dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: katarzyna.sienkiewicz-malyjurek@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: ul. Roosevelta 26, pokój B120, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zarządzanie publiczne, zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, współpraca międzyorganizacyjnapublic management, safety management, public safety, crisis management, emergency management, inter-organizational collaboration
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analiza ryzykarisk analysis
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Organisational consciousness in public safety management system, Journal of Intercultural Management, 6(3), 2014, s. 5-16.
2. Kożuch A., Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Public Services Standardization as a Prerequisite of Polish Territorial Self-Government Unit (TSU’s) Effectiveness, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 7(2), 2014, 293-304; http://journal-hyperion.ro/journal-archive/category/15-volume-7-issue-2-2014
3. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: New Requirements for Managers of Public Safety Systems, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 2014, pp. 472-478.
4. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Specyfika łańcucha dostaw w procesie zarządzania kryzysowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 70, Gliwice 2014, s. 425-436.
5. Kożuch B., Kożuch A., Sienkiewicz-Małyjurek K.: A concept of collaborative management and its implementation in rural areas, Proceedings of 14th International Scientific Days „Changing, Adapting Agriculture and Countryside”, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Hungary, March 27-28, 2014, pp. 869-876, http://honlap.karolyrobert.hu/sites/honlap.foiskola.krf/files/media/upload/XIV.NTN%202014.03.27-28.printable.pdf
6. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Strategic Approach and Initiatives Streamlining Emergency Operations in Poland, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 3 No 1, 2014, 385-392.
7. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Impact of climate changes on the European industry, Metalurgija 53(2) 2014, p. 254-256.
8. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Foresight Research In Public Service Delivery, Proceedings in Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI 2013, 16. - 20. December 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Slovak Republic, p. 95-99.
9. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 13, część III, 2013, ss. 239–250.
10. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 168/2013, s. 82-95.
11. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Inter-organizational collaboration and the public sector innovativeness – the case of Poland, Współczesne Zarządzanie, Nr 3/2013, s. 8-25.
12. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Kompetencje menedżerskie i czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 11, Część I, Społeczne problemy zarządzania projektami, T. Listwan (red.), Łódź 2013, s. 105-116.
13. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Collaborative networks as a basis for internal economic security in sustainable local governance. The case of Poland, in: The economic security of business transactions. Management in business, Raczkowski K., Schneider F. (ed.), Chartridge Books Oxford, Oxford 2013, p. 313-328.
14. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Inter-organizational collaboration as a source of innovation in public management, Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19–21 June 2013, Zadar, Croatia, p. 245-253.
15. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Determinanty zdolności dynamicznych w zarządzaniu kryzysowym, w: Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S.: Public Management 2013: Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjmi publicznymi, t. II, AON, Warszawa 2013, s. 280-292.
1. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Organisational consciousness in public safety management system, Journal of Intercultural Management, 6(3), 2014, s. 5-16.
2. Kożuch A., Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Public Services Standardization as a Prerequisite of Polish Territorial Self-Government Unit (TSU’s) Effectiveness, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 7(2), 2014, 293-304; http://journal-hyperion.ro/journal-archive/category/15-volume-7-issue-2-2014
3. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: New Requirements for Managers of Public Safety Systems, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 2014, pp. 472-478.
4. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Specyfika łańcucha dostaw w procesie zarządzania kryzysowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 70, Gliwice 2014, s. 425-436.
5. Kożuch B., Kożuch A., Sienkiewicz-Małyjurek K.: A concept of collaborative management and its implementation in rural areas, Proceedings of 14th International Scientific Days „Changing, Adapting Agriculture and Countryside”, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Hungary, March 27-28, 2014, pp. 869-876, http://honlap.karolyrobert.hu/sites/honlap.foiskola.krf/files/media/upload/XIV.NTN%202014.03.27-28.printable.pdf
6. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Strategic Approach and Initiatives Streamlining Emergency Operations in Poland, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 3 No 1, 2014, 385-392.
7. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Impact of climate changes on the European industry, Metalurgija 53(2) 2014, p. 254-256.
8. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Foresight Research In Public Service Delivery, Proceedings in Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI 2013, 16. - 20. December 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Slovak Republic, p. 95-99.
9. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 13, część III, 2013, ss. 239–250.
10. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 168/2013, s. 82-95.
11. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Inter-organizational collaboration and the public sector innovativeness – the case of Poland, Współczesne Zarządzanie, Nr 3/2013, s. 8-25.
12. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Kompetencje menedżerskie i czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 11, Część I, Społeczne problemy zarządzania projektami, T. Listwan (red.), Łódź 2013, s. 105-116.
13. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Collaborative networks as a basis for internal economic security in sustainable local governance. The case of Poland, in: The economic security of business transactions. Management in business, Raczkowski K., Schneider F. (ed.), Chartridge Books Oxford, Oxford 2013, p. 313-328.
14. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Inter-organizational collaboration as a source of innovation in public management, Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19–21 June 2013, Zadar, Croatia, p. 245-253.
15. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Determinanty zdolności dynamicznych w zarządzaniu kryzysowym, w: Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S.: Public Management 2013: Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjmi publicznymi, t. II, AON, Warszawa 2013, s. 280-292.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
public management, public safety, emergency management, inter-organizational collaboration, collaborative networks 1.13 Nauki o zarządzaniu