dr Joanna Rydarowska-Kurzbauer

Jednostka: Instytut Ekonomii i Informatyki E-mail: Joanna.Rydarowska-Kurzbauer@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 322777336
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
czynniki wzrostu gospodarczego, koniunktura gospodarcza, zmiany systemu ekonomicznegodeterminants of economic growth, changes of ecenomic system
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, francuskipolish, english, french
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wzrost gospodarczy, system ekonomiczny, transformacja systemowa 1.10 Makro- i mikroekonomia