mgr inż. Dawid Cichocki

Jednostka: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych E-mail: dawid.cichocki@polsl.pl
Stanowisko: Doktorant Telefon:
Adres: Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria Materiałowa
Nanotechnologia
Nanokompozyty
Nanorurki węglowe
Wytwarzanie materiałów nanostrukturalnych
Materials Science
Nanotechnology
Nanocomposites
Carbon nanotubes
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Urządzenie CVD EasyTube® 2000 firmy FirstNanoCVD EasyTube® 2000
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, AngielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wytwarzanie węglowych materiałów nanostrukturalnych (nanorurki węglowe, nanokompozyty)Synthesis of carbon nanotubes and nanocomposites
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Zgłoszenia patentowe:
P.411443: Sposób wytwarzania i zastosowanie nanokompozytu składającego się z nanorurek węglowych i nanocząsteczek rodu, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec
P.411486: Nowy typ nanokompozytów węglowo-metalowych i sposób ich wytwarzania, A.D.Dobrzańska-Danikiewicz, W. Wolany, D. Łukowiec, D. Cichocki
P. 411487: Sposób wytwarzania nanokompozytu węglowo-metalowego, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec, W. Wolany
Patent application no. 411443, Polish Patent Office
Patent application no. 411486, Polish Patent Office
Patent application no. 411487, Polish Patent Office
Słowa kluczoweDziedziny nauki
CVD, nanotechnologia, nanorurki węglowe, nanokompozyty 5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa