dr Aleksandra Synowiec

Jednostka: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych E-mail: aleksandra.synowiec@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
socjologia migracji i stosunków etnicznych, socjologia kultury, komunikowanie międzykulturowe, kompetencje międzykulturowe, komunikacja społecznasociology of migration and ethnic relations, sociology of culture, intercultural communication, intercultural competences, social communication
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
nie dotyczyn/a
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie narzędzi badawczych (badania ilościowe i jakościowe), rozwój kompetencji międzykulturowych, polityka równościowaquantitative and qualitative research tools, the development of intercultural competences, the policy of equality
Informacje dodatkoweAdditional information
Doktorat z wyróznieniem
Podoktorski staż naukowo-badawczy w Kijowskim Międzynarodowym Uniwersytecie, Ukraina (2013)
Badania terenowe na Ukrainie (2010, 2011, 2013)
PhD with distinction
Post-doc fellowship in Kiev International University, Ukraine (2013)
Fieldwork/research in Ukraine (2010, 2011, 2013)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
multiculturalism, migration, intercultural competences, intercultural communication 1.12 Polityka regionalna, polityka społeczna i demografia
1.14 Socjologia i nauki polityczne