Kryteria wyszukiwania

Imię:    Nazwisko:    Wydział:
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Słowo wstępne

Witamy w bazie danych obszarów zainteresowań badawczych pracowników Politechniki Śląskiej!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o pracownikach naukowych Uczelni oraz obsługiwanej przez nich specjalistycznej aparaturze badawczej. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,
  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Zobacz profil eksperta

Wydział Górnictwa i Geologii
Instytut Geologii Stosowanej
Obszar zainteresowań badawczych
Geologia złóż. Geologia kopalniana. Geologia gospodarcza i gospodarka surowcami mineralnymi. Geologiczno-górnicze warunki występowania zasobów w kopalniach węgla kamiennego. Weryfikacja ilościowa
i jakościowa zasobów węgla kamiennego.Wycena zasobów złóż
i projektów inwestycyjnych związanych z górnictwem. Geologia inżynierska. Walory przyrody nieożywionej. Kolekcjonerstwo minerałów i skał.
Dziedziny nauki
Geologia
Metody komputerowe w nauce
Górnictwo
Geologia i geofizyka stosowane

ŻYCZYMY EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!