dr inż. Paweł Wrona

Jednostka: Instytut Eksploatacji Złóż E-mail: pawel.wrona@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32-237 13 25
Adres: Akademicka 2a, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
problemy likwidacji kopalń, zagrożenia naturalne w górnictwie, wentylacja i klimatyzacja, fizyka powietrzaproblems of coal mine closure, natural hazards in mining, ventilation and air conditioning, air physics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Słowa kluczoweDziedziny nauki
problemy likwidacji kopalń, zagrożenia naturalne w górnictwie, wentylacja i klimatyzacja, fizyka powietrza 5.21 Górnictwo
5.22 Geologia i geofizyka stosowane