze zużytych opon samochodowych w geoinżynieriigeotechnics, soft (cohesive) soil modelling, laboratory and field testing of ground, use of scrap tyre rubber in geoengineering
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
laboratorium geotechniki: 2 komory trójosiowe konstrukcji Bishopa - Henkela z lokalnymi czujnikami przemieszczenia, aparaty edometryczne, aparaty bezpośredniego ścinania (1 zautomatyzowany) geotechnical laboratory: 2 triaxial cells of Bishop - Henkel construction with local displacement sensors, oedometric apparatuses, shear box apparatuses (1 automatic)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania wytrzymałościowe i odkształceniowe podłoża gruntowego, próbne obciążenia palisoil strength and deformability testing, trial loading of pile foundations
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Niektóre publikacje:

Kowalska M. (2007) Calibration of Modified Cam Clay Model with use of Loading Path Method and Genetic Algorithms. Proc. XVIII European Young Geotech. Eng. Conference, Ancona (Italy)

Kowalska M. (2008) Subsoil parameters for two simple geotechnical cases evaluated on the basis of Loading Path Method. Proc. 11th Baltic Sea Geotechnical Conference. Geotechnics in Maritime Engineering, Gdańsk, 727-734

Kowalska M. (2009) Identyfikacja parametryczna modeli gruntów w zagadnieniach geotechniki. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.

Kowalska M. (2010) Various aspects of parameters in geotechnics. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 3, No. 1/2010, Gliwice, pp. 47-52.

Kowalska M. (2010) The influence of a constitutive model on the stress and strain paths in subsoil, Foundations of Civil and Environmental Engineering, No. 13, Poznań, pp. 21-30.

Gryczmański M., Kowalska M. (2010) Role of loading path method in contemporary penetration testing. “Soil parameters from in situ and laboratory tests” (ed. Dembicki E., Komisarek J.), Proc of the 4th Int. Workshop, Poznań, 379-384.

Kowalska M. (2012) Influence of loading history and boundary conditions on parameters of soil constitutive models, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXIV, No. 1, 15-34

Kowalska M. (2013) Simulation of stress paths derived from FEM analysis in triaxial tests, Archives of Civil Engineering, LIX, 1, 2013, 119-129

Jastrzębska M., Kowalska M. (2013) Przydatność wybranych systemów pomiaru odkształceń w badaniach trójosiowych słabych gruntów spoistych (Applicability of selected internal strain measuring systems for triaxial testing of soft soils), Civil and Environmental Engineering, 4 (2013), 105-112
+ referat na III Problemowej Konferencji Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”, Białystok, 26 – 28 czerwca 2013 r.

Kowalska M. (2014) Numerical study of the influence of dilatancy angle on bearing capacity and rotation of a gravity retaining wall, Proceedings of the XV Danube - European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014), 9-11 September 2014, Vienna, Austria, Geotechnics of Roads and Railways, H. Brandl & D. Adam (eds.), vol. 2, 1027 - 1032

Orzeł A., Kowalska M. (2014) Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU. Przegląd Komunikacyjny, 8/2014, 31-36

Kowalska M. (2015) Influence of the ratio between dilatancy angle and internal friction angle on stress distribution behind a gravity retaining wall. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 8, No. 1/2015, 77-81

Kowalska M., Jastrzębska M. (2016) Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 1). Architecture Civil Engineering Environment, No 3/2016, 81-90

Jastrzębska M., Kowalska M. (2016) Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 2). Architecture Civil Engineering Environment, No 3/2016, 91-103

Rios S., Viana da Fonseca A., Kowalska M., Kijanka M. (2016) Misturas De Solo-Borracha Para Isolamento De Vibrações (Sand-Rubber Mixtures For Vibration Isolation), Proceedings of the 15 CNG (Congreso Nacional de Geotechnia), 19 - 23.06.2016, Porto

Kowalska M. (2016) Compactness of Scrap Tyre Rubber Aggregates in Standard Proctor Test. WMCAUS (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium), 13-17.06.2016, Prague, Procedia Engineering (2016), vol. 161C, pp. 975-979, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.836
Some publications:

Kowalska M. (2007) Calibration of Modified Cam Clay Model with use of Loading Path Method and Genetic Algorithms. Proc. XVIII European Young Geotech. Eng. Conference, Ancona (Italy)

Kowalska M. (2008) Subsoil parameters for two simple geotechnical cases evaluated on the basis of Loading Path Method. Proc. 11th Baltic Sea Geotechnical Conference. Geotechnics in Maritime Engineering, Gdańsk, 727-734

Kowalska M. (2009) Identyfikacja parametryczna modeli gruntów w zagadnieniach geotechniki. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.

Kowalska M. (2010) Various aspects of parameters in geotechnics. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 3, No. 1/2010, Gliwice, pp. 47-52.

Kowalska M. (2010) The influence of a constitutive model on the stress and strain paths in subsoil, Foundations of Civil and Environmental Engineering, No. 13, Poznań, pp. 21-30.

Gryczmański M., Kowalska M. (2010) Role of loading path method in contemporary penetration testing. “Soil parameters from in situ and laboratory tests” (ed. Dembicki E., Komisarek J.), Proc of the 4th Int. Workshop, Poznań, 379-384.

Kowalska M. (2012) Influence of loading history and boundary conditions on parameters of soil constitutive models, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXIV, No. 1, 15-34

Kowalska M. (2013) Simulation of stress paths derived from FEM analysis in triaxial tests, Archives of Civil Engineering, LIX, 1, 2013, 119-129

Jastrzębska M., Kowalska M. (2013) Przydatność wybranych systemów pomiaru odkształceń w badaniach trójosiowych słabych gruntów spoistych (Applicability of selected internal strain measuring systems for triaxial testing of soft soils), Civil and Environmental Engineering, 4 (2013), 105-112
+ referat na III Problemowej Konferencji Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”, Białystok, 26 – 28 czerwca 2013 r.

Kowalska M. (2014) Numerical study of the influence of dilatancy angle on bearing capacity and rotation of a gravity retaining wall, Proceedings of the XV Danube - European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014), 9-11 September 2014, Vienna, Austria, Geotechnics of Roads and Railways, H. Brandl & D. Adam (eds.), vol. 2, 1027 - 1032

Orzeł A., Kowalska M. (2014) Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU. Przegląd Komunikacyjny, 8/2014, 31-36

Kowalska M. (2015) Influence of the ratio between dilatancy angle and internal friction angle on stress distribution behind a gravity retaining wall. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 8, No. 1/2015, 77-81

Kowalska M., Jastrzębska M. (2016) Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 1). Architecture Civil Engineering Environment, No 3/2016, 81-90

Jastrzębska M., Kowalska M. (2016) Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 2). Architecture Civil Engineering Environment, No 3/2016, 91-103

Rios S., Viana da Fonseca A., Kowalska M., Kijanka M. (2016) Misturas De Solo-Borracha Para Isolamento De Vibrações (Sand-Rubber Mixtures For Vibration Isolation), Proceedings of the 15 CNG (Congreso Nacional de Geotechnia), 19 - 23.06.2016, Porto

Kowalska M. (2016) Compactness of Scrap Tyre Rubber Aggregates in Standard Proctor Test. WMCAUS (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium), 13-17.06.2016, Prague, Procedia Engineering (2016), vol. 161C, pp. 975-979, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.836
Słowa kluczoweDziedziny nauki
geotechnics, triaxial tests, oedometric tests, pile loading tests, soil modelling, scrap tyre rubber 5.6 Budownictwo