dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz

Jednostka: Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej E-mail: zbyszko.bujniewicz@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: +48322372441. +48603931212
Adres: Akademicka 7, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Projektowanie architektoniczne obiektów basenowych, wellness, i SPA, oraz hoteli i budynków użyteczności publicznej.
Projektowanie archtektoniczne z użyciem szkła
Architectural design of pools, SPA and wellness resorts, hotels and the public architecture.
Architectural design with glass
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie archtektoniczno-budowlane obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu.Architectural design of all buildings and landscape.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Uprwanienia do projektowania bez ograniczeń od 1994 rokuNo limited licence fo architectural design from 1994 year.
Informacje dodatkoweAdditional information
1999 nagroda marszłaka województwa Śląskiego i SARP za realizacje głównej Śeidziby Banku Śląskiego w Katowicach w zespole Denton Corker Marshall.
2007 Pierwsza nagroda realizacyjna w konkursie na Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w zespole z Jan Kubec, magdalena Gilner, Michał Tomanek.
1999 Silesia woyvodship and SARP prize for headquarter of ING bank Śląski w Katowicach together with Denton Corker Marshall.
2007 First (realization) prize in the international competition for Science Center Kopernik in Warsaw. Together with Jan Kubec, magdalena Gilner, Michał Tomanek.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
architectural design, pools, waterparcs, hotel, glass, projektowanie architektoniczne, hotel, basen, park wodny, szkło 5.24 Architektura i wzornictwo