dr inż. Krzysztof Kalinowski

Jednostka: Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania E-mail: krzysztof.kalinowski@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: Konarskiego 18A pok. 270, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
harmonogramowanie i reharmonogramowanie produkcji
planowanie i sterowanie produkcją
organizacja produkcji
komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD / CAM
technologie rapid prototyping i rapid tooling
inżynieria odwrotna
systemy MRP / ERP
production scheduling and rescheduling
production planning and control
production organisation
computer aided design and manufacturing CAD / CAM
rapid protoryping and tooling
reverse engineering
MRP / ERP systems
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Urządzenia do rapid prototyping: Stratasys FDM360mc, Objet 24
skaner 3D Roland LPX600, frezarka - grawerka Roland MDX-40R
urządzenie do odlewania w formach silikonowych RENISHAW 5/01 PLC
rapid prototyping and rapid tooling equipment: Stratasys FDM360mc, Objet 24
skaner 3D Roland LPX600, Roland MDX-40R
vacuum casting - RENISHAW 5/01 PLC
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Tworzenie oprogramowania do harmonogramowania produkcji, oprogramowania wspomagającego techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji. Badanie procesów pracy, mapowanie procesów w produkcji, projektowanie usprawnień produkcyjnych, skanowanie obiektów 3D, wykonywanywanie modeli w technologii rapid prototyping (technologia FDM oraz objet), wykonywanie form i elementów w technologii vacuum casting
Design and development of production scheduling software, software for supporting the technical and organizational production preparation. Manufacturing processes mapping, design of manufacturing improvements. Design and construction of models in rapid prototyping technology (FDM and Objet technology), moulds and components in the technology of vacuum casting, 3D objects scanning.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
production scheduling and rescheduling, production planning and control - PPC, production organisation, computer aided design and manufacturing CAD / CAM, rapid protoryping and tooling,
reverse engineering, MRP / ERP systems
1.13 Nauki o zarządzaniu
5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.14 Automatyka i robotyka
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce