dr inż. Magdalena Kowalska

Jednostka: Katedra Geotechniki i Dróg E-mail: magdalena.kowalska@polsl.pl
Stanowisko: asystent Telefon: 32 237 15 43
Adres: Akademicka 5/214, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
geotechnika, modelowanie gruntów słabych (spoistych), badania laboratoryjne i polowegeotechnics,soft (cohesive) soil modelling, laboratory and field testing
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
laboratorium geotechniki: 3 komory trójosiowe konstrukcji Bishopa - Henkela, 2 zestawy lokalnych czujników przemieszczenia, aparaty edometryczne, aparaty bezpośredniego ścinania (1 zautomatyzowany)geotechnical laboratory: 3 triaxial cells of Bishop - Henkel construction with 2 sets of local displacement sensors, oedometric apparatuses, shear box apparatuses (1 automatic)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemieckiPolish, English, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania wytrzymałościowe i odkształceniowe podłoża gruntowego, próbne obciążenia palisoil strength and deformability testing, trial loading of pile foundations
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Słowa kluczoweDziedziny nauki
geotechnics, triaxial tests, oedometric tests, pile loading tests, soil modelling 5.6 Budownictwo