Kryteria wyszukiwania

Imię:    Nazwisko:    Wydział:
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Słowo wstępne

Witamy w bazie danych obszarów zainteresowań badawczych pracowników Politechniki Śląskiej!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o pracownikach naukowych Uczelni oraz obsługiwanej przez nich specjalistycznej aparaturze badawczej. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,
  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Zobacz profil eksperta

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Katedra Biomechatroniki
Obszar zainteresowań badawczych
Badania wytrzymałościowe,
Projektowanie sprzętu i aparatury medycznej oraz urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych,
Modelowanie komputerowe i symulacja wypadków samochodowych,
Modelowanie komputerowe i symulacja dla przemysłu wojskowego.

Dziedziny nauki
Mechanika
Konstrukcja maszyn
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa

ŻYCZYMY EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!