doktor Agnieszka Kowalska-Styczeń

Jednostka: Instytut Ekonomii i Informatyki E-mail: agnieszka.kowalska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 48 502252055
Adres: ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW: http://dydaktyka.polsl.pl/roz6/akowalska/default.aspx
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Wykorzystanie automatów komórkowych do symulowania zachowań konsumentów
Symulowanie i modelowanie procesow przywództwa za pomocą automatów komórkowych
Dostępność - Potrzeby osób niepełnosprawnych - Projektowanie uniwersalne
Using cellular automata to simulate consumers behavior
Simulation and modeling leadership using cellular automata
Availability - Needs of the disabled- Universal design
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski
język angielski
język francuski
Polish,
English,
French
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Diagnoza dostępności budynków i przestrzeni otwartej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.
Projektowanie rozwiązań uniwersalnych wewnątrz budynków i przestrzeniach otwartych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
Analiza i opracowanie danych statystycznych
Diagnosis of availability of buildings and open space regarding the disabled and the elderly
Designing universal solutions inside buildings and open spaces including the needs of the disabled and the elderly people
Analysis and study of statistical data
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje:
1. A. Kowalska – Styczeń, J. Bartnicka: Diagnosis of availability of public utility buildings for disabled persons and the aged on the example the city hall, w: Dahlke G., Górny A. (Editors): The ergonomics and safety in environment of human live, Poznan University of Technology, Poznań 2009;
2. A. Kowalska – Styczeń: Simulation model of consumer decision making , Badania Operacyjne i Decyzje 4/2009, 2010 , str. 47-60
3. A.Kowalska – Styczeń: „Modelowanie zachowań konsumentów rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych”, (red.) Adama Szromka Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Monografia, , Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010, str. 203-218
4. A. Kowalska - Styczeń, J. Barnicka: „Wytyczne do przeprowadzenia audytu dostępności w budynkach użyteczności publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723). 2010
5. A. Kowalska – Styczeń , J. Bartnicka, C. Bevilacqua: Innovative solutions for adjustment of city area to disabled persons and the aged with using computer techniques, w (red.) Khalid H., Hedge A, Ahram T. Z.: Advances in Ergonomics Modeling and Usability Evaluation, wyd.: CRC Press / Taylor & Francis, Ltd. 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), July 17-20, 2010 Miami, Florida, USA
6. A. R. Szromek, A. Kowalska-Styczeń: Dostosowanie systemów informacji turystycznej do turystyki poprzemysłowej niepełnosprawnych – założenia do systemu [w:] Chudy-Hyski D., Żemła M. (red.) Konsument na rynku turystycznym, informacja turystyczna w Europie, Katowice 2010.
7. A. Kowalska – Styczeń, J. Bartnicka: Nowoczesny sposób oceny dostępności i kształtowania przestrzeni w budynkach użyteczności publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością [w:] J. Bartnicka (red.), Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, monografia , Gliwice 2011
8. A. Kowalska – Styczeń, J. Bartnicka: Metoda przeprowadzania audytu dostępności w budynkach użyteczności publicznej, [w:] W. Biały (red.) Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011
9. A. Kowalska-Styczeń, Programowanie liniowe, [w] A. Męczyńska, A. Mularczyk (red.) Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, Gliwice 2011.
10. A. Kowalska – Styczeń, J. Bartnicka: Nowoczesny sposób oceny dostępności i kształtowania przestrzeni w budynkach użyteczności publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością [w:] J. Bartnicka (red.), Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, monografia , Gliwice 2011
11. A. Kowalska – Styczeń, A cellular based model as a tool of the organizational culture change analysis, CRC Press / Taylor & Francis, (red.) Rebelo F., Soares M., Advances in Usability Evaluation: Part II, 2012, tom II, str.200- 210
12. J. Bartnicka, A. Kowalska – Styczeń: A case study of creating public space for people with disabilities, CRC Press / Taylor & Francis, red.) Soares M., Rebelo F, Advances in Usability Evaluation: Part I, 2012, tom I, str. 637-646
13. A. Kowalska-Styczeń , K. Sznajd-Weron: Access to information in word of mouth marketing within a cellular automata model, Advances in Complex Systems, Vol. 15, No. 7, 2012
Nagrody:
1. Srebrny medal na międzynarodowej wystawie wynalazków: IV INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW IWIS 2010, za niedyskryminujący system informacji wewnątrz budynków i w otwartej przestrzeni miejskiej
2. Indywidualna Nagroda (II stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia naukowe, rok 2008
3. Zespołowa Nagroda (III stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia naukowe, rok 2011
4. Zespołowa Nagroda (III stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia organizacyjne, rok 2011
5. Zespołowa Nagroda (II stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia naukowe, rok 2012
Selected publications:
1. A. Kowalska – Styczeń, J. Bartnicka: Diagnosis of availability of public utility buildings for disabled persons and the aged on the example the city hall, w: Dahlke G., Górny A. (Editors): The ergonomics and safety in environment of human live, Poznan University of Technology, Poznań 2009.
2. A. Kowalska – Styczeń: Simulation model of consumer decision making , Operations Research and Decisions 4/2009, 2010.
5. A. Kowalska – Styczeń , J. Bartnicka, C. Bevilacqua: Innovative solutions for adjustment of city area to disabled persons and the aged with using computer techniques, w (red.) Khalid H., Hedge A, Ahram T. Z.: Advances in Ergonomics Modeling and Usability Evaluation, wyd.: CRC Press / Taylor & Francis, Ltd. 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), July 17-20, 2010 Miami, Florida, USA
6. A. Kowalska – Styczeń, A cellular based model as a tool of the organizational culture change analysis, CRC Press / Taylor & Francis, (red.) Rebelo F., Soares M., Advances in Usability Evaluation: Part II, 2012, tom II, str.200- 210
7. J. Bartnicka, A. Kowalska – Styczeń: A case study of creating public space for people with disabilities, CRC Press / Taylor & Francis, red.) Soares M., Rebelo F, Advances in Usability Evaluation: Part I, 2012, tom I, str. 637-646
8. A. Kowalska-Styczeń , K. Sznajd-Weron: Access to information in word of mouth marketing within a cellular automata model, Advances in Complex Systems, Vol. 15, No. 7, 2012
Prizes:
1. Silver medal on IV INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW IWIS 2010, for the invention: Non-discriminatory system of information inside buildings and in urban open space
2. Indywidualna Nagroda (II stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia naukowe, rok 2008
3. Zespołowa Nagroda (III stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia naukowe, rok 2011
4. Zespołowa Nagroda (III stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia organizacyjne, rok 2011
5. Zespołowa Nagroda (II stopnia) Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia naukowe, rok 2012
Słowa kluczoweDziedziny nauki
the disabled, diagnosis of availability, non-discriminatory solutions, statistics 1.9 Ekonometria, statystyka i informatyka ekonomiczna
1.13 Nauki o zarządzaniu
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
ZdjęciaAgnieszka