Kryteria wyszukiwania

Imię:    Nazwisko:    Wydział:
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Lista ekspertów spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Dziedziny nauki Słowa kluczowe  
1. dr inż. Błażej Adamczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
virtualization, computer security, computer systems, computer networks  szczegóły »
2. dr inż. Wojciech Adamczyk Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Fizyka,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn 
  szczegóły »
3. dr hab. Zdzisław Adamczyk Wydział Górnictwa i Geologii Geologia,
Górnictwo 
mineralogia, petrologia, odpady, XRD, mikroskopia optyczna, analiza chemiczna, identyfikacja minerałów, analiza obrazu  szczegóły »
4. dr inż. Jakub Adamek Wydział Chemiczny Chemia  IR, NMR, synteza organiczna, aminokwasy  szczegóły »
5. Dr inż. Grzegorz Adamiec Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Geomorfologia,
Geologia 
  szczegóły »
6. dr hab. inż. Janusz Adamiec Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
7. dr Tomasz Adrikowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika 
jakość energii, przekształtnik energii, diagnostyka układów, projektowanie układów  szczegóły »
8. Prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz Wydział Budownictwa Budownictwo  beton, konstrukcje budowlane, konsreukcje żel;betowe, konstrukcje sprężone, recykling betonu, badania konstrukcji, betony wysokowartościowe, wpływy górnicze na budowle,  szczegóły »
9. dr inż. Aneta Aleksander Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  marketing, technology transfer, audit, corporate identity, crisis management  szczegóły »
10. dr hab. inż. Mohamed Alwaeli Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Odpad, gospodarka odpadami, recykling, opłacalność ekonomiczna Waste, waste management, recycling, cost-effectiveness of waste treatment, cost-effectiveness of waste recycling  szczegóły »
11. mgr inż. Marcin Amarowicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
sztuczna inteligencja, artificial intelligence, programowanie, systemy diagnostyczne, diagnostic systems, programming  szczegóły »
12. doktor Jarosław Antoniuk Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  prawo cywile, własność intelektualna, civil law, intelectual property, znaki towarowe, trademarks  szczegóły »
13. dr inż. Dariusz Augustyn Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Matematyka,
Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
bazy danych, optymalizacja zapytań, estymacja selektywności zapytań, projektowanie i wytwarzanie systemów informatycznych, przetwarzanie równoległe, wielowarstwowa architektura systemów informatycznych, narzędziowe wsparcie procesu wytwórczego, automatyzacja testowania, modelowanie układów ciągłych i dyskretnych, modelowanie układów zdarzeń dyskretnych  szczegóły »
14. Dr inż. Artur Babiarz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
15. dr inż. Rafał Babilas Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Materiały amorficzne i nanokrystaliczne, szkła metaliczne, stopy metali lekkich i ferromagnetycznych, ciągłe odlewanie cieczy metalicznej, modelowanie komputerowe struktury amorficznej,  szczegóły »
16. dr inż. Małgorzata Bach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
bazy danych (databases), hurtownie danych (data warehouses), eksploracja danych (data mining), OLAP, projektowanie systemów informatycznych, UML  szczegóły »
17. dr inż. Paweł Bachorz Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Metody komputerowe w nauce 
dynamika maszyn, układy napędowe, mechatronika, optymalizacja, algorytmy genetyczne, machine dynamics, drive systems, mechatronics, optimization, genetic algorithms  szczegóły »
18. dr hab. inż. Henryk Badura Wydział Górnictwa i Geologii     szczegóły »
19. dr hab. inż. Paweł Badura Wydział Inżynierii Biomedycznej Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Przetwarzanie obrazów, biocybernetyka, sztuczna inteligencja, miękkie obliczenia. Image processing, biocybernetics, artificial intelligence, soft computing.  szczegóły »
20. Prof. dr hab. inż. Stefan Baj Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  Industrial Chemistry, oxidations, carbon dioxide  szczegóły »
21. dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architektura szkoły, przestrzeń edukacji, miejsca edukacji nieformalnej, architektura mieszkaniowa architecture, school, learning spaces, educational landscape, places of informal education, housing   szczegóły »
22. dr hab. inż. Alicja Balin Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
trwałość, zmęczenie niskocyklowe, mechanika pękania, mechanika zniszczenia biomateriałów, biomateriały lepkosprężyste, cement chirurgiczny  szczegóły »
23. Dr hab. inż. Piotr Bańka Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  Seismicity, rockburst, mining geophysics  szczegóły »
24. dr inż. Jolanta Baran Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Inżynieria ochrony środowiska 
life cycle assessment, ecodesign, environmental impact, zarządzanie środowiskiem, ocena cyklu życia, LCA, ekoprojektowanie, wpływ na środowisko  szczegóły »
25. dr hab. inż Andrzej Baranowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
numerical simulation, thermal models of buildings, natural vetilation  szczegóły »
26. prof. dr. hab. inż. Krzysztof Barbusiński Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  oczyszczanie ścieków, metody biologiczne, metody fizykochemiczne, metody pogłębionego utleniania, unieszkodliwianie osadów ściekowych, rewitalizacja ekosystemów wodnych  szczegóły »
27. dr inż. Hanna Barchańska Wydział Chemiczny Chemia  chemia analityczna, zanieczyszczenia środowiska, pestycydy, chromatografia  szczegóły »
28. Kamil Barczak Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
optical fiber current sensor, optical fiber magnetic field sensor, magnetooptic effect, Faraday efect, optical current transducer, światłowodowe czujniki prądu, światłowodowe czujniki pola magnetycznego, optyczne przekładniki prądowe,   szczegóły »
29. profesor Jerzy Barglik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii     szczegóły »
30. dr inż. Czesław Baron Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
foundry technology, iron alloys metalurgy, crystalization, artistic casting  szczegóły »
31. dr inż. Grzegorz Baron Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne 
microprocessor, embedded systems, GNSS, UAV, digital circuits, ANN, AG, AE, AI  szczegóły »
32. dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo,
Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia 
zatrudnienie, polityka społeczna  szczegóły »
33. dr hab. inż. Izabela Barszczewska-Rybarek Wydział Chemiczny Chemia,
Ceramika,
polimery 
sieci polimerowe, dimetakrylany, diakrylany, monomery stomatologiczne, struktura sieci polimerowej, właściwości mechaniczne i fizyczne polimerów  szczegóły »
34. dr inż. Joanna Bartnicka Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne 
ICT technologies, ergonomics, virtual work environment, designind of work conditions, disabled persons, the Aged, diagnosis of availability, non-discriminatory solutions  szczegóły »
35. dr inż. Michał Bartnicki Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu 
kontroling bank   szczegóły »
36. dr hab. inż. Dariusz Bartocha Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
symulacja komputerowa procesów odlewniczych, krystalizacja stopów odlewniczych, technologia modelu i formy, metalurgia odlewniczych stopów żelaza  szczegóły »
37. dr inż. Dorota Bartosz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
symulacja budynku, TRNSYS, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, building simulation, TRNSYS, heating, ventilation, air-conditioning,   szczegóły »
38. Marek Bartoszek Budownictwo  FEM, heat transfer, mechanic of structures, inverse problems, numerical modeling, APDL, MES, wymiana ciepła, mechanika konstrukcji, zagadnienia odwrotne, modelowanie numeryczne  szczegóły »
39. dr inż. Marcin Basiaga Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
badania własności mechanicznych, metoda elementów skończonych, biomateriały, narzędzia chirurgiczne  szczegóły »
40. dr inż. Witold Basiński Wydział Budownictwa Budownictwo  dzwigary z falistym środnikiem, połaczenia doczołowe, nośność graniczna, nośność krytyczna  szczegóły »
41. dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek Wydział Architektury Nauki o sztuce,
Architektura i wzornictwo 
interior design, exhibition design, network, cooperation, transfer   szczegóły »
42. dr inż. Henryk Bąkowski Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
microtribology, friction, wear, quantitative metallographic analysis, wear debris, FEM. Mikrotribologia, tarcie, zużycie, ilościowa analiza metalograficzna, produkty zużycia, Metoda Elementów Skończonych (MES).  szczegóły »
43. dr inż. Iwona Bednarczyk Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  inżynieria materiałowa, struktura, scanning-transmission electron microscopy STEM,  szczegóły »
44. dr inż. Janusz Belok Wydział Budownictwa Budownictwo  fizyka budowli, symulacje energetyczne, budownictwo niskoenergetyczne, ochrona środowiska  szczegóły »
45. dr hab. inż. Witold Beluch Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
computer mechanics, strength of materials, optimization, identification, multiscale modelling, numerical homogenization composite, laminate, evolutionary algorithm, numerical homogenization, artificial neural network, finite element method  szczegóły »
46. dr hab., prof. nzw. w Pol. Śl. Jacek Bendkowski Wydział Organizacji i Zarządzania Językoznawstwo,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
knowledge, innovation, management, organization, virtual, training, network  szczegóły »
47. dr inż. arch. Iwona Benek Wydział Architektury Socjologia i nauki polityczne,
Architektura i wzornictwo 
projektowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych, terapeutyczna rola architektury, projektowanie uniwersalne, gospodarka senioralna (designing for the elderly and the diabled, therapeutic role of architecture, universal design, silver economy)   szczegóły »
48. dr inż. Damian Bereska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Konstrukcja maszyn,
Automatyka i robotyka 
  szczegóły »
49. dr inż. Sebastian Berhausen Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Metody komputerowe w nauce 
Parameter estimation, turbogenerators, hydrogenerators, simulations, power system, finite elements (FEM), optimization, inductances, electrodynamic forces, losses.  szczegóły »
50. dr inż Piotr Bętkowski Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo 
bridge, maining, geotechnics  szczegóły »
51. dr inż. Katarzyna Białas Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Automatyka i robotyka 
modelowanie, analiza, synteza  szczegóły »
52. prof. dr hab. inż BARBARA BIAŁECKA Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Inżynieria ochrony środowiska 
management of brownfields waste management modeling and simulation of processes chemical technologies  szczegóły »
53. prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
Simulations, boilers, energy saving, cooling towers, thermofluid, CFD, fluidization, inverse methods, measurement of thermal diffusivity, combustion,reduce order methods,  szczegóły »
54. Profesor Jan Białek Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane,
Geodezja i kartografia 
mechanika górotworu, wstrząsy górnicze, szkody górnicze, modelowanie komputerowe, Rock mechanics, mining shocks, mining damage, computer modeling  szczegóły »
55. dr inż. Tadeusz Białoń Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
maszyna elektryczna, układ sterowania, procesor sygnałowy, obserwator, estymator, zmienna stanu, układ bezczujnikowy, Mathcad, Matlab, Scilab, electrical machine, control system, digital signal processor, observer, estimator, state variable, sensorless system  szczegóły »
56. dr hab. inż. Witold Biały Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Górnictwo 
urabialność dobór maszyn urabiających Systemy CMM Gospodarka remontowa Awaryjność Projektowanie  szczegóły »
57. dr inż.arch. Joanna Biedrońska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  projektowanie architektoniczne, architectural design, architektura zrównoważona, sustainable architecture  szczegóły »
58. dr inż. Tadeusz Bieg Wydział Chemiczny Chemia  nmr, węglowodany, carbohydrates  szczegóły »
59. Prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  gospodarka odpadami, odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady specjalne i niebezpieczne, technologia materiałów wybuchowych  szczegóły »
60. dr inż. arch. Maria Bielak Wydział Architektury Socjologia i nauki polityczne,
Architektura i wzornictwo 
środowisko zbudowane - środowisko zamieszkania seniorów, potrzeby i oczekiwania osób starszych, badania jakościowe, P.O.E. (Post-Occupancy Evaluation),   szczegóły »
61. dr inż. Agnieszka Bier Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka    szczegóły »
62. dr inż. Arkadiusz Biernacki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna  informatics, computer science, mathematical modelling  szczegóły »
63. dr inż. Jolanta Bijańska Wydział Organizacji i Zarządzania Górnictwo  Górnictwo węgla kamiennego, zarządzanie inwestycjami, ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka Hard coal mining, investment management, evaluation of economic effectiveness and risk  szczegóły »
64. dr inż. Marcin Bilewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
nanotechnologia, mikroskopia świetlna, mikroskopia stereoskopowa, mikroskopia konfokalna, spektroskopia ramanowska, analiza obrazu, kompozyty, nanokompozyty, polimery, formowanie wtryskowe, nanotechnology, light microscopy, stereo microscopy, confocal microscopy, raman spectroscopy, image analysis, composites, nanocomposites, polymers, injection molding,   szczegóły »
65. dr inż. Krzysztof Bizoń Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
analizy wytrzymałościowe, kinematyczne, dynamiczne maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz oprogramowania bazującego na metodzie elementów skończonych strength analysis , kinematic analysis, dynamic analysis of machines and devices with using CAD software and software based on the finite element method расчет на прочность, кинематический анализ, динамический анализ машин и оборудования с использованием программного обеспечения САПР и программного обеспечения на основе метода конечных элементов  szczegóły »
66. dr inż. Marcin Blachnik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Drążenie i Eksploracja Danych; Uczenie Maszynowe; Inteligencja Obliczeniowa; Metody Sztucznej Inteligencji; Logika Rozmyta; Modelowanie procesów technologicznych w oparciu o dane doświadczalne  szczegóły »
67. dr inż. Monika Blaszczok Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Wentylacja, klimatyzacja, przepuszczalność powietrza, parametry środowiska wewnętrznego Ventilation, air-conditioning, air permeability, indoor environmental parameters  szczegóły »
68. prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Geofizyka 
OSL dating, luminescence dating, luminescence dosimetry, retrospective dosimetry, experimental data analysis  szczegóły »
69. doktor inżynier Anna Bluszcz Wydział Górnictwa i Geologii Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
finance, value management, corporate social responsibility  szczegóły »
70. dr hab. prof. nzw Pol. Śl. Tomasz Błachowicz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
magnetoelectronics, optical spectroscopies, simulations.  szczegóły »
71. dr hab Marek Błahut Wydział Elektryczny Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
integrated optics, optical sensors, optical waveguides  szczegóły »
72. dr inż arch Elżbieta Błeszyńska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Tożsamość miejsca, budowa miejsca, kreacja przestrzeni miejskiej , krajobraz miejski The identity of the place, creation of places, creation of urban space, urban landscape  szczegóły »
73. dr inż. Andrzej Boboń Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Metody komputerowe w nauce 
Simulations, finite elements, turbogenerators, hydrogenerators, electrical machines, induction motors, parameter estimation, inductances, electrodynamic forces and torques, losses.  szczegóły »
74. dr.inż. Jerzy Bochen Wydział Budownictwa Budownictwo  Starzenie atmosferyczne (ageing, weathering), Trwałość materiałów budowlanych (durability of building materials), Szacowanie i prognozowanie trwałości (assessment and prediction of durability)  szczegóły »
75. dr inż. Arkadiusz Boczkowski Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Inżynieria ochrony środowiska 
hałas, pomiary hałasu, tłumiki, ekrany akustyczne, mapy akustyczne, akustyka, wibroakustyka  szczegóły »
76. dr inż. Aleksander Bodora Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka 
Silniki z magnesami trwałymi (BLDC, PMSM); Sterowanie silników; Napęd elektryczny; Energoelektronika; Elektronika; Automatyka. Permanent magnet motors (BLDC, PMSM); Motor control; Electric Drive; Power Electronics; Electronics; Automation.  szczegóły »
77. dr. inż Krzysztof Bodzek Wydział Elektryczny Elektrotechnika  Ansys, MES, PLC, sterowanie, control  szczegóły »
78. prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Elektronika 
pomiary cieplne metody pomiarowe mikroskopia skaningowa thermal measurements measuring methods scanning microscopy  szczegóły »
79. dr inż. Ryszard Bogacz Wydział Elektryczny Elektrotechnika  czujniki metanu, korekcja błędów dynamicznych, predykcja, AMR, transmisja bezprzewodowa  szczegóły »
80. prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  wastewater treatment, membrane processes, bioreactors  szczegóły »
81. dr inż. Sławomir Boncel Wydział Chemiczny Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
carbon nanostructures, carbon nanotubes, carbon nanofibres, graphene, fullerenes and fullerenoids, polymer nanocomposites, electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS), targeted Drug Delivery Systems, nanocomposites, enzyme immobilization, nanocatalysis  szczegóły »
82. dr inż. Mirosław Sebastian Bonek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Laser, materiały narzędziowe, przetapianie, stopowanie, obróbka powierzchniowa  szczegóły »
83. dr inż. Wojciech Borek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Inżynieria materiałowa, obróbka cieplno-plastyczna, badania plastometryczne, symulator Gleeble 3800, Stale austenityczne wysokomanganowe, stale typu TWIP, TRIP,   szczegóły »
84. dr inż. Sergiusz Boron Wydział Górnictwa i Geologii Elektroenergetyka  power cables, electrical hazards in mining  szczegóły »
85. dr inż. Borys Borówka Wydział Górnictwa i Geologii Geologia,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
  szczegóły »
86. dr hab. inż. Przemysław Borys Wydział Chemiczny Matematyka,
Fizyka,
Chemia,
Biofizyka 
dyfuzja, biofizyka, chaos, metody numeryczne  szczegóły »
87. dr inż. Agnieszka Brachman Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
computer networking, QoS, network simulation, wireless sensor networks  szczegóły »
88. dr inż.arch. Tomasz Bradecki Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
architektura, urbanistyka, kształtowanie zespołów mieszkaniowych, analiza urbanistyczna, wskaźniki urbanistyczne, parametry w urbanistyce, makiety urbanistyczne, modele w urbanistyce architecture, urban design, urban planning, housing estates, housing estates paramters, models for urban deisgn analysis, mock-ups for urbanism  szczegóły »
89. dr inż. Ewa Brągoszewska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mikrobiologia,
Inżynieria ochrony środowiska 
air pollution, bioaerosol, bacteria, microscopic fungi, health risk, environmental exposure  szczegóły »
90. dr hab. inż. Jarosław Brodny Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
obudowa górnicza, obudowa podatna, niezawodność maszyn, efektywność procesu produkcyjnego, aerologia górnicza,   szczegóły »
91. dr inż. Janusz Brol Wydział Budownictwa Budownictwo  Drewno, Konstrukcje drewniane, konstrukcje betonowe, konstrukcje żelbetowe, projektowanie, badania elementów , kompozyty włókniste (cfrp. afrp. gfrp, garp), timber structures, concrete structures, reinforced concrete strustures, design, testing of the elements, fibre composites (CFRP, AFRP, GFRP, GARP)  szczegóły »
92. Dr inż. Zbigniew Brytan Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
Stale nierdzewne, dobór materiałów, metalurgia proszków Stainless steel, materials selections, powder metallurgy  szczegóły »
93. dr inż. Robert Brzeski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
databases, bazy danych  szczegóły »
94. dr hab .inż prof nzw Politechniki Śląskiej Jan Brzóska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  plan biznes, model biznesu, strategie przedsiębiorstw, planowanie operacyjne, planowanie strategiczne, strategiczna karta wyników, studia wykonalności  szczegóły »
95. Profesor Andrzej Buchacz Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika  discrete, discrete-continuous, continuous mechanical and mechatronics systems, classical and unclassical methods of analysis, synthesis, different vibrations and sensitivity   szczegóły »
96. dr inż. Sebastian Budzan Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
termografia, termowizja, wizja, komputerowa, przetwarzanie, obrazów, system, pomiarowy, ekstrakcja, cech, detekcja, rozpoznawanie, obiektów, analiza, ruchu, kształtu, tekstury, koloru, laser, 3D.  szczegóły »
97. dr inż. Marcin Bugdol Wydział Inżynierii Biomedycznej Technologie informacyjne,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
98. Dr inż. Monika Bugdol Wydział Inżynierii Biomedycznej Matematyka,
Technika w medycynie 
Mathematical statistics, mathematical models  szczegóły »
99. dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik Wydział Architektury Architektura i wzornictwo    szczegóły »
100. dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architectural design, pools, waterparcs, hotel, glass, projektowanie architektoniczne, hotel, basen, park wodny, szkło  szczegóły »
101. dr inż. Anna Bulińska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
Ogrzewnictwo, Wentylacja, Modelowanie CFD, Jakość Powietrza Wewnętrznego, Pomiary ditlenku węgla, Metody odwrotne Heating, Ventilation, Numerical modelling CFD, Indoor Air Quality, Measurements of carbon dioxide, Inverse methods  szczegóły »
102. dr inż. Dawid Buła Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Jakość energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, wyższe harmoniczne, energetyczne filtry aktywne, hybrydowe filtry aktywne Power quality, reactive power compensation, higher harmonics, active power filters, hybrid active filter  szczegóły »
103. DR HAB. INŻ. RAFAŁ BURDZIK Wydział Transportu Makro- i mikroekonomia ,
Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Nauki o zarządzaniu,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
Transport, drgania, logistyka, wibroakustyka, diagnostyka techniczna, komfort i bezpieczeństwo w transporcie Transport, vibration, logistics, vibroacoustics, technical diagnostics, comfort and safety in transport  szczegóły »
104. dr hab. inż. Wojciech Burlikowski Wydział Elektryczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Elektrotechnika,
Metody komputerowe w nauce 
Electromechanical Actuators, Reluctance Motors, FEM, ANSYS  szczegóły »
105. dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Joanna Bzówka Wydział Budownictwa Budownictwo    szczegóły »
106. dr inż. Anna Bzymek Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
signal analysis, image analysis, vision systems, anomaly detection, defect detection and identification, measurement systems, data acquisition and transfer,  szczegóły »
107. Dariusz Caban Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  mikrokontrolery, układy logiki programowalnej, język C, środowisko Matlab, środowisko LabVIEW  szczegóły »
108. dr Wiesława Caputa Wydział Organizacji i Zarządzania Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu 
CO,ST CAPITAL, KUNDEN KAPITAL, CUSTOMER KAPITAL, ACCOUTING, KOSTEN RECHNUNG  szczegóły »
109. mgr inż. Ireneusz Celiński Wydział Transportu Transport,
Technologie informacyjne 
traffic, traffic flow,accident reconstruction, Infrastructure, ATMS, ATCS, TCS,ITS,PDA,  szczegóły »
110. dr inż. Grzegorz Cema Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
Biotechnologia środowiskowa Osad czynny Wody osadowe Częściowa nitryfikacja Anammox Environmental biotechnology Activated sludge Reject water Partial nitrification Anammox   szczegóły »
111. Dr Michał Chabiński Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
Kotły, sterowanie procesem spalania, badania energetyczne, badania emisyjne, paliwa stałe, sterowniki do kotłów, boilers, controlling combustion process, boiler controllers, energy, emission, solid fuels  szczegóły »
112. Jacek Chęciński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika 
SSL, PWM, LED,   szczegóły »
113. dr hab. inż. Grzegorz Chladek Wydział Mechaniczny Technologiczny Stomatologia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
biomateriały, polimery, kompozyty, materiał stomatologiczne, biomaterials, polymers, composites, dental materials  szczegóły »
114. dr inż. krzysztof chlipalski Wydział Budownictwa Budownictwo  nawierzchnia drogowa, deformacje górnicze, masowe odpady poprzemysłowe UPP, technologia, materiały  szczegóły »
115. Dr inż. Mirosław Chmiel Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Sterowniki programowalne, Programmable Logic Controllers, PLC, Układy cyfrowe, Digital Circuits, Cyfrowe systemyy sterowania, Digital Control Systems  szczegóły »
116. dr Bartosz Chmiela Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  electron microscopy electron backscatter diffraction  szczegóły »
117. Dr hab. inż Dariusz Choiński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
  szczegóły »
118. dr inż. Adam Cholewa Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
budowa maszyn, diagnostyka, mechatronika, robotyka  szczegóły »
119. prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
kompozyt, stop odlewniczy, krystalizacja, ceramika, polimery, szkielet 3D, ATD, ATDG   szczegóły »
120. prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
artificial intelligence, expert system, statement network, technical diagnostics, decision making, uncertain modeling, sztuczna inteligencja, system doradczy, sieć stwierdzeń, diagnostyka techniczna, podejmowanie decyzji, modelowanie przybliżone   szczegóły »
121. dr inż. Monika Chomiak Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, materiały polimerowe, materiały kompozytowe, materiały funkcjonalne, rezystancja elektryczna, lepkość dynamiczna,   szczegóły »
122. dr inż. Jacek Chrapoński Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
mikrostruktura materiałów, materials microstructure, stereologia, stereology, mikroskopia elektronowa, electron microscopy  szczegóły »
123. Anna Chrobok Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
chemical technology, ionic liquids, oxidation, Baeyer-Villiger reaction, Diels-Alder reaction, esterification reaction, alkylation of aromatic compounds, enzymatic reaction, process optimization, process designing (ChemCad )  szczegóły »
124. Dr inż. Łukasz Chruszczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
functional testing, fault diagnosis, analog electronic circuits, mixed-signal electronic circuits, wavelet transform, artificial intelligence, evolutionary optimization, genetic algorithms, signal processing, data analysis  szczegóły »
125. dr inż. Paweł Chrzanowski Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn  Expert systems  szczegóły »
126. prof. dr hab. inż. Andrzej Chydziński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki   computer networks, Future Internet, network virtualization, modeling and simulation, queueing theory, Software Defined Networking   szczegóły »
127. doktor habilitowany inzynier architekt Jerzy Cibis Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
projektowanie architektoniczne; teoria architektury  szczegóły »
128. mgr inż. Dawid Cichocki Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  CVD, nanotechnologia, nanorurki węglowe, nanokompozyty  szczegóły »
129. dr inż. Adam Cichy Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika 
izolacja elektryczna, materiały elektroizolacyjne, pomiar składowych impedancji, loss factor, impedance components, insulation, insulating materials  szczegóły »
130. Dr inż. Michał Jan Cichy Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Inżynieria ochrony środowiska 
Czystsza Produkcja, systemy zarządzania środowiskowego, raportowanie ekologiczne, Cleaner Production, environmental management systems, environmental reporting  szczegóły »
131. mgr inż. Mateusz Cielniak Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
typoszeregi, teoria podobieństwa konstrukcyjnego, CAD, Siemens NX, CATIA, Autodesk Inventor  szczegóły »
132. dr inż. Maria Cieśla Wydział Transportu Transport  logistyka, logistyka transportu, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, zarządzanie logistyczne, systemy logistyczne, strategie logistyczne, transport intermodalny, zrównoważony rozwój, CSR logistics, transport logistics, procurement logistics, production logistics, logistics management, logistic systems, logistic strategies, intermodal transport, sustainable development, CSR  szczegóły »
133. dr inż Andrzej Cińcio Wydział Budownictwa Budownictwo  teoria konstrukcji, mechanika budowli, dynamika budowli, szkody gornicze, wstrzasy sejsmiczne i parasejmiczne, dynamiczna odpornosc budowli, sejsmika, theory of structures, structural mechanics, seismic analysis, structural dynamic, MES, FEM  szczegóły »
134. dr inż. Adrian Ciołczyk Wydział Budownictwa Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Mieszanki mineralno-asfaltowe, asfalt, lepiszcze, grunty, kruszywa, nawierzchnie drogowe, materiały drogowe, spoiwa, spoiwa drogowe, Hot mix asphalt, asphalt binder, soils, aggregates, road pavement, road materials, binders, hydraulic road binders,   szczegóły »
135. dr inż. arch. Andrzej Ciosek Wydział Architektury Nauki o sztuce,
Architektura i wzornictwo 
architektura wnętrz, interior architecture  szczegóły »
136. Dr inż Tomasz Cisek Wydział Organizacji i Zarządzania Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Nauki o zarządzaniu,
Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem,
Społeczne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,
Inżynieria ochrony środowiska 
local/regional developement, European Union Founds  szczegóły »
137. dr inż. Mateusz Ciszewski Wydział Chemiczny Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Graphite oxide; graphene oxide; oxidation; reduction; exfoliation; reduced graphene oxide; vertically aligned carbon nanotubes; composites; metal oxides; metals; carbon aerogels; supercapacitors   szczegóły »
138. dr inż. Krzysztof Ciupke Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Artificial intelligence, Technical diagnostics, Decision making, Data analysis, Statistical process control, Statistical quality control, Multivariate data analysis, SQL, Decision making, SPC, MSPC, Sztuczna inteligencja, Diagnostyka techniczna, Podejmowanie decyzji, Analiza danych, Statystyczne sterowanie procesem, Statystyczne sterowanie jakością, Statystyczna kontrola produkcji, Analiza danych wielowymiarowych, Podejmowanie decyzji  szczegóły »
139. dr inż. Rafał Cupek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  MES, ISA95, OPC UA, SCADA, PLC  szczegóły »
140. Prof. dr hab. inż. Jan, Ludwik Cwajna Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
141. prof. dr hab. inż. Beata Cwalina Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
Biotechnologia, bioługowanie metali, biodeterioracja, biokataliza, inżynieria biomedyczna, biomateriały tkankowe  szczegóły »
142. Prof. Krzysztof Cyran Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa,
Genetyka molekularna,
Genetyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
artificial intelligence, machine learning, bioinformatics, evolutionary genetics  szczegóły »
143. dr inż. Robert Czabański Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technika w medycynie 
signal processing, classification, soft computing  szczegóły »
144. Tadeusz Czachórski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
computer networks, performance evaluation  szczegóły »
145. dr inż. Aleksandra Czajkowska Wydział Górnictwa i Geologii Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Hydrochemia,
Hydrologia 
Hydrologia i hydrogeologia, modelowanie zagrożeń powodziowych  szczegóły »
146. Dr inż. Joanna Czajkowska Wydział Inżynierii Biomedycznej Elektronika,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
image processing, fuzzy logic, artificial inteligence, pattern recognition  szczegóły »
147. dr hab. Waldemar Czajkowski Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
globalization, knowledge socjety, organizational learning  szczegóły »
148. dr inż. Tomasz Czapla Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika  FEM, MES, modal, modalna, dynamika, dynamics, hybrid electric, hybrydowe, tracked vehicles, pojazdy gąsienicowe  szczegóły »
149. dr inż. Zbigniew Czapla Wydział Transportu Transport,
Technologie informacyjne 
image processing, image analysis, traffic parametrs, transport telematics  szczegóły »
150. prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka - Kolarz Wydział Organizacji i Zarządzania Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
zarządzanie projektami, project management, business and industry management, ecologistics, eco-efficiency  szczegóły »
151. Dr inż arch Jakub Czarnecki Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architektura projektowanie mieszkalnictwo architecture design housing   szczegóły »
152. dr inż. Lucyna Czarnowska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Energy management, exergy, therm-economics  szczegóły »
153. dr hab. inż. Piotr Czech Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
transport; diagnostyka; wibroakustyka; metody przetwarzania sygnałów; metody sztucznej inteligencji;  szczegóły »
154. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne    szczegóły »
155. dr inż. Dymitr Czechowicz Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  hydrocarbons, municipal waste, pyrolysis, steam cracking, gas chromatography, mass spectrometry  szczegóły »
156. Dr hab. inż. Jacek Czeczot Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
157. dr inż. Piotr Czekalski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
sztuczna Inteligencja, robotyka, systemy wbudowane, sensory, robotyka, edukacja, układy automatyki cyfrowej, assembler, systemy informatyczne w medycynie, (Oracle, PostgreSQL, MS SQL), e-commerce, embedded, AI, fuzzy sets, fuzzy systems, automation control, flight simulators, genetic algorithms, neural networks  szczegóły »
158. dr inż. Robert Czerwiński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne 
Układy cyfrowe, digital circuits układy logiki programowalnej, programmable devices, FPGA języki opisu sprzętu, HDL, Verilog, sterowniki programowalne, PLC  szczegóły »
159. dr inż. Małgorzata Czichy Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
donor-acceptor systems, fullerene based donor-acceptor dyads, photoelectrochemical cells  szczegóły »
160. dr inż. Monika Czop Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  waste, polymers, recycling, energy recovery, elemental composition  szczegóły »
161. Prof. dr hab. inż. Adam Czornik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Matematyka,
Automatyka i robotyka 
  szczegóły »
162. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne 
Statystyka, zarządzanie, studia wykonalności  szczegóły »
163. Dr inż. Artur Czupryński Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
inżynieria materiałowa, spawalnictwo  szczegóły »
164. dr hab. inż. Janusz Ćwiek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  materials science and engineering, heat treatment, surface engineering, hydrogen degradation, high-strength steels, composite materials  szczegóły »
165. Dr hab. inż. Grzegorz Ćwikła Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne 
Akwizycja danych produkcyjnych, automatyzacja, systemy automatycznej identyfikacji (kody paskowe, RFID, systemy wizyjne), HMI/SCADA, Historian, MES, sensoryka, organizacja systemów produkcyjnych, szybkie prototypowanie, skanowanie 3D Manufacturing data acquisition, automation, automatic identification systems (barcodes, RFID, vision systems), sensor technology, organization of production systems, rapid prototyping, 3D scanning  szczegóły »
166. dr inż. Szymon Dawczyński Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, żelbet, szkody górnicze, wpływy górnicze, podłoże górnicze, wzmacnianie konstrukcji, zabezpieczanie budowli, analiza numeryczna, modelowanie numeryczne, concrete structures, reinforced concrete, structural mechanics, mining subsidence, mining subsoil, mining damage, structural strengthening, numerical modelling.   szczegóły »
167. dr inż. Marcin Dąbrowski Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne 
eksploatacja, zarządzanie, utrzymanie ruchu, komputerowe wspomaganie, systemy informacji geograficznej  szczegóły »
168. Agnieszka Debudaj-Grabysz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna  programowanie, programming, wielowątkowość, multithreading, obliczenia równoległe, parallel computing, bioinformatyka, bioinformatics, sekwencjonowanie, sequence alignment   szczegóły »
169. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa 
Bioinformatyka, Kompresja danych  szczegóły »
170. dr inż. Joanna Deszcz Wydział Budownictwa Nauki o zarządzaniu,
Budownictwo 
construction management, project management, risk management, quality management, factory production control  szczegóły »
171. dr hab. inż. Krzysztof Dębowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Energetyka prosumencka, odnawialne źródła energii, generacja rozproszona, metody optymalizacyjne, kompensacja mocy biernej, jakość energii elektrycznej, sztuczna inteligencja, zbiory rozmyte, sterowanie rozmyte, piece łukowe. Prosumer energy, renewable energy sources, decentralized energy, optimization methods, reactive power compensation, electrical energy quality, artificial intelligence, fuzzy sets, fuzzy control, arc and furnaces  szczegóły »
172. dr hab. inż. Adam Długosz Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn 
computer mechanics, optimization, multiobjective optimization, evolutionary algorithms, thermomechanics, coupled problems  szczegóły »
173. dr inż. Krzysztof Dobosz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
programming mobile devices, assistive technology, human-computer interfaces, software engineering, computer programming  szczegóły »
174. Dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
materials engineering, mechanical engineering, surface engineering, nanotechnology, carbon nanotubes, SLS, technology foresight, technology management   szczegóły »
175. prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
materials science and materials engineering, design and operation of machines, organisation and management, within the specialisation: metal and non-metal engineering materials (metals, polymers, ceramics, and composites), functional materials, photovoltaics, metal and ceramic tool materials, light metals alloys, biomedical and dental engineering and materials, nanotechnology and nanostructural materials, gradient technologies and materials, fundamentals of production engineering, engineering materials manufacturing and processing technologies, plastic forming, thermal and thermomechanical treatment of metal alloys, powder metallurgy, surface engineering, including PVD and CVD coatings, as well as laser alloying and remelting, automation and robotisation of engineering materials processing, investigation methodology of structure and properties of engineering materials, materials design methodology, computational materials science, computer assistance of engineering tasks and didactics, applied computer science, technical and computer science education and e-learning, industrial management and foresight research, bioactive & biodegradating & biocompatible materials, composites with polymeric and metallic matrices, nanocomposites to produce implants, scaffolds of tissues and bones  szczegóły »
176. Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Katarzyna DOHN Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  logistyka, łańcuch dostaw, przepływy materiałowe i informacyjne, teoria ograniczeń, lean management  szczegóły »
177. dr inż. Anna Janina Dolata Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
metal matrix composites; centrifugal casting; infiltration;  szczegóły »
178. doktor Dorota Dolińska-Weryńska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
public relations, marketing-mix, reklama, promocja  szczegóły »
179. dr inż. Katarzyna Domagała Wydział Budownictwa Budownictwo  Korozja, zbrojenie w betonie, dodatki do betonu, badania elektrochemiczne, popioły fluidalne, popioły  szczegóły »
180. mgr inż. Lech Domagała Wydział Górnictwa i Geologii Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
Aerologia górnicza, sieci wentylacyjne, klimatyzacja kopalń, Mining ventilation, Air conditioning, mining ventilations networks  szczegóły »
181. dr inż. Rafał Domagała Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje budowlane, building structures  szczegóły »
182. mgr inż. Wojciech Domagała Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
control engineering, automation, industrial computer systems, przemysłowe systemy komputerowe, systemy sterowania, automatyka, wizualizacja, visualization, HMI, SCADA, PLC, computer networks, sieci komputerowe  szczegóły »
183. dr inż. Wojciech Domagała Wydział Chemiczny Chemia  polymers, spectroscopy, electrochemistry, physical chemistry  szczegóły »
184. dr inż. Alina Domanowska Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Elektronika,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
185. dr Adam Domański Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metody komputerowe w nauce  WWW, Computer Network  szczegóły »
186. dr inż. Wiesław Domański Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka 
metrologia, czujniki, systemy pomiarowe i sterujące, pomiary przemysłowe  szczegóły »
187. dr inż. Jarosław Domin Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
hybrydowa wyrzutnia pneumatyczna-elektromagnetyczna, modelowanie polowo-obwodowe, coilgun, railgun  szczegóły »
188. dr inż. Arkadiusz Domoracki Wydział Elektryczny Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Silniki z magnesami trwałymi (BLDC, PMSM); Sterowanie silników; Napęd elektryczny; Energoelektronika; Elektronika; Automatyka. Permanent magnet motors (BLDC, PMSM); Motor control; Electric Drive; Power Electronics; Electronics; Automation.  szczegóły »
189. dr inż Gabriel Drabik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Elektronika,
Telekomunikacja 
mikrokontrolery, cyfrowe, microcontroller, digital, ultrasonic, thermovision,   szczegóły »
190. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wydział Budownictwa Budownictwo  nieniszczące wykrywanie zbrojenia, rebar localisation, badania nieniszczące, NDT, badania niszczące, badania na obiekcie  szczegóły »
191. dr inż. Aleksandra Drygała Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektroenergetyka 
photovoltaics, silicon solar cells, dye-sensitized solar cells, laser treatment, materials engineering, functional materials  szczegóły »
192. Dr Adam Duda Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  Ryzyko Bezpieczeństwo Zagrożenie Wypadek Awaria   szczegóły »
193. dr inż. Dominik Duda Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
eksploatacja układów izolacyjnych, wyładowania niezupełne, linie kablowe, ograniczniki przepięć, diagnostyka, zwarcia, przepięcia  szczegóły »
194. Dr inż. Gabriela Dudek Wydział Chemiczny Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
195. dr inż. Marta Dudek-Burlikowska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu    szczegóły »
196. dr inż. Iwona Dudko-Pawłowska Wydział Budownictwa Geologia,
Budownictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
geotechnika, geologia inżynierska, badania gruntu, edometr,   szczegóły »
197. dr hab. inż. Mariusz Dudziak Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  micropollutants, water treatment, wastewater treatment, membrane processes  szczegóły »
198. dr inż. Leszek Dulak Wydział Budownictwa Budownictwo  izolacyjność akustyczna, dźwiękochłonność, dźwięki powietrzne, dźwięki uderzeniowe, airborne sound insulation, impact sound insulation, sound absorption coefficient   szczegóły »
199. dr inż. Agnieszka Dulska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Odlewnictwo, staliwo, żeliwo, zużycie ścierne, krystalizacja stopów odlewniczych   szczegóły »
200. dr inż. Adam Dustor Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
speaker recognition, speaker verification, biometrics, digital signal processing  szczegóły »
201. dr inż. Adam Duszeńko Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
chmury obliczeniowe, bazy danych, databases, cloud computing, clusters, distributed environment   szczegóły »
202. dr hab. inż. Stanisław Duży Wydział Górnictwa i Geologii Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
górnictwo, budownictwo podziemne, obudowa wyrobisk górniczych, projektowanie w górnictwie, modelowanie numeryczne, ocena stanu technicznego obudowy, rewitalizacja obiektów podziemnych  szczegóły »
203. dr hab. inż. Piotr Dydo Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
odwrócona osmoza, elektrodializa, oczyszczanie wód, usuwanie boru  szczegóły »
204. dr inż. Grzegorz Dyduch Wydział Górnictwa i Geologii Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
budownictwo podziemne, stateczność obudowy, projektowanie w górnictwie, modelowanie numeryczne, ocena stanu technicznego budowli podziemnych, rewitalizacja obiektów podziemnych, nieniszczące metod badań  szczegóły »
205. dr hab. inż. Andrzej Dymarek Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
206. Dr inż. Grzegorz Dyrbuś Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
Budowa maszyn, prototypowanie, obróbka skrawaniem, technologia, narzędza skrawające  szczegóły »
207. dr inż. Maciej Dyzia Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  metal matrix composites, polimer matrix composites, plastic processing  szczegóły »
208. dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Metody komputerowe w nauce 
obliczenia, modelowanie, pola sprzężone, piezoelektryczność, mems, identyfikacja  szczegóły »
209. dr inż. Jolanta Dziatkiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
przepływ ciepła w skali mikro, metody komputerowe w termomechanice, metoda różnic skończonych, analiza wrażliwości, identyfikacja  szczegóły »
210. dr hab. inż Leszek Dziczkowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
electronic, eddy currents, non-destructive tests  szczegóły »
211. dr inż. Grzegorz Dzido Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  nanoparticles, heat transfer, nanomaterials, e-learning, composites, microwave assisted synthesis  szczegóły »
212. dr inż. Małgorzata Dziekońska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
inżynieria materiałowa, materiały kompozytowe, materiały magnetycznie twarde  szczegóły »
213. dr inż. Łukasz DZIEMBA Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Inżynieria ochrony środowiska 
GIS  szczegóły »
214. dr inż, Mirosław Dziewoński Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
termografia, modelowanie przepływu ciepła, diagnostyka ran, modelowanie oparzeń, metody numeryczne  szczegóły »
215. dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
mechanika, mechatronika, robotyka, automatyka  szczegóły »
216. dr inż. Grzegorz Dziwoki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
modulacje cyfrowe, metody korekcji zniekształceń  szczegóły »
217. doktor habilitowany Henryk Dźwigoł Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie, restrukturyzacja, controlling  szczegóły »
218. doktor Mariola Dźwigoł-Barosz Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie, organizacja, kompetencje, savoir vivre  szczegóły »
219. doktor Piotr Fabian Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
machine learning, pattern recognition, man-machine communication, uczenie maszynowe, rozpoznawanie wzorów, komunikacja człowieka z maszyną  szczegóły »
220. dr hab. inż. Piotr Fedeliński Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
strength of materials, dynamics of deformable solids, fracture mechanics, micromechanics, computational mechanics, boundary element method, finite element method, optimization methods  szczegóły »
221. dr hab. inż. Jan Fedorowicz Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
statyka budowli; dynam; nonlinear analysis of building structuresika budowli, metoda elementów skończonych; nieliniowa analiza konstrukcji budowlanych; static of structures; dynamic of structures, finite element method  szczegóły »
222. dr hab. inż. Lidia Fedorowicz Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
building structure cooperation, non-uniform subsoil deformation modelling of the building-materials  szczegóły »
223. dr hab. inż. Ewa Felis Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
Fotodegradacja; zaawansowane procesy utleniania; (mikro)zanieszczyszczenia antropogeniczne  szczegóły »
224. prof. nzw. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner Wydział Transportu Transport,
Telekomunikacja,
Geodezja i kartografia 
nawigacja powietrzna, geodezja satelitarna, systemy satelitarne, radionawigacja, geodezja i kartografia (air navigation, satellite geodesy, satellite systems, radio navigation, geodesy and cartography)   szczegóły »
225. dr inż. Joanna Ferdyn-Grygierek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
symulacja budynku, ESP-r, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie pomieszczeń building simulation, ESP-r, heating, ventilation, air-conditioning, indoor air quality, lighting   szczegóły »
226. dr inż. Marcin Fice Wydział Elektryczny Transport,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
Samochody elektryczne, samochody hybrydowe, akumulatory, źródła energii odnawialnej, smart grid.   szczegóły »
227. dr hab. inż. Marek Fidali Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
diagnostyka, analiza, obrazów, termografia, termowizja, pomiary, drgań, drgania, hałas, dźwięk, sygnałów, dynamika, modalna, modalne,  szczegóły »
228. dr hab. inż. Tomasz Figlus Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
diagnostyka, wibroaktywność, drgania, hałas, metody numeryczne; transport; diagnostics, vibroactivity, vibration, noise, numerical methods; transport;  szczegóły »
229. dr inż. Jan Filipczyk Wydział Transportu Nauki o zarządzaniu,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
trwałosći niezawodność samochodów, obiekty zaplecza motoryzacji, road vehicles, maintenance facilities, traffic safety  szczegóły »
230. dr inż. Wojciech Filipowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne 
modelowanie i symulacja procesów, analiza i modelowanie struktur  szczegóły »
231. dr hab. inż. Zdzisław Filus Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  analogue circuits, automotive electronics, ultrasonic NDT  szczegóły »
232. dr. inż. Jerzy Fiołka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  elektronika samochodowa, elektronika analogowa, elektronika cyfrowa, systemy wbudowane,  szczegóły »
233. dr inż. Jarosław Flak Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
sieci komputerowe, sieci sensorowe, ZigBee, maszyny wirtualne, kompresja danych  szczegóły »
234. Profesor Daniela Fobelova Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
Etyka, etyka stosowana, kultura organizacyjna, etykieta, Ethics, applied ethics, culture in the organization, etiquette   szczegóły »
235. dr inż. Krzysztof Foit Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
projektowanie, symulacja, designing, simulation  szczegóły »
236. dr hab. inż. Piotr Folęga Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych, przekładnia zębata, przekładnia falowa, finite element method, boundary element method, gear, harmonic drive  szczegóły »
237. dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
metallurgy, precious metals, metal recovery, spent automotive catalyst metalurgia, metale szlachetne, odzysk metali, zużyte katalizatory samochodowe  szczegóły »
238. dr inż. Paweł Foszner Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa 
bi-clustering, machine learning, clustering, data mining  szczegóły »
239. dr inż. Jacek Frączek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
project management, zarządzanie projekatami, project, projekt, Prince2, ERP, MRPII, IBM, DB2, Oracle, SQL Server, IFS Applications, Navison, Axapta, Microsoft Dynamics, AX, NAV, SAP, eBusiness Suite, JD Edwards, PeopleSoft, Microstrategy, Analysis Services, bazy, danych, hurtownie, database, data, warehouse, decision, support, UML, CASE, IT, WiMax, LTE, Common, podatki, ulgi podatkowe  szczegóły »
240. Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
Projekty budowlane, architectural design, badania jakościowe obiektów, quality evaluation of the building, ekspertyzy, expertisies  szczegóły »
241. dr inż. Joanna Furman Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauki o zarządzaniu,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
zarządzanie produkcją, Lean Manufacturing, utrzymanie ruchu  szczegóły »
242. dr inż. Dawid Gacki Wydział Budownictwa Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
Materiałoznawstwo; Inżynieria środowiska; badania metali, tworzyw sztucznych, laminatów; modernizacje obiektów technicznych; zarządzanie produkcją. Materials science; Environmental engineering; Testing of metals, plastics, laminates; Modernization of technical objects; Production management. Werkstoffkunde; Umweltingenieurwesen; Untersuchen und Prüfen von metallischen Überzügen, Werks-, Kunststoffen und Laminate; Modernisierung von technischen Objekten; Produktionsmanagement.  szczegóły »
243. dr inż. Piotr Gaj Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
PLC, industrial networks, sieci przemysłowe  szczegóły »
244. dr inż. Lesław Gajda Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  jakość, system zarządzania jakością, proces, produkcja, usługi, zintegrowany system zarządzania, środowisko, system zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwo, ryzyko, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania ryzykiem,  szczegóły »
245. dr inż. Maria Gajdowska Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  górnictwo, zagrożenie metanowe, ocena poziomu zagrożenia metanowego  szczegóły »
246. dr n. ekon. inż. Bożena Gajdzik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauki o zarządzaniu  restructuring, steelworks, management  szczegóły »
247. dr inż. Iwona Galman Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje murowe, obciążenia cykliczne, badania laboratoryjne, wzmacnianie konstrukcji murowych, degradacja sztywności  szczegóły »
248. dr inż. Tomasz Garbolino Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  testing, diagnostics, built-in self-test, design-for-testability, JTAG, IEEE Std. 1149.1  szczegóły »
249. prof.dr hab.inż.arch. Krzysztof Gasidło Wydział Architektury Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Ekologia krajobrazu,
Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem,
Geografia społeczno-ekonomiczna (z turyzmem),
Architektura i wzornictwo 
architektura, urbanistyka,planowanie przestrzenne, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe. tereny pogórnicze, rozwój zrównoważony, architecture, urban designing, spatial planning, town renewing, revitalisation, post-industrial grounds, brownfields, post-mining grounds, sustainable development   szczegóły »
250. Dr hab. inż. KRZYSZTOF GASKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
SMART GRID, SMART Waste Management, Smart Cities, GIS, SCADA, CFD, MPC algorithms, Artificial Intelligence, Cognitive computing  szczegóły »
251. mgr inż. Tomasz Gaweł Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
Obróbka cieplna, Obróbka cieplno-chemiczna, obróbka plastyczna, CWS, ECAP, HTP, Szybkie prototypownie, SLS, SLM, Selektywne Spiekalnie Laserowe, Selektywne Topienie Laserowe, HVOF, GDOES, Badanie odporności na ścieranie elementów rurociągów i rur, inżynieria materiałowa, implant, biomedyka, materiały biomimedyczne, scaffoldy.  szczegóły »
252. dr Łukasz Piotr GAWOR Wydział Górnictwa i Geologii Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych,
Geografia fizyczna,
Geologia,
Górnictwo 
zwałowiska pogórnicze, rekultywacja, uregulowania prawne w rekultywacji, geoturystyka; post-mining waste dumps, reclamation, legal regulations in reclamation, geotourism  szczegóły »
253. doktor Dorota Gawrońska Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
risk of investment projects, investment projects, statistical analyzys, uncertainty, decision-making  szczegóły »
254. dr inż. Wiesław Gazda Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
energia, multigeneracyjne systemy energetyczne, efektywność energetyczna, zarządzanie energią, systemy chłodnicze, systemy klimatyzacji, odnawialne źródła energii, analiza systemowa, oddziaływanie na środowisko naturalne, gazy cieplarniane, audyt energetyczny energy, multi-generation energy systems, energy efficiency, energy management, refrigeration systems, air-conditioning systems, renewable energy sources, system analysis, impact on the environment, greenhouse gasses, energy audit  szczegóły »
255. dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Damian Gąsiorek Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
druk 3D, zjawiska szybkozmienne, metoda elementów skończonych,   szczegóły »
256. dr inż. Damian Gąska Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
Dźwignice, cranes, normalizacja, standardization  szczegóły »
257. dr Anna Gembalska-Kwiecień Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, wypadki przy pracy, motywowanie do bezpiecznej pracy, adaptacja zawodowa, stres zawodowy  szczegóły »
258. prof. dr hab. inż. Piotr Gendarz Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
typoszeregi konstrukcji, systemy modułowe, konstrukcja, technologia, wspomaganie komputerowe, grafika inżynierska, normy, (series of types of design, modular systems, construction, technology, computer aided, engineering graphics, parameterization, algorithmization)   szczegóły »
259. dr inż. arch. Krzysztof Gerlic Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  tensile structures, membrane structures, fabric roofs  szczegóły »
260. dr inż. Magdalena Gębczyńska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu    szczegóły »
261. dr hab. inż. Miroslaw Gibas Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
spektroskopia NMR, biomateriały dentystyczne  szczegóły »
262. prof. dr hab. inż. Andrzej Gierczycki Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Polski: zawiesina ciało stałe - ciecz, rozkład ziarnowy (histogram), krzywa kumulacyjna, średni rozmiar populacji cząstek, ultradźwięki, mieszanie, DRA- dodatki obniżjące opory przepływu, polimery termoaktywne. Angielski: solid - liquid suspension, PSD, cumulative curve, average diameter of particles, ultrasounds, mixing, DRA - drag reducing agents, termosensitive polymers.  szczegóły »
263. dr hab. Zbigniew Giergiczny Wydział Budownictwa Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
cement, popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, beton, uboczne produkty spalania  szczegóły »
264. dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
napę elektryczny - electric drives, energoelektronika - power electronics  szczegóły »
265. Doktor Adam Gil Wydział Architektury Budownictwo,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Architektura i wzornictwo 
Design tools, creative process, computer tools, CAD, BIM, virtual reality, augmented reality, CAD immersive environments, architectural avant-garde  szczegóły »
266. dr inż. Bożena Gil Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Hydrologia,
Inżynieria ochrony środowiska 
kanalizacja, pomiary przepływu lub poziomu ścieków, bilans ścieków, odory, korozja sewer, flow and level measurement, odors, corrosion,   szczegóły »
267. dr hab. inż. Stanisław Gil Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
Piroliza, spalanie, hydrozgazowanie, mikrostruktura paliw stałych, kinetyka konwersji paliw Pyrolysis, combustion, hydrogasification, microstructure of solid fuels, fuel conversion kinetics  szczegóły »
268. dr hab. inż. Danuta Gillner Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Biochemia,
Biotechnologia roślin,
Biotechnologia tkankowa 
enzymes; metalloenzymes; isolation, structure, inhibition, characteristics, biotransformations, organic synthesis oxidation, PTC  szczegóły »
269. dr inż. Anna Gnida Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biochemia,
Biologia molekularna,
Biotechnologia środowiskowa,
Mikrobiologia,
Ekologia ekosystemów 
biotechnology, activated sludge, microscopy, FISH (flurescence in situ hybridization), vacuum  szczegóły »
270. dr inż. Tomasz Golonek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika 
Analog electronic circuits testing and diagnosing, genetic algorithms, genetic programming, differential evolution, ARM microcontrollers, data processing.  szczegóły »
271. dr hab. inż. Jacek Andrzej Gołaszewski Wydział Budownictwa Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
reologia, beton, technologia, organizacja  szczegóły »
272. dr inż. Grzegorz Gołda Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
Robotyzacja, automatyzacja, mechatronika, logistyka, inżynieria produkcji, symulacja komputerowa.  szczegóły »
273. dr inż. Iwona Gołda Wydział Górnictwa i Geologii Geofizyka,
Górnictwo 
zagrożenie sejsmiczne, wstrząs, prawdopodobieństwo  szczegóły »
274. dr inż. Klaudiusz Gołombek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metody komputerowe w nauce 
skaningowy mikroskop elektronowy, badania metalograficzne, analiza spektralna, EDS, WDS, EBSD scanning electron microscopy, metallographic examinations, spectral analysis, EDS, WDS, EBSD  szczegóły »
275. dr inż. Maciej Gonet Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Metody komputerowe w nauce 
elektrochemia stosowana, modelowanie, obliczenia w Excelu, applied electrochemistry, modeling, calculations in Excel  szczegóły »
276. dr inż. Damian Gonscz Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Telekomunikacja 
Elektromagnetic compatibility; Electronics; Emissions; Immunity tests  szczegóły »
277. dr hab. inż. Marcin Gorawski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
Big Data, Databases, Data Warehouses, Algorithmics  szczegóły »
278. dr inż. Marian Gorol Wydział Górnictwa i Geologii Geologia,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Złoża kopalin, węgiel, metan pokładów węgla, szkody górnicze, GZW, mineralogia i petrografia  szczegóły »
279. dr inż Jacek Górka Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Spawanie, metalurgia, stale TMCP, łuk plazmowy, lutospawanie  szczegóły »
280. dr inż. Marcin Górski Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje budowlane, konstrukcje betonowe, konstrukcje inżynierskie, wzmacnianie konstrukcji, kompozyty, FRP, projektowanie konstrukcji, konstrukcje przemysłowe, fundamenty pod maszyny, dynamika, structures, strengthening of structures, reinforced concrete, industrial structures, structural dynamics, smart structures  szczegóły »
281. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
biodegradacja, ekotoksyczność, biotesty, biodegradabilty, ecotoxicity, biotests  szczegóły »
282. Dr hab. inż. Cezary Grabowik Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
Production organization, computer aided design and manufacturing CAD/CAM, rapid prototyping and tooling, reverse engineering, CAPP systems, technical and organizational production preparation  szczegóły »
283. Jadwiga Grabowska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  logistyka, łańcuch dostaw, systemy informacji logistycznej   szczegóły »
284. dr inż. Sandra Grabowska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauki o zarządzaniu  procesy biznesowe, modele biznesowe, konkurencyjność, Przemysł 4.0  szczegóły »
285. doktor Andrzej Grabowski Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne     szczegóły »
286. dr inż. Dariusz Grabowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
przetwarzanie sygnałów, signal processing, sztuczne sieci neuronowe, neural networks, algorytmy genetyczne, genetic algorithms  szczegóły »
287. dr hab. Inż. Adam Grajcar Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
opinie, opinie o innowacyjności, ekspertyzy, szkolenia, badania, doradztwo, obróbka cieplna, stale dla motoryzacji (DP, TRIP, CP, TWIP), stale bainityczne, stale martenzytyczne, stale konstrukcyjne HSLA, obróbka cieplno-plastyczna, odkształcenie plastyczne, przemiany fazowe. opinions, opinions concerning innovation, expertise, trainings, research, consulting and advise, heat treatment, automotive steels (DP, TRIP, CP, TWIP), bainitic steels, martensitic steels, structural HSLA steels, thermo-mechanical processing, plastic deformation, phase transformations.  szczegóły »
288. dr inż. Grzegorz Gremza Wydział Budownictwa Budownictwo  steel structures, steel-concrete structures  szczegóły »
289. dr inż. Stefan Griner Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Materiały metalowe, szkła metaliczne, badania materiałów Metal materials, metallic glasses, investigation of materials  szczegóły »
290. dr inż. Aneta Grodzicka Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  ratownictwo, górnictwo bezpieczeństwo pracy ryzykowne zachowania  szczegóły »
291. dr hab. inż. Krzysztof Gromysz Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo 
Dynamika konstrukcji, drgania budowli, wpływ drgań na obiekty budowlane, Vibrations, Structural dynamics  szczegóły »
292. doktor Krzysztof Groń Wydział Architektury Nauki o sztuce  wzornictwo, meble, media, krzesła, fotele, projektowanie marek, projektowanie strategii, design thinking  szczegóły »
293. dr inż. Aleksandra Gruca Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Bioinformatyka i biologia obliczeniowa,
Technologie informacyjne 
eksploracja danych, maszynowe uczenie, bioinformatyka, systemy regułowe, data mining, machine learning, bioinformatics, decision rules  szczegóły »
294. dr inż. Tomasz Grychowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
  szczegóły »
295. Dr inż. Rafał Grygiel Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
296. dr inż. Krzysztof Grygierek Wydział Budownictwa Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
thin-walled beams, FEM, interval numbers, genetic algorithm, pręty cienkościenne, MES, liczby przedziałowe, algorytmy genetyczne  szczegóły »
297. dr inż. Marcin Grygierek Wydział Budownictwa Budownictwo  nawierzchnia drogowa, analiza wsteczna, tereny górnicze, recykling, wymiarowanie nawierzchni, pavement, back calculation, mining area, FWD (Falling Weight Deflectometer),   szczegóły »
298. Dr inż. Mirosława Grymel Wydział Chemiczny Chemia  chemia organiczna; chemia fosforoorganiczna; NMR; IR; organic chemistry; organophosphorus chemistry  szczegóły »
299. Dr hab. inż. Damian Grzechca Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
fault diagnosis, signal processing, artificial intelligence methods, test design for electronic circuits, LabView, Matlab, FPAA  szczegóły »
300. dr inż. Barbara Grzegorczyk Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Inżynieria materiałowa, materiały konstrukcyjne, obróbka cieplna, stopy miedzi, monokryształy. Materials engineering, construction materials, heat treatment, copper alloys, single-crystals.   szczegóły »
301. dr inż. Wojciech Grzegorzek Wydział Górnictwa i Geologii Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo 
badania tribologiczne, okładziny hamulcowe, węgliki spiekane, kruche pękanie, zużycie ścierne  szczegóły »
302. mgr inż. Tomasz Grzejszczak Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
303. dr inZ. Romuald Grzenik Wydział Elektryczny Elektrotechnika  układy energoelektroniczne, silniki wzbudzane magnesami trwałymi.   szczegóły »
304. dr inż. Jarosław Marian Grzesiek Wydział Organizacji i Zarządzania Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Architektura i wzornictwo 
User Centred Designig, Data Management, SCADA, Programmable Logic Devices  szczegóły »
305. dr inż. Bartłomiej Grzesik Wydział Budownictwa Geologia,
Budownictwo,
Górnictwo 
nawierzchnia, mieszanka mineralno-asfaltowa, kruszywo naturalne, kruszywo sztuczne, kruszywo z recyklingu, surowce skalne  szczegóły »
306. dr hab.inż. Bogusław Grzesik Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Elektronika,
Technika w medycynie,
Inżynieria ochrony środowiska 
energoelektronika, power electronics, elektronika przemysłowa, industrial electronics, elektronika medyczna, application of electronics in medicine  szczegóły »
307. doktor sztuki inżynier architekt Aleksandra Grzonka Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architektura, wzornictwo przemysłowe, design, projektowanie wnętrz, architektura wnętrz, architecture, interior architecture  szczegóły »
308. prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzywna Wydział Chemiczny Matematyka,
Fizyka,
Chemia,
Biofizyka 
dyfuzja, równania różniczkowe, fraktale, adsorpcja, perwaporacja, chaos  szczegóły »
309. Adam Gudyś Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa 
bioinformatyka, analiza sekwencji molekularnych, dopasowanie sekwencji, filogenetyka, algorytmika, obliczenia równoległe, GPGPU, systemy uczące, klasyfikacja, grupowanie, bioinformatics, molecular sequence analysis, sequence alignment, phylogeny, algorithms, parallel computing, GPGPU, machine learning, classification, clustering  szczegóły »
310. dr inż. architekt Anna Gumińska Wydział Architektury Psychologia i pedagogika,
Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Architektura i wzornictwo 
rewitalizacja śródmieść, modernizacja obiektów historycznych, jakość modernizowanych obiektów, jakość przestrzeni śródmiejskiej, tożsamość miejsca, ulicy, obiektu; revitalization of city centers, modernization of historic buildings, the quality of upgraded facilities, quality space downtown, identity of the place, street, building;  szczegóły »
311. dr hab. inż. Jolanta Gumińska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  water and wastewater treatment, coagulation, filtration, DAF, environment protection in coal mining  szczegóły »
312. dr inż. Adam Gumiński Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
investment processes, restructuring, mining, aerology, human resources, project management  szczegóły »
313. dr inż. Piotr Gustof Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Transport 
silniki spalinowe, diagnostyka, badania techniczne  szczegóły »
314. dr inz Kazimierz Gut Wydział Elektryczny Fizyka,
Elektronika 
Fotonika, optoelektronika, optyka zintegrowana, sensory gazów, nanotechnologie. Photonics, optoelectronics, integrated optics, gas sensors, nanotechnologies.  szczegóły »
315. dr inż. Janusz Guzik Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika 
  szczegóły »
316. dr inż. Agata Guzik-Kopyto Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Technika w medycynie 
biomechatronika,modelowanie i identyfikacja sił mięśniowych, analiza ruchu organizmów żywych, inżynierskie wspomaganie diagnostyki dysfunkcji narządu ruchu oraz treningu sportowego   szczegóły »
317. prof dr hab. inż. Marek Gzik Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Technika w medycynie 
Biomechatronika, biomechanika kręgosłupa, modelowanie inżynierskie  szczegóły »
318. dr inż. Bożena Gzik-Zroska Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika  biomechanika, modelowanie narządu ruchu, badania wytrzymałościowe, biomechanics, modeling of the musculoskeletal system, strength tests  szczegóły »
319. dr inż Eugeniusz Hajduczek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  electron microscopy, tool materials  szczegóły »
320. prof. dr hab. inż Adrian Halinka Wydział Elektryczny Elektroenergetyka  Elektroenergetyka, analogowa i cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, adaptacyjne częstotliwościowo algorytmy pomiarowe i decyzyjne, obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej wykorzystujące techniki pomiarów synchronicznych.  szczegóły »
321. dr hab. Bronisława Aniela Hanak Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
pokłady węgla, skały współwystępujące, odpady powęglowe.  szczegóły »
322. dr inż. Tomasz Haniszewski Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
Cranes, Transport, FEM analysis, (CAD, FEM) modelling, Numerical verification of construction, Dynamic phenomena modelling, Vibration measurements, Dynamic phenomena in process of hoisting cargo, Vibration, Wire ropes  szczegóły »
323. dr hab. inż. Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
pompa ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, wymienniki ciepła heat pump, ground heat exchangers, heat exchangers  szczegóły »
324. dr inż Katarzyna Harężlak Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
bazy danych, projektowanie systemów informatycznych, metody pracy zespołowej, analiza ruch oka  szczegóły »
325. dr hab. inż. Patrycja Hąbek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie jakością, quality tools, quality management, odpowiedzialny biznes, CSR, raportowanie CSR, Corporate Social Responsibility, Corporate Community Involvement, Sustainability Reporting  szczegóły »
326. prof. dr hab. inż. Jan Hehlmann Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Biotechnologia procesowa,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
inżynieria chemiczna, aparatura chemiczna, urządzenia przemysłowe, budowa aparatury, biotechnologia, ochrona środowiska, paliwa alternatywne  szczegóły »
327. dr inż. Andrzej Hełka Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Transport 
pojazdy trakcyjne, układy hamulcowe, odbieraki prądu, eksploatacja pojazdów szynowych, badania i pomiary   szczegóły »
328. dr inż. Norbert Henzel Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Signal processing, statistics, information processing Przetwarzanie sygnałów, statystyka, przetwarzanie informacji  szczegóły »
329. dr inż. Krzysztof Herbuś Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
Features method, design process, CAD, CAE, CAM systems, finite element method, hardware-in-the-loop simulation.  szczegóły »
330. dr inż. Joanna Herczakowska Wydział Górnictwa i Geologii Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Matematyka,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
bezpieczeństwo energetyczne, ceny surowców energetycznych, zużycie surowców energetycznych, gospodarka surowcami, prognozowanie, analiza przepływów międzygałęziowych, polityka energetyczna, energy security, energy prices,energy resources consumption, forecasting,input-output analysis, energy policy  szczegóły »
331. dr hab. inż. Edyta Hetmaniok Wydział Matematyki Stosowanej Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Matematyka,
Metody komputerowe w nauce 
inverse problems, heat conduction, mathematical modelling, numerical methods, optimization, swarm inteligence algorithms, econometric modelling  szczegóły »
332. dr inz. Janusz Hetmańczyk Wydział Elektryczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Bezszczotkowe silniki prądu stałego ( PM BLDC); Sterowanie silników; Napęd elektryczny; Energoelektronika; Elektronika; Automatyka. Permanent magnet brushless DC motors (PM BLDC); Motor control; Electric Drive; Power Electronics; Electronics; Automation.   szczegóły »
333. dr inż. Mariusz Hetmańczyk Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
mechatronika, automatyka i robotyka, diagnostyka drganiowa, wizualizacja procesów przemysłowych  szczegóły »
334. dr inż. Agata Hilarowicz Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  human resources, flexible employment, diversity, age management, cross-cultural management  szczegóły »
335. dr inż. Piotr Holajn Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika 
wielowejściowy wzmacniacz operacyjny, technologia hybrydowa, analogowe przetwarzanie sygnałów, multiple input operational amplifier, hybrid integrated circuit, analog signal processing, FGMOS  szczegóły »
336. dr inż. Rafał Honysz Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
komputerowa nauka o materiałach, modelowanie, symulacja, wizualizacja, techniki 3D, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna   szczegóły »
337. Dr inż. Małgorzata Hordyńska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Materials Science and Engineering Materials  szczegóły »
338. dr inż. Aleksander Hornik Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Transport 
silniki spalinowe, diagnostyka, badania techniczne  szczegóły »
339. Doktor habilitowany Piotr Horosz Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  prawo, prawo handlowe, ochrona własności intelektualnej  szczegóły »
340. dr inż. Wojciech Hryb Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  gospodarka odpadami, optymalizacja procesów segregacji i sortowania odpadów  szczegóły »
341. prof. Edward Hrynkiewicz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Elektronika 
Digital Electronics, CPLD, FPGA, PSoC, PLC, Rectangular Functions  szczegóły »
342. dr hab. inż. Jacek Hulimka Wydział Budownictwa Budownictwo  Beton, żelbet, konstrukcje budowlane, konstrukcje betonowe, konstrukcje sprężone, wzmacnianie, badania, ekspertyza, projekt. Concrete, reinforced concrete, buildings structures, concrete structures, reinforced structures, strengthening, testing, expertise, project.  szczegóły »
343. dr inż. Maria Hurnik Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Ventilation, Air Conditioning, CFD modeling, Thermal diagnostics, Indoor Environment, Building Simulation, Airflow Measurements  szczegóły »
344. dr inż. Marian Hyla Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Telekomunikacja 
napęd elektryczny, moc bierna, sterowanie mikroprocesorowy, monitorowanie i wizualizacja, systemy wbudowane  szczegóły »
345. dr inż. Monika Hyrcza-Michalska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
przeróbka plastyczna, tłocznictwo, fizyczne i numeryczne modelowanie procesów przeróbki plastycznej, wsady spawane laserowo, hydroforming  szczegóły »
346. Dr inż. Beata Hysa Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne 
Quality of Information, Managerial Competencies, Decision Making Process  szczegóły »
347. dr inż. Jolanta Ignac-Nowicka Wydział Organizacji i Zarządzania Fizyka  safety engineering, risk management, air protection, technical system protection, ergonomics  szczegóły »
348. dr inż. Jerzy Ihnatowicz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Cleanliness analysis; ISO 62232; Particle analysis; Nodularity determination in iron castings; DIN 6868 /2,3,4,7,8; Image reconstructions from projections; MTF measurement;  szczegóły »
349. dr inż. Aleksander Iwaniak Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Technika w medycynie 
surface engineering,  szczegóły »
350. dr inż. Weronika Izydorczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  mikroelektronika, nanotechnologia, adsorpcja gazów, charakteryzacja powierzchni materiałów półprzewodnikowych  szczegóły »
351. dr hab. inż. Magdalena Jabłońska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
opinie techniczne, opinie o innowacyjności, ekspertyzy, szkolenia, badania, doradztwo, obróbka cieplna, stale dla motoryzacji, stale konstrukcyjne, obróbka cieplno-plastyczna, odkształcenie plastyczne, przemiany fazowe. technical opinions, opinions concerning innovation, expertise, trainings, research, consulting and advise, heat treatment, automotive steels, structural steels, thermo-mechanical processing, plastic deformation, phase transformations.  szczegóły »
352. doktor nauk ekonomicznych Ewa Jabłońska-Kośmider Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Finanse,
bankowość,
rachunkowość 
economy,finance  szczegóły »
353. doktor Katarzyna Jakowska-Suwalska Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna 
Operation reasarch, econometric, statistical analysis,   szczegóły »
354. dr inż. Agata Jakóbik-Kolon Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
hafnium, zirconium, sorption, biosorbents, separation, ICP-AES, ICP MS  szczegóły »
355. prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
metrology, measurement uncertainty, application of micrprocessors in measurement technology, measuring and control systems, delays in wireless networks  szczegóły »
356. dr inż. Wiesław Jakubik Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne     szczegóły »
357. dr inż. Ryszard Jakuszewski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  Systemy SCADA, Proficy HMI/SCADA iFIX  szczegóły »
358. dr inż. Wojciech Jamrozik Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
diagnostyka techniczna, analiza sygnałów, obrazów, termografia, termowizja, fuzja danych  szczegóły »
359. dr inż. Dawid Janas Wydział Chemiczny Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
carbon nanomaterials, carbon nanostructures, nanocarbon, carbon nanotubes, graphene, fullerenes, functionalization, characterization, application, materials chemistry, coatings, thin films, fibres  szczegóły »
360. Dr hab. inż. Krzysztof Janerka Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
transport pneumatyczny, nawęglanie, żeliwo, wdmuchiwanie proszków, dziedziczenie struktury Pneumatic conveying, recarburising, cast iron, powder injection, heredity structure  szczegóły »
361. dr inż. Damian Janicki Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Spawanie laserowe, laserowa obróbka powierzchniowa materiałów, warstwy kompozytowe, zużycie erozyjne i ścierne   szczegóły »
362. dr inż. Agnieszka Janik Wydział Organizacji i Zarządzania Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu 
analiza opłacalności, wycena strat ekologicznych, analiza kosztów i korzyści, CBA, rewitalizacja  szczegóły »
363. dr inż. arch. Marek Janik Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  badania przestrzeni zurbanizowanej, analiza urbanistyczna, zasoby przestrzenne, urbanistyka operacyjna, program rozwoju, rewitalizacja, partycypacja społeczna, rozwój zrównoważony  szczegóły »
364. dr inż. Witold Janik Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
Design, CAD deisgn, CAM, computer aided overhaul, technical state examination, refurbishing, Siemens NX, reverse engineering, rapid prototyping, konstruowanie, przygotowanie technologii, regeneracja, naprawa, remont, szybkie prototypowanie, drukarka 3D, skaner 3D, skanowanie 3D, drukowanie 3D, pomiar powierzchni swobodnych, obrabiarki CNC, znakowanie elementów, korpusy, wały, osie, koła zębate, zębnik, przekładnie zębate, prototyp, robot, robotyka, sterowanie, oprogramowanie .net, c#, GRIP, GRIP NC, FreeCAD, prototype, prototyping, prototypes, robots,robotics, machines, computer aided design and manufacturing CAD/CAM, machine tools, CAD, CAE, Linux, production organization, rapid prototyping and tooling, reverse engineering, CAPP systems, technical and organizational production preparation, 3D scanning, GEOMAGIC, MESH3D, Innowacyjne rozwiązania techniczne, Innovative technical solutions  szczegóły »
365. dr inż. Krystian JANISZEWSKI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
stal, rafinacja, filtr ceramiczny, stałe wtrącenia niemetaliczne, ciekłe wtrącenia niemetaliczne, ciągłe odlewanie stali, steel, refining, ceramic filter, solid non-metallic inclusions, liquid non-metallic inclusions, continuous casting.  szczegóły »
366. dr inż. Pior Janke Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
Business Process Management, BPM, BPMS, BPMN, Symulacje, usługi elektroniczne, modelowanie, sieci petriego  szczegóły »
367. dr inż. Marcin Januszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
poszerzona rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji, wiedza projektowa, pozyskiwanie i reprezentacja wiedzy, robot mobilny, robotyka, konstruowanie maszyn, eksploatacja maszyn, rozwój oprogramowania, projektowanie, CAD augmented reality, virtual reality, computed-aided decision making, design knowledge, knowledge acquisition and representation, mobile robot, robotics, machinery design, machinery maintenance, software development, CAD  szczegóły »
368. dr inż. Grzegorz Jarek Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
napęd elektryczny, maszyny indukcyjne, układy sterowania, electrical drive systems, induction machine, control systems  szczegóły »
369. mgr inż. Paweł Jarka Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
organiczne ogniwa fotowoltaiczne, mikroskopia konfokalna, Preparatyka do celów mikroskopii świetlnej, skaningowej i konfokalnej  szczegóły »
370. profesor Andrzej Jarzębski Wydział Chemiczny   chemical engineering, bioprocess engineering,chemical reactors, catalysts, biocatalysts, microreactors, nanostructured materials, mesoporous materials, bioreactors, IMER, immobilization of enzymes, adsorbents,  szczegóły »
371. dr inż. Anna Monika Jasik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Mechanika,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
372. dr inż. Marek Jasiński Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
sensitivity analysis, inverse problems, bioheat transfer, laser - tissue interaction.  szczegóły »
373. dr hab. inż. Radosław Jasiński Wydział Budownictwa Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, reinforced concrete diagnostic, konstrukcje murowe, masonry strctures  szczegóły »
374. dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska Wydział Budownictwa Budownictwo    szczegóły »
375. dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
polimery biodegradowalne, polibezwodniki, poliestry, poliwęglany, polimery funkcjonalne, nośniki leków, mikrosfery   szczegóły »
376. Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, trwałość konstrukcji, korozja zbrojenia, korozja betonu, diagnostyka korozyjna, badania korozji, monitoring korozji, ochrona powłokowa zbrojenia, cynkowanie stali zbrojeniowej, spektroskopia impedancyjna, EIS, elektrochemiczna regeneracja betonu, realkalizacja skarbonatyzowanego betonu, ekstrakcja chlorków, ochrona katodowa zbrojenia  szczegóły »
377. Dr inż. Tomasz Jaśniok Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, trwałość konstrukcji, korozja zbrojenia, korozja betonu, diagnostyka konstrukcji betonowych, elektrochemiczne badania korozji zbrojenia, ocena trwałości konstrukcji  szczegóły »
378. dr hab. inż. Tomasz Jaworski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna 
spalanie odpadów, technika fluidalna w gospodarce odpadami i energetyce, modelowanie procesu spalania, inżynieria środowiska; waste incineration, fluidized bed technology in waste management and energy, combustion modeling, environmental engineering   szczegóły »
379. dr inż. Michał Jeleń Wydział Elektryczny Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
napęd elektryczny, sterowanie mikroprocesorowe, drive system, microprocessor control systems  szczegóły »
380. dr inż. Marek Jendryś Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  mechanika górotworu, geomechanika, rock mechanics, numerical modeling  szczegóły »
381. dr Marcin Jesionek Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
carbon nanotubes, antimony sulfoiodide, sonochemistry, nanowires, nanocables, solid state physics, sensors  szczegóły »
382. dr hab. inż. Jan Jezierski Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
metaluriga, odlewnictwo, transport pneumatyczy, metallurgy, foundry engineering, pneumatic conveying  szczegóły »
383. dr inż. Michał Jeżewski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metody komputerowe w nauce  Klasyfikacja danych, Grupowanie danych  szczegóły »
384. Rafał Jędrysiak Wydział Chemiczny Chemia  spektroskopia, NMR, synteza, analiza, związki heterocykliczne, nanotechnologia, nanomateriały  szczegóły »
385. dr inż. Agnieszka Jędrzejewska Wydział Budownictwa Budownictwo  early-age concrete, massive concrete structures, reinforced concrete, lightweight concrete, computer modelling  szczegóły »
386. dr inź Katarzyna Jochymczyk-Woźniak Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Technika w medycynie 
biomechanika, biomechatronika, analiza ruchu organizmów żywych, inżynierskie wspomaganie diagnostyki dysfunkcji narządu ruchu oraz treningu sportowego   szczegóły »
387. dr inż. Maciej Jodkowski Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Biotechnologia procesowa,
Technologia maszyn,
Technika cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
inżynieria chemiczna, aparatura chemiczna, urządzenia przemysłowe, budowa aparatury, biotechnologia, ochrona środowiska, paliwa alternatywne  szczegóły »
388. dr hab. inż. Antoni John Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
obliczenia wytrzymałościowe, symulacja komputerowa, badania doświadczalne, biomechanika, mechanika komputerowa  szczegóły »
389. dr hab. inż. Iwona Jonczy Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
odpady po hutnictwie żelaza i stali, skład fazowy żużli hutniczych, metale ciężkie  szczegóły »
390. dr inż. Ewa Jonda Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Laserowa obróbka powierzchniowa materiałów, Laser, Materiały narzędziowe,Przetapianie/ Stopowanie/Wtapianie  szczegóły »
391. doktor Izabela Jonek-Kowalska Wydział Organizacji i Zarządzania Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu 
restructuring, corporate finance, risk management, cost management, value estimating  szczegóły »
392. Doktor habilitowany Jacek Joostberens Wydział Architektury Nauki o sztuce  Graphic arts, graphic design, set design, visual communication, design, exhibitions  szczegóły »
393. dr inż. Jarosław Joostberens Wydział Górnictwa i Geologii Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Górnictwo 
Identification, modelling, control, coal flotation, digital filter  szczegóły »
394. dr inż. Henryk Josiński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
gait analysis, the exIWO algorithm  szczegóły »
395. dr inż. Kamil Joszko Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Badania wytrzymałościowe, modelowanie numeryczne, CAD, Ansys, Madymo, Inventor,   szczegóły »
396. dr inż. Ireneusz Jóźwiak Wydział Budownictwa Budownictwo  budownictwo, konstrukcje budowlane, konstrukcje żelbetowe  szczegóły »
397. dr inż. Mariola Jureczko Wydział Mechaniczny Technologiczny Rehabilitacja narządów ruchu,
Mechanika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
metody optymalizacji, optymalne projektowanie konstrukcji, turbiny wiatrowe, biomechanika narządó ruchu, optymalizacja wielokryterialna, statystyka  szczegóły »
398. dr inż. Paweł Jureczko Wydział Mechaniczny Technologiczny Rehabilitacja narządów ruchu,
Mechanika,
Technika w medycynie 
Bioinżynieria, biomechanika, biomechatronika,modelowanie i identyfikacja sił mięśniowych, analiza ruchu organizmów żywych, inżynierskie wspomaganie diagnostyki dysfunkcji narządu ruchu, projektowanie sprzętu rehabilitacyjnego, ergonomia stanowiska pracy  szczegóły »
399. dr inż. Jacek Jurkojć Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
400. dr Jan Juszczyk Wydział Inżynierii Biomedycznej Chirurgia ogólna,
Onkologia,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Medical Image Processing, Computer Aided Diagnosis and Therapy, Minimally Invasive Surgery,   szczegóły »
401. dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Wentylacja i klimatyzacja, Kształtowanie środowiska wewnętrznego Ventilation and air conditioning, Creating indoor environment   szczegóły »
402. dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
metoda elementów skończonych, analiza wytrzymałościowa, przepływ ciepła, optymalizacja, algorytmy genetyczne, programowanie ewolucyjne, język programowania obiektowego C++, OpenGL, LabVIEW, finite element method, strength analysis, heat transfer, optimization, genetic algorithms, evolutionary programming, object-oriented programming language C++  szczegóły »
403. dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Energoelektronika – power electronics, przekształtniki rezonansowe – resonant converters, optymalizacja właściwości układów i systemów – optimization of circuit and system properties, przekształcanie energii elektrycznej w zakresie częstotliwości megahercowych – electrical energy conversion in the range of megahertz frequencies, nagrzewanie indukcyjne – induction heating, nagrzewanie dielektryczne – dielectric heating, bezprzewodowy przesył energii elektrycznej – wireless electrical energy transfer, tranzytsory mocy MOSFET – power MOSFET transistors.  szczegóły »
404. dr inż. Marcin Kaczmarek Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
biomateriały, inżynieria biomedyczna, certyfikacja wyrobów medycznych  szczegóły »
405. dr hab.inż.arch. Krzysztof Kafka Wydział Architektury Nauki o zarządzaniu,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Społeczne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,
Geografia społeczno-ekonomiczna (z turyzmem) 
planowanie przestrzenne, urbanistyka, spatial planing, urban planning  szczegóły »
406. dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  odpady, drewno poużytkowe, gospodarka odpadami, właściwości, energetyczne wykorzystanie odpadów, waste, post-consumer wood, waste management, properties, waste to energy,  szczegóły »
407. dr inż. Anita Kajzer Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
Inżynieria biomedyczna, metody badań materiałów, biomateriały, implanty metalowe  szczegóły »
408. dr inż. Wojciech Kajzer Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
badania własności mechanicznych, metoda elementów skończonych, biomateriały; implanty metalowe, druk 3d, mechanical testin, FEM, biomaterials, metalic implants, 3d printing  szczegóły »
409. dr inż. Dorota Kaleta Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, modelowanie stężeń, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niska emisja  szczegóły »
410. dr Piotr Antoni Kaleta Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Elektroenergetyka,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
management, prosument energy, gas micro-cogeneration, safety and environment, ergonomics, GIS  szczegóły »
411. dr hab. inż. Jacek Kalina Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
cogeneration, gas engines, gas turbines, energy management,   szczegóły »
412. dr hab. inż. Krzysztof Kalinowski Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
production scheduling and rescheduling, production planning and control - PPC, production organisation, computer aided design and manufacturing CAD / CAM, rapid protoryping and tooling, reverse engineering, MRP / ERP systems  szczegóły »
413. dr hab. inż. Joanna Kalka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  ecotoxicity, environmental risk assessment, microcontaminants, biotests,  szczegóły »
414. dr inż. Grażyna Kałuża Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
przepływ ciepła, przepływ biociepła, metody numeryczne, metoda różnic skończonych, metoda elementów brzegowych, identyfikacja, analiza wrażliwości  szczegóły »
415. dr inż. Marta Kałuża Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje budowlane, konstrukcje betonowe i murowane, wzmocnienia materiałami FRP, przeglądy, inwentaryzacja  szczegóły »
416. prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW J. KAMIŃSKI Wydział Architektury Architektura i wzornictwo    szczegóły »
417. dr inż. Adrian Kampa Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Automatyka i robotyka 
automatyzacja, robotyzacja, symulacja komputerowa, inżynieria produkcji  szczegóły »
418. dr hab. inż. Marian Kampik Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika 
AC-DC transfer standards, thermal converters  szczegóły »
419. dr inż. Aneta Kania Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
zrównoważona technologia, zrównoważone procesy technologiczne, recykling, ekoprojektowanie, czystsza produkcja, ekooptymalizacja, zarządzanie cyklem życia produktu, materiały amorficzne, materiały nanokrystaliczne, inżynieria powierzchni  szczegóły »
420. prof. dr hab. inż Dariusz Kania Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Digital electronics, CPLD, FPGA, pSoC, PLC, logic synthesis, technology mapping  szczegóły »
421. dr inż. Harald Kania Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
422. dr inż. Henryk Kania Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  hot dip galvanizing, zinc coatings, corrosion resistance  szczegóły »
423. dr inż. Jan Kania Wydział Górnictwa i Geologii Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Górnictwo 
Innowacyjne rozwiązania, roboty mobilne, systemy mechanizacyjne, efektywność ekonomiczna, pokłady cienkie, środki alokacji, optymalizacja, Innovative solutions, Mobile robots, Mechanization systems, Economic efficiency, Thin beds, Allocation procedure, Optimization  szczegóły »
424. dr inż. Adrian Kapczyński Wydział Matematyki Stosowanej Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
bezpieczeństwo informacji, computer security  szczegóły »
425. dr inż. Jan Kapinos Wydział Elektryczny   transformator, maszyna synchroniczna  szczegóły »
426. dr hab. inż. Paweł Karasiński Wydział Elektryczny Fizyka,
Metrologia i normowanie,
Ceramika,
polimery,
Elektronika 
- czujniki światłowodowe w spektroskopii pola zanikającego, zol-żel, krzemionka, ditlenek tytanu, światłowody planarne, sprzęgacz siatkowy, elipsometria, spektrofotometria, fotowoltaika organiczna. - evanescent wave sensors, sol-gel, silica, titania, optical planar waveguides, grating coupler, ellipsomery, spectrophotometry, organic photovoltaics.   szczegóły »
427. Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
zarządzanie projektami, restrukturyzacja górnictwa, project management, mining restructuring, business and industry management   szczegóły »
428. dr inż. Jarosław Karcewicz Wydział Matematyki Stosowanej     szczegóły »
429. DR INŻ. TATIANA KARKOSZKA Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
jakość, środowisko, bezpieczeństwo, ryzyko, metody oceny i optymalizacji, zarządzanie  szczegóły »
430. dr inż. Grzegorz Karoń Wydział Transportu Transport,
Technologie informacyjne 
modelling of transportation systems, transport planning and traffic engineering, travel demand models, transport network models, transportation models, personal travel surveys, traffic measurement, traffic anaysis, traffic porecasts, transportation feasibility studies, public transport analysis, transport plans, urban mobility, mobility management, urban logistics, rail transport, railway engineering, rail traffic management systems, train control systems, railline capacity analysis, rail traffic flows analysis, ITS – inteligent transport systems, ITS services, ITS architecture, systems engineering for transportation systems;  szczegóły »
431. Krzysztof Karoń Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
polymeric materials, special materials, smart materials, polymer coatings electrochemical and spectroscopic methods  szczegóły »
432. Andrzej Karwowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
computational electromagnetics, radiocommunication, microwaves, electromagnetic compatibility,  szczegóły »
433. dr inż. Bogusław Kasperczyk Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
systemy jakości, materiałoznawstwo, wzorcowanie  szczegóły »
434. dr inż. Paweł Kasprowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
databases, bazy danych, projektowanie, oprogramowanie, software  szczegóły »
435. dr hab. inż. Marcin Kasprzak Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika 
Energoelektronika, Power Electronics, Przekształtniki rezonansowe, Resonant inverters, MOSFET, Nagrzewanie indukcyjne, Induction heating, Nagrzewanie pojemnościowe, Dielectric heating, Falownik klasy D, Class D inverter.  szczegóły »
436. Anna Kasprzycka Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Biochemia,
Biotechnologia procesowa,
Biochemia w medycynie,
Technologia środków leczniczych 
glycosides, glycoconjugates, nucleosides, inhibitors enzymes, carbohydrates, enyzmes  szczegóły »
437. Henryk Kasprzyk Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
metalurgia, metalurgia surówki, metalurgia stali, optymalizacja matematyczna, optymalizacja procesów technologicznych, statystyka, prognozowanie, komputerowe wspomaganie   szczegóły »
438. dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
439. Dr. inż. Przemysław Kateusz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  zanieczyszczenia pyłowe; pomiary zapylenia i przepływu gazów; odpylanie; wentylacja przemysłowa particulate pollutants; measurements of gas dust loading and flows; dust collection; industrial ventilation  szczegóły »
440. dr hab. inż. Andrzej Katunin Wydział Mechaniczny Technologiczny Matematyka,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metody komputerowe w nauce 
polymers characterization, damage detection, structural health monitoring, composites, differential equations, wavelet transform, fractal analysis, numerical models, coupled problems, thermovision, vibrometry, charakteryzacja polimerów, dektekcja uszkodzeń, monitorowanie stanu maszyn i struktur, kompozyty, równania różniczkowe, transformacja falkowa, analiza fraktalna, modele numeryczne, termowizja, wibrometria  szczegóły »
441. dr inż. Jacek Kawa Wydział Inżynierii Biomedycznej Telekomunikacja,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
image processing; networking; mobile application for elders  szczegóły »
442. dr inż. Jacek Kawalec Wydział Budownictwa Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
443. ARTUR KAWCZYŃSKI Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  KANALIZACJA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, POMIARY PRZEPŁYWÓW ŚCIEKÓW, POMPOWNIE ŚCIEKÓW,   szczegóły »
444. dr inż. Edyta Kawlewska Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
biomechanika, biomechanics, planowanie zabiegów medycznych, virtual pre-operative planning of treatment  szczegóły »
445. dr inż. Krzysztof Kawlewski Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
mechatronika mechatronics optimisation optymalizacja crane suwnica fuzzy logic logika rozmyta electromechanical   szczegóły »
446. dr inż. Michał Kawulok Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  face detection and recognition, gesture recognition, skin segmentation  szczegóły »
447. dr inż. Alicja Kazek-Kęsik Wydział Chemiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
448. Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Wydział Organizacji i Zarządzania Eksploatacja maszyn,
Inżynieria ochrony środowiska 
Inżynieria Produkcji, Technology Assessment, Zarządzanie Eksploatacją i Utrzymaniem Ruchu Systemów technicznych, Inżynieria Środowiska Wibroakustycznego Production Engineering, Technology Assessment, Maintenance Management, Engineering of Acoustical Environment   szczegóły »
449. dr inż. Maciej Kaźmierczak Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
dokładność wymiarowo-kształtowa, metrologia warsztatowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, inżynieria odwrotna,   szczegóły »
450. dr inż. Marek Kciuk Wydział Elektryczny Elektrotechnika  LabVIEW, systemy pomiarowe, measurement systems, SMA, Shape Memory Alloy, materiały z pamięcią kształtu, termowizja  szczegóły »
451. dr inż. Monika Kciuk Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  korozja, ciecze magnetoreologiczne, stopy aluminium  szczegóły »
452. dr Mirosława Jadwiga Kępińska Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
453. Dr inż. Zenon Kidoń Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technika w medycynie 
stabilografia, posturography, analiza trajektorii stabilograficznych, mostki tensometryczne, strain gauges, akcelerometry, accelerometers  szczegóły »
454. dr inż. Marta Kiel-Jamrozik Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
biomateriały, inżynieria powierzchni, badanie własności mechanicznych, inżynieria biomedyczna  szczegóły »
455. dr inż. Paweł Kielan Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
mechatronika, robotyka, sterowanie przez Internet, automatyka, pneumatyka, elektropneumatyka, sterowniki PLC, szybkie prototypowanie   szczegóły »
456. dr.hab.inż. Andrzej Kiełbus Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Energetyka cieplna 
odlewnicze stopy magnezu i aluminium, odlewanie , obróbka cieplna  szczegóły »
457. dr inż. Wojciech Kierat Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki   IAQ assesment, low velocity measurement  szczegóły »
458. dr inż. Anna Kijewska Wydział Górnictwa i Geologii Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne,
Górnictwo 
finance, optimization,decision-making, project management, numerical methods  szczegóły »
459. Dr inż. Krzysztof Kiraga Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  inżynieria procesowa, aparatura chemiczna, aparaty kolumnowe, wypełnienia kolumn, UDT, CAD, destylacja i rektyfikacja, absorpcja, wymiana ciepła , process engineering , chemical equipment , columns , column packing , UDT , CAD, distillation and rectification , absorption , heat exchange  szczegóły »
460. dr inż. Klaudiusz Klarecki Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
napędy i sterowania hydrauliczne, hydraulika siłowa, zawory hydrauliczne, hydraulics, hydraulic valves  szczegóły »
461. dr inż. Wojciech Klein Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
shape memory alloys, magnetorheological fluids, hybrid drive systems   szczegóły »
462. dr hab. inż. Barbara Klemczak Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe,konstrukcje masywne, analizy numeryczne  szczegóły »
463. dr hab. inż. Henryk Kleta Wydział Górnictwa i Geologii Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
górnictwo, budownictwo podziemne, obudowa wyrobisk górniczych, projektowanie w wyrobisk i obudowy, modelowanie numeryczne w geomechanice, ocena stanu technicznego obudowy wyrobisk górniczych,   szczegóły »
464. dr inż. Adam Klimanek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
simulations, CFD, combustion, gasification, boilers, fluidized beds, cooling towers, optimization, energy saving, thermofluid, reduced order models,   szczegóły »
465. dr inż. Andrzej Klimpel Wydział Mechaniczny Technologiczny     szczegóły »
466. dr inż. Alina Kliszczewicz Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, zabezpieczenia budowli na terenach objętych eksploatacją górniczą, badania konstrukcji, betony wysokowartościowe, betony na kruszywach wtórnych (z recyklingu)  szczegóły »
467. dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz Wydział Budownictwa Budownictwo  podziemne sieci infrastruktury technicznej, zbiorniki, tereny górnicze, interakcja, analiza numeryczna, MES, monitoring buried technical network, container, mining area, interaction, numerical analysis, MES, monitoring   szczegóły »
468. dr inż. Anna Kloc-Ptaszna Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Materiały gradientowe, Metalurgia proszków, Materiały narzędziowe,  szczegóły »
469. Joanna Kluczka Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
Boron Removal, Adsorption, Wastewater Purification, Metals Speciation, Mercury Deactivation  szczegóły »
470. dr inż. Grzegorz Kłapyta Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka 
mechatronics electrotechnics smart materials robotics  szczegóły »
471. Dr inż. Tomasz Kłopot Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
472. dr inż. Marcin Kłos Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  potable and industrial water treatment - pretreatment processes industrial waste water treatment - pretreatment processes   szczegóły »
473. dr inż. Piotr Kłosowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
elektronika, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, cyfrowe przetwarzanie sygnału mowy, wytwarzanie mowy syntetycznej, automatyczne rozpoznanie mowy polskiej, zdalna edukacja, tworzenie/rozwój systemów informatycznych typu e-learning, e-training, e-management, e-service, systemy zarządzania treścią, systemy zarządzania wiedzą, informatyka, teleinformatyka, lokalne sieci komputerowe, sieci komputerowe, sieć Internet, wielodostępne systemy operacyjne, systemy operacyjne typu UNIX, programowanie komputerów, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, systemy wbudowane, systemy webowe, techniki multimedialne, projekty badawcze, electronics, digital signal processing, digital speech processing, text-to-speech systems, speech recognition systems, distance learning. distance education (e-learning), development of e-learning information systems content management systems, knowledge management systems, computer science, information technology. local area network, computer networks, Internet, operating systems, UNIX, computer programming, security of IT systems , embedded systems, web-based systems, multimedia techniques .  szczegóły »
474. dr hab. inż. Lilla Knop Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  strategic management, innovation management, industrial and regional clusters, regional innovation strategy  szczegóły »
475. doktor Bartłomiej Knosala Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia  media, komunikacja, nauki humanistyczne  szczegóły »
476. dr Roman Kobielski Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
analiza strategiczna,strategie biznesu  szczegóły »
477. dr hab. Krystyna Kobylanska - Szkaradek Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Pomiary cieplne. Powłokowe bariery cieplne. Pokrycia gradientowe Thermal measurements. Thermal barrier coatings. Gradient coatings.   szczegóły »
478. Dr inż. Anna Kochmańska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  innowacje, zarządzanie, etyka biznesu  szczegóły »
479. Henryk Kocot Wydział Elektryczny Elektroenergetyka  System elektroenergetyczny, rynek energii elektrycznej, opłaty przesyłowe, obliczenia sieciowe  szczegóły »
480. dr inż. Alicja Kocur Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  reaktory rewersyjne, filtracja wirowa, symulacje procesów  szczegóły »
481. dr inż. Jacek Kocurek Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  filtracja, rozkład czasu przebywania, mikroreaktory, symulacja komputerowa, modelowanie  szczegóły »
482. dr hab. inż. Grzegorz Kokot Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
metoda elementów skończonych, badania wytrzymałościowe, badania eksperymentalne, badania kości, strength analysis, finite elemeth method, finite elementh analysis, material testing, eksperimental testing, bone testing, fatigue testing,  szczegóły »
483. dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
pokłady węgla, skały towarzyszące pokładom węgla, pierwiastki śladowe, coal seams, associated rocks from coal seam, trace elements  szczegóły »
484. dr inż. Michał Kolano Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
software engineering, cpu, ITIL, UML, ERP  szczegóły »
485. dr inż. Arkadiusz Kolka Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka 
Cnc, cad, cam, CATIA ,ugs, Nx, programming, programowanie, diagnostyka, OKUMA, SINUMERIk, FANUC, HEIDENHAIN  szczegóły »
486. dr inż. Piotr Kołodziejczyk Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  mining geophysics, rock burst, tremors, рудная геофизика, горной удар  szczegóły »
487. dr hab. inż. arch. Beata Komar Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  mieszkalnictwo, universal design, urban planning, fine arts  szczegóły »
488. dr inż. Marek Komoniewski Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Inżynieria ochrony środowiska 
hałas, pomiary hałasu, mapy akustyczne, noise measurements, acoustic maps, action plans   szczegóły »
489. dr hab. Joanna Komorek Wydział Górnictwa i Geologii Geologia,
Górnictwo 
petrografia węglaI, anizotropia witrynitu, releksyjność, analiza spektralna mikro FTIR, spektometria Ramana, XRD, identyfikacja minerałów, skał, odpadów, analiza obrazu, analiza spektralna we fluorescencji, fizykochemia węgla  szczegóły »
490. dr inż. Marcin Kondracki Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
stopy nieżelazne, stopy Cu, stopy Al, własności, krystalizacja, struktura, korozja, non-ferrous alloys, Cu alloys, Al alloys, crystallization, structure, corrosion,  szczegóły »
491. dr inż. Robert Konieczka Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
eksploatacja statków powietrznych, obsługi i diagnostyka statków powietrznych, niezawodność statków powietrznych, funkcjonalność statków powietrznych, systemy lotnicze, wypadki lotnicze, incydenty lotnicze, bezpieczeństwo lotów, budowa statków powietrznych.  szczegóły »
492. profesor Krystyna Konieczny Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki   techniki membranowe, uzdatnianie wody, perwaporacja, oczyszczanie ścieków,   szczegóły »
493. dr hab. inż. Łukasz Konieczny Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
ZAWIESZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZAWIESZENIA HYDROPNEUMATYCZNE, DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WIBROAKUSTYKA, PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW  szczegóły »
494. Janusz Konior Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  stateczność skarp i zboczy, wykorzystanie odpadów górniczych, rekultywacja terenów poprzemysłowych, likwidacja wyrobisk  szczegóły »
495. dr hab. inż. Jacek Konopacki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika,
Telekomunikacja 
digital signal processing, digital filters, IIR and FIR filters design, adaptive filters  szczegóły »
496. dr inż. Agnieszka Konopelska Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technika w medycynie 
biomechanika, modelowanie w biomechanice, analiza ruchu człowieka  szczegóły »
497. dr inż. Krzysztof Konopka Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
PLC LabVIEW automatyka pomiary indukcyjne nagrzewanie hartowanie topienie odlewanie LabVIEW PLC automation measurements induction hardening heating melting casting  szczegóły »
498. dr inż. Piotr Koper Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
wentylacja, CFD, symulacja, przepływ ciepła, Ansys  szczegóły »
499. dr hab. inż. Roman Korab Wydział Elektryczny Elektroenergetyka  Elektroenergetyka, system elektroenergetyczny, sieci elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć.  szczegóły »
500. dr inż. Wojciech Koral Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  gospodarka wodomierzowa, redukcja strat wody, regulacja ciśnienia water meter management, water loss reduction, pressure management of water supply systems  szczegóły »
501. Dr inż. Zygmunt Korban Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  occupational safety and health , ergonomic assessments, audit, organization of mining production  szczegóły »
502. dr inż. Piotr Kordel Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  Zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, innowacje.  szczegóły »
503. Irena Korus Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  wastewater treatment, pressure driven membrane processes, heavy metal ions separation  szczegóły »
504. dr inż. Anna Korytkowska-Wałach Wydział Chemiczny Chemia  hydrożele, spektroskopia NMR  szczegóły »
505. doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii Helena Korzeniewska Wydział Organizacji i Zarządzania Psychologia i pedagogika,
Socjologia i nauki polityczne 
psychologia, psychologia społeczna, komunikacja, negocjacje  szczegóły »
506. doktor Tomasz Kosiek Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
socjologia organizacji, etyka w biznesie, zrównoważony rozwój, sociology of organisations, ethics, organisational culture, sustainable development  szczegóły »
507. Profesor Jan Kosmol Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Automatyka i robotyka 
obrabiarka, obróbka skrawaniem, CAD/CAM/CAE, maszyna pomiarowa, Rapid Protoytypin, Waterjet Machining  szczegóły »
508. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe, obiekty i obszary poprzemysłowe, przestrzeń publiczna, złoża geotermalne, katowicki modernizm, projektowanie, rewitalizacja, ocena jakości, edukacja architektoniczna Residential buildings, service facilities, buildings and industrial areas, public space, geothermal deposits, modernism in Katowice, design, revitalization, quality assessment, architectural education   szczegóły »
509. prof. dr hab. inż. Gabriel Kost Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
robotyzacja procesów technologicznych, projektowanie i sterowanie systemami zrobotyzowanymi, robotics, control, automation, robot technology  szczegóły »
510. dr inż. Paweł Kostka Wydział Inżynierii Biomedycznej Elektronika,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
511. dr inż Wojciech Kostowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
Gas expanders, natural gas, compressor stations, exergy analysis, thermoelectricity, network simulation  szczegóły »
512. dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz Wydział Budownictwa   reologia, beton, technologia, organizacja, concrete, rheology, fresh concrete, cement, technology, organization  szczegóły »
513. dr Małgorzata Koszembar-Wiklik Wydział Organizacji i Zarządzania Socjologia i nauki polityczne  public relations, marketing, komunikacja społeczna, autoprezentacja,   szczegóły »
514. dr inż. Andrzej Koszorek Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
koksowanie, zgazowanie, procesy ciśnieniowe (coking, gasification, processes pressure)  szczegóły »
515. dr inż. Bernard Kotala Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje budowlane i inżynierskie, konstrukcje betonowe, konstrukcje żelbetowe, wzmacnianie konstrukcji, beton zbrojony tekstyliami (teksbet), textile reinforced concrete (TRC), badania elementów, projektowanie, analiza numeryczna konstrukcji,   szczegóły »
516. Dr hab. inż. Marian Kotas Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika,
Technika w medycynie 
electrocardiogram, fetal ECG, spatial transforms, nonlinear filters, projective filtering, clustering, pattern recognition  szczegóły »
517. dr inż. Mirosław Kotasiński Wydział Budownictwa     szczegóły »
518. Dr inż. Roman Koteras Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne 
  szczegóły »
519. dr inż. Piotr Kowalik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Elektronika 
NiP, resistive layers, selective metallization, TCR,   szczegóły »
520. mgr inż. Zygmunt Kowalik Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Metody komputerowe w nauce 
synchronous reluctance motor, mathematical modelling, magnetic saturation  szczegóły »
521. dr inż. Magdalena Kowalska Wydział Budownictwa Budownictwo  geotechnics, triaxial tests, oedometric tests, pile loading tests, soil modelling, scrap tyre rubber  szczegóły »
522. Małgorzata Kowalska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Chemia,
Biochemia,
Biotechnologia procesowa,
Biotechnologia środowiskowa 
Biokatalizatory, immobilizacja, bioreaktory, membrany ultrafiltracyjne, kinetyka reakcji enzymatycznych.  szczegóły »
523. doktor Agnieszka Kowalska-Styczeń Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
the disabled, diagnosis of availability, non-discriminatory solutions, statistics  szczegóły »
524. dr inż. Bartosz Kowalski Wydział Chemiczny Chemia  HPLC, UHPLC, FRs  szczegóły »
525. prof. dr hab. Wojciech Kowalski Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  prawo własności intelektualnej, prawo cywilne  szczegóły »
526. dr inż. Paweł Kowol Wydział Elektryczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektrotechnika,
Metody komputerowe w nauce 
przetworniki elektromechaniczne, obwody magnetyczne, ciecz magnetoreologiczna, materiały typu SMART electromechanical devices, megnetic circuits, magnetic fluid, SMART materials  szczegóły »
527. dr Bernard Kowolik Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje stalowe, projektowanie konstrukcji, konstrukcje w warunkach pożaru  szczegóły »
528. dr inż. arch. Krzysztof Kozak Wydział Architektury Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Architektura i wzornictwo 
PL: architektura, parkingi (parkowanie), obiekty motoryzacyjne, energooszczędność, ekologia, krajobraz, energetyka wiatrowa, GB: architecture, car parks (parking), automotive objects, energy efficiency, ecology, landscape, wind power industry.  szczegóły »
529. Dr hab. inż. Barbara Katarzyna Kozielska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  PAH, particulate matter, chromatography  szczegóły »
530. Michał Kozielski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  eksploracja danych  szczegóły »
531. Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  bazy danych, eksploracja danych, systemy informatyczne, architektura komputerów  szczegóły »
532. dr inż. Mateusz Kozioł Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
polymer composites, polymers, laminates, resin transfer moulding, vacuum assisted resin infusion  szczegóły »
533. Dr inż. Michał Kozioł Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
spalanie, współspalanie, gospodarka odpadami, odpady, analizy ekonomiczne, osady ściekowe, termiczne zagospodarowanie odpadów,  szczegóły »
534. dr inż. Marcin Kozłowski Wydział Budownictwa Budownictwo  Civil Engineering  szczegóły »
535. dr hab inż. Marzena Kramarz Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  procesy logistyczne, adaptacyjność łańcuchów dostaw, logistyczna obsługa klienta, dystrybucja  szczegóły »
536. dr inż. Marek Krannich Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  przedsiębiorczość, zarządzanie, business plans, strategic analysis  szczegóły »
537. dr inż. Monika Krasowska Wydział Chemiczny Fizyka,
Chemia 
structure, morphology, fractals, percolation, mass transport processes, polymer membranes,   szczegóły »
538. dr inż. Tomasz Kraszewski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
tory wielkoprądowe, piece łukowo-oporowe, system elektroenergetyczny, programowanie, metody numeryczne, układy mikroprocesorowe, generacja rozproszona, sterowanie, automatyka, elektronika, układy energooszczędne, ogniwa paliwowe, fotowoltaika high current bus, arc-resistance furnaces, power system, programming, numerical methods, microprocessor, distributed generation, control, automation, electronics, energy-efficient systems, fuel cells, photovoltaics  szczegóły »
539. dr inż. Marcin Krause Wydział Górnictwa i Geologii Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
safety and health in work occupational health and safety hazards analysis and risk assessment  szczegóły »
540. dr inż. Paweł Krause Wydział Budownictwa Budownictwo  fizyka budowli, Bauphysik, Building Physics, Ochrona cieplna, badania termowizyjne   szczegóły »
541. dr inż. Damian Krawczyk Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Maszyny elektryczne, silniki reluktancyjne, sterowniki programowalne Electric machines, reluctance motors, programmable controllers  szczegóły »
542. Tomasz Krawczyk Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
peroxy compounds, chemiluminescence, HPLC, UPLC, MS  szczegóły »
543. dr hab. inż. Stanisław Krawiec Wydział Transportu Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Transport 
transport, economy, transport policy  szczegóły »
544. dr inż. Marek Kremzer Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, materiały kompozytowe, metalurgia proszków, infiltracja ciśnieniowa, analiza wielkości cząstek, analiza sitowa, pomiar gęstości, mielenie materiałów  szczegóły »
545. dr inż. Damian Krenczyk Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
planowanie produkcji i sterowanie produkcją, komputerowo zintegrowane wytwarzanie, modelowanie, symulacja, zintegrowane informatyczne systemy zarządzania, zarządzanie produkcją przemysłową i usługami, wspomaganie podejmowania decyzji, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, production planning and control, modelling, simulation, integrated information management systems, MRP, ERP, computer-aided decision making, lean manufacturing, computer integrated manufacturing, CIM  szczegóły »
546. Dr.inż. Adam Kristof Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Analog circuits, Integrated circuits, Circuit theory, Signal processing, Design for Testability   szczegóły »
547. dr hab. inż. Roman Krok Wydział Elektryczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Technika cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
projektowanie maszyn elektrycznych i transformatorów, układy diagnostyki i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych, konstrukcja turbogeneratorów i silników elektrycznych górniczych  szczegóły »
548. dr inż. Agnieszka Krowiak Wydział Chemiczny Chemia  kataliza heterogeniczna, reakcje testowe, katalizatory tlenkowe,   szczegóły »
549. dr inż Aleksander Król Wydział Transportu Transport,
Metody komputerowe w nauce 
artificial Intelligence methods, transportation network, road safety  szczegóły »
550. dr hab. inż. Danuta Joanna Król Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
biomasa, odpady, spalanie, zgazowanie, unieszkodliwianie   szczegóły »
551. dr inż. Małgorzata Król Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
analizy numeryczne, wentylacja pożarowa,   szczegóły »
552. dr inż. Mariusz Król Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
analiza termiczno-derywacyjna, badania dylatometryczne, technologie przyrostowe, additive manufacturing, modelowanie 3D, badanie własności mechanicznych, preparatyka do celów mikroskopii świetlnej, badania mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej,  szczegóły »
553. dr inż. Mariusz Kruczek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie i organizacja produkcji, lean management, zarządzanie przedsiębiorstwem, zielona logistyka; Logistik, Beschaffungsketten Management, Produktiuon Organization und Management, Unternehmen Management; grüne Logistik logistic, supply chain management, production management and organisation, enterprise management, green logistic  szczegóły »
554. Dr inż. Tadeusz Kruczek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
energy management, waste energy recovery, pipelines thermal diagnostics, thermovision measurements, testing of thermal properties of materials, flash method  szczegóły »
555. dr inż. Marek Kruczkowski Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  górnictwo, deformacje terenów górniczych  szczegóły »
556. dr inż Beata Krupanek Wydział Elektryczny Elektronika  transmisja danych, sieci bezprzewodowe, ZigBee, systemy pomiarowe, badanie opóxnień w transmisji danych, modelowanie, OPNET Modeler, sieci telekomunikacyjne  szczegóły »
557. dr inż Beata Krupińska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Struktura i własności materiałów inżynierskich, obróbka cieplna  szczegóły »
558. dr inż. Mariusz Krupiński Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Struktura i własności materiałów inżynierskich, obróbka cieplna, nowoczesne technologie, obróbka próżniowa Structure and properties of engineering materials, heat treatment, modern technology, vacuum treatment   szczegóły »
559. profesor Kryzysztof Krykowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika  Bezszczotkowe silniki prądu stałego ( PM BLDC); Sterowanie silników; Napęd elektryczny; Energoelektronika; Permanent magnet brushless DC motors (PM BLDC); Motor control; Electric Drive; Power Electronics;   szczegóły »
560. dr hab inż. Tomasz Krykowski Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
MES, degradacja, trwałość, FEM, degradation, durability  szczegóły »
561. dr inż. Agnieszka Krząkała Wydział Chemiczny Chemia,
Ceramika,
polimery 
ceramics buildkings materials, electrochemisty, biomaterials  szczegóły »
562. dr Ewa Krzeszowska Wydział Górnictwa i Geologii Geologia,
Górnictwo 
petrografia węgla, refleksyjność witrynitu, rozproszona substancja organiczna, budowa GZW , kolekcje geologiczne  szczegóły »
563. dr inż. Światosław Krzeszowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
Układy wodne kopalń, bilanse wód kopalnianych, oprogramowanie KYBL. Mine water systems, water systems balances, KYBL software.  szczegóły »
564. DR INŻ. EDYTA KRZYSTAŁA Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
Ballistic Impact, Blast Injuries, Shock Waves, Numerics, Motion Analysis, Blast Modeling, Impact Biomechanics, Mechanical Engineering Design, Vehicle Safety  szczegóły »
565. dr inż. Maciej Krzywiecki Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka    szczegóły »
566. dr inż. Rafał Krzywoń Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, wzmacnianie, strengthening of structural concrete  szczegóły »
567. dr inż. Andrzej Ksiądz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
spalanie, zgazowanie, powstawanie zanieczyszczeń, niskoemisyjne spalanie, odnawialne źródła energii combustion, gasifiaction, pollutants formation, low-emission combustion, renewables  szczegóły »
568. doktor nauk technicznych Jan Kubec Wydział Architektury   krajobraz miejski, new public realm  szczegóły »
569. dr hab. inż. Grzegorz Kubica Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
combustion, methane, hydrogen blend, hybrid systems  szczegóły »
570. Prof. Jan Kubica Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje budowlane; konstrukcje betonowe; konstrukcje murowe; konstrukcje zespolone; wzmacnianie; badania; normalizacja; buildings structures; concrete structures; masonry structures; composite structures; strengthening; testing; normalization  szczegóły »
571. dr inż. Robert Kubica Wydział Chemiczny Technika cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
dedusting, dust separation, PM emission  szczegóły »
572. dr inż Artur Kuboszek Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
hałas, pomiary hałasu, tłumiki, ekrany akustyczne, mapy akustyczne, akustyka, wibroakustyka  szczegóły »
573. Dariusz Kuc Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  mikrostruktura, plastyczność, przeróbka plastyczna, obróbka cieplna, stale, stopy magnezu   szczegóły »
574. dr inż. arch. Beata Kuc-Sluszniak Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  projektowanie architektoniczne, teoria architektury, restrukturyzacja architektoniczna, centrum handlowe architectural design, theory of architecture, architectural restructurisation, shopping center  szczegóły »
575. dr inż. Marcin Kucharczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
sieci komputerowe, głosowanie elektroniczne, kody LDPC, computer networks. e-voting, LDPC codes  szczegóły »
576. dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus Wydział Architektury     szczegóły »
577. dr inż. MARZENA KUCZYNSKA-CHALADA Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauki o zarządzaniu  production logistics, costs of logistic, analysis of logistic costs  szczegóły »
578. DR HAB. INŻ. AGNIESZKA KUDELKO Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
chemia organiczna, heterocykle, synteza mikrofalowa, oddziaływania kwasowo-zasadowe, pKa, reakcje sprzęgania, kataliza, hydrazydy kwasowe, ortoestry  szczegóły »
579. dr inż. Monika Kujawska Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  wzbogacanie węgla, flotacja. Coal beneficiation, flotation  szczegóły »
580. dr inż. Andrzej Kukiełka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  circuits theory, similar networks theory, sensitivity analysis of similar networks, teoria obwodów, analiza obwodów podobnych, analiza wrażliwościowa obwodów podobnych  szczegóły »
581. dr hab. inż. Barbara Kulesz Wydział Elektryczny Elektrotechnika  diagnostyka transformatorów, diagnostyka maszyn elektrycznych, podstacje trakcyjne, energooszczędne napędy trakcyjne  szczegóły »
582. dr inż. Józef Kulisz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Układy cyfrowe, układy logiki programowalnej, języki opisu sprzętu, sterowniki programowalne, układy z przełączanymi pojemnościami  szczegóły »
583. dr inż. Radosław Kupczyk Wydział Budownictwa Budownictwo  Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, reinforced concrete diagnostic  szczegóły »
584. dr hab. inż. Wacław Kuś Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
MES, FEM, multisclae, wieloskalowe, optimization, optymalizacja, identification, identyfikacja,   szczegóły »
585. Aleksandra Kuzior Wydział Organizacji i Zarządzania   etyka, etyka stosowana, Technology Assessment, zrównoważony rozwój, Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw ethics, applied ethics, Technology Assessment, Sustainable Development, Corporate Social Responsibility (CSR)  szczegóły »
586. dr inż. Anna Kuźnik Wydział Chemiczny Chemia  chemia organiczna; chemia fosforoorganiczna; NMR; IR; organic chemistry; organophosphorus chemistry  szczegóły »
587. dr hab. inż. Nikodem Kuźnik Wydział Chemiczny Chemia  chemia organiczna; koordynacyjna; metaloorganiczna; rezonans magnetyczny; MRI; obrazowanie; środki kontrastowe; x-ray; analiza rentgenostrukturalna; organic chemistry; coordination chemistry; organometallics; magnetic resonance; imaging; contrast agents  szczegóły »
588. prof. dr hab. inż Andrzej Kwiecień Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne 
Distributed Real-Time Systems. Industrial computer networks, Programing of PLC and Industrial Computers  szczegóły »
589. Dr inż. Sławomir Kwiecień Wydział Budownictwa Budownictwo  geoinżynieria, wymiana dynamiczna. geoengineering, dynamic replacement.  szczegóły »
590. dr inż. Anna Kwiotkowska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  academic entrepreneurship, technology transfer, commercialization of knowledge  szczegóły »
591. dr inż. Anna Kwiotkowska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu    szczegóły »
592. dr hab. inż. Monika Kwoka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
  szczegóły »
593. Dr hab. inż. KRZYSZTOF LABISZ Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Transmisyjny mikroskop elektronowy, badania dyfrakcyjne  szczegóły »
594. dr inż. arch. Agnieszka Labus Wydział Architektury Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Architektura i wzornictwo 
architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, psychologia środowiskowa, zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, cohousing senioralny, zagadnienia płci kulturowej  szczegóły »
595. dr hab. Krzysztof Labus Wydział Górnictwa i Geologii Hydrochemia,
Geologia,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
CO2 sequestration, geochemical modeling, hydrogeologiczl modeling  szczegóły »
596. dr hab. inż. Małgorzata Labus Wydział Górnictwa i Geologii Geochemia,
Geologia,
Geologia i geofizyka stosowane 
building material deposits, sedimantary rocks, petrography, image analysis  szczegóły »
597. dr Ewa Lach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  AI, computer games, IMU sensors, genetic programming, behavioural animation, virtual 3D characters  szczegóły »
598. dr inż. Jacek Lach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  cryptography, lightweight cryptography, embedded Linux  szczegóły »
599. dr Stanisław Lalik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  spawalnictwo, struktura metali, obróbka cieplna, własności mechaniczne welding, metal structure, heat treatment, mechanical properties  szczegóły »
600. dr inż. Marcin Landrat Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  odpady, fermentacja, kompostowanie, właściwości reologiczne, derywatografia  szczegóły »
601. dr inż. Sławomir Lasota Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika,
Technologie informacyjne 
anlog electoinic, analysis, synthesis, modeling, simulation  szczegóły »
602. dr inż. Andrzej Latko Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
energetyka rozproszona, odnawialn źródła energii, PV, elektrownie wiatrowe, jakość energii, energoelektronika  szczegóły »
603. dr Adam Lech Wydział Organizacji i Zarządzania Socjologia i nauki polityczne  socjologia, kultura, choroba, starość   szczegóły »
604. dr inż. Przemysław Ledwoń Wydział Chemiczny Chemia  elektrochemia, spektroelektrochemia, electrochemistry, spectroelectrochemistry  szczegóły »
605. Dr inż. Krzysztof Lehrich Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
obrabiarki skrawające, MES, konstruowanie, machine tools, FEA, design,   szczegóły »
606. dr inż. Marcin Lemanowicz Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
agregacja, rozpad, flokulacja, termoczuła flokulacja, koagulacja, rozkład ziarnowy, ultradźwięki, równania bilansu populacji, nanopłyny, CFD aggregation, breakage,flocculation, thermosensitive flocculation, coagulation, particle size distribution, ultrasounds, population balance equations, nanofluids, CFD  szczegóły »
607. dr inż. Sabina Lesz Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
szkła metaliczne, nanomateriały, ferromagnetyki, obróbka cieplna, mechaniczna synteza  szczegóły »
608. dr inż. Małgorzata LEWANDOWSKA Wydział Górnictwa i Geologii Hydrochemia,
Hydrologia,
Geologia 
wody podziemne, chemizm wód, petrografia węgla, releksyjność witrynitu, GZW  szczegóły »
609. dr inż. MIchał Lewandowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Metody komputerowe w nauce 
komputer modelling of electrical networks, digital signal processing, harmonic compensation  szczegóły »
610. Prof. dr.hab. inż Piotr Liberski Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Powłoki ochronne, cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), termodyfuzja  szczegóły »
611. dr hab. inż. Mariusz Ligarski Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
zarządzanie jakością systemy zarządzania jakością  szczegóły »
612. dr bab. inż. Barbara Lipska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  wentylacja i klimatyzacja, rozdział powietrza, modelowanie numeryczne CFD ventilation and air conditioning, air distibution, CFD numerical modeling  szczegóły »
613. Dr Krzysztof Lis Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
614. Teresa Lis Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauki o zarządzaniu,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
production engineering, production management, waste materials, purity of steel  szczegóły »
615. dr hab. inż. Aleksander Lisiecki Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Automatyka i robotyka 
Opinie, ekspertyzy, szkolenia, doradztwo, badania, innowacje, nowe technologie, wdrażanie innowacji, technologie i urządzenia spawalnicze, technologie laserowe i plazmowe, konstrukcje stalowe, spawanie, napawanie, zgrzewanie, cięcie termiczne, natryskiwanie termiczne, lutowanie.   szczegóły »
616. dr inż. Joanna Lisok Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
modelowanie procesów technologicznych, metoda elementów skończonych MES, informatyka, technologie CAx, przemysłowe sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, projekty badawcze.  szczegóły »
617. dr inż. Tomasz Liszka Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
FEM, interval numbers,MES, liczby przedziałowe  szczegóły »
618. dr hab. Alla Lobanova Wydział Organizacji i Zarządzania Socjologia i nauki polityczne  Socjologia, zarządzanie, polityka, praca, sociologia, management, politics, work  szczegóły »
619. dr inż. Andrzej Loska Wydział Organizacji i Zarządzania Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
eksploatacja, zarządzanie, utrzymanie ruchu, komputerowe wspomaganie  szczegóły »
620. Krzysztof Loska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biogeochemia,
Ekotoksykologia,
Hydrobiologia i ekohydrologia,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Geochemia,
Hydrochemia,
Geoche 
metale ciężkie, toksykologia, współwystępowanie metali, ocena oddziaływania, rekultywacja zbiorników wodnych, analiza ryzyka  szczegóły »
621. dr inż. Piotr Lubina Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  ogrzewanie, zyski ciepła, budynki pasywne; heating, internal heat gains in buildings, low-energy and passive buildings; chauffage, gains internes de chaleur, architecture bioclimatique (bâtiments passifs); calefacción, ganancias de calor, arquitectura bioclimática (casas pasivas)  szczegóły »
622. dr hab. inż. Krzysztof Lukaszkowicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  surface engineering, coatings, PVD  szczegóły »
623. dr inż. Sylwia Lutyńska Wydział Górnictwa i Geologii Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Hydrochemia,
Geologia,
Inżynieria ochrony środowiska 
hydrogeochemical and hydrogeological modeling  szczegóły »
624. Dr hab inż. Marcin Lutyński Wydział Górnictwa i Geologii Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
coalbed methane, shale gas, sorption, carbon dioxide  szczegóły »
625. prof. dr. hab. inż. Mieczysław Łapkowski Wydział Chemiczny Chemia  conjugated polymers, electrochemistry, organic electronics  szczegóły »
626. mgr inż. Edyta Łaskawiec Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska    szczegóły »
627. dr inż. Piotr Łaszczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
628. dr hab. inż. Bogusław Łazarz Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
  szczegóły »
629. dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk Wydział Budownictwa Budownictwo  beton, zaprawa, zaczyn, domieszka, dodatek, cement, reologia, mrozoodporność,porowatość, wodoprzepuszczalność, skurcz, czas wiązania, właściwości mechaniczne, współczynnik trwałości; badania nieniszczące. concrete, mortar, cement paste, admixture, additive, cement, rheology, frost resistance, porosity, permeability, shrinkage, setting time, mechanical properties, durability factor; non-destructive testing.   szczegóły »
630. Prof. dr hab. inż. Jacek Łęski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Teoria zbiorów i systemów rozmytych, Inteligencja obliczeniowe, Cybernetyka, Systemy neuronowo-rozmyte, Rozpoznawanie obrazów, Filtry cyfrowe, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych.   szczegóły »
631. dr inż. Ewa Łobos-Moysa Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  biologiczne metody oczyszczania ścieków, ciśnieniowe techniki membranowe, bioreaktory membranowe, zanieczyszczenia olejowe i tłuszczowe, biological wastewater treatment, membrane technique, membrane bioreactor, oils and fats,   szczegóły »
632. dr inż. Dariusz Łukowiec Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  mikroskopia elektronowa, electron microscopy, spektroskopia ramanowska, raman spectroscopy, badania struktury i składu chemicznego materiałów, structural and chemical analysis of materials, materiały nanostrukturalne, nanostructured materials  szczegóły »
633. dr inż. Marian Łupieżowiec Wydział Budownictwa Budownictwo    szczegóły »
634. dr Marta Macełko Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
quadruple helix, public governance, local innovation ecosystem, marketing strategy  szczegóły »
635. dr inż. Jan Machniewski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika 
diagnostyka układów elektronicznych, modelowanie numeryczne  szczegóły »
636. dr inż. Joanna Machnik-Słomka Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie innowacjami, sieci współpracy, transfer technologii, strategie innowacji, polityka innowacyjna  szczegóły »
637. dr inż. Tomasz Machoczek Wydział Mechaniczny Technologiczny Matematyka,
Fizyka,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
Tomasz Machoczek, MTS dynamic, static, strength tests, fatigue  szczegóły »
638. Bolesław Machulec Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Matematyka,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
metalurgia, metalurgia surówki, metalurgia stali, metalurgia żelazostopów, elektrotermia, elektrometalurgia, żelazostopy, żelazokrzem, optymalizacja matematyczna, obróbka danych, statystyka, optymalizacja procesów technologicznych, odzysk energii, zagospodarowanie odpadów, komputerowe systemy wspomagania,   szczegóły »
639. dr inż. Erwin Maciak Wydział Elektryczny Fizyka,
Metrologia i normowanie,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
photonics, optoelectronics, optical fibers, chemical gas sensors, thin film technology; fotonika, optoelektronika, światłowody, chemiczne czujniki gazów, technologia cienkich warstw;  szczegóły »
640. dr inż. Tomasz Maciąg Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Konstrukcja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
calorimetry, enthalpy of formation, intermetallic phases, thermal analysis, CAD,   szczegóły »
641. dr hab. inż. Marcin Maciążek Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Jakość energii elektrycznej (power quality),energetyczne filtry aktywne (active power filters), systemy wbudowane (embeded systems), cyfrowe przetwarzanie sygnałów (digital signal processing)  szczegóły »
642. dr inż. Artur Maciej Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
elektrochemia, powłoki galwaniczne, powłoki stopowe, powłoki ochronne, anodowe utlenianie, korozja, inżynieria materiałowa, cynk, stopy cynku, electochemistry, galvanic coatings, alloy coatings, protective coatings, anodic oxidation, corrosion, materials engineering, zinc, zinc alloys  szczegóły »
643. dr hab. inż. Elżbieta Macioszek Wydział Transportu Transport  inżynieria ruchu drogowego, pomiary, badania i analizy potoków ruchu, modelowanie ruchu drogowego, systemy i procesy transportowe, road traffic engineering, traffic measurements, traffic modeling, transport systems  szczegóły »
644. dr inż. Michał Maćkowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
EMC, Kompatybilność Elektromagnetyczna, interfejs komunikacyjny, sieć komputerowa, urządzenie mobilne, układ cyfrowy, system mikroprocesorowy  szczegóły »
645. Dr inż. Sylwia Magiera Wydział Chemiczny Chemia  Chemia analityczna, Chromatografia, Spektrometria mas  szczegóły »
646. dr inż. Mirosław Magnuski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  RF engineering  szczegóły »
647. dr inż. Anna Mainka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  zanieczyszczenia powietrza, S(IV), jakość powietrza wewnętrznego (IAQ)  szczegóły »
648. profesor Ewa Majchrzak Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technika cieplna,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
heat and mass transfer, bioheat transfer, numerical modeling, inverse problems, sensitivity analysis, multiscale heat transfer modeling, boundary element method   szczegóły »
649. dr hab inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
architektura zrównoważona, zintegrowane projektowanie architektoniczne, systemy oceny i certyfikacji budynków i jednostek urbanistycznych,   szczegóły »
650. Dr inż. Justyna Majewska Wydział Inżynierii Biomedycznej Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
  szczegóły »
651. Jacek Majewski Wydział Chemiczny     szczegóły »
652. dr inż. Łukasz Majka Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Metody komputerowe w nauce 
power system, transient states, optimisation algorithms, digital signal processing  szczegóły »
653. dr inż. Andrzej Malcher Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Elektronika 
Field Programmable Analog Array, FPAA, Human Machine Interface, HMI  szczegóły »
654. dr inż. Agata Malina Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  emisja do powietrza, współczynniki emisji, źródła emisji, ochrona powietrza  szczegóły »
655. Dr inż. Łukasz Maliński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Matematyka,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
656. dr Maria Malzacher Wydział Architektury Nauki o sztuce,
Historia,
Architektura i wzornictwo 
Architektura, historia architektury, teoria architektury, konserwacja zabytków, architecture, history of architecture, theory of architecture, conservation of monuments   szczegóły »
657. dr hab. inż. Anna Małachowska-Jutsz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  bioremediacja, fitoremediacja, środki dezynfekcyjne, zanieczyszczenie mikrobiologiczne, testy toksyczności  szczegóły »
658. dr inż. Agata Małysiak Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  crystallization, scale-up, CFD  szczegóły »
659. dr inż. Bożena Małysiak-Mrozek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki   bazy danych, zbiory rozmyte, hurtownie danych, aproksymacyjne wyszukiwanie databases, fuzzy sets, fuzzy sets theory, data warehouse, approximate searching in databases  szczegóły »
660. dr inż Anna Manowska Wydział Górnictwa i Geologii Matematyka,
Górnictwo 
prognozowanie, analiza statystyczna, proces podejmowania decyzji, optymalizacja  szczegóły »
661. Dr inż. Adam Mańka Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Transport,
Technika cieplna,
Automatyka i robotyka,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Railway transport, brake shoe, brake pad, railway wheel wheelset, thermal loads, FEM analysis, IRIS standard, RAMS procedure, risc analysis FMEA and other  szczegóły »
662. dr inż. Michał Marchacz Wydział Budownictwa Budownictwo  Akustyka budowlana, akustyka architektoniczna, akustyka środowiskowa, pomiary akustyczne, environmental acoustics, environment acoustics, architectural acoustics;  szczegóły »
663. dr hab inż. Marek Marcisz Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
coal geology and petrology, coal quality, digital maps, geologia węgla, petrografia węgla, jakość węgla, mapy cyfrowe  szczegóły »
664. Dr inż. Adam Marek Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  technologia chemiczna, procesy utleniania  szczegóły »
665. dr hab. inż Jerzy Margielewicz Wydział Transportu Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Technika w medycynie 
biomechanika, modelowanie, dynamika maszyn, teoria grafów biomechanics, modeling, machine dynamics, graph theory  szczegóły »
666. Dr inż. Piotr Markowski Wydział Chemiczny Chemia  Electrochemiacl metods; modification of electrodes; contrast agents; drugs; vitamins and metals  szczegóły »
667. dr inż arch Paweł Maryńczuk Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architektura, budownictwo dydaktyka  szczegóły »
668. dr inż. arch. Dariusz Masły Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  ocena sprawności działania biurowców (office buildings' performance analysis); programowanie architektoniczne (architectural programming-briefing); zrównoważony budynek inteligentny (sustainable intelligent building); oświetlenie światłem dziennym (daylighting); ochrona przeciwsłoneczna (sunshades); komputerowe badania symulacyjne (computer simulations); jakość środowiska wewnętrznego (indoor environment quality)  szczegóły »
669. Dr inż. Michał Matheja Wydział Budownictwa Budownictwo    szczegóły »
670. dr hab. inż. Grzegorz Matula Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Stale szybkotnące, węglikostale, węgliki spiekane, formowanie wtryskowe proszku, metalurgia proszków,   szczegóły »
671. dr inż. Mirosław Matusek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  Innovation, new product development , production logistics , production management , industrial services, Value stream analysis , implementation of lean manufacturing solutions, production planning and control  szczegóły »
672. dr Janusz Matyja Wydział Organizacji i Zarządzania Matematyka,
Informatyka teoretyczna 
SDS, CA  szczegóły »
673. dr inż. Tomasz Matyja Wydział Transportu Mechanika  FEM, rotor dynamics  szczegóły »
674. dr inż Danuta Matysek-Majewska Wydział Chemiczny     szczegóły »
675. Mgr inż. Wojciech Mazur Wydział Budownictwa Budownictwo  Konstrukcje murowe, masonry strctures, Aramis, Cyfrowa Korelacja Obrazu, Digital Image Correlation  szczegóły »
676. dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt Wydział Architektury Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem,
Architektura i wzornictwo 
urbanistyka, przestrzeń publiczna, planowanie przestrzenne, rewitalizacja, małe miasta, zrównoważony rozwój, slowcity, smart city, studium, strategia rozwoju, obszar funkcjonalny, urban planning, public space, spatial planning, sustainable development, functional area  szczegóły »
677. dr inż. MICHAŁ MAZUREK Wydział Górnictwa i Geologii   wzbogacanie grawitacyjne,zagospodarowanie odpadów  szczegóły »
678. dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny     szczegóły »
679. profesor Roman Mazurkiewicz Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Biochemia 
organic synthesis, heterocyclic compounds, organophosphorus compounds, natural products enzymes, asymmetric synthesis, spectroscopy, fatty acids, amino acids  szczegóły »
680. dr inż. Krzysztof Maźniewski Wydział Elektryczny Odnawialne źródła energii,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
tory prądowe, układy izolacyjne, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne, technika wielkich prądów, technika wysokich napięć  szczegóły »
681. dr inż. Ewa Medyńska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki   Occupational health and safety, Ergonomics  szczegóły »
682. dr inż. Edyta Melaniuk-Wolny Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, badania pyłów, metale ciężkie  szczegóły »
683. dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Technika cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
przepływ ciepła, krzepnięcie stopów, analiza statystyczna heat transfer, solidification of alloys, statistical analysis  szczegóły »
684. dr hab. inż. Bogusław Mendala Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
685. dr inż. Jacek Mendala Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  galvanizing, metallization, Zn-Al, corrosion, coating, corrosion resistant coating, corrosion test, NSS, Koesternich, LM, profilometry  szczegóły »
686. dr.inż. Tomasz Merder Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
stal, produkcja stali, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali (COS), modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, wtrącenia niemetaliczne  szczegóły »
687. dr inż. Aneta Michalak Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu 
finanse, inwestycje, koszt kapitału, finansowanie przedsiębiorstw,  szczegóły »
688. dr inż. Jarosław Michalak Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
Electrical drives, rapid control prototyping, inverters, converters, control systems, (AFE - active front end), napędy elektryczne, szybkie prototypowanie algorytmówsterowania, sterowanie przekształtnikami, przekształtniki do współpracy z siecią zasilającą  szczegóły »
689. dr inż. Marcin Michalak Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  data mining, machine learning,   szczegóły »
690. dr inż. Rafał Michalik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
691. dr inż. Joanna Michalska Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
mechanizmy degradacji materiałów, korozja elektrochemiczna, korozja mikrobiologiczna, niszczenie wodorowe, badania korozyjne, mikroskop elektronowy (SEM), fraktografia, biofilmy, elektrokataliza, woltamperometria cykliczna  szczegóły »
692. dr inż. Joanna Michalska-Ćwiek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu  jakość, zarządzanie, marketing  szczegóły »
693. Dr inż. Krzysztof Michalski Wydział Organizacji i Zarządzania Odnawialne źródła energii,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
LCA, rozwój zrównoważony, systemy informatyczne wspomagające decyzje  szczegóły »
694. dr inż. Piotr Michalski Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
Sensoryka przemysłowa, czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, ultradźwiękowe, temperatury, ciśnienia, poziomu, drgań, itp. Sterowniki przemysłowe firmy Mitsubishi (seria A1, A2, Alfa, FX1N, FX2N, FX3U, Q), Siemens (S7-200, s7-300), GE Fanuc (Versa Max, Micro, Nano), ifm electronic (Ecomat, controller E), panele operatorskie (Mitsubishi GOT i E 300, Proface, Siemens). Sieci przemysłowe oraz ich komponenty (sieci AS-interface, CAN Open, Profibus DP, Ethernet, CC-Link, Melsec NET).   szczegóły »
695. dr inż. Danuta Joanna Michczyńska Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Archeologia i etnologia,
Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Paleogeografia,
Geologia 
  szczegóły »
696. dr hab. inż. Adam Michczyński Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Archeologia i etnologia,
Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Geomorfologia,
Klimatologia,
Paleogeografia,
Geologia 
radiowęgiel, radiocarbon, datowanie radiowęglowe, radiocarbon dating, C-14, zmiany klimatu, climate changes, chronologia bezwzględna, absolute chronology  szczegóły »
697. Anna Michna Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie strategiczne / strategic management zarządzanie wiedzą i innowacjami / knowledge and innovation management zarządzanie MŚP / SMEs management   szczegóły »
698. dr inż. Robert Michnik Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Technika w medycynie 
biomechatronika,modelowanie i identyfikacja sił mięśniowych, analiza ruchu organizmów żywych, inżynierskie wspomaganie diagnostyki dysfunkcji narządu ruchu oraz treningu sportowego  szczegóły »
699. dr inż. Katarzyna Midor Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  jakość, praces, zrównoważony rozwój  szczegóły »
700. dr inż. Wojciech Mielczarek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  SCPI, USB, FireWire, Bluetooth  szczegóły »
701. dr hab. inż. Ryszard Mielimąka Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geodezja i kartografia 
Szkody górnicze, wpływy eksploatacji górniczej, geodezja górnicza, pomiary geodezyjne, deformacje powierzchni terenu i obiektów. Mining damages, the impact of mining, mine surveying, geodetic measurements, land surface and objects deformation.  szczegóły »
702. dr inż. Patrycja Miera Wydział Budownictwa Budownictwo  technologia betonu, zbrojenie rozproszone, ciepło hydratacji, skurcz zapraw i betonów, mrozoodporność, badania kruszyw, concrete technology, fiber reinforcement, heat of hydration, shrinkage mortars and concretes, frost resistance, the study of aggregates  szczegóły »
703. dr inż. Aleksandra Mierzejowska Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geodezja i kartografia 
wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię, ochrona terenów górniczych, pomiary geodezyjne  szczegóły »
704. prof.dr hab. inż. Korneliusz Miksch Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
biotechnologia środowiskowa, oczyszczanie ścieków, oczyszczalnie hydrofitowe, usuwanie związków biogennych, nitryfikacja, , denitryfikacja, bioróżnorodność, , fotokataliza, szybkość poboru tlenu, aktywność oddechowa, bioremediacji gruntów, ekotoksykologia, environmental biotechnology, wastewater treatment, constructed wetlands, nutrients removal, nitrification, denitrification, biodiversity, advanced oxidation processes AOPs, , photocatalysis, micropollutants and pharmaceuticals removal, , oxygen uptake rate, respiratory activity, soil bioremediation, ecitoxicity   szczegóły »
705. dr inż. Jarosław Mikuła Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
inżynieria matriałowa, materiały narzędziowe, PVD, CVD, inżynieria powierzchni, zarządzanie, materials engineering, tool materials, surface engineering, management  szczegóły »
706. dr inż. Marta Mikuśkiewicz Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
ceramic powder processing, mechanochemical processing, advanced oxide ceramics, surface engineering, insulating materials; zirconium dioxide; rare earth oxides; thermal conductivity; ion conductivity  szczegóły »
707. dr inż. Elżbieta Milewska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Analiza biznesowa, sterowanie produkcją, funkcjonalność systemów informatycznych, ERP, CAD   szczegóły »
708. dr inż. Adam Milik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  High level synthesis, Logic Synthesis, Technology mapping, Scheduling, FPGA, SOC, PSOC, Verilog, VHDL, SystemC, Simulation, Cosimulation, MATLAB, Simulink, Fast prototyping, Calculation acceleration, Hardware accelerators  szczegóły »
709. dr inż. Krzysztof Mitko Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
odsalanie, elektrodializa, desalination, electrodialysis  szczegóły »
710. dr inż. Jerzy Mizgała Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn 
żurawie, urządzenia transportu bliskiego, hydraulika siłowa  szczegóły »
711. dr inż. Katarzyna Mleczko Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
ICT technologies, virtual work environment, designing of work conditions, knowledge management  szczegóły »
712. dr inż. Jakub Młyńczak Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Telekomunikacja 
EMC, railway application, enviromental tests  szczegóły »
713. dr inż. Piotr Mocek Wydział Górnictwa i Geologii Makro- i mikroekonomia ,
Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
Health and Safety analysis of the causes of occupational diseases analysis of the costs of accidents and occupational diseases eliminating mining hazards mine rescue.   szczegóły »
714. prof. dr hab. Wojciech Moczulski Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Ceramika,
polimery,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
diagnostyka techniczna, diagnostyka maszyn, diagnostyka procesów, robot mobilny, grupa robotów mobilnych, analiza modalna, system diagnostyczny, monitorowanie stanu maszyn, pomiary hałasu  szczegóły »
715. dr inż. Wojciech Mokrosz Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
flue gas desulfurization, incinerating plant, wood gasification, thermal decomposition RDF   szczegóły »
716. dr inż. Michał Molenda Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
zarządzanie jakością, quality management system, QMS, ISO 9001, audytowanie, auditing.  szczegóły »
717. dr Alina Momot Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Metody komputerowe w nauce 
Bayesian inference, machine learning  szczegóły »
718. Dr inż. ZBIGNIEW MONICA Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
Design process, manufacturing process CAD, CAE, CAM  szczegóły »
719. dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Water management; Water protection; Hydrogeochemical processes; Anthropogenic water pollution  szczegóły »
720. dr inż. Anna Morcinek-Słota Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  Health and Safety, analysis of the causes of occupational diseases, analysis of the costs of accidents and occupational diseases, mine rescue.  szczegóły »
721. dr hab. inż. Rafał Morga Wydział Górnictwa i Geologii   petrografia węgla i koksu, fizykochemia węgla, geologia złóż węgla, anizotropia optyczna  szczegóły »
722. doktor Piotr Moska Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Geofizyka,
Geologia 
  szczegóły »
723. dr hab. inż. Grzegorz Moskal Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
surface engineering, materials expertises, characterization of failure processes and degradation of materials  szczegóły »
724. dr inż. Katarzyna Mościńska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne 
signal processing, filter design, e-assessment  szczegóły »
725. Dr inż. Jerzy Mościński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne 
learning management systems e-learning Internet technologies adaptive control computer networks  szczegóły »
726. dr hab.inż. Julita Mrowiec-Białoń Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
inżynieria materiałów nanostrukturalnych; monolityczne przepływowe tlenkowe mikroreaktory; materiały hybrydowe; katalizatory heterogeniczne; engineering of nanostructured materials; continuous-flow monolithic microreactors, oxide-based catalysts, hybrid materials, characterisation of porous materials  szczegóły »
727. dr inż. Dariusz Mrozek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Biologia molekularna i inżynieria genetyczna w medycynie,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie 
databases, data warehouses, data mining, OLAP, bioinformatics, computational biology, fuzzy sets, Geographic Information Systems (GIS), bazy danych, hurtownie danych, eksploracja danych (data mining), OLAP, bioinformatyka, biologia obliczeniowa, zbiory rozmyte, systemy informacji przestrzenej (GIS)  szczegóły »
728. dr inż. Dawid MROZEK Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
Analizy dynamiczne, Modelowanie budynków uszkodzonych, Konstrukcje murowe  szczegóły »
729. dr inż. Magdalena MROZEK Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
Analizy dynamiczne, Modelowanie budynków wzmocnionych, Konstrukcje murowe  szczegóły »
730. dr inż. Bogna Mrówczyńska Wydział Transportu Mechanika,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
optymalizacja, sztuczne systemy immunologiczne, algorytmy ewolucyjne, logistyka, transport, budowa maszyn, mes, optimization, artificial immune systems, evolutionary algorithms, logistics, transportation, machine design, FEM  szczegóły »
731. doktor inżynier Walter Mucha Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  kataliza, sterylizacja, emisja zanieczyszczeń,  szczegóły »
732. dr. inż Anna Mularczyk Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
modelowanie ekonometryczne, statystyka  szczegóły »
733. Doktor Aldona Musiał Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Socjologia i nauki polityczne 
Filozofia, etyka, nauki polityczne, społeczeństwo obywatelskie, antropologia kultury, socjologia kultury,   szczegóły »
734. dr inż Dariusz Musioł Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  aerologia, zagrożenie metanowe, zagrożenie pożarowe, sieci wentylacyjne, symulacje rozpływu poietrza  szczegóły »
735. dr inż. Krzysztof Musioł Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
Metrologia elektryczna i elektroniczna (measurements of electrical quantities), Wzorce impedancji (impedance estandards), Komparatory impedancji (comparator bridges), Pomiary fazy (phase shift measurements).  szczegóły »
736. dr inż. Anna Musioł-Urbańczyk Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarzadzanie projektami, zarządzanie gminą, zarzadzanie strategiczne, zarzadzanie zasobami ludzkimi,   szczegóły »
737. dr inż. Zdzisław Mysłek Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  podsadzanie wyrobisk górniczych, hydrotransport, zagospodarowanie odpadów przemysłowych, filling of mine workings, industrial waste management.  szczegóły »
738. Dr inż. Dariusz Myszor Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  Artificial intelligence Expert systems Biological simulations  szczegóły »
739. dr inż. Tadeusz Mzyk Wydział Górnictwa i Geologii Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
geologia inżynierska, hydrogeologia, sondowanie CPTU, modelowanie hydrogeochemiczne  szczegóły »
740. doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Małgorzata Nadziakiewicz Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  quality management human resources management social communication   szczegóły »
741. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Architecture, Modernism, Cultural Heritage  szczegóły »
742. dr hab.inż. Ginter Nawrat Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
Słowa kluczowe: Elektrochemia stosowana, produkcja chloru, wydzielanie wodoru, tworzywa elektrodowe do procesów elektrochemicznych, elektrody tlenkowe, elektrody o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru, implanty stalowe, stenty, implanty tytanowe, obróbka anodowa metali i stopów, anodowanie aluminium, twarde anodowanie aluminium, elektrolityczne wytwarzania warstw tlenkowych, obróbka mikroplazmowa stopów magnezu, osadzanie powłok stopowych, osadzanie powłok metali szlachetnych, powłoki tlenkowe. Keywords: Applied electrochemistry, production of chlorine, hydrogen evolution, electrode materials for electrochemical processes, metal-oxide electrodes, electrodes with low hydrogen evolution overpotential, steel implants, stents, titanium implants, anodic treatment of metals and alloys, aluminum anodizing, hard anodizing aluminum, electrolytic preparation of metal-oxide-layers, treatment of magnesium alloys with microarc, deposition of alloy coatings, deposition of precious metal coatings, oxide coatings.   szczegóły »
743. DR INŻ. TOMASZ NAWROCKI Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu 
ANALIZA FINANSOWA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, INNOWACJE, INNOWACYJNOŚĆ, RYNEK KAPITAŁOWY, KOSZT KAPITAŁU, RYZYKO  szczegóły »
744. dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
Architektura, architectural design, dom, mieszkanie, dwelling, home, house, zabudowa wielorodzinna, multi-family housing, ocena zasadnosci , assessment of legitymacy  szczegóły »
745. dr inż. Marcin Niedopytalski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Metody komputerowe w nauce 
elektroenergetyka, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, niekonwencjonalne metody decyzyjne w automatyce zabezpieczeniowej, modelowanie i symulacja stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym electrical power engineering, power system protection, unconventional methods of decision-takeing in power system protections, modeling and simulation of transient in electric power system  szczegóły »
746. dr Zdzisław Niedziela Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Transport 
analityczna rekonstrukcja, szkody ubezpieczeniowe, uszkodzenia pojazdów, uszkodzenia maszyn  szczegóły »
747. doktor inżynier Roman Niestrój Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
maszyna elektryczna, układ sterowania, procesor sygnałowy, obserwator, estymator, zmienna stanu, układ bezczujnikowy, prąd łożyskowy, napięcie wałowe, electrical machine, control system, digital signal processor, observer, estimator, state variable, sensorless system, bearing current, shaft voltage   szczegóły »
748. dr inż. Lesław Niewiadomski Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje stalowe, projektowanie, ocena stanu technicznego, ekspertyzy  szczegóły »
749. dr hab inż, Grzegorz, Jan Niewielski Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  nauka o materiałach, obróbka cieplna, stale austenityczne, stale wysokomanganowe,  szczegóły »
750. Prof. dr hab. inż. arch. - prof. zw. PŚl. Elzbieta Niezabitowska Wydział Architektury     szczegóły »
751. dr Marek Niezabitowski Wydział Organizacji i Zarządzania Socjologia i nauki polityczne  socjologia starości, adaptacja do życia na emeryturze, adaptacja ludzi starszych do środowiska zamieszkania, procesy biograficzne w adaptacji do życia w starości   szczegóły »
752. Dr inż. Michał Niezabitowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Matematyka,
Automatyka i robotyka 
  szczegóły »
753. dr inż. Adrian Nocoń Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
power system, power system stabilizers, optimisation and polyoptimisation, system elektroenergetyczny, stabilizatory systemowe, optymalizacja i polioptymalizacja  szczegóły »
754. dr inż. Witold Nocoń Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  wody powierzchniowe, monitoring wód, metale śladowe, surface water,monitoring of water, trace metals  szczegóły »
755. dr inż. Artur Noga Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
anteny planarne, kompatybilność elektromagnetyczna, PCB, integralność sygnałowa  szczegóły »
756. Dr hab.inż., prof.nzw. w Pol.Śl. Krzysztof Nowacki Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
bhp, organizacja pracy, ultradźwięki, metalurgia  szczegóły »
757. dr inż. Agnieszka J. Nowak Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
Materiały polimerowe, materiały kompozytowe, biomateriały, medycyna regeneracyjna, komputerowa nauka o materiałach, obliczenia inżynierskie; Engineering materials, composites, polymers, biomaterials, engineering calculations  szczegóły »
758. profesor Andrzej J. NOWAK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
CFD, BEM, FEM, inverse problems, ejectors  szczegóły »
759. dr inż. Grzegorz Nowak Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Energetyka cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
FEM analyses, optimization, evolutionary algorithms  szczegóły »
760. dr Iwona Nowak Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka,
Konstrukcja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
761. dr inż. Jacek Nowak Wydział Górnictwa i Geologii Geochemia,
Geologia,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Odpady mineralne, odpady powęglowe, odpady górnicze, termiczne przeobrażenia odpadów mineralnych, kruszywa sztuczne, minerały technogeniczne,   szczegóły »
762. prof. dr hab. inż. Marian Nowak Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
Grafen; Nanowires; Photonic crystals; Nanosensors; Sonochemistry; Optical, electrical, photoelectrical and photomagnetoelectrical properties of semiconductors and ferroelectrics;  szczegóły »
763. dr inż. Piotr Nowakowski Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
ELV, End life vehicles, WEEE, waste electrical and electronic equipment, disassembling, dismantling and collection of WEEE and ELV, collection of WEEE optimization of collection and dismantling, information exchange for dismantling process, demontaż, zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, systemy i sposoby wymiany informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i pojazdach samochodowych, SWE samochody wycofane z eksploatacji, optymalizacja demontażu środków technicznych, identyfikacja składu materiałowego, strategie demontażu, optymalizacja zbiórki sprzętu  szczegóły »
764. dr inż. Katarzyna Nowińska Wydział Górnictwa i Geologii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
odpady hutnictwa cynkowego, skład fazowy, metale ciężkie, pierwiastki towarszysząće, geochemia środowiska, emisyjna spektrometria atomowa  szczegóły »
765. Profesor Ryszard Nowosielski Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Materiały amorficzne i nanokrystaliczne, szkła metaliczne, stopy metali lekkich i ferromagnetycznych, korozja metalowych materiałów inżynierskich, odkształcenie plastyczne metali, inżynieria powierzchni, zrównoważona technologia, zrównoważone procesy technologiczne, ekoprojektowanie, czystsza produkcja, ekooptymalizacja, inżynieria cyklu życia produktu, inżynieria produkcji.  szczegóły »
766. Artur Nowoświat Wydział Budownictwa Matematyka,
Budownictwo 
Fizyka budowli, Building Physics, czas pogłosu, reverberation Times,   szczegóły »
767. dr n. fiz. inż. Andrzej Nowrot Wydział Górnictwa i Geologii Fizyka,
Elektronika 
nanosensors, microelectronics, electronics  szczegóły »
768. dr inż. Karolina Nurzyńska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
image processing (przetwarzanie obrazów) pattern recognition (rozpoznawanie wzorców) feature extraction (ekstrakcja cech) classification (klasyfikacja)   szczegóły »
769. dr inż. Józef Ober Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  innowacje, zarządzanie, wiedza, komunikacja,restrukturyzacja, innovations, management, knowledge, communication, restructuring  szczegóły »
770. dr inż. Maciej Ochmański Wydział Budownictwa Budownictwo,
Górnictwo 
geotechnika, tunelowanie, modelowanie numeryczne geotechnics, tunnelling, numerical simulations  szczegóły »
771. dr Wioletta Ocieczek Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Filozofia i teologia,
Psychologia i pedagogika,
Socjologia i nauki polityczne 
kompetencje, komunikacja społeczna, etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  szczegóły »
772. Dr inż. Piotr Ociepka Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
Artificial intelligence, design process, CAD, CAE, CAM, finite element method.  szczegóły »
773. doktor habilitowany Monika Odlanicka-Poczobutt Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo,
Makro- i mikroekonomia ,
Nauki o zarządzaniu,
Transport,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
distribution logistics, quick response systems, logistics customer service, process approach, the concept of a trading company in the supply chain, supplier relationship management, enterprise development strategies, business plan, organizational structures, modern information technology, outsourcing of logistics services, the common judiciary  szczegóły »
774. dr inż. Szymon Ogonowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka  systemy ogrzewania, mielenie, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny, modelowanie matematyczne, projektowanie systemów sterowania, wielopoziomowe systemy sterowania, pomiary pośrednie, soft-sensors. heating systems, grinding, comminution, electromagnetic mill, mathematical modeling, control system design, hierarchical control systems, indirect measurements, soft-sensors  szczegóły »
775. Profesor Jerzy Okrajni Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Thermo-mechanical fatigue, low-cycle fatigue, fatigue life, thermal and mechanical loding  szczegóły »
776. dr inż. Marcelina Olechowska Wydział Budownictwa Budownictwo  Akustyka budowlana, akustyka architektoniczna, akustyka środowiskowa, pomiary akustyczne, environmental acoustics, environment acoustics, architectural acoustics  szczegóły »
777. Dr inż. Wojciech Oliwa Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika 
measurement technics, measuring devices, digital signal processing  szczegóły »
778. dr Sławomir Olko Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  innovation management, knowledge management, open innovation, industrial and regional clusters, creative clusters  szczegóły »
779. dr inż. Anna Olma Wydział Budownictwa     szczegóły »
780. dr inż. Urszula Olsińska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
hydraulika (hydraulics), systemy zaopatrzenia w wodę (water supply systems), ozonowanie (ozonization), procesy pogłębionego utleniania (advanced oxidation processes), dezynfekcja (disinfection), produkty uboczne (by-products), modelowanie (modelling)  szczegóły »
781. dr hab. inż. Anita Zofia Olszówka-Myalska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
aluminium and magnesium matrix composites, metal matrix nanocomposites, in situ composites, interface and interphase region in composites, powder metallurgy, stir casting  szczegóły »
782. dr hab. inż. architekt Szymon Opania Wydział Architektury Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem,
Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Społeczne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,
Geografia społeczno-ekonomiczna (z turyzmem),
Architektura i wzornictwo 
urbanistyka, planowanie przestrzenne, rewitalizacja, zrównoważony rozwój, strategia rozwoju, obszar funkcjonalny, urban planning, spatial planning, sustainable development, functional area  szczegóły »
783. dr inż. Adam Opara Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Elektronika 
AVR, PIC, FPGA, CPLD, systemy wbudowane, układy programowalne  szczegóły »
784. dr inż. Tadeusz Opasiak Wydział Transportu Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
sprzęgła podatne, sprzegła przeciążeniowe, krążniki przenośników taśmowych, moment obrotowy, moc, układy napędowe.  szczegóły »
785. dr hab. inż. Marek Opiela Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  microalloyed steels, thermomechanical treatment, mechanical properties  szczegóły »
786. dr inż. Zbigniew Opilski Wydział Elektryczny Fizyka,
Metrologia i normowanie,
Elektronika,
Technika w medycynie 
Sensory, sensory gazu, czujniki, czujniki gazu, optoelektronika, optoelektroniczne czujniki, światłowodowe czujniki gazu, czujniki plazmonowe, emisja akustyczna, medical application of optoelectronikcs, optoelectonics, optoelectronic sensors, fiber sensors, plasmonic sensors, acoustics, acoustic emission, madical applications, LabVIEW  szczegóły »
787. doktor Zbigniew Orbik Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia  Filozofia, etyka, etyka biznesu, antropologia, philosophy, ethics, business ethics, anthropology  szczegóły »
788. dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Wydział Budownictwa Budownictwo  Building Physics, Low-energy building  szczegóły »
789. dr hab. inż. Beata Orlińska Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
catalytic oxidation, N-hydroxyphthalimide, oxidative degradation of poliolefins  szczegóły »
790. doktor habilitowany Grażyna Osika Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
komunikacja interpersonalna, komunikacja medialna, nowe media, negocjacje, wywieranie wpływu, komunikacja w organizacji, tożsamość osobowa nterpersonal communication, communication media, new media, negotiations, social influence, corporate communications, personal identity  szczegóły »
791. dr inż. Mariusz Osoba Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  przeróbka kopalin, inżynieria mineralna, węgiel, rudy metali, kruszywa mineralne  szczegóły »
792. dr inż. Ziemowit Ostrowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
metody numeryczne, zadania odwrotne, proper orthogonal decomposition, modelowanie, bio-inżynieria, inżynieria biomedyczna, termoregulacja, termofizjologia, ciśnienie tętnicze, przepływ krwi numerical methods, inverse problems, proper orthogonal decomposition, numerical modeling, bioengineering, biomedical engineering, thermal physiology, thermoregulation, physiological simulation, blood flow BEM, FEM, FVM, CFD, CAD/CAE, POD, bioCFD, BME  szczegóły »
793. dr inż. Tomasz Owczarek Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu,
Metody komputerowe w nauce 
symulacje, statystyka, analiza danych, data science, agent-based modeling, predictive analytics, R, NetLogo, SEM, data mining, SQL  szczegóły »
794. dr inż. Grzegorz Pach Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
wentylacja, zagrożenia naturalne, przewietrzanie, aerologia górnicza, sieci wentylacyjne  szczegóły »
795. dr inż. Marcin Pacholczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Bioinformatyka i biologia obliczeniowa,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
bioinformatics, structural bioinformatics, chemoinformatics, computational biology, molecular modeling, computer aided drug design  szczegóły »
796. mgr inż. Jarosław Paduch Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
Freescale, AVR, ARM, LED, Embedded, Kinetis  szczegóły »
797. dr inż. Małgorzata Pająk Wydział Budownictwa Budownictwo  cement based composites, mechanical properties, dynamic loads, strain-rate effects, randomly distributed fibers  szczegóły »
798. dr inż. Zbigniew Pająk Wydział Budownictwa Budownictwo  budownictwo, konstrukcje betonowe, badania konstrukcji, ekspertyzy budowlane  szczegóły »
799. dr inż. WOJCIECH PAKIEŁA Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
inżynieria powierzchni, preparatyka, zgład metalograficzny, cięcie, szlifowanie, polerowanie, inkludowanie.  szczegóły »
800. dr hab. inż. Daniel Pakuła Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Powłoki PVD i CVD, Materiały narzędziowe, Materiały gradientowe, Materiały narzędziowe; Ceramika azotkowa Si3N4; Sialon, Inżynieria powierzchni; PVD; CVD, Warstwy nanokrystaliczne; Powłoki gradientowe i wieloskładnikowe Tool materials; Nitride ceramics; Surface engineering; Nanocrystalline layers; Graded and multicomponent coatings  szczegóły »
801. profesor Jan Palarski Wydział Górnictwa i Geologii     szczegóły »
802. dr inż. Agnieszka Palmowska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
ventilation, air conditioning, CFD numerical modeling, thermography, railway industry, measurements  szczegóły »
803. Dr inż. Krzysztof Pałucha Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  production management, modern management concepts and methods, processes, new product development, WCM World Class Manufacturing, Lean Concept Management, Lean Manufacturing, logistics, production, strategy of the company.  szczegóły »
804. dr inż. Teresa Pamuła Wydział Transportu Transport,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
sieci neuronowe, oprogramowanie, predykcja parametrów ruchu, sieci neuronowe, neural networks, traffic flow prediction  szczegóły »
805. dr hab. inż. Wiesław Pamuła Wydział Transportu Transport,
Automatyka i robotyka 
image processing, object tracking, embedded processing FPGA  szczegóły »
806. dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz Wydział Architektury Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem,
Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczy 
architektura, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, rewitalizacja, krajobraz poprzemysłowy, środowisko przyrodnicze, architektura krajobrazu architecture, urban planning, spatial planning, revitalization, post-industrial landscape, natural environment, landscape architecture  szczegóły »
807. dr inż. Tomasz Pander Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technika w medycynie 
biomedical signal processing, robust filtering  szczegóły »
808. dr inż. Wawrzyniec Panfil Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Robot mobilny, robotyka, konstruowanie maszyn, eksploatacja maszyn, system sterowania, rozwój oprogramowania, projektowanie, CAD Mobile robot, robotics, machinery design, machinery maintenance, control system, software development, CAD  szczegóły »
809. dr inż. Iwona Paprocka Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
Predictive and reactive scheduling, multi-criteria optimization, artificial intelligence, probability of machine failure, mean time to first failure of machine, design and organization of production systems.  szczegóły »
810. dr inż. Józef Parchański Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  safety and health in work  szczegóły »
811. dr inż. Marek Paruch Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
metody numeryczne, metoda elementów brzegowych, przepływ ciepła, przepływ biociepła, algorytmy ewolucyjne, hipertermia numerical methods, boundary element method, heat transfer, bioheat transfer, evolutionary algorithms, hyperthermia  szczegóły »
812. dr inż. Artur Pasierbek Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
813. prof. dr hab. inż. Marian Pasko Wydział Elektryczny Elektrotechnika  Moce w układach z przebiegami niesinusoidalnymi, kompensatory pasywne i aktywne, filtracja wyższych harmonicznych, filtry energetyczne, jakość energii elektrycznej, synteza układów pasywnych i aktywnych, przetwarzanie sygnałów.   szczegóły »
814. dr inz Szymon Pasko Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika 
  szczegóły »
815. dr inż. Gabriela Pastuch-Gawołek Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Biochemia 
chemia organiczna, węglowodany, glikokoniugaty, inhibitory enzymów organic chemistry, bioorganic chemistry, carbohydrates, glycoconjugates, enzyme inhibitors  szczegóły »
816. dr hab. Józef Stefan Pastuszka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  air protection, aerosol, bioaerosol, exposure assessment, health risk  szczegóły »
817. prof. dr hab. inż. Stefan Paszek Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
power system, angular stability, power system stabilizer, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, transient states, optimisation and polyoptimisation.  szczegóły »
818. prof. dr hab.inż. Zbigniew Paszenda Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
biomateriały metalowe, biomateriały ceramiczne, implanty w chirurgii kostnej, implanty w chirurgii małoinwazyjnej, narzędzia chirurgiczne, urządzenia do terapii ruchowej  szczegóły »
819. doktor Waldemar Paszkowski Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Inżynieria ochrony środowiska 
komputerowe wspomaganie projektowania środków technicznych, akustyka, krajobraz dźwiękowy, mapy akustyczne, środowisko, e-government  szczegóły »
820. dr hab.inż. Anna Maria Patrzałek Wydział Górnictwa i Geologii Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Górnictwo 
  szczegóły »
821. dr inż. Sławomira Pawełczyk Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Biochemia,
Biofizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Klimatologia 
izotopy stabilne, przyrosty roczne drzew, rekonstrukcja klimatu, efekt Suessa, zanieczyszczenia powietrza, stable isotopes, tree rings, climate reconstruction, Suess effect, air pollution.   szczegóły »
822. dr inż. Mariusz Pawlak Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika  mechanika płynów, elektrownie wiatrowe, dynamika strukturalna, symulacje szybkozmienne, LS Dyna fluid mechanics, wind energy, structural dynamics, transient analysis, LS Dyna  szczegóły »
823. dr inż. Sebastian Pawlak Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Opinie, ekspertyzy, doradztwo, badania, pomiary, innowacje, nowe technologie, termografia aktywna, polimery, materiały kompozytowe, przetwórstwo materiałów  szczegóły »
824. dr hab. inż. Jacek Pawlicki Wydział Transportu Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Transport 
plastyczność, naprężenie uplastyczniające, nanomateriały, forging, dynamic deformation, flow stress, compression, rolling, oscillatory torsion, metal forming  szczegóły »
825. dr Jerzy Pawlicki Wydział Transportu Budownictwo,
Transport 
transport planning and traffic engineering, transportation feasibility studies, urban mobility, rail transport, railway engineering, rail traffic management systems,   szczegóły »
826. dr inż. Jacek Pawlyta Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Biochemia,
Biofizyka,
Antropologia,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Geomorfologia,
Paleogeografia,
Geochemia,
Geologia,
Chemia i biochemia żywności,
Odnawialne źródła energii 
radiowęgiel, izotopy stabilne, C-14, datowanie, datowanie radiowęglowe, tryt, H-3, radiocarbon, stable isotopes, dating, radiocarbon dating, tritium,   szczegóły »
827. Dr inż. Mirosława Pawlyta Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  transmisyjna mikroskopia elektronowa, transmission electron microscopy skaningowa mikroskopia elektronowa, scanning electron microscopy nanomateriały, nanomaterials badania struktury i składu chemicznego materiałów, structural and chemical analysis of materials   szczegóły »
828. dr inż. Elżbieta Pawłowska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  efektywność, zarządzanie, kompetencje, jakość, kapitał społeczny, administracja samorządowa, ochrona zdrowia   szczegóły »
829. dr inż. Agnieszka Październiok-Holewa Wydział Chemiczny Chemia  Organic synthesis, Stereoselective organic synthesis, Phase transfer catalysis, Stereoselective synthesis of amino acids. Synteza organiczna, stereoselektywna synteza organiczna, kataliza przeniesienia międzyfazowego, stereoselektywna synteza aminokwasów.  szczegóły »
830. dr inż. Grzegorz Peruń Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
vibroacoustic diagnostics, gears, computer aided design  szczegóły »
831. dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
metody komputerowe w termomechanice; przepływ ciepła w skali nano, mikro i makro; modelowanie matematyczne; klasyczna, przedziałowa i rozmyta metoda elementów brzegowych oraz metoda różnic skończonych; przedziałowa metoda siatek Boltzmanna  szczegóły »
832. dr inż. Anna Piaskowy Wydział Elektryczny Informatyka teoretyczna,
Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika 
data analysis, smart grid, smart metering, impedance, voltage transformer  szczegóły »
833. dr hab. Magdalena Pichlak Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  Zarządzanie innowacjami / innovation management Zarządzanie wiedzą / knowledge management  szczegóły »
834. Andrzej Piechocki Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Energetyka cieplna,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne 
informatyka, systemy przemysłowe, programowanie, sterowniki PLC   szczegóły »
835. dr inż. Florian Grzegorz PIECHURSKI Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  wodociągi i kanalizacja instalacje wody basenowej   szczegóły »
836. doktor inżynier Barbara Pieczykolan Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, osady ściekowe, osad czynny, biologiczne oczyszczanie ścieków, fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, pogłębione utlenianie, przeróbka osadów  szczegóły »
837. dr inż. Adam Piekarczyk Wydział Budownictwa Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, reinforced concrete diagnostic, konstrukcje murowe, masonry strctures  szczegóły »
838. doktor Piotr Pierzyna Wydział Górnictwa i Geologii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
górnictwo, odpady, podsadzanie, wypełnianie pustek, ochrona środowiska na terenach górniczych, materiałoznawstwo Mining, Waste, Backfilling, Filling of voids, Environment protection on mining areas, Material science  szczegóły »
839. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  environmental impact assessment, LCA, waste managemenet,   szczegóły »
840. Dr inż. Wirginia Pilarczyk Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  bulk metallic glasses, laser, powder, mechanical alloying  szczegóły »
841. dr inż. Adam Pilśniak Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika 
ELIN, RMS, RMS-DC, układy analogowe  szczegóły »
842. dr inż. Jerzy Pilśniak Wydział Budownictwa Fizyczne,
mechaniczne i reologiczne właściwości materiałów biologicznych,
Mechanika,
Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
numerical analysis, structures in fire, steel structures, temperature, fire, stability, buckling,   szczegóły »
843. dr inż. Natalia Piotrowska Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Klimatologia,
Paleogeografia,
Geologia 
radiowęgiel, izotopy stabilne, emisja CO2, zmiany klimatu, radiocarbon, stable isotopes, CO2 emission, climate change   szczegóły »
844. prof.dr hab.inż. Jerzy Piotrowski Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  chemical thermodynamics, urea, nitric acid, chemicak reactors  szczegóły »
845. dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
mass crystallization, reaction crystallization, crystallizer design, phosphorus recycling, environmental protection technologies, heterogeneous reactions, sorption processes,   szczegóły »
846. dr inż. Tomasz Piotrowski Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
utlenianie poliolefin, synteza organiczna, automatyka procesowa, polyolefin oxidation, organic synthesis, process automation  szczegóły »
847. dr inż. Zdzisław Piszczyński Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  odwadnianie, zagęszczanie, klarowanie, separation, thickening, clarification  szczegóły »
848. dr inż. Anna Piwowar Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
przetwarzanie sygnałów, signal processing, układy parametryczne, parametric systems, układy LTV, LTV systems  szczegóły »
849. dr inż. Mariusz Pleszczyński Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
850. prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa Wydział Górnictwa i Geologii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
Górnictwo, podsadzanie wyrobisk, hydrotransport, likwidacja wyrobisk górniczych i wypełnianie pustek podziemnych, zagospodarowanie odpadów przemysłowych, w szczególności energetycznych, górniczych i hutniczych. Mining, backfilling of mine workings, hydraulic transport, liquidation of mine workings and filling of underground voids, utilization of industrial waste, especially from power, mining and metallurgical industries.  szczegóły »
851. doktor Bogdan Pliszka Wydział Organizacji i Zarządzania Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Socjologia i nauki polityczne 
socjologia, nauki polityczne, bezpieczeństwo, terroryzm, islam, geopolityka, Wschód  szczegóły »
852. Dr inż. Marek Płaczek Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Automatyka i robotyka 
  szczegóły »
853. dr hab Grażyna Płaza Wydział Organizacji i Zarządzania Inżynieria ochrony środowiska  biohazard, biosafety, microorganisms, risk assessment, bioeconomy  szczegóły »
854. dr inż. Izabela Płonka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  unieszkodliwianie osadów ściekowych, oczyszczanie ścieków, metody biologiczne, fizykochemiczne, metody pogłębionego utleniania,  szczegóły »
855. dr inż Joanna Płonka Wydział Chemiczny Chemia,
Analiza i ocena żywności,
Chemia i biochemia żywności 
HPLC, XRF, żywność, aminy biogenne, metyloksantyny, witaminy, pierwiastki food, biogenic amines, methylxanthines, vitamin, elements  szczegóły »
856. dr inż. Lesław Płonka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa  biotechnologia środowiskowa osad czynny environmental biotechnology activated sludge  szczegóły »
857. mgr inż. Tomasz Płuciennik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
data mining, eksploracja danych, geographic information systems, systemy informacji przestrzennej, global navigation satellite systems, globalne systemy nawigacji satelitarnej, graph databases, grafowe bazy danych, Java  szczegóły »
858. dr inż. Ewa Płuciennik-Psota Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
relational databases, relacyjne bazy danych, NoSQL databases, bazy danych NoSQL, polyglot persistence, trwałość heterogeniczna , object relational mapping, odwzorowania obiektowo relacyjne, data warehouses, hurtownie danych, data mining, eksploracja danych, Big Data, cloud computing, chmury obliczeniowe   szczegóły »
859. profesor nauk technicznych, dr hab. inż. Bolesław Pochopień Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  combinational circuits, sequential circuits, microprogrammable circuits, arithmetic circuits, circuits with delay units, hazard, races  szczegóły »
860. dr inż. Rafał Pokrzywa Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa,
Technologie informacyjne 
bioinformatics, genomics, high-throughput sequencing  szczegóły »
861. Dr inz. Grzegorz Polaków Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne 
  szczegóły »
862. prof. dr hab. inż. Joanna Polanska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metody komputerowe w nauce  bioinformatics, data mining  szczegóły »
863. Prof dr hab inż Andrzej Polański Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  bioinformatics, analysis of high throughput data, motion capture, modeling and simulation of dynamical systems, stability analysis  szczegóły »
864. dr Andrzej Polewczyk Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
Methodik, Ethik, Erkenntnistheorie, Logik  szczegóły »
865. dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  tools materials, duplex coatings, PVD and CVD coatings, termochemical treatments, termo treatments, composites materials, copper alloys, ceramics materials  szczegóły »
866. mgr inż. Dawid Połap Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka,
Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
  szczegóły »
867. dr inż. Marcin Połomski Wydział Elektryczny Metody komputerowe w nauce  numerical methods, optimal power flow, interior point, parallel computing, GPGPU  szczegóły »
868. dr inż. Maciej Pomykoł Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geodezja i kartografia 
  szczegóły »
869. Doktor Marian Poniewiera Wydział Górnictwa i Geologii Geodezja i kartografia  mapy numeryczne, numeryczny model złoża, planowanie produkcji węgla digital maps, Digital Model Deposits,planning of hard coal production  szczegóły »
870. dr Tomasz Ponikiewski Wydział Budownictwa Budownictwo  concrete, fibres, rheology, computed tomography  szczegóły »
871. dr inż. Marcin Popczyk Wydział Górnictwa i Geologii     szczegóły »
872. prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Thermal diagnostics, Aerodynamics, Ventilation,Dust Removal Technology, Air jets, Convective Plumes, Occupational Hygiene and Safety, Indoor Environment, Building Simulation, Indoor Climate, Laser Doppler Anemometry, Heat Cost Allocation  szczegóły »
873. dr inż. Grzegorz Poręba Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Geochemia 
  szczegóły »
874. prof. dr hab. Andrzej Posmyk Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
surface engineering, composite materials, composite coatings, nanomaterials, friction, wear, solid lubricants, automotive industry,   szczegóły »
875. dr hab. inż. Arkadiusz Poteralski Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika  optymalizacja, identyfikacja, sztuczne systemy immunologiczne, algorytmy ewolucyjne, układy mechaniczne, metoda elementów skończonych  szczegóły »
876. dr hab.inż. Marek Pozzi Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  geology, environmental geology, coal petrology, mineral waste disposal, hydrology and hydrogeology, soil conditions  szczegóły »
877. dr inż. Agata Pradela Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  Zarządzanie oświatą, klastry edukacyjne, badania dla edukacji, rozwiązania dla oświaty Educational management, educational clusters, research in education, solutions for education  szczegóły »
878. dr inż. Stefan Pradelok Wydział Budownictwa Budownictwo  most, dynamika, zmęczenie, modelowanie konstrukcji, modelowanie inżynierskie, wpływy lokalne, monitoring konstrukcji, obciążenie próbne, inspekcja mostu, bridge, dynamic, fatigue, modeling of structures, engenierig modeling, local infuences, SHM, load test, bridge inspection  szczegóły »
879. Monika Prandzioch Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, zarządzanie strategiczne, CSR,   szczegóły »
880. dr inż. Marek Profaska Wydział Górnictwa i Geologii Mechanika,
Metrologia i normowanie,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
  szczegóły »
881. dr inż. Piotr Pruski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
power system, angular stability, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, transient states, optimisation algorithms, digital signal processing  szczegóły »
882. dr inż Edyta Przybylska Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  logistyka, usługi logistyczne, współpraca przedsiębiorstw, zarządzanie łańcuchami dostaw logistics, logistics services, collaboration between companies, supply chain management  szczegóły »
883. dr Barbara Przybylska-Czajkowska Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
philosophy, sociology, sociology of organization, business ethics, corporate social responsibility, ethical codes   szczegóły »
884. dr inż. Grzegorz Przybyła Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Transport,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
silnik spalinowy, gaz ziemny, biogaz, gaz z procesów zgazowania, energetyka rozproszona, energetyka rozproszona  szczegóły »
885. dr inż. Tomasz Przybyła Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Elektronika 
algorytmy DSP, moduły pomiarowe, DSP algorithms, DAQ devices  szczegóły »
886. dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
System elektroenergetyczny, obliczenia sieciowe, ocena efektywności inwestycji  szczegóły »
887. Dr inż. Piotr Przystałka Wydział Mechaniczny Technologiczny Matematyka,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Systemy tolerujące błędy, diagnostyka procesów, systemy informatyczne, sztuczna inteligencja i obliczenia miękkie, robotyka mobilna, fault-tolerant control, fault diagnosis, information systems, artificial intelligence and soft computing, mobile robotics  szczegóły »
888. dr hab. inż. Wioletta Przystaś Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia procesowa,
Biotechnologia środowiskowa,
Ekotoksykologia,
Naukowe podstawy ochrony przyrody,
Ochrona zdrowia publicznego (bezpieczeństwo żywności – mikrobiologia,
pozostałości chemiczne i czystość biologiczna),
Mikrobiologia żywności,
Inżynieria ochrony środowiska 
mikrobiologia, mykologia, ekotoksykologia, usuwanie zanieczyszczeń z wody i gleby microbiology, mycology, ecotoxicology, removal of pollutants from water and soil  szczegóły »
889. dr inż. Krzysztof Psiuk Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
CAD, technical diagnostic, e-learning, object oriented programming, diagnostyka, programowanie  szczegóły »
890. dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Bioinformatyka i biologia obliczeniowa,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
mathematical modelling, solid tumour growth, medical image processing  szczegóły »
891. Dr inż. Jacek Ptaszny Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika  mechanika, metoda elementów skończonych, optymalizacja  szczegóły »
892. dr inż. Wojciech Pudło Wydział Chemiczny Farmakologia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
hierarchical porous materials, metal organic frameworks, nitrogen adsorption, BET analysis  szczegóły »
893. Dr hab. inż. Andrzej Pułka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
VHDL, VHDL-AMS, SystemC, SystemVerilog, PROLOG, Hardware/Software co-design, Embedded electronic systems, Formal verification, Real-Time systems, Programmable devices, Logic programming  szczegóły »
894. profesor Tadeusz Pustelny Wydział Elektryczny Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika,
Technika w medycynie,
Inżynieria ochrony środowiska 
Fotonika, optoelektronika, optyka zintegrowana, sensory gazów, nanotechnologie, wysoko zaawansowane systemy metrologiczne Photonics, optoelectronics, integrated optics, gas sensors, nanotechnologies, high advanced metrological systems   szczegóły »
895. dr inż. Ewa Puszczało Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  water treatment, wastewater treatment, membrane processes, membrane bioreactors  szczegóły »
896. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej Wydział Architektury Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce,
Architektura i wzornictwo 
architecture, architectural design, theory of architecture, sacral architecture, architectural restructurisation  szczegóły »
897. Dr inż. Jerzy Raczek Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
transprt pneumatyczny, fluidyzacja, sedymentacja, rektyfikacja, suszenie, metody numeryczne  szczegóły »
898. dr inż. arch. Damian Radwański Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
architecture, urban planning, construction, innovation  szczegóły »
899. dr inż. arch. Rafał Radziewicz-Winnicki Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Interior Design, Sustainability, Green Building, History  szczegóły »
900. dr inż. Paweł Raif Wydział Inżynierii Biomedycznej Informatyka teoretyczna,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
intelligent systems  szczegóły »
901. Dr inż. Mariola Rajca Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  procesy membranowe, układy zintegrowane, hybrydowe, oczyszczanie wód i ścieków  szczegóły »
902. dr inż. Zdzisław Rak Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
Investigation of machine dynamics, modal testing, vibration measurements and analysis, infrared thermography investigation, 3D motion analysis  szczegóły »
903. dr inż.arch. Marek Rawecki Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy, urbanistyka, miejsca pamięci, piętna przestrzeni i terytorialna stygmatyzacja; cultural heritage, cultural landscape, urban planning, memorial places, spatial stigma and territorial stigmatisation  szczegóły »
904. doktor Karolina Rąb Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia i teologia,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
sociology of organization, CSR, suistanable development, huministic management, HRM  szczegóły »
905. dr inż. arch Elżbieta Rdzawska-Augustin Wydział Architektury Historia,
Architektura i wzornictwo 
  szczegóły »
906. dr inż. Daniel Reclik Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
roboty FANUC ARCMate100iB  szczegóły »
907. dr inż. Łukasz Reimann Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
908. dr hab.inż. Jerzy Respondek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Symulacja komputerowa  szczegóły »
909. dr hab. inż. Janusz Richter Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  tool materials, quantitative materialography, tribology, materials selection  szczegóły »
910. dr inż. Tomasz Rogala Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
technical diagnostics, machinery design, dynamic systems modeling, artificial intelligence, graphical models, reasoning systems, inference systems,   szczegóły »
911. dr hab.inż. Roman Rogoziński Wydział Elektryczny Fizyka,
Metrologia i normowanie,
Elektronika 
optyka zintegrowana, metoda technologiczna wymiany jonów, modelowanie numeryczne procesów technologicznych wymiany jonów, gradientowe światłowody planarne, charakteryzacja światłowodowych struktur gradientowych, sensory światłowodowe  szczegóły »
912. dr inż Jerzy Roj Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Metrologia (metrology), niepewność pomiaru (measurement uncertainty), czujniki i przetworniki (sensors and transducers), sztuczne sieci neuronowe (artificial neural networks), systemy pomiarowe (measuring systems)  szczegóły »
913. doktor inżynier architekt Katarzyna Rosłon Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  projektowanie wnętrz, architektura wnętrz, design  szczegóły »
914. mgr inż. Jakub Rosner Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
GPU, CUDA, GPGPU, nVidia, SIMD, SSE, openMP, TBB, parallel computing, obliczenia równloległe, data mining, eksploracja danych, computer vision, wizja komputerowa, multithreading, wielowątkowość  szczegóły »
915. mgr inż. Aldona Rosner (Mąka) Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
MIR, genre recognition, music clasification, instrument separation, signal processing, data mining, data warehouses, data bases  szczegóły »
916. dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański Wydział Architektury Ekologia i ochrona bioróżnorodności,
Ekologia krajobrazu,
Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Społeczne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,
Architektura i wzornictwo 
landscape architecture, BREEAM, naturalistic design, contextual design, reclamation, dendrology, architektura krajobrazu, naturalizm, projektowanie kontekstualne, rekultywacja, dendrologia  szczegóły »
917. dr hab inż. Marek Roszak Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
management, quality management system, heat treatment, management of technology  szczegóły »
918. doktor Barbara Rożałowska Wydział Organizacji i Zarządzania Socjologia i nauki polityczne  badania jakościowe, badania marketingowe, socjologia małych grup społecznych,  szczegóły »
919. dr inż. Zenon Różański Wydział Górnictwa i Geologii Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
zwałowiska, odpady powęglowe, sozologia górnicza, wentylacja i klimatyzacja kopalń, bhp, pożary  szczegóły »
920. dr inż. Jan Antoni Rubin Wydział Budownictwa Budownictwo  radon, drewno budowlane, przenikanie ciepła, czynniki biotyczne, kompozyty o matrycy cementowej,   szczegóły »
921. dr Szymon Rubisz Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  copyright, intellectual property, e-administration, e-commerce, online network services  szczegóły »
922. Dr inż. Tomasz Rudnicki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Układy cyfrowe, Digital Circuits, Cyfrowe systemy sterowania, Digital Control Systems, Silniki z magnesami trwałymi, Permanent Magnet Synchronous Motors  szczegóły »
923. dr inż. Marcin Rudzki Wydział Inżynierii Biomedycznej Technika w medycynie  ITK, image processing  szczegóły »
924. dr inż. Tomasz Rusek Wydział Elektryczny Elektrotechnika  wysokonapięciowe gazoszczelne przewody szynowe, GIL-Gas Insulated Lines  szczegóły »
925. Prof. dr hab inż Henryk Rusinowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
Diagnostyka Cieplna Thermal Diagnostic  szczegóły »
926. Profesor Jerzy RUTKOWSKI Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektrotechnika  Blended Learning  szczegóły »
927. dr inż. Aleksandra Rybak Wydział Chemiczny Chemia  gas separation, mass transport processes, polymer membranes, heterogenic composite membranes, magnetic membranes, speciation analysis of elements in environmental samples  szczegóły »
928. Dr inż. Aurelia Rybak Wydział Górnictwa i Geologii Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna, zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu turbulentnym, zarządzanie zmianami  szczegóły »
929. dr Joanna Rydarowska-Kurzbauer Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia   wzrost gospodarczy, system ekonomiczny, transformacja systemowa  szczegóły »
930. doktor Alina Rydzewska Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Finanse,
bankowość,
rachunkowość 
stock exchange, damutualization, consolidation  szczegóły »
931. dr inż. Arkadiusz Ryfa Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
932. dr hab. inż. Zbigniew Rymarski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Power Electronics, Power Supply, Voltage Source Inverters  szczegóły »
933. dr inż. Adam Ryszko Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Inżynieria ochrony środowiska 
zarządzanie środowiskiem, systemy zarządzania środowiskowego, eko-efektywność, gospodarka odpadami  szczegóły »
934. dr inż. Rafał Rząsiński Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
typoszeregi i systemy modułowe konstrukcji i technologii, weryfikacja wytrzymałościowa, inżynieria odwrotna, CAD/CAE/CAM  szczegóły »
935. dr inż. Piotr Rzepka Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Metody komputerowe w nauce 
elektroenergetyka (electrical power engineering), elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (power system protection), obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej (area electric power automation systems), modelowanie i symulacja stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym (modeling and simulation of transient phenomena in electrical systems), "inteligentne" sieci elektroenergetyczne (smart grid)   szczegóły »
936. Dr inż. Tomasz Rzychoń Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
937. dr inż. Sebastian Rzydzik Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
artificial intelligence, expert system, technical diagnostics, information systems, machine design, sztuczna inteligencja, system doradczy, diagnostyka techniczna, systemy informatyczne, projektowanie maszyn, CAD, CAx  szczegóły »
938. dr inż. Andrzej Sachajdak Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
heat transfer, Aspen, Ansys, dynamic simulation, CAE technika cieplna, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, modelowanie stanów nieustalonych  szczegóły »
939. Prof.Dr Inz Anatoliy Sachenko Wydział Organizacji i Zarządzania Technologie informacyjne  ANN,DSN,HPC,Grid,WSN  szczegóły »
940. dr inż. Maciej Sajkowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne 
mobile robot, speeech recognition, image recognition, parallel manipulator  szczegóły »
941. dr inż. Piotr Sakiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauki o zarządzaniu,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Inżynieria ochrony środowiska 
materials science and engineering, polymer recycling, environmental technologies, environmental management, planned obsolescence  szczegóły »
942. dr hab. inż. Marek Salamak Wydział Budownictwa Budownictwo  próbne obciążenia, systemy zarządzania mostami, SGM, SHM, dynamika, zmęczenie, przeglądy mostów, szkody górnicze, load test, bridge management system, BMS, dynamic, fatigue, bridge inspection, mining deformations   szczegóły »
943. dr hab. inż. Mariola Saternus Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
metalurgia, aluminium, rafinacja  szczegóły »
944. mgr inż. Michał Sawicki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
interfejs komunikacyjny, sieć komputerowa, urządzenie mobilne, układ cyfrowy, system mikroprocesorowy  szczegóły »
945. dr inż. architekt Zbigniew Sąsiadek Wydział Architektury Budownictwo,
Geodezja i kartografia,
Architektura i wzornictwo 
architecture design, urban and town planning, forecasting effects of planning decisions and location of objects, spatial analysis and study location, property valuations  szczegóły »
946. doktor Barbara Sensuła Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Matematyka,
Fizyka,
Biofizyka,
Biotechnologia roślin,
Biogeochemia,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Geochemia,
Geofizyka,
Chemia i fizyka drewna i produktów leśnych 
  szczegóły »
947. dr inż. arch. Joanna Serdyńska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  academic education, architectural education, architectural revitalization  szczegóły »
948. dr inż Rafał Setlak Wydział Elektryczny Eksploatacja maszyn,
Transport,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
automotive, electric cars, hybrid electric cars, lean production, lean management, innovative, energy storage, batteries, transportation, transport, samochody, pojazdy elektryczne EV, pojazdy hybrydowe HEV, zasobniki energii, lean production  szczegóły »
949. dr inż. Agnieszka Sękala Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Automatyka i robotyka 
mechanika, mechatronika, robotyka, automatyka  szczegóły »
950. mgr inż. Renata Sękowska-Adamiak Wydział Organizacji i Zarządzania     szczegóły »
951. dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  public management, public safety, emergency management, inter-organizational collaboration, collaborative networks  szczegóły »
952. dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński Wydział Transportu Transport  badania, analizy i prognozy ruchu; inżynieria ruchu drogowego; modelowanie systemów transportowych; zrównoważony transport; traffic measurments, analysis and forecasts; road traffic engineering; modelling of transportation systems; sustainable transport.  szczegóły »
953. dr inż. Agnieszka Siewniak Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
ditlenek węgla, absorpcja ditlenku węgla, cykliczne węglany, kataliza przeniesienia międzyfazowego, kataliza heterogeniczna, technologia organiczna, carbon dioxide, carbon dioxide absorption, cyclic carbonates, phase transfer catalysis, heterogeneous catalysis, organic technology,  szczegóły »
954. dr inż. Andrzej Sikora Wydział Elektryczny Transport,
Elektrotechnika 
elektronika samochodowa, zasilanie pojazdów trakcyjnych, przekształtniki energoelektroniczne  szczegóły »
955. dr hab. Marek Sikora Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Matematyka,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Górnictwo 
data mining, decision support, data analysis, monitoring and dispatching systems  szczegóły »
956. dr inż Paweł Sikora Wydział Górnictwa i Geologii Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Społeczne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,
Górnictwo,
Geodezja i kartografia 
Mining damages, the impact of mining, mine surveying, geodetic measurements, land surface and objects deformation, szkody górnicze, wpływ podziemnej eksploatacji na górotwór i powierzchnię terenu  szczegóły »
957. dr inż. Jarosław Sikorski Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne     szczegóły »
958. dr hab. inż. Krzysztof Simiński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna  data mining, machine learning, neuro-fuzzy systems  szczegóły »
959. dr hab. inż. Wojciech Simka Wydział Chemiczny Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
elektrochemia, korozja, modyfikacja powierzchni  szczegóły »
960. dr inż. arch. Michał Sitek Wydział Architektury Metody komputerowe w nauce,
Architektura i wzornictwo 
lotnisko, terminal, przepustowość, projektowanie, airport, capacity, design  szczegóły »
961. dr hab. inż. Wojciech Sitek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
materiały narzędziowe, stale konstrukcyjne, modelowanie, własności, projektowanie materiałów, skład chemiczny, metody sztucznej inteligencji  szczegóły »
962. dr inż. Jacek Sitko Wydział Organizacji i Zarządzania Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Inżynieria ochrony środowiska 
Material, Process, Ecology, Industry, Environment  szczegóły »
963. dr hab. inż. Wojciech Skarka Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
Knowledge-Based Engineering, Elecric Vehicle, Mechatronics, Robotics  szczegóły »
964. profesor Bożena Skołud Wydział Mechaniczny Technologiczny Technologia maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
965. dr Magdalena Skonieczna Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Biochemia,
Biologia molekularna,
Cytofizjologia,
Genomika strukturalna i funkcjonalna,
Biotechnologia komórkowa,
Biotechnologia molekularna,
Biotechnologia tkankowa,
Cytologia,
Fizjologia,
Choroby nowotworowe i nch diagnostyka,
Toksykologia,
Biologia molekularna i inżynieria genetyczna w medycynie,
Fizjologia,
Biofarmacja 
  szczegóły »
966. Prof. Janusz Skorek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
Energetyka gazowa, energetyka rozproszona, procesy cieplne  szczegóły »
967. dr hab inż. Anna Skorek-Osikowska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
Carbon Capture and Storage (CCS) Integrated Gasification Combined Cycle advanced energy generation systems biomass gasification clean coal technologies coal gasification combined heat and power plants (CHP) distributed energy systems economics in energy generation energy efficiency energy generation energy in buildings energy policy energy storage energy supply for modern buildings micro-cogeneration modeling and analysis of energy systems oxy-combustion renewable energy systems   szczegóły »
968. doktor Alfred Skorupka Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Filozofia i teologia  cywilizacja; etyka  szczegóły »
969. dr inż Bożena Skotnicka-Zasadzień Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
zarządzanie jakością jakość doskonalenie jakości  szczegóły »
970. dr inż. Krzysztof Skowron Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie w systemach opieki zdrowotnej  szczegóły »
971. dr inż. Artur Skórkowski Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
Data Analysis Smart Metering Smart Grid Virtual Instruments   szczegóły »
972. dr inż Łukasz Skórkowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska    szczegóły »
973. dr inż. Mirosław Skrzewski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
computer networks, network security, systems virtualization, performance evaluation   szczegóły »
974. Dr inż. Krzysztof Skrzypczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
975. Prof. dr inż. Tadeusz Skubis Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
976. Dr inż. Piotr Skupin Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
977. Dr inż. Damian Skupnik Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
diagnostyka techniczna, model diagnostyczny, system doradczy, technical diagnostics, diagnostic model, expert system  szczegóły »
978. dr inż. Przemysław Skurowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  halftoning, image quality assessment, motion capture, image processing  szczegóły »
979. doktor inżynier Krzysztof Skutil Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa    szczegóły »
980. prof. dr hab. Aleksander Sładkowski Wydział Transportu Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
metoda elementów skończonych, dynamika pojazdów, problemy kontaktowe, logistyka, transport kontenerowy, finite element method, vehicle dynamics, contact problems, logistics, container transport, метод конечных элементов, динамика подвижного состава, контактные задачи, логистика, контейнерные перевозки  szczegóły »
981. dr inż. Barbara Słomka-Słupik Wydział Budownictwa Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Hardened cement paste, building materials, corrosion, slag, decalcification, influence of environment  szczegóły »
982. dr hab. inż. Damian Słota Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka,
Metody komputerowe w nauce 
inverse problems, heat conduction, mathematical modelling, numerical methods, optimization  szczegóły »
983. dr inż. Krzysztof Słota Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Health and Safety, eliminating mining hazards, mine ventilation,mine rescue, zagrożenia naturalne w górnictwie, wentylacja i klimatyzacja, fizyka powietrza, ratownictwo górnicze  szczegóły »
984. dr inż. Zbigniew Słota Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Health and Safety, eliminating mining hazards, mine ventilation,mine rescue, zagrożenia naturalne w górnictwie, wentylacja i klimatyzacja, fizyka powietrza, ratownictwo górnicze  szczegóły »
985. dr hab. inz. Albert Smalcerz Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metrologia i normowanie,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne 
elektrotermia, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, piec indukcyjny, nagrzewnica indukcyjna, elektrotechnologie, modelowanie numeryczne, zimny tygiel electrothermia, induction heating, induction hardening, induction furnace, induction heater, electrotechnologie, numerical modeling, cold crucible  szczegóły »
986. dr inż. Grzegorz Smolnik Wydział Górnictwa i Geologii Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Mechanika skał i górotworu, rock and strata mechanics, numerical modeling  szczegóły »
987. dr hab. inż. Jacek Smołka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
CFD, heat transfer, numerical modelling, two-phase CO2 flow, ejector, induction furnace, cold crucible, electric transformer, electric switchgear, electric motor, cooling of electrical devices, coke oven, drying oven, thermostatic cabinet, shape optimisation numeryczna mechanika płynów, przepływ ciepła, modelowanie numeryczne, dwufazowy przepływ CO2, strumienica, piec indukcyjny, zimny tygiel, transformator elektryczny, rozdzielnica elektryczna, silnik elektryczny, chłodzenie urządzeń elektrycznych, baterie koksownicze, suszarki laboratoryjne, optymalizacja kształtu  szczegóły »
988. doktor Brygida Smołka-Franke Wydział Organizacji i Zarządzania Socjologia i nauki polityczne  kultura, miasto  szczegóły »
989. dr inż. Aleksander Sobota Wydział Transportu Transport  inżynieria ruchu drogowego modelowanie ruchu i prognozowanie podróży analizy i badania ruchu analizy w transporcie zbiorowym analizy warunków ruchu skrzyżowań drogowych traffic engineering traffic modelling and trip forecasting traffic measurements and analysis public transport analysis analysis of traffic conditions on intersections  szczegóły »
990. dr inż. Marcin Sobota Wydział Organizacji i Zarządzania Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
kryptografia, cryptography, kryptografia kwantowa, quantum cryptography, protokoły kwantowe, quantum protocols   szczegóły »
991. dr inż. Adam Sochacki Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
Waste water treatment, oczyszczanie ścieków  szczegóły »
992. dr Adam Sojda Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu,
Matematyka 
Operation reasarch, econometric, statistical analysis, decision support, data mining  szczegóły »
993. dr hab. inż Violetta Sokoła-Szewioła Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane,
Geodezja i kartografia 
mining ground deformation, sesmicity induced with conducted mining exploitation, mine survying  szczegóły »
994. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski Wydział Mechaniczny Technologiczny Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
obrabiarki i proces skrawania, diagnostyka, sztuczna inteligencja, automatyzacja wytwarzania machine tools and cutting process, diagnostics, artificial intelligence, manufacturing automation  szczegóły »
995. prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
996. dr inż. Barbara Sorychta-Wojsczyk Wydział Organizacji i Zarządzania   project management, strategy of development, informatic systems  szczegóły »
997. dr inż. Rafał Sosiński Wydział Elektryczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
materiały magnetyczne, rdzenie magnetyczne, badanie własności magnetycznych, sieci elektroenergetyczne, obliczenia sieciowe, ekspertyzy sieciowe. model Preisacha  szczegóły »
998. dr inż. Marcin Sowa Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Metody komputerowe w nauce 
electromagnetic field, finite element method, nonlinear media, fractional derivative models  szczegóły »
999. Profesor Paweł Sowa Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
  szczegóły »
1000. prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek Wydział Elektryczny Elektrotechnika  Electrical engineering, electromagnetic field theory, electromagnetic wave, antennas, numerical methods, electromechanical converters, electrical machines, synchronous generators  szczegóły »
1001. Dr hab. inż. Seweryn Spałek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  Zarządzanie Projektami, PMO - Biuro Zarządzania Projektami, Zarządzanie portfelem projektów, Zarządzanie zmianą. Zarządzanie wiedzą w organizacjach projektowych. Project Management, Project Management Office, Project Portfolio Management, Change Management, Project Knowledge Management.  szczegóły »
1002. dr inż. Aleksandra Specjał Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  audyting energetyczny, charakterystyka energetyczna budynków, diagnostyka energetyczna instalacji grzewczych, symulacje komputerowe systemów grzewczych, badania laboratoryjne elementów instalacji ogrzewania, podział kosztów ogrzewania  szczegóły »
1003. dr inż. Monika Spilka Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
zrównoważona technologia, zrównoważone procesy technologiczne, recykling, ekoprojektowanie, czystsza produkcja, ekooptymalizacja, zarządzanie cyklem życia produktu, materiały amorficzne, materiały nanokrystaliczne, inżynieria powierzchni  szczegóły »
1004. dr inż. Zdzisław Sroczyński Wydział Matematyki Stosowanej Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
interakcja człowiek-komputer, aplikacje mobilne, aplikacje wieloplatformowe, human-computer interaction, mobile applications, multiplatform applications  szczegóły »
1005. dr inż. Marek Sroka Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Material science, Steel,   szczegóły »
1006. dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce,
Architektura i wzornictwo 
geometria, grafika inżynierska, geometria w architekturze, percepcja przestrzeni geometry, engineering graphics, architectural geometry, perception of space  szczegóły »
1007. dr hab. inż. Józef Stabik Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
Polymeric Materials Engineering, Plastics, Composites, Testing, Rheology, Non-Destructive Testing, Plastics Procesing, Plastics Applications, Designing with Plastics, Machines and Tools for Plastics Processing  szczegóły »
1008. dr inż. Dariusz Stachańczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne 
digital circuits, asynchronous digital circuits, microprocessors, microcontrollers, VHDL, Verilog, SystemVerilog  szczegóły »
1009. Profesor Agata Stachowicz-Stanusch Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  społeczna odpowiedzialność biznesu, korupcja, etyka biznesu, prawość akademicka CSR, corruption, business, academic integrity   szczegóły »
1010. dr hab. inż. Wojciech Stanek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Energetyka cieplna  termodynamika, analiza egzergetyczna, analiza systemowa, modelowanie matematyczne, analiza termo-ekologiczna thermodynamics, exergy analysis, system analysis, mathematical modelling, thermo-ecological analysis   szczegóły »
1011. Dr hab. inż arch. Michał Stangel Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  urban design, urban regeneration, public space  szczegóły »
1012. dr inż. Marcin Staniek Wydział Transportu Transport,
Technologie informacyjne 
systemy sterowania ruchem drogowym, wideo-detekcja, telematyka, modele symulacyjne ruchu drogowego, inteligentne systemy transportowe, ITS, traffic control, traffic simulation, road traffic modelling, telematics, video-detection   szczegóły »
1013. Dr hab. inż. Katarzyna Stanienda-Pilecki Wydział Górnictwa i Geologii Geochemia,
Geologia,
Górnictwo 
skały węglanowe, fazy węglanowe, ochrona środowiska, skały, magmowe, geoturystyka carbonate rocks, carbonate phases, environmental protection, magmatic rocks,geotourism  szczegóły »
1014. dr hab. inż. Zbigniew Stanik Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
zużycie warstwy wierzchniej, silniki spalinowe, diagnostyka, naprawa pojazdów samochodowych  szczegóły »
1015. Dr inż. arch. Barbara Stankiewicz Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Dziedzictwo kulturowe, planowanie przestrzenne i strategiczne, planowanie krajobrazu, studia konserwatorskie. Cultural heritage, spatial planning and strategic planning, planning of the landscape, preservation studies.  szczegóły »
1016. dr inż. Marcin Stańczyk Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Transport 
1. Obróbka cieplna 2. Chłodziwa polimerowe 3. Obróbka plastyczna na zimno 4. Profilowanie 5. Copra 6. Obróbka wibrościerna   szczegóły »
1017. dr inż. Urszula Stańczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
authorship attribution feature selection data mining classification systems  szczegóły »
1018. dr Anna Starczewska Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
1019. dr inż. Roman Starosolski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce 
Data compression; Image compression; Lossless image compression; Reversible color space transformations; Image processing; Medical imaging; Image compression standards; Noisy data (image) processing; Adaptive algorithms; Programming languages (C/C++); SFALIC; JPEG-LS; JPEG2000; DICOM;   szczegóły »
1020. dr inż. Marcin Staszuk Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
SEM GDOES AFM PVD CVD  szczegóły »
1021. dr inż. Marcin Stawarz Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
continuous casting, ductile iron, high silicon iron, investment casting, TDA, corrosion resistant alloys  szczegóły »
1022. dr inż. Ewa Stawiarska Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Nauki o zarządzaniu 
Business Process Management (BPM) ; Supply Chain Management (SCM); Corporate Social Responsibility (CSR); Cluster service; Regional smart specialization; European transport policy.   szczegóły »
1023. dr inż. Alojzy Stawinoga Wydział Organizacji i Zarządzania Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
Machine Design Maintenance of Machinery Systems Technical Diagnostics  szczegóły »
1024. doktor nauk technicznych Michał Stawowiak Wydział Górnictwa i Geologii     szczegóły »
1025. prof.dr hab.inż. Katarzyna Stąpor Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Matematyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
1026. Dr inż. Krzysztof Stebel Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
1027. dr.inż Tomasz Steidl Wydział Budownictwa Budownictwo  przepływ ciepła, współczynnik przenikania ciepła, mostek termiczny, straty ciepła  szczegóły »
1028. dr inż. Tomasz Stenzel Wydział Elektryczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
mobile robotics, parallel manipulators, artificial intelligence, electric drives, power electronics, vision systems  szczegóły »
1029. dr inż. Krzysztof Sternik Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo 
  szczegóły »
1030. dr inż. Mariusz Stępień Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Nadprzewodnictwo - superconductivity, HTS, ANSYS, modelowanie MES - FEM modeling, transformatory wysokoczęstotliwościowe - HF transformers, energoelektronika - power electronics   szczegóły »
1031. prof. Jerzy Stiller Wydział Architektury Nauki o sztuce,
Architektura i wzornictwo 
architektura wnętrz, interior architecture, architektura militarna, military architecture  szczegóły »
1032. dr inż. Agnieszka Stolarczyk Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Ceramika,
polimery 
raman spectroscopy, membrane separation, conducting polymers  szczegóły »
1033. dr inż. Katarzyna Stolecka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki   risk analysis, hazards, pipeline transport, safety  szczegóły »
1034. dr inż. Jacek Stój Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne 
system, real-time, PLC, SCADA, HMI  szczegóły »
1035. dr hab. inż. Ewa Straszecka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Wspomaganie diagnozy medycznej, zbiory rozmyte, teoria Dempstera-Shafera Medical diagnosis support, fuzzy sets, the Dempster-Shafer theory  szczegóły »
1036. dr inż. Grzegorz Strozik Wydział Górnictwa i Geologii Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo 
Mine closure, filling of mine voids, sinkholes, hydrotransport, likwidacja pustek i wyrobisk podziemnych,   szczegóły »
1037. dr inż. Ewa Strzałkowska Wydział Górnictwa i Geologii Geochemia,
Geologia,
Górnictwo 
popioły lotne, odpady paleniskowe, ochrona środowiska, fly ashes, slags environmental,   szczegóły »
1038. prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  ochrona terenów górniczych, prognozowanie deformacji  szczegóły »
1039. dr inż. Anna Strzelewicz Wydział Chemiczny Matematyka,
Chemia 
diffusion, diffusion equation, mass transport, membrane, polymer membranes, permeation,   szczegóły »
1040. dr hab. inż. Andrzej Studnicki Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
inżynieria materiałowa, zużycie ścierne, krystalizacja stopów odlewniczych, materials engineering, wear resistance, crystallization of casting alloys   szczegóły »
1041. mgr inż. Grzegorz Studziński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki     szczegóły »
1042. dr inż. Jacek Suchoń Wydział Mechaniczny Technologiczny Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
krzepnięcie i krystalizacja metali, analiza termiczna i derywacyjna, metalografia ilościowa, symulacja komputerowa krzepnięcia odlewów, żeliwa i staliwa odporne na ścieranie, odlewane materiały bimetaliczne i warstwowe  szczegóły »
1043. dr inż. arch. Anna Sulimowska - Ociepka Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Architektura i urbanistyka przemysłowa, rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych, dziedzictwo kultury przemysłowej, Architecture, urban design, revitalisaton of postindustrial objects and areas, industrial heritage  szczegóły »
1044. dr inż. Wojciech Sułek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
radiokomunikacja, kody LDPC, koder, dekoder, Turbo kody, LDPC, encoder, decoder, DSP, OFDM, digital transmission, Turbo codes, LTE  szczegóły »
1045. dr inż. Tomasz Suponik Wydział Górnictwa i Geologii Biotechnologia środowiskowa,
Ekotoksykologia,
Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
remediacja środowiska gruntowo-wodnego, technologia wody i ścieków, wody podziemne, analiza chemiczna, odpady,   szczegóły »
1046. Dr inż. Maciej Surma Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
antenowy, kompatybilność elektromagnetyczna, integralność sygnałowa, projektowanie obwodów drukowanych, technika mikrofalowa antennas, electromagnetic compatibilit, signal integrity, printed circuit board design, microwave technique, Bluetooth, IrDA, radioplanning  szczegóły »
1047. dr inż. Szymon Surma Wydział Transportu Transport,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Telekomunikacja 
EMC, railway application, enviromental tests  szczegóły »
1048. prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
biotechnologia środowiskowa, environmental biotechnology, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment, usuwanie związków biogennych, nutrients removal, nitryfikacja, nitrification, denitryfikacja, denitrification, Anammox, bioróżnorodność, biodiversity, advanced oxidation processes AOPs, fotokataliza, photocatalysis, micropollutants and pharmaceuticals removal, oczyszczanie odcieków składowiskowych, landfill leachate treatment, szybkość poboru tlenu, aktywność oddechowa, oxygen uptake rate, respiratory activity  szczegóły »
1049. dr hab.inż. Lucjan Swadźba Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  High temperature corrosion, high temperature coatings, aluminide, tbc, cvd, aeroengine  szczegóły »
1050. dr inż. Szymon Swierczyna Wydział Budownictwa Budownictwo  Steel Structures, Cold formed structures, lap-joins, blind fasteners, Huck BOM  szczegóły »
1051. dr Aleksandra Synowiec Wydział Organizacji i Zarządzania Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Socjologia i nauki polityczne 
multiculturalism, migration, intercultural competences, intercultural communication  szczegóły »
1052. Prof. dr hab. inż Piotr Maria Synowiec Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  krystalizacja, mieszanie, ochrona środowiska, CFD, technologia chemiczna, projektowanie procesowe  szczegóły »
1053. Mateusz Szablicki Wydział Elektryczny Elektroenergetyka  elektroenergetyka, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa i systemowa, nowoczesne algorytmy pomiarowe i decyzyjne, obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej, systemy wieloagentowe  szczegóły »
1054. dr inż. Marek Szadkowski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
Technika Wysokich Napięć. Izolacja. Zwarcia. Instalacje elektroenergetyczne. Wyładowania niezupełne. Izolatory. Rozdzielnie. Przepięcia. Kable. Łuk elektryczny. High Voltage Technique. Isolation. Short circuit. Power installations. PD. Isolators. Switchboard. Surges. Cables. The electric arc.  szczegóły »
1055. dr inż. Marek Szafraniec Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  environmental management information systems decision support system  szczegóły »
1056. Dr inż. Katarzyna Szafulera Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  ochrona terenów górniczych, wpływ podziemnej eksploatacji górniczej, prognozowanie pogórniczych deformacji, szkody górnicze, deformacje ciągłe, deformacje nieciągłe, zapadliska   szczegóły »
1057. prof. dr hab. inż. Jan Grzegorz Szajnar Wydział Mechaniczny Technologiczny Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
foundry engineering, materials science, cast iron, steel casting, casting art  szczegóły »
1058. prof. dr hab. inż. Janusz Szala Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  materials science, stereology, image analysis  szczegóły »
1059. dr inż. Piotr Szczepaniak Wydział Budownictwa Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
zjeżdżalnie wodne, modelowanie zjazdu  szczegóły »
1060. dr hab. inż. Mirosław Szczepanik Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce,
Architektura i wzornictwo 
design, construction, technology, engineering, strength of materials, methods of artificial intelligence, optimization problems  szczegóły »
1061. dr hab. inż. Wojciech Szczepankiewicz Wydział Chemiczny Chemia  chemistry, organic chemistry, organic synthesis, heterocycles, quinazoline, imidazole, oxadiazole, quantum-chemical, synthesis, intellectual support  szczegóły »
1062. dr inż. Agnieszka Szczęsna Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
wavelets, quaternion, mocap, serious games, IMU sensors, lifting scheme, digital geometry processing, multiresolution   szczegóły »
1063. dr inż. Bartosz Szczęśniak Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
arkusze kalkulacyjne, doskonalenie procesów gospodarczych, modelowanie procesow gospodarczych, zarządzanie jakością, dokumentacja systemu zarzadzania jakością spreadsheets, business proces improvement, business proces modeling, quality management  szczegóły »
1064. dr inż. Agnieszka Szczotok Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
Material Science; Metallic Alloys; Manufacturing and Processing; Methodology of Research; Structure; Image Analysis  szczegóły »
1065. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
termodynamika, przepływ ciepła, maszyny energetyczne, silniki cieplne, wymienniki ciepła, modelowanie numeryczne, numeryczna mechanika płynów thermodynamics, heat transfer, fluid flow, thermal machines, thermal engines, heat transformes, heat exchangers, computational fluid dynamics, numerical modeling  szczegóły »
1066. dr inż. Marcin Szczygieł Wydział Elektryczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
mechatronika przetworniki elektromechaniczne CAD MES  szczegóły »
1067. dr inż. Jacek Szedel Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
analiza i projektowanie systemów informatycznych, systemy dla produkcji dyskretnej i ciągłej, systemy dla zarządzania jakością, rozpoznawanie wzorców, optymalizacja, software analysis and design, systems for discrete and continuous manufacturing, quality management software solutions, pattern recognition, optimisation  szczegóły »
1068. dr Tomasz Szewc Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  dane osobowe, informacje niejawne, samorząd terytorialny, administracja publiczna  szczegóły »
1069. dr inż. arch. Anna Szewczenko Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architecture, elderly friendly environment, healing architecture, geriatric wards and hospitals, ageing socjety,  szczegóły »
1070. dr hab. inż. Janusz Szewczenko Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
1071. Michał Szewczyk Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Telekomunikacja 
bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, automatyka elektroenergetyczna, systemy teleinformatyczne w elektroenergetyce, pomiary synchroniczne w elektroenergetyce, power system protection, IT and ICT systems in the Electric Power Sector, synchronous measurements, PMU  szczegóły »
1072. dr inż. Magdalena Szindler Wydział Mechaniczny Technologiczny Matematyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Materials engineering, sol gel, thin films, Photovoltaics, solar cells, conjugated polymers  szczegóły »
1073. dr inż. Marek Szindler Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
Materials engineering, ALD, sol gel, thin films, Photovoltaics, solar cells  szczegóły »
1074. dr inż Agnieszka Szkliniarz Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
stopy tytanu, stopy na osnowie faz międzymetalicznych, TiAl, FeAl, obróbka cieplna  szczegóły »
1075. prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Stopy tytanu, stopy metali lekkich, stopy na osnowie faz międzymetalicznych, wytwarzanie i przetwarzanie tworzyw metalicznych, obróbka cieplna  szczegóły »
1076. dr hab. inż. Tadeusz Szkodny Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka    szczegóły »
1077. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
combustion, gasification. fuel processing, spalanie, zgazowanie, wykorzystanie paliw, heat networks, sieci cieplne  szczegóły »
1078. dr inż. Arkadiusz Szmal Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  przedsiębiorczość akademicka, dyfuzja innowacji, mśp, transfer technologii, zarządzanie zmianami, komercjalizacja wiedzy.  szczegóły »
1079. dr hab. inż. Leszek SZOJDA Wydział Budownictwa Budownictwo  FEM, reinforce concrete and masonry structure, expertize of inndustrial structures (tanks, silos, foundations etc.)  szczegóły »
1080. dr inż. Piotr Szperlich Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
1081. dr hab. inż. Adam Szromek Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
turystyka/tourism uzdrowiska/health resort and spa   szczegóły »
1082. Dr inż. Krzysztof Sztymelski Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika 
analog filtering, photovoltaics, batteries, solar lamps, off -grid, on-grid systems  szczegóły »
1083. prof. dr hab.inż. Jacek Szuber Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Mikroelektronika, nanotechnologia półprzewodników, sensoryka gazów, fotowoltaika Microelectronics, nanotechnology, gas sensors, photovoltaics  szczegóły »
1084. dr inż., Master of Business Administration Tomasz Szulc Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Nauki o zarządzaniu,
Eksploatacja maszyn 
rozwój lokalny, przedsiębiorczość, local development, entrepreneurship, zarządzanie projektem, project management  szczegóły »
1085. dr inż. Jerzy Szulikowski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  zanieczyszczenia pyłowe; pomiary zapylenia i przepływu gazów; odpylanie particulate pollutants; measurements of gas dust loading and flows; dust collection  szczegóły »
1086. dr Danuta Szwajca Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Nauki o zarządzaniu 
marketing, komunikacja marketingowa, zarządzanie reputacją, controlling marketingowy  szczegóły »
1087. dr inż. Zofia Szweda Wydział Budownictwa Budownictwo  współczynnik dyfuzji chlorków, ocena właściwości ochronnych otuliny betonowej, ekstrakcja chlorków, migracja chlorków w polu elektrycznym diffusion coefficient of chloride ions, testing protective properties of concrete's cover, extraction of chlorides from concrete, migration of chlorides in electric field   szczegóły »
1088. dr inż Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Wydział Budownictwa Budownictwo  Building Physics, building mycology, ochrona cieplna, specyfikacje techniczne, mykologia, fizyka budowli  szczegóły »
1089. dr inż. Katarzyna Szymańska Wydział Chemiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  mikroreaktory, kataliza enzymatyczna, unieruchamianie enzymów  szczegóły »
1090. dr inż. Małgorzata Barbara Szymiczek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
tworzywa sztuczne/plastics, kompozyty polimerowe/polymer composites, procesy przetwórstwa/ plastics processing, badania nieniszczące/non-destructive tests, diagnostyka ultradźwiękowe i termowizyjna/ diagnostics - thermography, ultrasound, modification of plastics  szczegóły »
1091. Dr hab. inż. Jan Szymszal Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu,
Matematyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
logistic, production engineering, production management, statistics, forecasting, simulation, operating research, econometrics, foundry  szczegóły »
1092. dr Grzegorz Ścieranka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  Hydraulic modeling, water supply, sewerage systems  szczegóły »
1093. dr inż. Waldemar Ścierski Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
ochrona środowiska, paliwa alternatywne, pomiary, spalanie odpadów, spalanie osadów, environmental protection , alternative fuels, measurements , waste incineration , combustion deposits  szczegóły »
1094. dr hab. inż. Roman Ścigała Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  ochrona terenów górniczych, minimalizacja wpływów podziemnej eksploatacji górniczej, prognozowanie pogórniczych deformacji, szkody górnicze,   szczegóły »
1095. DOKTOR AGATA ŚLIWA Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
MES FEM PVD  szczegóły »
1096. dr inż. Andrzej Śliwka Wydział Budownictwa Budownictwo  Badania elektrochemiczne, beton, diagnostyka, konstrukcje betonowe, korozja, mosty, próbne obciążenia, przeglądy, szkody górnicze, trwałość, zbrojenie. Bridges, concrete, concrete structures, corrosion, diagnostics, durability, electrochemical tests, inspection, mining deformations, reinforcement, test load.  szczegóły »
1097. Dr hab. inż. Janusz Śliwka Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn 
sztywność statyczna, obrabiarka, static stiffness, machine tools  szczegóły »
1098. prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek Wydział Budownictwa Budownictwo  prefabrication (prefabrykacja), building physics (fizyka budowli), budownictwo lądowe, durability of construction (trwałość konstrukcji), concrete structures (konstrukcje betonowe), physics of building materials (fizyka materiałów budowlanych)  szczegóły »
1099. Monika Śmiga-Matuszowicz Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
chemistry, chemical technology, biomaterials  szczegóły »
1100. profesor Jerzy Świder Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
mechanika, mechatronika, robotyka, automatyka  szczegóły »
1101. dr inż. Agata Świerc Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  ogrzewnictwo, charakterystyka energetyczna budynku, diagnostyka cieplna budynku, odnawialne źródła energii heating, energy performance of buildings, thermal diagnostic of building, renewable energy sources  szczegóły »
1102. Dr inż. Piotr Świszcz Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Telekomunikacja 
piece łukowo-oporowe, system elektroenergetyczny, programowanie, metody numeryczne, układy mikroprocesorowe, sterowanie, automatyka, elektronika, układy energooszczędne, stacje procesowe DCS, sterowniki programowalne PLC, czujniki automatyki przemysłowej, systemy wizyjne, fotowoltaika, high current bus, arc-resistance furnaces, power system, programming, numerical methods, microprocessor, distributed generation, control, automation, electronics, energy-efficient systems, fuel cells, photovoltaics nonlinear systems, electric arc, submerged arc furnaces, PLC, DCS, XFC, DSP  szczegóły »
1103. dr hab. inż. Adam Świtoński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna  motion analysis, gait identification. multispectral imaging  szczegóły »
1104. dr inż. Krzysztof Taborek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne 
FPGA, mikrokontroler, mikroprocesor, procesor, teoria kolejek, układ arbitrażu. Arbiter, arbitration circuit, FPGA, microcontroller, microprocessor, processor, queueing theory.  szczegóły »
1105. Dr hab. inż. Tomasz Tański Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Material science; Metallic Alloys; Manufacturing and processing; Methodology of research; Thin & thick coatings; PVD and CVD coatings; Laser, Structure; Properties; Numerical Techniques  szczegóły »
1106. dr Maja Taraszkiewicz-Łyda Wydział Górnictwa i Geologii Medycyna zdrowia środowiskowego,
Górnictwo 
critical infrastructure, crisis management, occupation health in mining, risk assessment, emergency situations, work safety in mining, medical, industrial and mining rescue,organization of activities of rescue systems, safety,crisis infrastructure, infrastrukura krytyczna,zarządzanie kryzysowe,bezpieczeństwo pracy w górnictwie,ocena ryzyka, sytuacje kryzysowe,ratownictwo medyczne, przemysłowe, i górnicze, organizacja działań systemów ratownictwa, bezpieczeństwo,infrastruktura kryzysowa.  szczegóły »
1107. dr inż. Mirosław Targosz Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
Optymalizacja, Konstruowanie maszyn, CAD Optimization, Machinery design,   szczegóły »
1108. dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
Zarządzanie projektami, MS Project, Project management  szczegóły »
1109. dr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Architektura i wzornictwo 
geometria, geometria wykreślna, grafika inżynierska, percepcja przestrzeni, wyobraźnia przestrzenna, modelowanie bryłowe, CAD, rysunek techniczny  szczegóły »
1110. Dr hab. inż. JAN THULLIE Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  fixed-bed reactors, reverse-flow reactors  szczegóły »
1111. prof. zw. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz Wydział Inżynierii Biomedycznej Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
1112. dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik Wydział Górnictwa i Geologii Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
Coal mining, Organizational culture, Human Resources, Teamwork, Competency  szczegóły »
1113. doktor nauk ekonomicznych, docent Joanna Toczyńska Wydział Organizacji i Zarządzania Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu,
Matematyka 
jakość kształcenia, system zarządzania uczelnią, analiza ekonomiczna i finansowa, ocena opłacalności inwestycji, biznes plan, studium wykonalności, pozyskanie środków z UE  szczegóły »
1114. dr inż. Joanna Tokar Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie zasobami ludzkimi  szczegóły »
1115. dr inż. Janusz Tokarski Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektronika 
Systemy pomiarowe, układy mikroprocesorowe, przetworniki pomiarowe.  szczegóły »
1116. Dr inż, Krzysztof Tokarz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
Systemy wbudowane. Systemy mikroprocesorowe. Nawigacja satelitarna. Nawigacja wewnątrz budynków. Bezprzewodowe sieci komputerowe.  szczegóły »
1117. dr hab. inż. arch. Michał Tomanek Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
Projektowanie, Obiekty służby zdrowia, Obiekty opieki zdrowotnej, Szpitale, Medycyna i Projektowanie   szczegóły »
1118. prof. Eward Tomasiak Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
  szczegóły »
1119. dr inż. Anna Tomiczek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
materiały kompozytowe, materiały funkcjonalne, Giant Magnetostrictive Materials, fotowoltaika, odnawialne źródła energii  szczegóły »
1120. Dr inż. Błażej Tomiczek Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Inżynieria materiałowa, materiały kompozytowe, nanomateriały, metalurgia proszków, mechaniczna synteza, GDEOS, analiza wielkości cząstek  szczegóły »
1121. dr inż. Krzysztof Tomiczek Wydział Górnictwa i Geologii Mechanika,
Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo 
Rock mechanics, geomechanics, geotechnics, rock, rock masses, strength and deformational properties of soils and rocks, numerical simulation of rock samples and rock masses behavior, uniaxial and triaxial tests of rocks.  szczegóły »
1122. dr inż. Tomasz Topa Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
anteny, technika mikrofalowa, identyfikacja bezprzewodowa  szczegóły »
1123. Dr inż. Santina Topolska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  korozja, powłoki  szczegóły »
1124. prof. dr hab. inz. Lesław Topór-Kamiński Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika 
current follower, current conveyor, voltage follower, current feedback amplifier, operational transconductance amplifier, four terminal floating nullor, multi terminal amplifier, current differencing buffered amplifier, current differencing transconductance amplifier  szczegóły »
1125. dr hab. inż. Tomasz Trawiński Wydział Elektryczny Konstrukcja maszyn,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Elektrotechnika, przetworniki elektromechaniczne, robotyka, pamięci masowe, drgania  szczegóły »
1126. dr inż. Jolanta Trojanowska Wydział Chemiczny Chemia  ionic equilibria, boron removal  szczegóły »
1127. dr Barbara Trzaska Wydział Budownictwa Makro- i mikroekonomia ,
Nauki o zarządzaniu 
Zarządzanie organizacjami non-profit Rynek edukacyjny Edukacja ekonomiczna Zarządzanie Marketing oświatowy. Nonprofit managment Educational market Business management Public schools marketing.  szczegóły »
1128. dr inż. Jacek Trzaska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
Inżynieria materiałowa, metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej, inteligencja obliczeniowa, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, regresja wieloraka i regresja logistyczna, analiza danych, stale konstrukcyjne i maszynowe, obróbka cieplna, wykresy CTPc materials science, computational materials science, computational intelligence: artificial neural networks, genetic algorithm multiple and logistic regression, data mining, heat treatment, CCT diagram  szczegóły »
1129. dr inż. Łukasz Turchan Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technika cieplna,
Automatyka i robotyka,
Metody komputerowe w nauce 
bioheat transfer, termomechanics, numerical analysis, numerical modelling, high-performance computing, applied mathematics, numerical methods  szczegóły »
1130. dr inż. Roman Turczyn Wydział Chemiczny Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
raman spectroscopy, polyurethanes, membrane separation  szczegóły »
1131. Profesor Marian Turek Wydział Chemiczny Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  Boron removal, desalination, wastewater treatment  szczegóły »
1132. Profesor Marian Czesław Turek Wydział Organizacji i Zarządzania Górnictwo  coal mining restructuring, restructuring of post-industrial regions, corporate finance, cost management,   szczegóły »
1133. dr inż. Jolanta Turek-Szytow Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Gleboznawstwo 
bioremediation, soil, HPLC, IR, contamination,PAH's  szczegóły »
1134. dr inż. Robert Tutajewicz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  bazy danych, databases  szczegóły »
1135. dr inż. arch. Agata Twardoch Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  mieszkalnictwo, dostępne budownictwo mieszkaniowe, planowanie przestrzenne, housing, affordable housing, spatial planning,   szczegóły »
1136. dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  ergonomia, elewacje, systemy ochrony przeciwsłonecznej, badania jakościowe w architekturze  szczegóły »
1137. dr inż. Jadwiga Tyrlik-Held Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
biomateriały metalowe, biomateriały ceramiczne, implanty w chirurgii kostnej, implanty w chirurgii małoinwazyjnej, narzędzia chirurgiczne,   szczegóły »
1138. dr inż. Cuma Tyszkiewicz Wydział Elektryczny Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
photonics, planar optics, evanescent wave spectroscopy  szczegóły »
1139. dr Krzysztof T. TYTKOWSKI Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Matematyka,
Informatyka teoretyczna,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
geometry, technical drawing, engineering graphics, CAD, 3D modeling, visualization, computer graphics, geometria, rysunek techniczny, grafika inżynierska, CAD, modelowanie 3D, wizualizacja, grafika komputerowa, геометрия, черчение, инженерная графика, САПР, 3D-моделирование, визуализация, компьютерная графика,  szczegóły »
1140. dr inż. arch. Barbara Uherek - Bradecka Wydział Architektury Filozofia i teologia,
Nauki o sztuce,
Historia,
Archeologia i etnologia,
Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
historia architektury, history of architecture, dějiny architektury, Geschichte der Architektur, monasteries, Klöster, kláštery, konserwacja zabytków, ochrana památek, conservation of monuments, Denkmalpflege  szczegóły »
1141. dr hab. inż. architekt Katarzyna UJMA-WĄSOWICZ Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  ERGONOMIA W ARCHITEKTURZE, PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, BADANIA I PROJEKTOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE, PROJEKTOWANIE DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH ERGONOMICS IN ARCHITECTURE, SPORT AND RECREATION PLANNING AND DESIGNING, RESEARCH AND DESIGN FOR DISABLED PEOPLE, UNIVERSAL DESIGN, ARCHITECTURAL DESIGN FOR BLIND PEOPLE.  szczegóły »
1142. dr inż. Rafał Uliniarz Wydział Budownictwa Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
analiza MES, FEM analysis, mechanika gruntów, soil mechanics, model konstystutywny gruntu, soil constitutive model, badania gruntu, soil testing, próbne obciążenie, trial load testing, geotechnika, geotechnics  szczegóły »
1143. dr inż. Henryk Urzędniczok Wydział Elektryczny Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka 
metrologia, pomiary przemysłowe, czujniki, automatyka i sterowanie, systemy pomiarowe, sterowniki PLC  szczegóły »
1144. dr inż. Dominik Wachla Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
projektowanie maszyn, diagnostyka maszyn, diagnostyka procesów, diagnostyka systemów mechatronicznych, metoda elementów skończonych, analiza modalna, pomiar i analiza sygnałów, sztuczna inteligencja, odkrywanie wiedzy w bazach danych, data mining, robotyka, programowanie, CAD, Matlab, C++, C#, Inventor, CATIA, ANSYS  szczegóły »
1145. dr inż. Krzysztof Waczyński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  Electronics, Microelectronics and Nanoelectronics, Solid State Technology, Photovoltaics, Sensors, Thin and Thick Technology  szczegóły »
1146. dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
architectural design, creative conceptual designing, opinions and strategies, building-implementation plans multiple-branch, education facilities architecture, multifamily housing, office buildings, commercial buildings, residential buildings, adaptation of historical buildings, revitalization   szczegóły »
1147. dr hab. inż arch. EWA WALA Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architektura współczesna, szklana architektura, architektura energooszczędna, przekształcenia obiektów i terenów poprzemysłowych: Contemporary Architecture, Glass Architecture, Eco-Architecture, revitalization of post-industial objects and areas; Modernearchitektur, Glasarchitektur, Energiesparende Architektur, verwandeln postindustrielle Obiekte und Gebiete   szczegóły »
1148. dr inż. Tomasz Wala Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
obróbka wodno-ścierna, cięcie wodą, waterjet, abrasive waterjet, analizy wytrzymałościowe, analizy przepływowe, MES, FEA  szczegóły »
1149. doktor Hanna Walczak Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  decyzja administracyjna, procedura administracyjna, przedsiębiorca, koncesje, pozwolenia, ochrona środowiska  szczegóły »
1150. profesor Janusz Walczak Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Elektronika 
signal processing electrical and electronic circuits /systems/  szczegóły »
1151. prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak Wydział Chemiczny Chemia  organic synthesis, synthesis of heterocyclic compounds, HPLC, nucleosides, derivatives of saccharides  szczegóły »
1152. dr hab. inż. Ryszard Walentyński Wydział Budownictwa Mechanika,
Budownictwo,
Metody komputerowe w nauce 
computer algebra, computer methods, FEM, nonlinear, advanced, structures, shells, design, expertizes; algebra komputerowa, metody komputerowe, MES, nieliniowy, zaawansowany, konstrukcje, powłoki, projektowanie, opiniowanie.  szczegóły »
1153. dr hab. inż. Stanisław Waluś Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka  metrologia, miernictwo przemysłowe, pomiary przepływu, pomiary poziomu  szczegóły »
1154. dr inż. Tomasz Wałek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Naukowe podstawy ochrony przyrody,
Elektroenergetyka,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
Rozproszona produkcja energii, gazowa mikrokogeneracja energii elektrycznej i ciepła, MCHP, ochrona środowiska. Dissipated production of energy, gas microcogeneration of power and heat, MCHP, environmental protection.  szczegóły »
1155. Dr inż. Andrzej Jan WANDRASZ Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Inżynieria ochrony środowiska 
Polski: gospodarka odpadami, maszyny i urządzenia gospodarki odpadami, biomasa, odnawialne źródła energii, badania eksperymentalne, emisyjność paliw formowanych, badania właściwości kalorycznych paliw i substancji odpadowych, English: waste management, machines and equipment of the waste management, biomass, renewable energy sources, experimental research, the emissivity of formed fuels, research of calorific property fuels and waste substances, Руский: хозяйство отходами, машины и устройства хозяйства отходами, биомасса, обновляемые источники энергии, экспериментальные изучения, эмиссионность формированных горючи, изучение особенности калорийных горючи и отходных веществ,   szczegóły »
1156. dr inż. Grzegorz Wandzik Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, szkody górnicze, analiza numeryczna konstrukcji budowlanych, konstrukcje wsporcze linii napowietrznych, computer aided design of RC structures, overhead power lines.  szczegóły »
1157. Ilona Wandzik Wydział Chemiczny Chemia,
Biofarmacja,
Farmakodynamika 
węglowodany, inhibitory enzymów, środki przeciwgrzybicze carbohydrates, inhibitors of enzymes, antifungal agents  szczegóły »
1158. dr inż. Jan Warczek Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
diagnostyka techniczna, wibroakustyka, tłumienie drgań  szczegóły »
1159. dr inż. Adam Wasilczyk Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Geologia złóż, geologia węgla, petrografia węgla, jakość węgla, zawiesinowe paliwa węglowo-wodne, geology of deposits, coal geology and petrology, coal quality, coal-water slurry fuels  szczegóły »
1160. dr inż. Sylwia Waśkiewicz Wydział Chemiczny Chemia    szczegóły »
1161. prof. dr hab. inż Tomasz Wegrzyn Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
welding, micro-jet cooling, ferrite AF  szczegóły »
1162. dr hab. inż. Sebastian Werle Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
gasifiaction, biomass, waste, thermal methods  szczegóły »
1163. dr inż. Aleksandra Werner Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
OLAP, bazy danych (databases), hurtownie danych (data warehouses), eksploracja danych (data mining), systemy transakcyjne, systemy analityczne, e-learning, systemy zarządzania treścią (CMS, LMS, LCMS), architektura komputerów, wirtualizacja, chmury obliczeniowe (cloud-computing), federacja  szczegóły »
1164. doktor Piotr Weryński Wydział Organizacji i Zarządzania Makro- i mikroekonomia ,
Nauki o zarządzaniu,
Socjologia i nauki polityczne 
methodology of the social sciences, marketing research,   szczegóły »
1165. dr inż. Marek Wesołowski Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  Model górotworu, deformacje powierzchni terenu, niecka obniżeniowa  szczegóły »
1166. dr inż. Gabriel Węcel Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
numerical methods, CFD, radiative heat transfer, radiative gas properties, combustion simulations  szczegóły »
1167. dr inż. Marek Węglorz Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje sprężone, projektowanie, badania elementów concrete structures, reinforced concrete structures, prestressed concrete structures, design, testing of the elements  szczegóły »
1168. dr Anna Węgrzyn Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biochemia,
Biotechnologia środowiskowa,
Mikrobiologia,
Ekologia mikroorganizmów,
Mikrobiologia żywności 
microbiology, microbial transformation of xenobiotics, environmental microbiology, molecular biology tools  szczegóły »
1169. dr Janusz Węgrzyn Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
pig iron metallurgy, kinetics of the reduction reaction, production engineering, logistics, operations research  szczegóły »
1170. dr Krzysztof Wiaterek Wydział Organizacji i Zarządzania Historia,
Socjologia i nauki polityczne 
ewolucja administracji, polityka społeczna  szczegóły »
1171. dr inż. Stanisław Wideł Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Technika w medycynie 
Computer Networks, Open Source  szczegóły »
1172. dr inż. Jacek Widuch Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Metody komputerowe w nauce 
programowanie, wielowątkowość, obliczenia równoległe, optymalizacja wielokryterialna, problemy komunikacyjne, problemy transportowe programming, multithreading, parallel computing, multicriteria optimization, communication problems, transportation problems GPU, CUDA,  szczegóły »
1173. dr inż. Andrzej Wieczorek Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport 
eksploatacja, zarządzanie, niezawodność, antropotechnika, komputerowe wspomaganie, modelowanie, symulacja, prognozowanie, sztuczna inteligencja  szczegóły »
1174. dr inż. Barbara Wieczorek Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje żelbetowe, przebicie, katastrofa postępująca, badania doświadczalne, modelowanie numeryczne, ekspertyzy naukowe reinforced concrete structure, punching, progresive collapse, slab-column connections, experimental research, numerical modelling  szczegóły »
1175. dr inż. Bożena Wieczorek Wydział Elektryczny Informatyka teoretyczna  Parallel programming, GPU programming  szczegóły »
1176. Dr inż. Grzegorz Wieczorek Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
Techniki pomiarowe, Measurement Techiques, sygnały o rozproszonym widmie, Spread Spectrum Signals  szczegóły »
1177. dr inż. Jakub Wieczorek Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
kompozyty, tribologia, zużycie, geometria powierzchni.  szczegóły »
1178. dr inż. Mirosław Wieczorek Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje żelbetowe, przebicie, katastrofa postępująca, badania doświadczalne, modelowanie numeryczne, ekspertyzy naukowe reinforced concrete structure, punching, progresive collapse, slab-column connections, experimental research, numerical modelling  szczegóły »
1179. prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
1180. dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  zarządzanie projektami, szpitale publiczne, komercjalizacja szpitali, restrukturyzacja project management, public hospitals, hospitals commercialization, restructuring  szczegóły »
1181. dr inż Łukasz Wierzbicki Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
materiały polimerowe, kompozyty polimerowe, wytwarzanie kompozytów, własności materiałów polimerowych, materiały powłokowe, polimery napełniane, badania nieniszczące polymer materials, polymer composites, composites manufacturing, properties of polymeric materials, coating materials, polymers filled, non-destructive testing   szczegóły »
1182. doktor nauk technicznych Robert Wieszała Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Transport 
hałas komunikacyjny emisja spalin i pyłu systemy zarządzania jakością zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych  szczegóły »
1183. dr inż. Wojciech Więcławek Wydział Inżynierii Biomedycznej Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
1184. dr inż. Piotr Wilk Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce 
optymalizacja, mes, fem, design  szczegóły »
1185. dr inż. Beata Wilk-Słomka Wydział Budownictwa Budownictwo  Building Physics, Low-energy building  szczegóły »
1186. dr hab. inż. Irena Wilkosz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  atmospheric chemistry, air pollution transformations, gas-liquid atmospheric systems, air protection technologies  szczegóły »
1187. dr inż Ryszard Winiarczyk Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  multimedia, quantum information, medical informatics, assistive technology  szczegóły »
1188. prof. dr hab. inż. Teodor Winkler Wydział Organizacji i Zarządzania Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Górnictwo 
Product Life Cycle, Virtual Working Environment , Virtual Prototyping, OSH,   szczegóły »
1189. Dr hab. inż. arch. Dorota Irena Winnicka-Jasłowska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  quality assessment in architecture, users demands in architecture, ergonomics, architecture design, university buildings  szczegóły »
1190. dr inż. Kazimierz Witaszek Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Transport,
Elektronika,
Technika w medycynie 
Tribology, metrology, electronics, research of friction and wear, Tribologia, metrologia, elektronika, badania tarcia i zużycia  szczegóły »
1191. dr inż. Mirosław Witaszek Wydział Transportu Eksploatacja maszyn,
Transport 
Tribology, research of friction and wear, Tribologia, badania tarcia i zużycia  szczegóły »
1192. Dr inż. arch. Aleksandra Witeczek Wydział Architektury Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
architektura mieszkaniowa, obiekt przemysłowy, restrukturyzacja, dogęszczanie zabudowy, zrównoważona architektura, housing, industrial building, restructuring, density, sustainable architecture  szczegóły »
1193. Dr inż. Bernard Witek Wydział Elektryczny Elektroenergetyka  Elektroenergetyka, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, projektowanie sieci elektroenergetycznych, modelowanie i symulacja, "inteligentne" sieci elektroenergetyczne  szczegóły »
1194. doktor Halina Witek Wydział Budownictwa Matematyka,
Mechanika,
Budownictwo 
mechanics, uncertain parameters  szczegóły »
1195. dr n. prawnych Paweł Witkowski Wydział Organizacji i Zarządzania Prawo  postępowanie administracyjne, prawo administracyjne, doręczenie, wniosek, pismo, decyzja, postanowienie, odwołanie, zażalenie  szczegóły »
1196. dr inż. Ewelina Włodarczyk Wydział Górnictwa i Geologii Finanse,
bankowość,
rachunkowość,
Nauki o zarządzaniu,
Górnictwo 
zarządzanie zasobami ludzkimi, system motywacyjny, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie wartością firmy, wycena przedsiębiorstwa, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa human resource management, motivation system, corporate financial management, company value management, valuation enterprise, intellectual capital of companies   szczegóły »
1197. dr Anna Włodarczyk-Fligier Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
materiały kompozytowe stopy aluminium obróbka cieplna materiały ceramiczne powłoki pvd i cvd stopy miedzi  szczegóły »
1198. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
program restrukturyzacji przedsiębiorstwa biznes plan ekonomiczna efektywność inwestycji w przedsiębiorstwie ryzyko realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie system zarządzania projektami w przedsiębiorstwie kopalnia węgla kamiennego projektowanie  szczegóły »
1199. dr inż. Piotr Wodarski Wydział Inżynierii Biomedycznej Mechanika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Technika w medycynie 
Technologie Wirtualnej Rzeczywistości, przestrzenna analiza ruchu organizmów żywych, usprawnianie procesów rehabilitacyjnych i diagnostycznych, modelowanie przestrzenne, projektowanie urządzeń elektronicznych dla przemysłu, mikroprocesorowe systemy sterowania, Virtual Reality Technologies, Motion Capture Systems, development of rehabilitation and diagnostic processes, 3D modeling, designing of electronic devices for industry, Embedded Systems  szczegóły »
1200. profesor Konrad Witold Wojciechowski Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne    szczegóły »
1201. Andrzej Wojewódka Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska 
1) materiały wybuchowe 2) parametry MW 3) bezpieczeństwo procesowe 1) explosives 2) explosives paremeters 3) process safety   szczegóły »
1202. dr inż. arch. Jerzy Wojewódka Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  architektura mieszkań, architektura usługowa, architektura protestancka, edukacja architektoniczna  szczegóły »
1203. dr hab. inż. Grzegorz Wojnar Wydział Transportu Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
transport; diagnostyka; wibroakustyka; metody przetwarzania sygnałów; silniki spalinowe; przekładnie; sprzęgła; łożyska; samochody, vibroacoustics, signal processing, drive systems, power transmission systems, toothed gears elements, transport, engines of automotive vehicles, machine construction and maintenance.  szczegóły »
1204. dr inż.arch. Lech Wojtas Wydział Architektury   konserwacja, przebudowa budynków, adaptacja, modernizacja, mieszkalnictwo, osiedla mieszkaniowe, ośrodki sportów zimowych.  szczegóły »
1205. Maria Wojtas Wydział Budownictwa Geodezja i kartografia  Geodezja, gospodarka nieruchomościami, stan prawny nieruchomości, budowlany proces inwestycyjny, szkody górnicze. Geodesy, property management, title of ownership, construction investment process, mining damage  szczegóły »
1206. dr inż. arch. Justyna Wojtas Swoszowska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  historia architektury współczesnej, modernizm, modernistyczne osiedla mieszkaniowe, architektura racjonalna, neoracjonalizm, ochrona dziedzictwa kulturowgo, contemporary architecture, rational architecture, neorationalism, modernist housing estates, cultural heritage  szczegóły »
1207. DR LILIANNA WOJTYNEK Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nauki o zarządzaniu,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
diagnostyka ekonomiczna, audytowanie systemów zarządzanie, doskonalenie metod i koncepcji zarządzania  szczegóły »
1208. dr hab inż. Radosław Jaromir Wolniak Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Metody komputerowe w nauce 
zarządzanie jakością, kultura organizacyjna, metody i narzędzia zarządzania jakością, Servqual, QFD, FMEA  szczegóły »
1209. Maciej Wolny Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
Multiple Criteria Decision Support, econometric, Industrial Enterprise, Operational Research, operations research, statistical analysis, Discrete Decision Problems, Multiattribute Decision Support,   szczegóły »
1210. Dr inż. Robert Wójcicki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne  sieci komputerowe, bezprzewodowe sieci sensorowe, sieci inteligentnych obiektów, internet przedmiotów, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, odnawialne źródła energii, fotowoltaika  szczegóły »
1211. dr inż. Dariusz Wójcik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika,
Telekomunikacja 
antenowy, kompatybilność elektromagnetyczna, integralność sygnałowa, projektowanie obwodów drukowanych, technika mikrofalowa antennas, electromagnetic compatibilit, signal integrity, printed circuit board design, microwave technique  szczegóły »
1212. dr hab. inż. Janusz Wójcik Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika cieplna,
Metody komputerowe w nauce 
1) krystalizacja 2) sedymentacja 3) metody numeryczne 4) chłodzenie procesorów PC 5) CFD   szczegóły »
1213. dr inż. Paweł Wrona Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
problemy likwidacji kopalń, zagrożenia naturalne w górnictwie, wentylacja i klimatyzacja, fizyka powietrza  szczegóły »
1214. dr inż. Stanisław Wrona Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka  Active casing, active noise control, adaptive control, signal processing, acoustics, mathematical modelling, vibration, measurements. Aktywna obudowa, aktywna redukcja hałasu, przetwarzanie sygnałów, akustyka, modelowanie matematyczne, drgania, pomiary.  szczegóły »
1215. dr inż. Andrzej Wróbel Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
Please visit Magazines "Selected Problems of Engineering" - www.wpi.polsl.pl and on the side of Postgraduate Studies at the Faculty of Mechanical Engineering, with a specialization in Automation and Robotics Processes - www.airpt.polsl.pl.  szczegóły »
1216. dr inż. Edyta Wróbel Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
mikroelektronika, domieszkowanie półprzewodników, bezprądowa metalizacja  szczegóły »
1217. prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
mechanika, wytrzymałość materiałów, budowa maszyn, badania, diagnostyka, opinie eksperckie, mechanics, strenght of materials, mechanical engineering, examinations, diagnostics, expert opinions  szczegóły »
1218. Dr inż. Tomasz Wróbel Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Odlewnictwo; Staliwo; Żeliwo; Aluminium; Foundry Engineering; Cast Steel; Cast Iron; Aluminum;  szczegóły »
1219. dr inż. Grzegorz Wszołek Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka 
mechatronika, automatyka i robotyka, diagnostyka drganiowa, wizualizacja procesów przemysłowych  szczegóły »
1220. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Inżynieria ochrony środowiska 
Analityka materiałowa, specjacja chemiczna w metalurgii, systemy zarządzania środowiskowego, akredytacja laboratoriów badawczych  szczegóły »
1221. dr Łukasz Wyciślik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Nauki o zarządzaniu,
Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
computer systems, computer systems architecture, databases, artificial intelligence, soft computing, grid computing, project management, oracle, RUP, agile, java  szczegóły »
1222. dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  woda basenowa, dezynfekcja, swimming pool water, disinfection  szczegóły »
1223. dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski Wydział Organizacji i Zarządzania Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
artificial intelligence, expert system, technical diagnostics, information systems, machine design, sztuczna inteligencja, system doradczy, diagnostyka techniczna, systemy informatyczne  szczegóły »
1224. Dr inż. MAŁGORZATA WYGANOWSKA Wydział Górnictwa i Geologii Górnictwo  PERSONEL, KOMUNIKACJA, MOTYWACJA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  szczegóły »
1225. dr hab. inż. Marek Wyleżoł Wydział Mechaniczny Technologiczny Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
digitalizacja, skanowanie, 3D, modelowanie, modelowanie wirtualne, modelowanie bryłowe, modelowanie powierzchniowe, modelowanie haptyczne, systemy CAx, CATIA, inżynieria odwrotna, inżynieria rekonstrukcyjna, modelowanie protez czaszki, reverse engineering, virtual modeling, solid models, surface models, haptic modeling, digitization  szczegóły »
1226. Dr inż. Bernard Wyrwoł Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektronika  system wbudowany, system operacyjny czasu rzeczywistego, RTOS, język opisu sprzętu, Verilog, sterownik programowalny, PLC, mikrokontroler, system mikroprocesorowy, AVR, MCS51, x86, HC11, ARM, układ programowalny, FPGA, CPLD, logika rozmyta, system wnioskowania przybliżonego embedded system, real time operating system, RTOS, hardware description language, Verilog, programmable logic device, PLC, microcontroller, microprocessor system, AVR, MCS51, x86, HC11, ARM, programmable logic device, FPGA, CPLD, fuzzy logic, fuzzy inference system  szczegóły »
1227. dr inż Marcin Wyskwarski Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
Cloud computing, Business intelligence, Informatyczne Systemy Zarządzania, E-biznes  szczegóły »
1228. dr inż. Roman Wyżgolik Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
miernictwo przemysłowe, oprogramowanie, termografia  szczegóły »
1229. dr. inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  bezpieczeństwo, środowisko zamieszkania, badania jakościowe, sztuki plastyczne  szczegóły »
1230. dr hab. Ewa Zabłocka-Godlewska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Mikrobiologia,
Ekotoksykologia,
Hydrobiologia i ekohydrologia,
Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb 
microbiology, environmental microbiology, environmental protection, biotechnology, bioremediation, biological decomposition, phytoremediation, ecotoxicology, decolourization, environmental cleaning, microorganisms detection, microbial biodiversity  szczegóły »
1231. mgr inż. Jacek Zacłona Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
Inżynieria materiałowa, metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej, inteligencja obliczeniowa, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, regresja wieloraka i regresja logistyczna, analiza danych, materials science, computational materials science, computational intelligence: artificial neural networks, genetic algorithm multiple and logistic regression  szczegóły »
1232. dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  speciation analysis, TSP, PM10, PM2.5, heavy metals, power plants, coking plants, air pollutants  szczegóły »
1233. dr inż. Anita Zakrzewska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  sieć wodociągowa, niezawodność, bezpieczeństwo, model hydrauliczny  szczegóły »
1234. Dr inż Piotr Zaleśny Wydział Elektryczny Elektrotechnika  elektrotechnika, napęd elektryczny, energoelektronika, automatyka  szczegóły »
1235. dr inż.arch. Krzysztof Zalewski Wydział Architektury Nauki o sztuce,
Budownictwo,
Architektura i wzornictwo 
Architectural design: public buildings (public services, offices, shopping centers), residential buildings, industrial buildings, exhibition design, interior design, feasibility studies of investment,  szczegóły »
1236. Dr hab., prof. nzw. w Pol.Śl. Krzysztof Zamasz Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Energetyka cieplna,
Górnictwo 
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, optymalizacja procesów logistycznych Restructuring of enterprises, optimization of logistic processes   szczegóły »
1237. dr inż. Adam Zarychta Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
1238. dr inż. Piotr Zarychta Wydział Inżynierii Biomedycznej Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Przetwarzanie obrazów, przetwarzanie sygnałów  szczegóły »
1239. dr inż. Michał Zasadzień Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu,
Eksploatacja maszyn,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
zarządzanie jakością, quality management, gestion de la qualité  szczegóły »
1240. profesor Jan Zawadiak Wydział Chemiczny Chemia,
Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa 
Nadtlenki organiczne, polarne woski poliolefinowe, procesy utleniania, fotoinicjatory, tetrapak, recykling' Organic peroxides, polar polyolefin waxes, oxidation, photoinitiators, tetrapack, recycling, Organische Peroxide, polare Polyolefinwachse, Oxidation, Photoinitiatoren, Tetrapack, Recycling, органические перекиси, полярные полиолефиновые воски, окисление, фотоинициаторами, Тетрапак, переработка   szczegóły »
1241. Piotr Zawadzki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
quantum information processing, quantum protocols, quantum cryptography  szczegóły »
1242. dr inż. Dariusz Zdonek Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Technologie informacyjne 
Technologie internetowe w zarządzaniu, Informatyczne Systemy Zarządzania, E-biznes.  szczegóły »
1243. dr inż. Iwona Zdonek Wydział Organizacji i Zarządzania Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Nauki o zarządzaniu 
Communication in management, statistical analysis  szczegóły »
1244. dr inż. Hafedh Zghidi Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Bazy danych, IBM, WWW, Architektura komputerów  szczegóły »
1245. dr hab inż Ewa Zielewicz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  wastewater treatment, sludgeprocessing, digestion, biogas recovery, ultrasonic disintegration   szczegóły »
1246. dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
bezprzewodowe sieci komputerowe, systemy mikroprocesorowe wireless computer networks, microprocessor systems  szczegóły »
1247. dr inż. Adam Zielonka Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka,
Metody komputerowe w nauce 
inverse problems, heat conduction, mathematical modelling, numerical methods, optimization, wavelets theory, swarm inteligence algorithms  szczegóły »
1248. doktor Aleksandra Ziembińska-Buczyńska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Biotechnologia środowiskowa,
Mikrobiologia,
Ekologia mikroorganizmów,
Ekologia molekularna 
bacterial community monitoring, environmental microbiology, molecular biology tools  szczegóły »
1249. dr inż. Piotr Zientek Wydział Elektryczny Elektrotechnika,
Metody komputerowe w nauce 
napięcia wałowe, napięcia i prądy łożyskowe, uszkodzenia węzłów łożyskowych, diagnostyka maszyn elektrycznych dużej mocy shaft volteges, bearing voltages and currents, damages of bearing assemblies, diagnostics of high-power electrical machines  szczegóły »
1250. dr inż. Adam Ziębiński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne 
Computer Architecture, Embedded Systems, Programmable Devices (FPGA, CPLD), Hardware Description Language (HDL), Programmable Logic Controllers (PLC).  szczegóły »
1251. dr inż. Anna Ziębowicz Wydział Inżynierii Biomedycznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika w medycynie 
dental materials, implant, surface modification, corrosion resistance, bioceramic, metallic biomaterials, zirconia, CAD/CAM, casting, restorations  szczegóły »
1252. dr inż. Bogusław Ziębowicz Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
inżynieria materiałowa, materiały biomedyczne, materiały stomatologiczne, materiały kompozytowe, materiały nanostrukturalne, metody badań materiałów, mikroskopia świetlna, Mikroskopia AFM, metody intensywnych odkształceń plastycznych  szczegóły »
1253. dr hab. inż. Izabela Zimoch Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków systemy zaopatrzenia w wodę, analiza niezawodności, bezpieczeństwo, ryzyko modele symulacyjne, uboczne produkty dezynfekcji; water treatment and wastewater treatment, water supply systems (WSS), analysis of WSS reliability, security, risk, risk menagment, simulation models, disinfektion by-products  szczegóły »
1254. doktor inżynier Wojciech Zoleński Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  Innovation, production management, knowledge management, early warning, expert systems, system dynamics, heuristics,   szczegóły »
1255. dr inż. Maria Zołotajkin Wydział Chemiczny Chemia,
Biogeochemia 
specjacja, metale ciężkie, glin, gleba  szczegóły »
1256. Prof. dr hab. inż. Adam Zybura Wydział Budownictwa Budownictwo  konstrukcje betonowe, trwałość konstrukcji, korozja zbrojenia, korozja betonu, diagnostyka korozyjna, elektrochemiczna regeneracja betonu, realkalizacja betonu, ekstrakcja chlorków, ochrona katodowa zbrojenia  szczegóły »
1257. dr inż. Marcin Zygmanowski Wydział Elektryczny Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Przekształtniki wielopoziomowe (multilevel converters), jakość energii elektrycznej (electric power quality), energoelektronika (power electronics), zasilacze elektroniczne (switching mode power supplies), inteligentne sieci elektryczne (smart grids), energetyka odnawialna (renewable electric sources).  szczegóły »
1258. Antonina Żaba Wydział Budownictwa Architektura i wzornictwo  Geometry, visual arts, architectural monuments, conservation, wall paintings   szczegóły »
1259. dr inż. Sebastian Żabczyński Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Nauki o zarządzaniu,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
oczyszczanie ścieków, wastewater treament; mikrozanieczyszczenia, micropollutants;  szczegóły »
1260. dr inż. Iwona Żabińska Wydział Organizacji i Zarządzania Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Nauki o zarządzaniu 
klastry i sieci współpracy, zarządzanie innowacjami, rozwój lokalny, clusters and cooperative networks, innovations management, local development  szczegóły »
1261. dr inż. Magdalena Żak Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria ochrony środowiska  zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia komunikacyjne, źródła emisji,   szczegóły »
1262. dr inż. Zbigniew Żebrucki Wydział Organizacji i Zarządzania Nauki o zarządzaniu  logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie i organizacja produkcji, lean management, zarządzanie przedsiębiorstwem, wspólpraca i partnerstwo w łańcuchu dostaw; Logistik, Beschaffungsketten Management, Produktiuon Organization und Management, Unternehmen Management; Kooperations und Partnerschaft in Beschaffungsketten logistic, supply chain management, production management and organisation, enterprise management, cooperation and partnership in supply chain  szczegóły »
1263. dr inż. Jacek Żeliński Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, optymalizacja kosztów dispersion estimates, expenditures optimization  szczegóły »
1264. dr hab. inż. Zbigniew Żmudka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Inżynieria ochrony środowiska 
silnik spalinowy, niskoemisyjne techniki w motoryzacji, ochrona środowiska, reaktory katalityczne; internal combustion engine, low emisson techniques in automotive engineering, environmental protection, catalytic converter  szczegóły »
1265. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak Wydział Architektury Architektura i wzornictwo  Monument Conservation, Cultural Heritage, Identity of Place, Post-Industrial Heritage, Architectural Education,   szczegóły »
1266. dr hab. inż. Jarosław Żmudzki Wydział Mechaniczny Technologiczny Stomatologia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
dental material, denture, mandible, dental implant, bone, soft tissue, pain, materiał dentystyczny, żuchwa, szczęka, jaw, ból, proteza zębowa, tooth, ząb, symulacja, simulation, MES, CAD, FEA, finite element analysis, metoda elementów skończonych, modelowanie, modeling  szczegóły »
1267. dr inż. Renata Żochowska Wydział Transportu Transport  inżynieria ruchu drogowego, modelowanie ruchu, prognozowanie podróży, analizy i badania ruchu, transporcie zbiorowy, warunki ruchu, sieć drogowa, tymczasowa organizacja ruchu, optymalizacja ruchu drogowego, traffic engineering, trip modelling, traffic forecasting, traffic measurements and analysis, public transport, traffic conditions on intersections, road network, temporary traffic arrangement, traffic optimization  szczegóły »
1268. dr inż. Marcel Żołnierz Wydział Górnictwa i Geologii Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
  szczegóły »
1269. dr hab.inż. Sławomir Żółkiewski Wydział Mechaniczny Technologiczny Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Transport,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Górnictwo 
robotics, automation, mechanics, mechatronics, rotational systems, composites, laminates robotyka, automatyka, mechanika, mechatronika, układy obracające się, kompozyty, laminaty  szczegóły »
1270. dr inż. Rafał Żuchowski Wydział Budownictwa Metrologia i normowanie,
Budownictwo,
Transport,
Inżynieria ochrony środowiska 
ekrany akustyczne, mapy hałasu, izolacyjność akustyczna, dźwiękochłonność, dźwięki powietrzne, dźwięki uderzeniowe, acoustic screens, noise maps, airborne sound insulation, impact sound insulation, sound absorption coefficient   szczegóły »
1271. dr inż. Ludwina Żukowska Wydział Mechaniczny Technologiczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
powłoki, gradientowe, odporne na ścieranie, PVD, CVD, spiekane materiały narzędziowe, inżynieria powierzchni, metody spektroskopowe, gradient,  szczegóły »
1272. dr inż. Zbigniew Żurakowski Wydział Organizacji i Zarządzania Metrologia i normowanie,
Górnictwo 
Safety nagement, Risk Assessment, Work Assessment Evalution and Normalization  szczegóły »
1273. dr hab. inż. Zbigniew Żurek Wydział Transportu Fizyka,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Transport,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Energetyka cieplna,
Elektronika 
NDT, badania nieniszczące, metrologia elektryczna, inżynieria materiałowa diagnostyka materiału i struktury, sieci trakcyjne obciążalność prądowa  szczegóły »