prof. dr. hab. inż. Mieczysław Łapkowski

Jednostka: Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów E-mail: mieczyslaw.lapkowski@polsl.pl
Stanowisko: profesor zwyczajny Telefon: 601450945
Adres: Strzody 9, 44-120 Gliwice WWW: https://www.researchgate.net/home.Home.html , https://scholar.google.pl/citations?user=AqDJ-bcAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Oligomery i polimery sprzężone,
Elektronika organiczna i optoelektronika,
Elektrochemia i spektroelektrochemia
Conjugate oligomers and polymers,
Organic electronics and optoelectronics,
Electrochemistry and Spectroelectrochemistry
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Spectrometr EPR
Spektrometr Ramana
Spektromettr FTIR,
Spektrometr UV-VIS-NIR
Potencjostat
EPR Spectometer,
Raman Spectometer,
FTIR Spectometer,
UV-VIS-NIR Spectometer,
Potentiostat
Języki komunikacjiLanguages of communication
Angielski,
Francuski,
Rosyjski
English,
French,
Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Technologia produkcji polianilinyTechnology of polyaniline production
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Fr 46.0945.97 date: 1997 r.
US Patent 98.8739.543 date:1998 r.
PL213224-B1 date: 26.11.2007
Fr 46.0945.97 date: 1997 r.
US Patent 98.8739.543 date:1998 r.
PL213224-B1 date: 26.11.2007

Informacje dodatkoweAdditional information
1. Przemyslaw Ledwon, Alina Brzeczek, Sandra Pluczyk, Wojciech Kuznik, Wojciech Domagala, Krzysztof Walczak, Mieczyslaw Lapkowski
Spectroelectrochemical properties of pyrrole naphthalimide derivatives and their polymers
13th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, 7 to 10 April, 2013, Pretoria, RPA. Invited lecture.
2. Mieczyslaw Lapkowski
Application of spectroelectrochemical methods for analysis of conjugated oligomers and polymers
18th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, September 4-7, 2013, Sinaia, Romania (invited lecture)
3. Mieczyslaw Lapkowski
Electrochemical and spectroelectrochemical method in the study of conjugated polymers
3.rd INTERNATIONAL WEEK, 6-11 May, 2013, Denizli, PAMUKKALE UNIVERSITY, Turcja (invited lecture)
4. Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Ledwon, Wojciech Kuznik, Mariusz Majchrzak
Electrochemical, spectral and theoretical study of aryl derivatives of trans-stilbenes
11th International Symposium on Functional π-Electron Systems, June 2-7, 2013
Arcachon (Bordeaux Area), Aquitaine, France (invited lecture).
5. Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Data, and Wojciech Domagala
Spectroelectrochemistry - a versatile technique for analysis of conjugated polymers.
Baltic Polymer Symposium 2013, Trakai, Lithuania, September 18 - 21, 2013 (invited plenary lecture).
6. Mieczyslaw Lapkowski, Sandra Pluczyk, Renji R. Reghu, Juozas V. Grazulevicius
Electrochemistry and spectroelectrochemistry of bipolar perylene diimide derivatives
15th Topical Meeting of ISE Niagara Falls, 27-30 April, Canada 2014. (invited lecture)
7. Mieczyslaw Lapkowski, Katarzyna Laba, Przemyslaw Data
SPECTROELECTROCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NOVEL RUTHENIUM PHTHALOCYANINES BIAXALLY LIGATED WITH CARBAZOLE-PYRIDINE DERIVATIVES
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals ICSM’2014, Turku, Finland, 30 June – 5 July 2014. (invited lecture)
8. Mieczysław Łapkowski
JAK METODY ELEKTROCHEMICZNE POMOGŁY WYJAŚNIĆ ZACHOWANIE SIĘ POLIMERÓW PRZEWODZĄCYCH
57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014. (wykład zaproszony)
1. Przemyslaw Ledwon, Alina Brzeczek, Sandra Pluczyk, Wojciech Kuznik, Wojciech Domagala, Krzysztof Walczak, Mieczyslaw Lapkowski
Spectroelectrochemical properties of pyrrole naphthalimide derivatives and their polymers
13th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, 7 to 10 April, 2013, Pretoria, RPA. Invited lecture.
2. Mieczyslaw Lapkowski
Application of spectroelectrochemical methods for analysis of conjugated oligomers and polymers
18th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, September 4-7, 2013, Sinaia, Romania (invited lecture)
3. Mieczyslaw Lapkowski
Electrochemical and spectroelectrochemical method in the study of conjugated polymers
3.rd INTERNATIONAL WEEK, 6-11 May, 2013, Denizli, PAMUKKALE UNIVERSITY, Turcja (invited lecture)
4. Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Ledwon, Wojciech Kuznik, Mariusz Majchrzak
Electrochemical, spectral and theoretical study of aryl derivatives of trans-stilbenes
11th International Symposium on Functional π-Electron Systems, June 2-7, 2013
Arcachon (Bordeaux Area), Aquitaine, France (invited lecture).
5. Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Data, and Wojciech Domagala
Spectroelectrochemistry - a versatile technique for analysis of conjugated polymers.
Baltic Polymer Symposium 2013, Trakai, Lithuania, September 18 - 21, 2013 (invited plenary lecture).
6. Mieczyslaw Lapkowski, Sandra Pluczyk, Renji R. Reghu, Juozas V. Grazulevicius
Electrochemistry and spectroelectrochemistry of bipolar perylene diimide derivatives
15th Topical Meeting of ISE Niagara Falls, 27-30 April, Canada 2014. (invited lecture)
7. Mieczyslaw Lapkowski, Katarzyna Laba, Przemyslaw Data
SPECTROELECTROCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NOVEL RUTHENIUM PHTHALOCYANINES BIAXALLY LIGATED WITH CARBAZOLE-PYRIDINE DERIVATIVES
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals ICSM’2014, Turku, Finland, 30 June – 5 July 2014. (invited lecture)
8. Mieczysław Łapkowski
JAK METODY ELEKTROCHEMICZNE POMOGŁY WYJAŚNIĆ ZACHOWANIE SIĘ POLIMERÓW PRZEWODZĄCYCH
57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014. (wykład zaproszony)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
conjugated polymers, electrochemistry, organic electronics 2.4 Chemia