Kryteria wyszukiwania

Imię:    Nazwisko:    Wydział:
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Słowo wstępne

Witamy w bazie danych obszarów zainteresowań badawczych pracowników Politechniki Śląskiej!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o pracownikach naukowych Uczelni oraz obsługiwanej przez nich specjalistycznej aparaturze badawczej. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,
  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Zobacz profil eksperta

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Obszar zainteresowań badawczych
Zarządzanie jakością, Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie systemowe, Zarządzanie zintegrowane, Metody badania jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa, ryzyka, Inżynieria materiałowa
Dziedziny nauki
Nauki o zarządzaniu
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
Inżynieria ochrony środowiska

ŻYCZYMY EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!