dr Adam Lech

Jednostka: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych E-mail: adam.lech@polsl.pl
Stanowisko: Adiunkt Telefon: 601 722 005
Adres: Roosevelta, 41-800 Zabrze WWW: http://adam.lech@polsl.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
socjologia jakościowa, socjologia kultury, socjologia rodziny, socjologia chorobyqualitative sociology, sociology of culture, sociology of illness
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania z zastosowaniem socjologicznych metod i technik badawczychresearch with application of sociological methods and research techniques
Słowa kluczoweDziedziny nauki
socjologia, kultura, choroba, starość
1.14 Socjologia i nauki polityczne