dr hab. inż. Lilla Knop

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: lilla.knop@polsl.pl
Stanowisko: prof. nzw. w Pol.Śl. Telefon: 32-2777426; 501 778 260
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nauki o zarządzaniu: zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, klastry i sieci współpracy, regionalne strategie innowacji, ekosystem innowacjimanagement: strategic management, innovation management, clusters and cooperative networks, regional innovation strategies, innovation ecosystem
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
--
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opracowywanie ekspertyz z zakresu: tworzenia strategii dla przedsiębiorstw, klastrów, gmin i regionów; zarządzania sieciami współpracy i klastrami, analizy strategicznej przedsiębiorstw i klastrów; projektowania struktur przedsiębiorstw i klastrówconsulting regarding strategy development for enterprises, clusters, municipalities and regions; management processes in cooperative networks and clusters, strategic analysis of enerprises and clusters; regional innovation strategy; design of company and clusters structures
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brakdon't have
Słowa kluczoweDziedziny nauki
strategic management, innovation management, industrial and regional clusters, regional innovation strategy 1.13 Nauki o zarządzaniu