profesor Janusz Walczak

Jednostka: Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-mail: janusz.walczak@polsl.pl
Stanowisko: profesor zwyczajny Telefon:
Adres: Akademicka 10, 44-100 Gliwice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
przetwarzanie sygnałów
sieci neuronowe
analiza i synteza układów elektrycznych
signal processing
neural networks
analysis and synthesis of electrical systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
zaawansowane metody przetwarzania sygnałówadvanced method of signal processing
Słowa kluczoweDziedziny nauki
signal processing
electrical and electronic circuits /systems/
5.10 Elektrotechnika
5.15 Elektronika