Dr hab. inż. Katarzyna Stanienda-Pilecki

Jednostka: Instytut Geologii Stosowanej E-mail: katarzyna.stanienda@polsl.pl
Stanowisko: Adiunkt Telefon: 32 237 27 34
Adres: ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice WWW: http://-, http://www.igs.polsl.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania mineralogiczne i petrograficzne skał osadowych (w szczególności węglanowych) oraz skał magmowych, badania faz węglanowych w wapieniach triasowych, geoturystyka- analiza walorów obiektów przyrody nieożywionej i zabytków kultury materialnej.Mineralogical and petrographic researches of sedimentary rocks (especially carbonate rocks) and magmatic rocks; investigations of the carbonate phases in the Triassic limestone; geotourism- analysis of values of the inanimate nature
objects and ancient monuments.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
--
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, hiszpańskiPolish, English, Spanish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania mineralogiczno-chemiczne sorbentów węglanowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesach odsiarczania spalin. Mineralogical and chemical researches of the carbonate sorbents according to the possibilities of their utilization in the desulfurization processes.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Słowa kluczoweDziedziny nauki
skały węglanowe, fazy węglanowe, ochrona środowiska, skały, magmowe, geoturystyka
carbonate rocks, carbonate phases, environmental protection, magmatic rocks,geotourism
3.7.2 Geochemia
3.7.4 Geologia
5.21 Górnictwo